مقاله در مورد انواع هوش ها

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

انواع هوش ها

پس از ۸۰ سال، یکی از روانشناسان دانشگاه هاروارد به نام گاردنر به مخالفت با این نظریه (نظریه سنجش هوش) پرداخت. به نظر وی هوش در فرهنگ ما، به درستی تعریف نشده است وی به وجود حداقل هفت هوش اصلی شاره می کند که به تازگی نیز مورد دیگری را به این مجموعه اضافه کرده است (گاردنر۱۹۹۹)، به نظر وی هوش، با توانایی تحلیل مسائل و نیز برخورداری از کارآیی در محیطی طبیعی و واقعی، ارتباط زیادی دارد. گاردنر در کتاب چارچوبهای ذهن ۷ نوع هوش را با عناوین زیر مطرح کرد:

۱) هوش زبانی/ کلامی ۲) هوش موسیقیایی/ موزون ۳) هوش منطقی/ ریاضی
۴) هوش بصری/ فضایی ۵) هوش بدنی/ جنبشی ۶) هوش درون فردی
۷) هوش میان فردی
که اخیراً نیز مورد ۸ با عنوان هوش طبیعت گرا بدان اضافه شده است. حال به توصیف تک تک این هوشها می پردازیم :

 

هوش زبانی/ کلامی: این هوش با کاربرد زبان در ارتباط است. شعرانسبت به معانی لغات حساس اند و تفاوت های ظریف بین لغات را درک می کنند. نسبت به صدا، ریتم ها، آهنگ صدا ووزن لغات نیز حساس هستند پس یک شاعر می تواند به عنوان فردی مستعد در حوزه هوش زمانی قلمداد شود.
گاردنر بر چهار جنبه از دانش زمانی که اهمیت آنها به طور چشمگیری در جامعه انسانی ثابت شده است، تأکید می کند این چهار جنبه عبارتند از: ۱- فن سخنوری ۲- توانش حافظه کلاسی که به فرد برای به خاطر آوردن اطلاعات کمک می کند، متون کتابهاست ۴- توانش برای شرح فعالیتها(توانایی استفاده از زبان برای به کارگیری تحلیل های فرازبانی.
هوش موسیقیایی/ موزون: این هوش بسیار سریعتر از سایر هوشها ظهور می کند. در دوران نوزادی طبیعی همانطور که تان وتون می کنند، آواز می خوانند، می توانند اصوات دیگران را تقلید کنند و الگوهایی را تولید کنند.
نوزاد در دو ماهگی می تواند زیروبم صدا و آواز ما را درک کند و در ۴ ماهگی ساختار ریتمیک را درک کند و در اواسط دو سالگی قادر به تقلید مجموعه ای از نت ها است. بر خلاف زبان، تفاوتهای چشمگیری در یادگیری آواز میان کودکان وجود دارد. معمولاً به غیر از کودکانی که استعدادهای استثنایی در موسیقی دارند بعد از سالهای مدرسه هوش موسیقیایی معمولاً رشد کمی می کند. در افرادی که هوش موسیقیایی استثنایی دارند سنین ۱۴ تا ۱۸ سالگی بسیار مهم است. اگر در این زمینه رشد برای آنها فراهم نشود معمولاً رشد هوش موسیقیایی آنها متوقف خواهد شد.
هوش منطقی/ ریاضی: توانایی استفاده درست از اعداد و ارقام و بیان استدلالات منطقی و درست است. این هوش مستلزم شناسایی الگوها و روابط منطقی، گزاره ها و قضایا و سایر امور انتزاعی مربوط است. روش های مختلفی که در این مقوله هوشی کاربرد دارند، عبارت اند از: طبقه بندی، رده بندی، استنباط، تصمیم، محاسبه، آزمون و فرضیه. بهترین فرصت پیشرفت و تولید در ریاضیات قبل از چهل سالگی یا حتی زودتر حدود ۳۰ سالگی است. ریاضیدانان مانند شناگران و دوندگان در جوانی بازنشسته می شوند در صورتیکه در سایر حوزه های علمی چنین نیست بطوریکه بسیاری از کارهای برجسته در حوزه های علوم انسانی در دهه پنجم ?ششم یا هفتم زندگی افراد ظهور می کند.
• هوش فضایی/ بصری: یعنی توانایی درک یک شکل یا شیء با بکارگیری این هوش فرد می تواند اشکال را در ذهن حرکت و یا دوران دهد. آنچه مهم است این است ک

ه درک بصری با فضایی رابطه ای تنگاتنگی دارد. اما با این حال از یکدیگر مجزا هستند. ملوانان و خلبانان، مجسمه سازان، جراحان، شطرنجبازان، معماران از این هوش بهره برداری می کنند.
هوش حرکتی/ جسمانی: یعنی مهارت در بکارگیری بدن برای بیان افکار و احساسات (برای مثال از سوی هنرپیشه پانتومیم، ورزشکار) این هوش مهارتهای فیزیکی از قبیل تعادل، هماهنگی، چابکی، قدرت، سرعت، انعطاف پذیری را شامل می شود. این هوش شامل ا

ستعداد کار با اشیاء و به کارگیری حرکات ظریف انگشتان دستها و همچنین استفاده از کل بدن است. برخی از افراد این دو دسته استعداد یعنی کنترل حرکات بدنی و کنترل ماهرانه اشیاء را با هم دارند، از جمله مهارتهایی که در آنها فرد باید بر کل بدن تسلط داشته باشد دویدن، شنا و حرکات موزون است. نوازندگان، تایپیست ها نیز باید بتوانند اشیاءرا با مهارت کنترل کنند. باید در نظر داشت که در عمل گرفتن دقیق و ظریف اشیاء کوچک با انگشتان هیچگاه نمی توانند در سایر حیوانات (حتی با هوش ترین آنها) با این کیفیت انجام گیرد و این توانایی مختص نوع انسان می باشد.
نقش های هوش حرکتی/ جسمانی:
الف)بازیگری:
در همه فرمهای اجرایی بویژه در بازیگری توانایی فرد برای مشاهده دقیق و تقلید (باجزئیات) آنچه دیده است کاری فوق العاده محسوب می شود. این قبیل توانایی های تقلید خیلی زود شروع می شود (شاید در اولین روزها یا هفته های زندگی) در دوسالگی هر کودک طبیعی قادر به مشاهده و تقلید صحنه ها و یا اجراهایی که دیگران انجام می دهند. برخی از کودکان استعداد بیشتری در هوش بدنی دارند می توانند یک صحنه را یک یا دوبار نگاه کنند و همه جزئیات آن را به خاطر بسپارند در صورتی که عده ای دیگر ممکن است بارها به یک صحنه نگاه کنند اما نتوانند آن را به صورتی دقیق تقلید کنند.
اجرای نمایش صامت نیز تجلی هوش حرکتی/ جسمانی است. در نمایش صامت فرد برای خلق یک سن، یک شخص یا یک عمل نیاز به هنرمندی حرکاتی اغراق آمیز و عکس العملهایی مناسب دارد. برای شرح یک شی ونمایش ،‏‏اجرا باید بسیار صریح وروشن باشد وفرد بتواندفاصله هاوحدودومرزها رامشخص کندوبا ژستهای صورت وحرکات بدن مفاهیم مختلف را بیننده منتقل کند.
ب)ورزشکاران
توانایی برتری یافتن، با دقت، ‏سرعت، قدرت وکارگاهی از ویژگی های و

رزشکاران است.عکس العملهای مناسب بازیکن در موقعیت های متعدد بازی از ویژگی های هوش بدنی در ورزشکاران است. یک بازیکن برای موفقیت باید توانایی مهارت در تجزیه و تحلیل موقعیت و مشاهده ماهرانه را دارا باشد که هوش حرکتی/ جسمانی در این موارد بسیار مهم است. در اغلب رشته های ورزشی، ورزشکاران باید اندازه های مطلوب بدنی و مهارت خوبی برخوردار باشند، حس همکاری بالا داشته باشند و بتوانند حرکات مناسب را به موقع و با قدرت انجام دهند.
هوش حرکتی/ جسمانی و آموزش: کودکانی که از هوش حرکتی/ ج

سمانی بالایی برخوردارند علاقه دارند قطعات یکسانی را از یکدیگر جدا کرده و دوباره آنها را در سرجای خود قرار دهند. ارائه چنین فرصتهایی به این قبیل کودکان تأثیر بسزایی در رشد استعدادهای آنها دارد. این کودکان قابلیت آن را دارند که در آینده مخترع شوند و در مشاغل مهندسی غالباً موفق خواهند بود.
همانطور که در قسمتهای قبل شرح داده شد، تقلید از اجزای اصلی تفکر جنبشی است در این صورت روش یاددهی- یادگیری به شیوه تقلیدی ممکن است مناسب ترین شیوه در این حوزه باشد. این روشها گاهی به طور مستقیم به کار گرفته می شود و بطوریکه بندیکت انسان شناس فرهنگی عنوان می کند که در ژاپن برای آموزش نوشتن به طریق سنتی معلم دست کودک را می گیرد و علائم را با حرکات دست درست می کندو سعی می کند کودک حرکات دست را احساس کند. کودک به این روش یاد می گیرد که چگونه قبل از آنکه حروف را بشناسد حرکات ریتمیک را تجربه و احساس کند. در حقیقت برخی از کودکان از طریق حرکات و مهارتهای بدنی می توانند بهتر بیاموزند.
کودکانی که از هوش حرکتی/ جسمانی بالایی برخوردارند به علت متفاوت بودن استعدادهایشان و همچنین عدم اطلاعات کافی مربیان از چگونگی کارکرد ذهنی آنها، ممکن است ناسازگار- کم هوش و تنبل یا? نامیده شوند و این عمل شاید منجر به شکست تحصیلی یامدرسه گریزی آنها شود در صورتی که با ارائه فرصتها و روشهای آموزش مناسب بر اساس استعدادهای آنها این قبیل کودکان ممکن است در سطوح عالی مخترع، مهندس، بازیگر و یا ورزشکار شوند.
هوش درون فردی: یعنی شناخت خوب و توانایی عملکرد مناسب بر اساس آن، فرد باید از توانایی ها و محدودیتهای تصویر روشنی داشته باشد.
هوش میان فردی: یعنی توانایی درک و تمایز حالات روحی، مقاصد، انگیزه ها و احساسات دیگران. این هوش، مستلزم شناسایی حالات چهره، صداها و توانایی تشخیص انواع مختلف نشانه های بین فردی و توانایی پاسخ گویی صحیح به این نشانه ها با روش علمی است مانند تحت تأثیر قرار دادن گروهی از مردم برای پیروی از یک الگوی عملکردی خاص.
• کاربرد هوش های چندگانه در آموزش:
از هوش های چندگانه به مثابه روشهای یاددهی و یادگیری در مح

یط های آموزشی می توان بهره گیری کرد. این روشها به دانش آموزان کمک می کنند بر مبنای روش های یادگیری شان که همانا از انواع مختلف هوشها هستند بیاموزند و به معلمان کمک می کند. با توجه به سبکهای یادگیری دانش آموزان، مواد یادگیری و شیوه ارائه آنها را تدوین کنند. برای نمونه، چگونگی بهره گیری از هوش های چندگانه برای آموزش انو

اع ورزشها در زیر ارئه می شود.

کاربرد هوش های چندگانه در آموزش دست کرال سینه (شنا)

تدریس کرال سینه با توجه به هوش های چندگانه ویژگی ها هوش ها
حرکات دست در مراحل مختلف از طریق کلام توصیف شود. از کتاب به جزوات و نوار- مقالات- مذاکره در آموزش استفاده شود. ارتباط بسیار نزدیک با کاربرد زبان ?توجه به کلمات- علاقه به خواندن و نوشتن زبانی/ کلامی
این فعالیت با نو گرایش یادگیری شناگر هماهنگ است زیرا حرکابصورت ریتم حرکات دست را آموزش دهد و یا مربی با سوت حرکات دست را کنترل و هدایت کند. علاقه به ریتم و ملودی موسیقیایی/ موزون
ارتباط بین مراحل کشش و فشار و بازگشت به حالت اولیه استدلال شود- زوایای حرکت مطرح شده و روابط علت و معلول در حرکت دست بطور کامل توصیف و بحث شود (تأکید به بیومکنیک حرکت) علاقه به استدلال و شناسایی الگوها و شناخت روابط منطقی منطقی/ ریاضی
قبل از اجرا از فرد خواسته شود تا نحوه حرک را تجسم کند و بعد از آموزش نیز از مرور ذهنی برای تمرین استفاده کند. استفاده از نمایش فیلم و اسلاید و کتب مصور بسیار می تواند مؤثر باشد. توانایی تجسم حرکت اشیاء در ذهن فضایی/بصری
آموزش باید بصورت عملی انجام گیرد- به کمک مربی، فرد حرکت را حس کرده و تجربه می کند. سپس خود به تنهایی حرکت را انجام می دهد. از طریق حس های پنج گانه قادر به استفاده از اشیاء بوده و می تواند قسمتی یا کل بدن را به حرکت در آورد. حرکتی/ جسمانی
پس از اجرای حرکت، فرد از باز خورد ذاتی و هم چنین از روش تخمین خطا و تصحیح خطا استفاده می کند. شناخت توانایی ها و محدودیتهای خود علاقمند به درونی کردن مسائل درون فردی
روش تدریس در سویه پیشنهاد می شود یا به عبارت دیگر فرد با مربی یا با همتای خود، شروع به تمرینات آموزشی می کند، مربی باید از بازیها و تمرینهای گروهی بیشتر استفاده کند. گروه گرایی- شرکت در بحث ها علاقه به اظهار نظر میان فردی

پژوهشگران اظهار داشته اند که یادگیری یک فرآیند اجتماعی است، و فعالیتهای یادگیری برای رسیدن به مرحله تولید دانش و اطلاعات حیاتی است. پژوهش درباره استفاده از یادگیری از طریق همیاری در سطح دانشکده بر ۳ مقوله گسترده بازده ها متمرکز است، که عبارت اند از :
پیشرفت تحصیلی، روابط بین فردی مثبت و بهداشت درمانی، چون هر یک از بازده ها می تواند بر بازده های دیگر اثر بگذارد. احتمال می رود به توان آن ها را یکجا هم پیدا کرد.
۱۶۸ مقاله برگزیده از سال ۱۹۲۴ به این سو، به منظور مقایسه کفایت نسبی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان ۱۸ سال و بیشتر که تحت روش های تدریس میاری، رقابتی و انفرادی آموزش دیده بودند، انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد که یادگیری همیارانه در سطحی بسیار معنادار، نسبت به دو روش تدریس رقابتی و انفرادی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بالا می برد. اندازه اثر یادگیری رقاتی برابر ۴۹% ، و اندازه اثر یادگیری انفرادی ۵۳% بوده است. نتایج حاضر از زمینه های انجام دادن تکالیف یادگیری کلاسی، ریاضیاتی و عملی به دست آمده است.

در سالهای اخیر بسیاری از معلمان فواید اثرگذاریهای راهبردهای یادگیری از طریق همیاری را دریافته اند. در اساس، یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی ای است که در آن گروههای دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شکل داده می شوند، و به فعالیت می پردازند. در درون هرگروه یادگیری، دانش آموزان به فعالیت های عدیده ای می پردازند که نیازمند همکاری و حمایت دوجانبه است. امروزه، متخصصان آموزش و پرورش الگوهای گوناگونی را برای همیاری به کار می برند که، در هر کدام برخی موارد مورد تأکید است. با وجود تفاوتهای الگوها، پنج عنصر در استفاده از الگوی یادگیری از طریق همیاری بسیار اساسی به نظر می آید: همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره به چهره، مهارتهای اجتماعی و پ

ردازش گروهی.
• همبستگی مثبت:
فعالیت گروهیزمانی شکل همیاری به خود می گیرد که اعضای گروه همه باور می کنند که موفقیت هر یک، در گرو موفقیت فردفرد اعضای گروه است. بنابراین، برای تحقق هدف های گروه، این همبستگی بین دانش آموزان باید به طور مداوم حفظ شود. تحقق همبستگی از راههای گوناگونی ماندد: تقسیم کار، توزیع منابع آموزشی و تعیین نقش افراد در گروه امکان پذیر است.
• مسئولیت فردی:
مسئولیت فردی به این معنی است که هر یک از افراد گروه خود را موظف بداند در مورد تکالیف تعیین شده برای گروه، به خوبی مطالعه کند و آنها را انجام دهد تا یاد بگیرد. زیرا او مسئولیت آموزش سایر اعضای گروه را نیز به عهده دارد. بنابراین، تمام اعضای گروه تلاش می کنند که تکالیف تعیین شده را هر چه بهتر انجام بدهند تا نسبت به مسئولیت آموزشی خود کوتاهی نکرده باشند.

• تعامل چهره به چهره (کنش متقابل)
در یادگیری به روش همیاری گروهی، پشتیبانی، تشویق و کمک همه افراد گروه به یکدیگر اهمیت زیادی دارد. این باور و اعتماد، عامل محرک فعالیت های گروهی و مشوق تلاشهای فردی در گروه است. از این رو، اعضای گروه را باید به مشارکت در بحث ها و تبادل نظر با یکدیگر تشویق کرد.
• مهارت های اجتماعی:
بخش مهم ?همیاری در یادگیر? آموزش مهارت هایی است که برای مشارکت مؤثر افراد در فعالیتهای گروهی لازم ست. معلم باید مهارت های درون گروهی و مهارت های اجتماعی از قبیل ارتباط اعضاء با یکدیگر را مشخص کند. برخی از این مهارتها عبارت است از: پیگیری وظایف، پا به پای گروه حرکت کردن، فهمیدن پاسخهای گروه و موافقت آگاهانه افراد با آنها، احترام گذاشتن به نظریه های اعضای گروه، گوش دادن به فردی که در حال سخن گفتن در گروه است، آرام و ملایم حرف زدن در گروه، نقدو بررسی نظریه های ارائه شده به جای ا

نتقاد از افراد و ? معلمان باید این مهارت ها و نظایر آن را، که برای پرورش رفتارهای اجتماعی دانش آموزان ضروری است، به آنان آموزش دهند.
• پردازش گروهی
در پایان هر فعالیت گروهی به دانش آموزان فرصتداده شود نحوه همکاری و همیاری گروه خود را بررسی و تحلیل کنند. و پس از ارزشیابی ، طرحهایی نیز برای بهبود کار گروهی ارائه دهند.
عناصر پنج گانه فوق الذکر یادگیری از طریق همیاری را می توان در موقعیت های متعدد تدریس و یادگیری به کاربست. آنها رویکرد جایگزینی را برای معلم و دانش آموز ارائه می دهند که معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموزان را از تکرار بی مورد آموخته هایش رها می سازد. افزون براین، یادگیری از طریق همیاری فرصت هایی را پدید می آورد که یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کار تیمی (گروهی)، ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و تقسیم ک

ار موفق گردند. بر وفق آنچه بیشتر یادآوری گردید. هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری، دست یابی به فعالیتهای عالی ذهنی و عملی است. زمانی دست یابی به فعالیت های عالی ذهنی و عملی تحقق می گردد که درباره آنچه اندیشیده و عمل می شود، نقدهای اصولی و تعدیل ها و تقویت های مناسب صورت گیرد.
الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری، فرصت چالش های بنیادی بین دانش آموزان گروههای یادگیری گوناگون را بوجود می آورد. به ویژه آنکه، افراد گروههای یادگیری از طریق همیاری ناهمگن یا نامتجانس اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد