بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

عناوین

 • روندهای جهانی

   ( آسیب شناسی روندهای عمومی جهانی شدن ،آسیب شناسی روابط جهانی شمال – جنوب )

 • توسعه پایدار – توسعه اقتصادی – مدیریت

  ( سازماندهی اقتصادی، مدیریتی و راهبردی، توسعه پایدار، جهش صادراتی، تجارت خارجی، اشتغال و مدیریت توانمند اقتصادی)

 • توسعه – مدیریت راهبردی – تحول اداری

  ( مطبوعات، بهره وری و مدیریت تحول، طرح ریزی اجرای راهبردها ، دستاوردهای تحول اداری و ضرورت برنامه ریزی عملیاتی مدیریتی)  

اسلاید 2 :

بررسی روندها

روند اقتصادی

1997

درآمد  20%مردم در ثروتمندترین کشورها  =  74 برابر درآمد 20 % مردم در فقیرترین کشورها

ثروت های در تملک بیست نفر در جهان  =  تولید ناخالص ملی 45 کشور فقیر

سهم کشورهای شمال از بازارهای صادراتی جهان 82 %   می باشد

سیاست تجاری جهان در دست شرکت های چندملیتی است

عدم وجود امنیت شغلی و درآمدی

اسلاید 3 :

بررسی روندها

روند اجتماعی

 

                                                                                                                              مردان : 74 %                       81%               

میزان باسوادی  ( 1980             1995)         

                                                                                                                             زنان : 56%                            66%

* افزایش تولید و تجارت مواد مخدر

* گسترش شیوع ایدز

* افزایش آمار جرم و جنایت

* گسترش مفاسد اخلاقی و اجتماعی 

*گسترش فقر و گرسنگی

 

اسلاید 4 :

بررسی روندها

سیاسی – نظامی

*کوشش برای توقف گسترش  سلاح های هسته ای تا کنون ناموفق بوده است   به زودی امکان تولید بمب های کوچک همجوش هسته ای فراهم می شودr

*با پایان یافتن جنگ سرد ، بحران ها از محور شرق – غرب به سوی شمال – جنوب منحرف شده استr

* بزرگ ترین چالش مطرح برای امنیت داخلی و بین المللی در بیشتر نقاط جهان عبارت است از دامن زدن به منازعات قومی – فرقه ای

اسلاید 5 :

تکنولوژی چیست ؟

            کشورهای شمال

üماشین، ابزار، تجهیزات و یا سخت افزار

üاسناد و مدارک و محاسبات و یا اطلاعات

üمهارت و آموزش یا نیروی انسانی ماهر و متخصص

üسازمان، تشکیلات و تدبیر این امور و یا مدیریت (مدیریت مهندسی و تحقیقات)

              کشورهای جنوب 

üماشین، ابزار، تجهیزات و یا سخت افزار

اسلاید 6 :

پیامدهای توسعه جنوب یا رونق بازار شمال

 • الگوهای مصرفی غیرمتناسب با شأن و توان ملی
 • استقراض به عناوین مختلف و خارج از ظرفیت های مالی کشورهای در حال توسعه
 • تسلط کشورهای صنعتی بر کشورهای جهان سوم
 • بهره کشی نوین در بازار کار بین المللی
 • بیکاری حدود 750 میلیون نفر نیروی آماده به کار در کشورهای جهان سوم در ابتدای دهه 1990
 • افزایش فقر و اضمحلال توان توسعه در کشورهای در حال توسعه

   اسلاید 7 :

تحقیق و توسعه واژه هایی شمالی

 • تعداد دانشمندان و محققین کشورهای شمال 9 برابر کشورهای جنوب است
 • تحقیقات کشورهای شمال 24 برابر کشورهای جنوب است

  راه نیل به توسعه

     توسعه تنها بر بستر نظام آموزشی، نظام پژوهش های پایه و کاربردی، زنجیره خدمات مهندسی و علمی ، و پیوند تنگاتنگ آنها با نظام خدمات و تولید خویشاوند، متجانس و صمیمی رشد و نمو می کند.

اسلاید 8 :

ضرورت تحول در نگرش ها و ساختارها

*  تحول فرهنگی (نگرش ها)

*   تحول ساختاری

مراحل تحول

lکنار گذاشتن آموزه های غلط قبلی

lارائه آموزه های جدید

lتقسیم کار در فضای ملی

 

اسلاید 9 :

چهار ویژگی مدیر تحول در سطح ملی

 • درک روشنی از مبانی نظری نظام داشته باشد
 • دانش مدیریت داشته باشد
 • دانش مدیریت را در عمل تجربه و تمرین کرده باشد
 • موضوع را بشناسد

مشکلات اصلی

o   عدم امکان مشارکت، گفتگو و انتقاد توسط  بخش غیر دولتی و نبود ساماندهی لازم برای این امر 

o   تنظیم قوانین و مقررات به گونه ای که هیچ گاه 5=2+2 نمی شود

o    فرافکنی و انفعال هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی

 

اسلاید 10 :

راهکارهای نیل به توسعه پایدار

 • عزم ملی
 • استان ها باید خودشان را در سطح ملی تعریف کنند
 • تحولات فرهنگی و ملاحظه مسائل زیست محیطی
 • توسعه پایدار در گرو تقویت همکاری های منطقه ای مانند سازمان اکو
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید