مقاله در مورد رابطه کم رویی با حافظه

word قابل ویرایش
16 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
اگر می خواهید از نگرانی دور باشید، شیوه سر ویلیام اسلد را اجرا کنید. در چهار دیواری امروز زندگی کنید نگران آینده نباشید هر روز فقط تا وقت خواب زندگی کنید. از خدا بپرسید اگر نتوانم مسئله ام را حل کنم برترین چندی که پیش آید چیست. خدا را از تقلد ذهنی برای پذیرش برترین وضع آماده کنید اگر لازم شد. سپس با خونسردی بکوشید. برترین وضعی را که از نظر ذهنی آماده پذیرش آن شده اید بهبود بخشید. آیا متقاعد شده اید که می توانید رها از اضطراب، تفکر منفی،

تصویر ذهنی بد، روابط ناخوشایند با دیگران و سایر عادات ناشی از اندیشه های اشتباه زندگی کنید؟ می توانید با برنامه ریزی ناهوشیار خود، نوارهای منفی گذشته ها را با نوارهای جدید تعویض کنید. می توانید از نور ضعلی بسازید که برای شما و دیگران اسباب شادی باشد. می توانید به انسان جدیدی با زندگی به علاوه تغییر شکل دهید، بدانید که مانند من موفق خواهید شد.

نام: سحر رحمتی، نرگس کلانتری، مینا علی مرادی
موضوع: رابطه کم رویی با حافظه
هدف از انتخاب موضوع: در یک کتاب روان شناسی مطلبی درباره تأثیر کم رویی بر حافظه نوشته است. و هدف از انتخاب موضوع بررسی درستی این فرضیه است.
نوع متغیر تصادفی: کیفی اسمی
جامعه: افرادی که کم رو و خجالتی هستند
نمونه: ۲۰ نفر از دانش آموزان دوم انسانی

داده: پرسش نامه

جزئیات پروژه
هدف از انتخاب موضوع: در یک کتاب روان شناسی مطلبی درباره تأثیر کم رویی بر حافظه نوشته است و هدف از انتخاب موضوع بررسی درستی این فرضیه است
هدف: بررسی درستی این فرضیه است.
نوع متغییر: کیفی اسمی
جامعه: افرادی که کم رو و خجالتی هستند

نمونه: ۲۰ نفر از دانش آموزان انسانی
داده: پرسشنامه

پرسش نامه
۱)آیا شما خجالتی هستید؟ بله خیر
۲)شما تا چه اندازه ای کم رو و خجالتی هستید؟
اصلاً خیلی کم زیاد خیلی زیاد
۳)اگر شما سر جلسه امتحان از چیزی خجالت بکشید، دچار اضطراب و نگرانی می شوید؟ بله خیر
۴)در صورتی که پاسخ شما بله می باشد، تا چه حدی دچار اضطراب می شوید؟
کم متوسط زیاد خیلی زیاد
۵)آیا این اضطراب و نگرانی باعث از یاد رفتن مطالب می باشد؟ بله خیر
۶)در صورتی که پاسخ شما بله می باشد، تا چه اندازه ای مطالب از یادتان می رود؟
کم متوسط زیاد خیلی زیاد
۷)به نظر خودتان این اضطراب و نگرانی تا چند نمره در امتحان شما تأثیر دارد؟
کم تر از ۲ نمره ۲ تا ۴ نمره بیش از ۴ نمره

نمودار سوال اول
بله خیر دسته
۱۵ ۵ فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار سوال دوم
خیلی زیاد زیاد خیلی کم اصلاً دسته
۱ ۴ ۱۰ ۵ فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار سؤال سوم
بله خیر دسته
۱۸ ۲ فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار سوال چهارم

کم متوسط زیاد خیلی زیاد دسته
۳ ۶ ۴ ۵ فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار سوال پنجم
بله خیر دسته
۱۵ ۵ فراوانی

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار سوال ششم
کم متوسط زیاد خیلی زیاد دسته
۳ ۵ ۳ ۴ فراوانی

نمودار دایره ای

دسته نمودار میله ای

نمودار سوال هفتم
۳-۴-۵/۳- ۲-۳-۴-۱-۱-۲-۳-۲-۲-۳-۱-۵/۱- ۵/۱-۱-۲-۵/۱-۱

b=4
a=1

فراوانی درصدفراوانی نسبی فراوانی نسبی مرکز دسته فراوانی مطلق طول دسته
۸

۸ ۲-۱
۱۳=۵+۸

۵ ۳-۲
۲۰=۷+۱۳

۴-۳

نمودار مستطیلی

 

نمودار چندبر

نتیجه
کم رویی با حافظه رابطه دارد. در صورتی که فرد در سر جلسه امتحان از چیزی خجالت بکشد به سختی می تواند محفوظات خود را به یاد بیاورد و هجوم افکار ناراحت کننده بر فرد آغاز می شود و همچنین آدم کم رو دست و پایش را گم می کند و دچار استرس و اضطراب می شود و آشفته حال هر چه به یاد داشته از یاد می برد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 16 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد