مقاله شناخت پتانسیل های توریستی- طبیعی استان کردستان

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
کردستان یکی از استان های با اهمیت ایران است که از لحاظ جاذبه های توریستی- طبیعی از قطب های اساسی کشور به حساب میآید و هر ساله گردشگران زیادی را به سوی خود میکشاند؛ بنابراین شناخت پتانسیل های آن در این زمینه امری ضروری است . هدف اصلی در اکوتوریسم ، مسافرت به طبیعت و دیدار از جذابیت های طبیعی یک منطقه است . از این رو توجه به قابلیت های استان کردستان و شناخت مناطق توریستی – طبیعی آن از جمله دریاچه ها، رودخانه ها، کوها، غارها، سدها، دشت ها و دیگر مناطق طبیعی آن میتواند در صنعت گردشگری و توسعه کشور نقش مهمی ایفا کند؛ زیرا هم باعث اشتغال زایی جوامع میزبان میشوند و هم از نظر تحقیقاتی مد نظر هستند. در واقع منابع گردشگری در استان کردستان بیانگر این است که این ناحیه کانون گردشگری و توریستی است که به صورت یک مجموعه ، جمیع عوامل جلب کننده را که ناشی از سلیقه ها و حالات روحی و روانی گردشگران می باشد را در بر دارد.
واژه های کلیدی: استان کردستان ، جاذبه های توریستی- طبیعی، جوامع میزبان و اشتغال زائی
Identify Of Tourist–Natural Potential Kurdistan province
Abstract
Kurdistan is one of the important provinces of Iran which In terms of attractions tourist -natural the country’s main hub is considered And attracts meach year any tourists to their side. So in this context it is essential to recognize the potential of that. The main target in ecotourism، Travel to Nature and meeting of the natural charm of a region. Hence according to the capabilities of Kurdistan province And knowledge of the tourist areas – including its natural lakes, rivers, mountains, caves, dams, plains And other natural areas that can contribute substantially to the development of the tourism industry، Because makes the job of the host communities And both are considered research. in fact, Tourism Resources in Kurdistan indicate that this area is the center of tourism and tourist that form a complex communal tastes and pull factors that caused the mental states of tourists in there. Employment ؛Host communities ؛Tourist attractions-natural ؛Key words: Kurdistan province
مقدمه
امروزه گردشگری به عنوان یکی از مسائل مهم در شناسایی توانایی های یک منطقه و جذب گردشگران خارجی در جهان مطرح است (سلطانی، ١٣٨٧). لغت توریسم از کلمه تور به معنای گشت اخذ شده که ریشه در لغت لاتین تورنس به معنای دور زدن ، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت به انگلیس راه یافته است . در فرهنگ لاروس توریسم به معنای مسافرت برای تفریح می باشد.
(٢٠٠٠ ,Hodenm).در زمینه گردشگری که پدیده های زمین شناسی، پوشش گیاهی، زیست محیطی و دیگر پدیده های طبیعی مورد بازدید قرار میگیرد که کشور ایران به خصوص استان کردستان از این مهم جدا نیست و با داشتن پتانسیل های لازم در این زمینه میتواند در راستای توسعه کشور و جذب گردشگر گام مهمی بردارد. هدف اصلی در اکوتوریسم مسافرت به طبیعت ، دیدار از جذابیت های طبیعی یک منطقه شامل ویژگی های فیزیکی و فرهنگ بومی است و اکوتوریسم ها پس از مشاهده از جذابیت ها بدون آن که خللی به آنها وارد کند و آن را تخریب کند محل را ترک میکنند به این ترتیب ضمن شناخت فرهنگ و جاذبه های طبیعی جایگاه اکوسیستم را حفظ کرده و باعث درآمدزایی مردم محلی میشود (٢٠٠۶ ,Tremblay)؛ بنابراین میتوان گفت که اکوتوریسم همیشه در جوامع انسانی حضور داشته و به تدریج سیر تکاملی خود را طی کرده است (زمردیان ، ١٣٨۴).
کردستان اصلیترین محل زندگی قوم کرد است که مردمانی آریایی نژادند که سال ها قبل از میلاد به این منطقه مهاجرت کرده اند. کردستان یکی از استان های با اهمیت ایران است که از لحاظ جاذبه های توریستی- طبیعی از قطب های اساسی کشور به حساب میاید. جاذبه های طبیعی منطقه همراه با فرهنگ و آداب و رسوم رایج بین اقوام کرد از مهم ترین جاذبه های استان کردستان است . پدیده های توریستی استان کردستان متنوع بوده به طوری که جنگل های بلوط ، آبشارها، رودخانه های خروشان ، چشمه های طبیعی و کوه های سر به فلک کشیده طبیعت زیبا و چشم نواز کردستان را رقم زده ؛ و یکی از زیباترین جلوه های گردشگری طبیعی ایران را در دامنه های زاگرس به وجود آورده است .
مواد و روش ها
استان کردستان در مجاورت بخش خاوری کشور عراق قرار دارد. این استان که در دامنه ها و دشت های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار دارد از شمال به استان های آذربایجان غربی و زنجان ، از خاور به همدان و زنجان ، از جنوب به استان کرمانشاه و از باختر به کشور عراق محدود میشود. استان کردستان از نظر جغرافیایی بین ٣۴ درجه و ۴۴ دقیقه تا ٣۶ درجه و ٣٠ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ٣١ دقیقه تا ۴٨ درجه و ١۶ دقیقه طول خاوری قرار دارد. این استان از لحاظ جغرافیای طبیعی تحت تأثیر هوای گرم و سرد بوده و اقلیم های گوناگونی را به وجود آورده است . در این پژوهش ، داده ها بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی لحاظ شده که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است . هم چنین ، جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، اسنادی، مطالعه کتب و مقالات و پایان نامه ها و به علاوه از روش میدانی و ابزار مصاحبه های فردی و گروهی استفاده شده است .
نتایج
رودخانه ها و دریاهای استان کردستان
استان کردستان به لحاظ موقعیت اقلیمی و طبیعی، آب های روان و رودخانه های متعددی دارد که علاوه بر چشم اندازها و مناظر زیبا، زمینه های مناسبی برای ورزش های تفریحی مانند ماهیگیری و شنا فراهم کرده است . رود های استان در حوضه های متعددی جریان دارند. برخی رودخانه های مهم استان عبارت اند از: آب دره ، کوب کار، آب رقجو، آب سیروان ، آب گلین ، آب لاین ، آساوله رود، ایراب ، آب چشمیدر، آب دوپردان ، آب شاهانی، آب هویان ، آویهنگ ، اورون دره ، تلوار، بی لو، جغتو، چم اقا ویسی، چم امیر آباد، بناسوره ، چم پل ، چم کرجو، چم شور چم شینه ، چم نران ، چم صوفیان ، هشلین ، بویین سرداب ، هانه گلان ، گویل رود، سنگ سیاه ، چم آخ کند، آلتو، بادمجان ، پیر سلیمان ، جوشان ، بزه دره ، جوشان ، رود سیروان ، رودخانه بانه ، سرچشمه ، سقز چای و … دریاچه زریوار مریوان مهمترین و کم نظیرترین جاذبه آبی در استان کردستان است که در فاصله دو کیلومتری باختر مریوان قرار گرفته و جاده آسفالته ای آن را به مریوان پیوند میدهد. وضعیت شهر مریوان که در دامنه کوه مستقر است و دریاچه زریوار که از جهات مختلف توسط جنگل های انبوه و نیمه انبوه احاطه شده اند؛ مناظر بسیار زیبا و بدیعی را به وجود آورده اند.
دریاچه پشت سد قشلاق نیز یکی دیگر از دریاچه های استان کردستان است که در نزدیکی سنندج و منطقه «ساتله و تیرگرا» احداث شده است . دریاچه پشت این سد یازده کیلومتر درازا دارد و وسعتی معادل ٩٣۴ هکتار را در بر میگیرد. دریاچه پشت سد با فضای سبز و جنگل کاری از دیدنی های جالب توجه این منطقه به شمار میرود. امکانات ورزشی و اسکله قایقرانی در کنار این دریاچه قرار دارد که دوست داران ورزش های آبی را به این منطقه جذب میکند.
شکل ١- دریاچه سد قشلاق

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد