بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مشاوره گروهي

 • مقدمه:
 • در بحث خدمات مشاوره همواره تاکید بر شناخت، توانایی ها، قابلیت ها، رغبت ها، ماسئل ، نگرش ها، عقاید و دیگر ویژگیهای فرد بوده است و از فرآیند مشاوره بعنوان تکنیکی برای کاربرد این آگاهیها در کمک به فرد یادشده است . بدیهی است بدلیل تغییر و تحولات سریع و گسترده اجتماعی از طرفی و ادغام نهادهای ایثارگری، تغییر هرم سنی همسران و فرزندان شاهد و ایثارگر و نیازهای جدید آنان از طرف دیگر، اکتفا نمودن به مشاوره های فردی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازها و مسائل آنان باشد . لذا بکارگیری و رواج سبک های از مشاوره که بتواند مکمل مشاوره فردی باشد به تمام نیازها و مسائل افارد جامعه هدف جوابگو باشد از ضروریات سبک زندگی فعلی می باشد .
 • روشهای گروهی بدون تردید محاسن و مزایای زیادی مثل صرفه جویی در وقت، هزینه ها، ارائه حداکثر خدمات با حداقل نیروی متخصص، بررسی مسائل با دیدگاههای متفاوت، تمایل بیشتر به ارتباط مناسب و کم شدن مقاومت افراد در مطرح نمودن مسائل، احساس آرامش و امنیت در میان گروه و ... دارد .

اسلاید 2 :

 • مشاوره گروهی تخصصی است که میزان و کیفیت تبادل نظر و ارتباط انسانی را گسترش می دهد و افراد در تعامل با یکدیگر و مشاور، زمینه های مورد علاقه و نیاز خود را شناسایی می کنند.
  مازنی به سیاست های اجرایی طرح و مشاوره گروهی اشاره کرد و گفت: بهره گیری از روش های علمی برای شناسایی و حل مسایل و مشکلات، تاکید بر اقدامات پیشگیرانه در راستای سلامت و بهداشت روان، صرفه جویی در وقت و هزینه سازمان و جامعه ایثارگری، توجه همه جانبه به نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی افراد و افزایش مسوولیت آنها نسبت به خود در جامعه از مهم ترین سیاست های اجرایی این فعالیت است.
 • مشاوره گروهی بدون شک تخصصی است که میزان و کیفیت تبادل نظر و ارتباط انسانی را گسترش می دهد، در مشاوره گروهی افراد تعامل با یکدیگر و مشاور، زمینه های مورد علاقه و نیازخود را به تبادل نظر می گذارند و درباره خود از یکدیگر می آموزند . علیهذا دستورالعمل مشاوره گروهی بشرح زیر تهیه و ارائه می گردد .

اسلاید 3 :

 • ماده یک- تعریف مفاهیم:
 • 1. مشاوره: فرآیندی است که مشاور از دانش حرفه ای خود به منظور کمک به تسهیل تغییرات رفتاری، بهبود تصمیم گیری، افزایش توانایی سازگاری، شکوفایی استعدادهای بالقوه مراجعان و ... بهره می گیرد .
 • 2. مشاوره گروهی: فرآیند دو جانبه انسانی است که در آن مشاور و یک گروه همسان به بررسی مشکلات، احساسات، نگرش ها، ارزشها و ... می پردازند و کوششی است در جهت تعدیل اصلاح نگرشها و ادراکات فرد تا بتواند در مورد مسائل و مشکلات خود بهتر و مؤثرتر اقدام کند .

اسلاید 4 :

 • . گروه( اعضای مشاوره گروهی): به تجمیع عده ای از افراد که عملکرد مشترک و هدف مشخصی دارند و از قوانین و مقررات خاصی تبعیت می کنند گروه گفته می شود . اعضای مشاوره گروهی از 6 تا 10 نفر را تشکیل می دهند و با همکاری کی مشاور فعالانه به بررسی مشکلات، احساسات و ... خود می پردازند و هدف آنان تفسیر نگرشها و ارزشهاست بگونه ای که قادر به مقابله با مسائل و مشکلات و اتخاذ تصمیم مناسب گردند .

اسلاید 5 :

ماده دو- اهداف:

 • 1. بررسی و ت حلیل مسائل، مشکلات، احساسات، نگرشها، ارزشها و ... اعضای گروه.
 • 2. کمک به توانمندی اعضای گروه در حل مشکلات، مسائل، تصمیم گیری و ...
 • 3. تعدیل و اصلاح نگرشها و ادراکات اعضای گروه.
 • 4. ایجاد سازگاری بیشتر اعضای گره و کاهش عوامل استرس زا در زندگی روزمره و پیشگیری از بروز بحران های فردی و خانوادگی .

اسلاید 6 :

 • . 5توانمندسازی افارد برای گسترش ارتباطات و استفاده از تجارب دیگران بهنگام مواجهه با مشکلات.
 • 6. کمک به افزایش اعتماد به نفس و خود رهبری اعضای گروه.
 • 7. کمک به اعضای گروه برای شناخت و اصلاح هر چه بهتر رفتار خود و دیگران .

اسلاید 7 :

 • ماده سه – سیاستهای اجرایی:
 • 1. توجه همه جانبه به نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی ومعنوی افراد جامعه هدف
 • 2. بهره گیری از روشهای علمی برای شناسایی و حل مسائل و مشکلات
 • 3. تاکید بر اقدامات پیشگیرانه در جهت سلامت و بهداشت روان جامعه هدف .
 • 4. صرفه جویی در وقت و هزینه سازمان و جامعه هدف
 • 5. افزایش مسؤولیت پذیری افراد نسبت به خود، خانواده و جامعه

اسلاید 8 :

ماده چهار- جامعه مشمول طرح :

 • کلیه افراد جامعه هدف (همسران و فرزندان شاهد، جانبازان، همسران و فرزندان جانبازان، آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان) که دارای ویژگیها، مسائل، مشکلات و ... مشابه باشند مشمول این طرح هستند. مانند: دانش آموزان، دانشجویان، تارکین تحصیل، افراد در شرف ازدواج، افراد مطلقه، وابستگان به مواد و داروها، فرزندان معلول، خانواده های دارای فرزند معلول، افراد جویای کار، گروههای مختلف جانبازی دارای نقص عضو مشابه مانند: جانبازان نابینا، زوجهای دچار اختلافات زناشویی، افراد مبتلا به اختلالات رفتاری مشابه و ... .

اسلاید 9 :

 • ماده پنج- شرح وظایف و اقدامات:
 • 1. تعیین مشاور برای هدایت و رهبری گروه توسط کارشناس مسؤول مرکز مشاوره در شهرستان یا منطقه .
 • 2. تعیین دستیار توسط مشاور برای شناسایی اولیه گروه، هدایت اعضا به گروه مناسب و تهیه گزارش ها مطابق فرم های مربوطه
 • 3. شناسایی و طبقه بندی افراد دارای مسائل، ویژگیها و ... مشترک توسط دستیار مشاور، با استفاده از بررسی و مطالعه پرونده ها، نظرات مشاوران، درمانگران، کارشناس مشاوره، کارشناس پذیرش، مسؤول مرکز مشاوره و سایر اطلاعات موجود مثل گزارش های مددکاری.
 • 4. تهیه گزارش توسط دستیار برای هر یک از اعضای گروه مطابق فرم شماره «1» و ارائه آن به مشاور گروه حداقل دو هفته قبل از شروع بکار گروه، برای آشنایی اولیه مشاور با اعضا و ارائه نظر توسط مشاور در صورت لزوم به جابجایی و هدایت اعضا به گروه مناسب.

اسلاید 10 :

 • . توجیه و راهنمایی لازم در زمینه اهداف تشکیل گروه و ارائه برنامه پیشنهادی به اعضای گروه توسط دستیار.
 • 6. تهیه مشخصات اعضای گروه توسط دستایر مشاوره طبق فرم شماره «2».
 • 7. تهیه گزارش مشروح از هر جلسه برای ارزیابی عملکرد گروه توسط دستیار مشاور طبق فرم شماره «3».
 • 8. تهیه گزارش نهایی و ارزیابی پیشرفت گروه اعلام راه حل های پیشنهادی و ... توسط دستیار مشاور طبق فرم شماره «4».
 • 9. نظرخواهی ازشرکت کنندگان در پایان دوره توسط دستیار مشاور طبق فرم شماره «5».
 • 10. کارشناس مسؤول مرکز مشاوره هر شهرستان یا منطقه موظف است ضمن نظارت کامل بر اجرای مرحل مختلف کار گروهدر شهرستان یا منطقه نسبت به جمع آوری و ارسال فرم های مذکور در پایان هر دوره به اداره مددکاری و مشاوره استان اقدام نماید .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید