مقاله در مورد نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان

نقش همسران در تحكيم نظام خانواده


آفات زندگي زناشويي وعلل وعوامل اختلافات خانواده واهميت نظام خانواده وجايگاه ويژه اي كه اسلام براي آن قايل است وتلاش وكوششي كه اين مكتب الهي براي تقويت وتحكيم هر چه بيشتر آن به كار برده ،بر كسي پوشيده نيست. قرآن مجيد وتعاليم انسان ساز آن وهم چنين سفارشات

وتاكيدات ائمه اطهار( عليهم السلام)‌ همواره مسلمانان وپيروان مكتب وحي را توصيه مي فرمايند كه پايه زندگي را در جهت رشد وسازندگي وتكامل روحي ومعنوي استوار سازند واز آنچه موجب اختلاف وتخريب اين بناي مقدس مي شود دوري كنند.

در شماره گذشته كه قسمت اول اين مقاله را خدمت شما خوانندگان گرامي تقديم كرديم به نکاتي از قرآن كريم در مورد جايگاه زن ومرد در زندگي مشترك اشاره نموديم .در اين قسمت به آفات زندگي زناشويي وعلل وعواملي كه موجب سستي روابط وكم فروغ شدن چراغ زندگي زوجين مي شود خواهيم پرداخت وبه خواست الهي موارد آن را بر خواهيم شمرد .

يكي از مسائل مورد ابتلا كه به طور عموم باعث بروز اختلاف ونگراني وبعضاً موجب درگيري ومراجعه به دادگاههاي خانواده مي شود ،مسئله اختلافات مالي ميان زن ومرد در زندگي است.

اين مسئله در زمينه هايي همچون نفقه ،مهريه ،جهيزيه ،ارثيه ،اشتغال زن ودرآمد حاصل از آن وساير امور مالي است كه موجبات نابساماني خانواده ها را فراهم مي آورد واحياناً سبب ازهم پاشيدگي كانون گرم خانواده را تشكيل مي دهد كه به لحاظ اهميت اين قضيه وشناخت بيشتر شما عزيزان ،ابعاد اين موضوع را در اين مقاله دنبال كرده ودر چند قسمت تقديم شما خواهيم كرد .

همان گونه كه بارها ياد آور شديم ازدواج وتشكيل خانواده يك هدف تكاملي در زندگي بشر است كه درواقع ازقانون حاكم برطبيعت پيروي مي كند واگر زن ومرد در زندگي مشترك خود به اين جنبه تكاملي توجه داشته باشندوبر اساس تعاليم الهي ،زندگي خود را پايه ريزي كنند مسائل ومشكلات فراروي آنان قابل حل است وجاي بحث وگفتگو ودرگيري پيش نخواهد آمد .درفرهنگ قرآن كساني

كه ازاين هدف تكاملي دورند وبه آن بي توجه هستندوبه زندگي فقط از دريچه لذات نفساني مي نگرند واز عمق آن بي خبرند نمی توانندانسانهاي هوشمندي باشند وبه رستگاري برسند بلکه آنان عمر خود رادر هوسهاي ناپايدار مي فرسايند وبايد آنان را بيدار كرد وبه قول استاد « جلال الدين همايي » به آنان گفت :

تا چندعمردر هوس وآرزو رود اي كاش اين نفس كه بر آمدفرو رود
مهمانسرا ست خانه دنيا كه اندرو يك روز اين بيايد ويك روزاو رود
بركام دل به گردش ايام دل مبند كاين چرخ كجمدار نه بر آرزو رود1.

درمورد اختلاف مالي زوجين بايد گفت آنچه موجب اختلاف مي شود بيشتر جنبه اخلاقي ورواني دارد يعني زوجين داراي نگرشهاي متفاوت به مسائل مالي هستند.يكي به صفت بخل گرفتار است وديگري اهل اسراف وولخرجي است .يكي تجمل گراست وديگري اهل زهد وقناعت

.ويا مرددرانجام وظيفه انفاق کوتاهی می کند و تن به کار وتلاش نمی دهد يا گرفتار اعتياد و فساد اخلاقی و شخصيتی است وگرنه كمتر كسي هست كه به نيازهاي اساسي زندگي وخرج ومخارج زن وفرزندخود نا آگاه باشد ودراين زمينه ابهام داشته باشد.

كسي كه با فرهنگ قرآن آشنايي دارد مي داند كه بايد متعادل رفتار كند چرا كه قرآن مجيد در توصيف صفات بندگان خدا مي فرمايد:
« الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما ...»
« بندگان خدا كساني هستند كه در انفاق ،نه اسراف كنند ونه بخل ورزندبلكه دراين كار ميانه رو ومعتدل مي باشند »2.

درمورد كار وتلاش هم اسلام تكليف ما را روشن كرده وهمواره به مسلمانان سفارش مي كند كه از تنبلي وبيكاري پرهيز كنند واز كار وكوشش خودداري نكنند. درسيره پيامبر اكرم ـ صلي الله عليه وآله ـ‌آمده است كه آن حضرت هرگاه به جوان رشيد وتوانمندي نظر مي كرد واز او خوشش مي آمد؛سؤال مي فرمود آيا داراي شغل يا حرفه اي است ؟ اگرمي گفتندبيكاراست وتن به كارنمي دهد مي فرمود: «ازچشم من افتاد »3.

درفرهنگ فارسي ما ايرانيان ،شاعران واديبان درکتب واشعار خودنيز به اين مهم توجه داشته اند كه براي نمونه قطعه اي از شعر شاعر گرانمايه « ‌ابوالقاسم حالت » ‌را دراين ارتباط مي آوريم :‌

خوش آن مرد كارآمد سخت كوش كه از سستي وتنبلي رسته است
نكرده است دست تمنا دراز به جمع گدايان نپيوسته است
اگر كارگربوده است يا رفتگر اگر زارعي زار ودلخسته است
مخوان ناتوانش مگو از چه رو پي كار كوچك كمر بسته است
دليل توانايي وهمتش همين بس كه بيكار ننشسته است 4

نكته اي كه دراينجا لازم به ياد آوري است اين است كه بيشتر فشارهاي مالي كه خانواده ها متحمل مي شوند بعضاًبه خاطر بعضي خواسته هاي غير اصولي است كه اسلام ازما نخواسته براي رسيدن به آنها خود را به مشقت اندازيم واز رشدمعنوي باز بمانيم .

شكي نيست كه درعصر حاضر پيشرفتهاي صنعتي وماشيني شدن زندگي ،تغييراتي درشيوه ونحوه زندگي بشر ايجاد كرده، اما اين موجب نمي شود كه انسان ،خود را اسير ماديات كند وشخصيت وانسانيتش را فداي ماشين وابزار نمايد.

چرا كه اسلام، هدف ازبهره وري را رشد شخصيت انساني و بقاي روحي او مي داند وآنجا كه انسان خودش را فراموش كند وبه صورت ماشين وابزار درآيد ديگر ارزشي ندارد چرا كه به بيراهه مي رود .

براي روشن شدن حدود انفاق وشرايط وجوب آن براي خوانندگان عزيز وگرامي مواردي از قانون مدني را در اين مورد ذكر مي كنيم تا جايي براي ابهام باقي نماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله نظام خانواده در اسلام

word قابل ویرایش
256 صفحه
44700 تومان
(و من كلّ شىء خـلقنا زوجـين لعلّكم تذكّـرون )« الذاريات / 49 » 1 آئين ازدواج در نظام هستى«نظام تركيب و تزويج در جمادات»اراده عالمانه و حكيمانه و عادلانه حضرت حق، در نظام متقن هستى و پهن دشت ميدان خلقت و آفرينش، از هر چيزى جفت آفريد.در اين بساط جفت بودن و زوج بودن هر چيزى حقيقتى است كه استثنا برنداشته، و پيش ا ...

دانلود مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

word قابل ویرایش
15 صفحه
18700 تومان
نقش همسران در تحكيم نظام خانوادهآفات زندگي زناشويي وعلل وعوامل اختلافات خانواده واهميت نظام خانواده وجايگاه ويژه اي كه اسلام براي آن قايل است وتلاش وكوششي كه اين مكتب الهي براي تقويت وتحكيم هر چه بيشتر آن به كار برده ،بر كسي پوشيده نيست. قرآن مجيد وتعاليم انسان ساز آن وهم چنين سفارشات وتاكيدات ائمه اطهار( علي ...

دانلود مقاله نقش خانواده در بهداشت روانی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
نقش خانواده در بهداشت روانیچکیدهبهداشت روانی چنان تاثیر عمیقی دارد که فقط انسان با روحیه و روان خوب می تواند زندگی کندو بدون روحیه مرده است.تشکیل خانواده نیز بستگی به داشتن روحیه دارد . روابط افراد خانواده از نظر احساسات در این مقاله بررسی شده است و سنت ها و باور هایی که به وسیله خانوادهانتقال می یابد مورد بر ...

دانلود مقاله دیپلماسی و تحکیم قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در هندسه قدرت نظام جهانی

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهدیپلماسی مهمترین شاخصه سیاست خارجی کشورهاست که در طول تاریخ ظهور دولتها، تحولات گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدید آمده است. با ظهور و گسترش رسانهها و شکسته شدن اسطوره جغرافیا، تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای دیپلماسی پدیدار شده است. امروزه فرایند جهانیشدن وجوه گوناگونی دارد که بر تمامی جنبههای زند ...

دانلود مقاله بررسی نقش و جایگاه حجاب در تحکیم و تقویت نظام خانواده در اسلام

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیده :قوانین الهی علاوه بر اینکه همه ابعاد و جوانب حیات بشری را شامل می شود،به دلیل انطباق با فطرت و طبایع انسانی،بستری مناسب برای رشد و کمال انسان ها فراهم می کند.حجاب و عفاف امری انسانی و دینی است و از آن جهت که در ذات و فطرت بشر وجود دارد، برای حیات اجتماعی او ضروری بوده و نقش مهمی در کارکرد جامعه و زندگی ...

دانلود مقاله نقش نظام الدیّن کرمانی در آبادانی مسجد جامع یزد

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمهمسجد جامع یزد بر جایگاه آتشکدهای متعلّق به دوران ساسانی بنا شده است؛ از همین رو هم نشانههای معمـاری ساسـانی را دارد و هم شاهد ویژگیهای معماری دورههای مختلف اسلامی در آن هستیم. نکتـهی قابـل توجّـه اینکـه در ادوار تـاریخی سعی بر آن بوده است تا در توسعهی مسجد، آثار پیشینیان حفظ شود و تحـوّلات، هماهنـگ و متن ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش انگیزه کارکنان در موفقیت استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : Øانگيزش Øاعتقاد دروني Øارزشهاي كاري Øعملكرد Øقابليتهاي فردي و اجتماعي Øمديريت فكر و انديشه اسلاید 2 : Øمديريت مشاركتي مهم‌ترين روش رهبري و مديريت سازماني است كه مي‌تواند موجبات افزايش اثر بخشي سازماني و تصميم‌گيري بهينه در سازمان را فراهم نمايد ...

مقاله نقش نظام پیشنهادات در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش نظام پیشنهادات در بهبود عملکرد و بهره وری سازمان آموزش و پرورش چکیده : امروزه یکی از متداولترین معضلاتی که سازمانها به آن مبتلا هستند مشکل ناتوانایی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به ویژه در سطوح نیروی انسانی و کارشناسی و تخصصبی است. این امر سبب کاهشی بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت د ...