مقاله بررسی پتانسیل های ژئوتوریسمی استان کردستان به عنوان شاخه ای جدید از اکوتوریسم

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
جاذبه های ژئوتوریسمی و تاریخی هر کشوری میتواند موجب افزایش حجم جهان گردان و درآمدهای ناشی از آن شود؛ بنابراین توجه به پتانسیل های هر استان در زمینه جذب گردشگر بسیار مهم است . امروزه شاخه جدیدی از اکوتوریسم منشعب شده که ژئوتوریسم نام دارد. این نوع گردشگری را در آخرین مطالعات ، گردشگری جغرافیایی نیز نام نهاده اند. ژئوتوریسم با تکیه بر پدیده های زمین شناسی به موضوع گردشگری میپردازد و علم بهره برداری از زمین بدون لطمه زدن به آن معنی میشود. مناطق ژئوتوریسمی علاوه بر اهمیت زمین شناختی، دارای ویژگیهای تاریخی و باستانی همراه با جاذبه های طبیعی هستند. استان کردستان همواره در طول تاریخ ، عنوان یک منطقه حساس را داشته و در بر گیرنده آثار کهن و قدیم بوده است .
آثار تاریخی و معماری استان کردستان به علت وقوع جنگ تحمیلی آسیب زیادی دیده است ولی این منطقه هنوز آثار و نشانه هایی از دوره های مختلف تاریخی همراه خود دارد. بیشترین آثار تاریخی این استان را قلعه ها، برج ها، پل ها، عمارت ها و غارهای باستانی تشکیل میدهند.
واژه های کلیدی: ژئوتوریسم ، جاذبه های تاریخی، درآمدزایی و استان کردستان
Investigation Geotourism Potential Kurdistan Province According New Section Ecotorism
Abstract
Geotourism and historical attractions of each country may increase the amount of tourists and revenues. Therefore due to the potential of every province in attracting tourism is very important. Today, a new branch of ecotourism, which is split is geotourism. In Recent Studies This type of tourism is named tourist geospatial.Geotourism relying on geological phenomena to Devoted to tourism And science of land revenue without hurting it is Historical and archaeological ؛meaningless. In addition to the geological geotourism areas features associated with natural attractions. Kurdistan Province historically has always had a sensitive area. The receiver is old and ancient monuments. Historical and architectural
monuments of Kurdistan has been caused much harm in the war But it still works, and symbols from different eras of history, with its. The province’s has most historic castles, towers, bridges, buildings and ancient caves form.
Kurdistan province ؛Income ؛Historical attractions ؛Key words: Geoturism
مقدمه
استان کردستان در مجاورت بخش خاوری کشور عراق قرار دارد. این استان که در دامنه ها و دشت های پراکنده سلسله جبال زاگرس میانی قرار دارد از شمال به استان های آذربایجان غربی و زنجان ، از خاور به همدان و زنجان ، از جنوب به استان کرمانشاه و از باختر به کشور عراق محدود میشود. استان کردستان از نظر جغرافیایی بین ٣۴ درجه و ۴۴ دقیقه تا ٣۶ درجه و ٣٠ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ٣١ دقیقه تا ۴٨ درجه و ١۶ دقیقه طول خاوری قرار دارد. این استان از لحاظ جغرافیای طبیعی تحت تأثیر هوای گرم و سرد بوده و اقلیم های گوناگونی را به وجود آورده است .
جاذبه های طبیعی و اقلیم های متفاوت جغرافیایی ایران به همراه میراث های تمدن بشری و تنوع متولی و نژادی دست ، مایه های گران قیمتی را در حوضه اقتصاد برای انسان ها به ارمغان آورده است که بهره برداری از آن مستلزم فراهم نمودن شرایط مختلف میباشد که در کل بستگی به ثبات در بخش گردشگری دارد (دیوید، ١٣٨۵).
روستا و شهرهای موجود در هر استان در صورت داشتن محیط های طبیعی بکر و مناظر چشم نواز، با توجه به موقعیت مکانی و قرار گرفتن در شرایط جغرافیایی خاص ، از جمله مکان های مناسب برای جذب گردشگر به شمار می روند که توجه به آنها خود عاملی موثر در پیشرفت و توسعه گردشگری است (رضوانی،١٣٨۶)؛ بنابراین هدف از این تحقیق شناخت پتانسیل های ژئوتوریسمی و تاریخی استان کردستان است تا با معرفی جاذبه های گردشگری آن ، گامی در جهت توسعه گردشگری برداشته باشیم .
مواد و روش ها
در این پژوهش ، داده ها بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –تحلیلی لحاظ شده که اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است . هم چنین ، جهت جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، اسنادی، مطالعه کتب و مقالات و پایان نامه ها و به علاوه از روش میدانی و ابزار مصاحبه های فردی و گروهی استفاده شده است .
ژئوتوریسم استان کردستان :
درازای زون سنندج – سیرجان حدود ١۵٠٠ و پهنای آن ١۵٠ تا ٢۵٠ کیلومتر است که از باختر دریاچه ارومیه شروع میشود و در یک راستای شمال باختری – جنوب خاوری تا گسل میناب ، در شمال بندرعباس ادامه میابد. در پهنه ی مکران باریکه ای از پوسته ی قاره ای به نام کمپلکس دور کان وجود دارد که زمین شناسان آن را ادامه خاوری زون سنندج – سیرجان میدانند.
در جهت شمال باختر، گودی درون قاره ای سنندج – سیرجان تا جنوب خاوری ترکیه وجود دارد که پس از تغییری در آن تا ماسیف بیتلس ادامه میابد. بر خلاف مرز جنوب خاوری که با راندگی اصلی زاگرس مشخص میشود ارتباط شمال خاوری سنندج – سیرجان با مناطق دیگر ایران میانی به علت پوشش گسترده ی سنگ های تر شیری و کواترنر تغییرات جانبی رخساره ها و نیز دگرشکلی های پیچیده به خوبی مشخص نیست . راستای مستقیم سنندج – سیرجان در فاصله میان دریاچه ارومیه و اسفندقه به طور محلی نماینگر سامانه ای راستالغز است . در راستای جنوبی این ناحیه گسل های مستقیمی مانند آباده ، ده شیر، شهر بابک و بافت مشخص اند که بعضی از آنها نشانگر جابه جایی امتداد لغز راست گرد در رسوبات کواترنری میباشند. همخوانی روند ساختاری، یکسانی الگوی ساختاری، چیرگی راندگیها به ویژه پذیرش الگوی استاندارد مناطق کوهزادی در زون های برخوردی سبب شده است تا برخی از زمین شناسان مانند فالکن و ریکو، سنندج – سیرجان را زیر زونی از کوهزاد زاگرس بدانند. ولی ترتیب رسوبات ، چهارچوب زمین ساختی و فعالیت های ماگمایی – دگرگونی سبب شده تا گروهی از زمین شناسان ، سنندج – سیرجان را با مناطق پر تحرک مرکز و شمال ایران قیاس کرده و انرا زیر زونی از ایران میانی بدانند. با توجه به دیرینه جغرافیایی گفته شده میتوان پذیرفت که زون سنندج – سیرجان دارای یک زمینه ساختاری اصلی است که از پرکامبرین پسین با کافتن آغاز شده و در کوهزایی سیمرین پیشین با وارونگی زمین ساختی پایان یافته و سپس حوضه های توربیدیتی مزوزوییک پسین در تریاس شکل گرفته و در فاز سیمرین میانی بسته شده است . همه ی سنگ های سنندج – سیرجان را میتوان در سه واحد زمین ساختی، چینه نگاشتی پرکامبرین پسین ، تریاس میانی، پسین ، کرتاسه و مجموعه تر شیری جای داد.
غارهایی در استان کردستان وجود دارد که بیشتر آنها از ارزش های خاص جهان گردی برخوردار هستند. غار شووی و غار کرفتو از مهم ترین غارهای گردشگری و ژئوتوریسمی استان کردستان هستند که در شهرستان های دیواندره و سقز قرار دارند.
غار کرفتو از مهم ترین غارهای باستانی ایران به شمار میرود. در روی کتیبه های این غار متونی نقش بسته که از این غار به عنوان معبد «هرکول » نام برده شده است . غار کرفتو در زمان مزوزوییک در زیر آب بوده و در اواخر این دوره از آب خارج شده است این غار از غارهای آهکی و طبیعی است که ٧۵٠ متر طول دارد و راه های فرعی متعدد زیادی از آن منشعب میشود.
نمونه سفال ها و اشیای به دست آمده ، سکونت انسان در دوران تاریخی اشکانی و ساسانی و همچنین دوران اسلامی یعنی قرن ششم تا هشتم را مسجل میسازد.
از نظر زمین شناسی و عوامل موثر زمین ساختی میتوان کردستان را به سه ناحیه مشخص تقسیم کرد:
ناحیه خاوری و جنوب خاوری: از نظر زمین شناسی این ناحیه هم کاملا متأثر از روندهای حاکم و زمین شناسی ایران مرکزی است . رخنمون های دوران دوم و رسوبات این چرخه به مقدار زیاد، منطقه جنوبی را فرا گرفته است . از رسوبات دوران دوم وجود سنگ های ژوراسیک و کرتاسه مشخص شده است . همچنین وجود رسوبات تریاس شبهه برانگیز است . از نظر ژئومورفلوژی به علت همگنی و سستی طبقات ، اشکال نسبتا یکسانی به وجود آمده که از خصوصیات مهم آنها کوه های گنبدی با دامنه های ملایم و دره های باز است .
ناحیه مرکزی و شمالی: این ناحیه از نظر زمین شناسی دنباله جریانات و پدیده های حاکم بر خاور ترکیه ، آذربایجان باختری و شمال کردستان عراق است . قدیمیترین سنگ های تشکیل دهنده این ناحیه را سری دگرگونه ای تشکیل میدهند که به پرکامبرین نسبت داده شده است .
ناحیه جنوب و جنوب باختری: به طور کلی واحدهای زمین شناسی جنوب مریوان به موازات روند اصلی زاگرس شکل گرفته و به موازات محور کامیاران – مریوان ادامه یافته و به کوه های بیستون در کرمانشاه متصل میشود. این ناحیه را میتوان زاگرس شمالی نام گذاری کرد و از نظر تکامل زمین شناسی، کاملا متأثر از روند و الگو های حاکم بر زاگرس است .
جاذبه های تاریخی و معماری استان کردستان
استان کردستان همواره در طول تاریخ عنوان یک منطقه حساس را داشته و در بر گیرنده آثار کهن و قدیم بوده است . آثار تاریخی و معماری استان کردستان به علت وقوع جنگ تحمیلی آسیب زیادی دیده است ولی این منطقه هنوز آثار و نشانه هایی از دوره های مختلف تاریخی همراه خود دارد. بیشترین آثار تاریخی و جاذبه های معماری این استان را قلعه ها و پل های تاریخی، عمارت ها اعیان و اشراف و غارهای باستانی تشکیل میدهند. سد باستانی شو در بانه که در نزدیکی روستای شو واقع شده است از آثار دوره ی ساسانی است ؛ و تپه قلعه زیویه در سقز نماینگر عظمت معماری در سه هزار سال پیش در این منطقه است . سنگ نبشته معروف اورامانات که در سینه کوه زینه و در طاق نمایی به ارتفاع ٧٠ و عرض ١۵٠ سانتیمتر قرار گرفته ، به صورت هلالی، حجاری و کنده کاری شده است و از دیگر آثار قابل توجه این منطقه به شمار میرود. پل های قدیمی چون : پل چم گردلان ، پل قجور، پل صلوات آباد از دیگر بناهای تاریخی این منطقه به حساب میروند.
بازار بیجار که در بافت قدیمی شهر بیجار واقع شده از اثار دوره ی قاجاریه است و بازار سنندج و بازار اصف نیز دو بازار معروف است که به سبک معماری دوره ی صفویه ساخته شده است و از دیگر دیدنی های معماری استان کردستان به شمار میروند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد