مقاله کاربرد مدیریت زمان بر اساس PMBOK در پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء آنها

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان

کاربرد مدیریت زمان بر اساس PMBOK در پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای بهبود و ارتقاء آنها
چکیده
طرحهای عمرانی بدلیل اینکه بخش عمده ای از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند، در نظام اقتصادی و بودجه بندی کشور از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لذا عدم پیشرفت پروژه های عمرانی طبق برنامه ضرر و زیان فراوانی به منافع ملی وارد می نماید. در این تحقیق پس از بررسی یک پروژه موردی و صحبت با مدیران پروژه، لزوم بازنگری و ایجاد یک سیستم استاندارد مدیریت پروزه در حوزه زمان ضروری می نمود.یکی از استانداردهای مقبول جهانی استاندارد PMBOK می باشد که با توجه به جهان شمول بودن این استاندارد و آشنایی نسبی آن در ایران، از این مدل به عنوان مبنای ممیزی در حوزه مدیریت زمان پروژه مورد بررسی بهره می گیریم.ابتدا مؤلفه های زمان بندی را طبق استاندارد مذکور شناسایی کرده، سپس مدل زمان بندی پروژه موردی در به کارگیری مؤلفه های تعریف شده، مورد سنجش قرار گرفت. سپس مؤلفه هایی که در مدلهای تحت بررسی وجود نداشتند، مورد شناسایی قرار گرفتند و آنها را
در سه دسته کلی تقسیم بندی شدند. در ادامه این عوامل سه گانه در دو بعد برنامه ریزی و کنترل گروههای فرایندی مدیریت پروژه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.

کلمات کلیدی: PMBOK ، مولفه های زمان بندی ، مدیریت زمان ،زمان بندی مبنا

-1 مقدمه
امروزه مدیریت بر کلیه اجزای پروژه ها به دلیل پیچیدگی آنها امری ضروری شده است. بدین سبب در سال های اخیر مباحث و تکنیک ها و استانداردهای مدیریت پروژه مورد توجه بسیاری از افراد و سازمان ها قرار گرفته است و این شرکتها با توجه به نیازهای مختلف، پیاده سازی سیستم های بهینه مدیریت پروژه را در رأس فعالیت ها و خدمات خود قرار داده اند.در این میان بهره گیری از تجارب سایر شرکت های مشابه در انجام چنین خدماتی از یک سو و ضرورت همگامی با استانداردها و فناوری روز مدیریتی در سطح جهان از سوی دیگر، باعث شده است وجه تمایز شرکتها وکارگاه های برتر با سایر شرکت های مشابه در به کارگیری و استقرار استاندارد مدیریت پروژه ٌ PMBOK در سازمان پروژه و طراحی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه مدرن و آموزش آن به مدیران و کارشناسان مربوط قرار گیرد در این راستا با توجه به اهمیت مدیریت زمان پروژه، مؤسسه مدیریت پروژه ایالات متحده امریکاPMI2 اقدام به انتشار استانداردی خاص برای این موضوع کرده است. در اهمیت مدیریت زمان پروژه همین بس که بدون در نظر گرفتن این مبحث، مدیریت پروژه معنی نخواهد داشت. شاید بتوان گفت مدیریت پروژه بدون مدیریت زمان بندی مانند خودروی بدون چرخ خواهد بود.استاندارد مدیریت زمان بندی پروژه، مراحل زمان بندی و تکوین پروژه را شرح داده و سپس به معرفی مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت زمان بندی می پردازد. همچنین در این استاندارد کلیه واژگان و اصطلاحاتی که در زمینه زمان بندی پروژه مورد استفاده قرار می گیرد، تفسیر و موارد کاربرد آن شرح داده شده است.شاید بپرسید چه لزومی به ارایه استاندارد، در این زمینه بوده است؟ یکی از نکاتی که در این خصوص قابل اشاره است، توجه به ضرورت وجود زبان مشترکی در مدیریت زمان پروژه هاست.

-2 روش پژوهش
هدف از اجرای پژوهش بررسی انطباق برنامه ریزی و کنترل زمانبندی یک پروژه در حال اجرا ازمجموعه پروژه های شرکت ملی نفت ایران با مدیریت زمان استاندارد PMBOK می باشدلذا ابتدا مولفه های زمانبندی طبق استاندارد عملی زمانبندی را استخراج کرده و آنها را طبق جداول در گروههای اجباری و اختیاری و فرایندی مدیریت زمان تقسیم بندی کرده و سپس به امتیاز بندی مولفه ها جهت دو پروژه تحت بررسی با استفاده از برنامه زمان بندی و کنترلهای صورت گرفته در آنها پرداخته شده است. (در صورت وجود مولفه در برنامه زمانبندی پروژه عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر گذاشته شده است) . بعد از امتیاز بندی درصد امتیازهای کسب شده جهت هر پروژه را در گروههای اجباری، اختیاری و فرآیندی مدیریت زمان حساب کرده و دلایل عدم انطباق بررسی و تفسیر شده است. در پایان راهکارهای اجرایی جهت زمانبندی طبق استاندارد ارائه می گردد . در ادامه به بررسی نحوه امتیاز دهی مدل زمانبندی طبق استاندارد فوق پرداخته می شود.

-3 ارائه نتایج - 3ٌ- امتیازدهی بر اساس مؤلفه های زمان بندی
پس از بررسی برنامه زمان بندی و روند کنترل پروژه به همراه مستندات آنها وصحبت با مجریان پروژه ، مولفه های زمان بندی ارزش گذاری شدند ، به این ترتیب که در صورت وجود مولفه به آن عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر لحاظ شده است،که در جداول یک الی شش آورده شده است.


جدول-1 لیست امتیاز دهی بر اساس مولفه های زمان بندی(تعریف فعالیت)


جدول-2 لیست امتیاز دهی بر اساس مولفه های زمان بندی(توالی فعالیت)

جدول-3 لیست امتیاز دهی بر اساس مولفه های زمان بندی(برآورد منابع فعالیت)

جدول-4 لیست امتیاز دهی بر اساس مولفه های زمان بندی(برآورد مدت زمان فعالیت)

جدول-5 لیست امتیاز دهی بر اساس مولفه های زمان بندی(تکوین زمان بندی)

جدول-6 لیست امتیاز دهی بر اساس مولفه های زمان بندی(کنترل زمان بندی)


-2-3 امتیازدهی بر اساس فرآیندهای زمان بندی

در این مرحله فراوانی ودرصد فراوانی مولفه های زمان بندی از بعد فرآیندهای مدیریت زمان محاسبه گردید و در جدول (7) ارائه شده است .

جدول-7 لیست امتیازدهی بر اساس فرآیندهای زمان بندی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مشکلات بهره برداری از تصفیهخانههای فاضلاب به روش لاگونهای هوادهی در استان آذربایجانغربی و ارائهی راهکارهای ارتقاء

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان
چکیدهاستان آذربایجان غربی داراي 5 تصفیه خانه با فرایند لاگون هوادهی در حال بهرهبرداري میباشد. تجربه بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در این استان 10 سال میباشد. این مقاله به اصول علمی و مبانی طراحی لاگونهاي هوادهی و مشکلات و موانع موجود در بهرهبرداري از آنها در این استان اشاره دارد . ه ...

مقاله موانع وچالشهای خلاقیت و نوآوری درسازمانها و ارائه راهکارهایی جهت بهبودآن

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
موانع وچالشهاي خلاقيت و نوآوري درسازمانها و ارائه راهکارهايي جهت بهبودآن چکيده : سازمانها براي مرتفع ساختن مسائل و مشکلات ناشي از تغييرات سريع محيطي و همچنين بهبود روند رشد و توسعه خود ناچار به ايجاد و تشويق زمينه هاي بروز خلاقيت و نوآوري در سازمان و در ميان افراد خود مي باشند. ضروري است که اين سازمانها برا ...

مقاله ارزیابی کیفیات محیطی با توجه به توسعه محلات سنتی ( ( TND و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء ارزش محلات ( نمونه موردی : محله انقلاب بجنورد )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی کیفیات محیطی با توجه به توسعه محلات سنتی((TND و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء ارزش محلات (نمونه موردی:محله انقلاب بجنورد) چکیده: محلات شهری در طول تاریخ بسترساز ایجاد روابط اجتماعی در سطوح مختلف بوده اند ولی متاسفانه در شهرهای امروز ایران نقش و اعتبار محلات کاهش یافته و معیارهای محله شکسته شده و به ...

مقاله شناسایی علل بروز افزایش هزینه در پروژههای عمرانی با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی علل بروز افزایش هزینه در پروژههای عمرانی با استفاده از روش FMEA و ارائه راهکار در جهت بهبود آن خلاصه امروزه لزوم برنامهریزی مناسب به منظور برآورد صحیح از زمان و هزینه انجام پروژه و میزان منابع مورد نیاز در یک پروژه که تاثیر مستقیم بر اجرا ، اداره و بهره برداری مناسب از پروژه هایی همانند ساخت تجهیز ...

مقاله تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی چکیده : مدیریت پروژه مجموعه ای از فرآیندهاست که هدف آنها رساندن موفقیت آمیز پروژه در طول چرخه حیات آن است. طبق استاندارد PMBOK، مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت، ابزار و تکنیکهای لازم در جهت اجرای فعالیتها و هماهنگ نمودن و هدایت منابع انسانی و مصالح در طو ...

مقاله ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن ویژگی های توسعه و طراحی پایدار در امر ساخت و ساز

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه راهکارهايي جهت کاربردي کردن ويژگي هاي توسعه و طراحي پايدار در امر ساخت و ساز چکيده مشخصه متمايز برنامه ريزي و طراحي شهري در هزاره سوم ميلادي، برنامه ريزي بر مبناي همگامي با طبيعت و رعايت اصول توسعه پايدار است . با توجه به مفهوم توسعه پايدار در طراحي و معماري که در واقع بازنگري اصلاح طلبانه اي به مدرني ...

مقاله توانمندسازی جوامع محلی حوزه طرح ساماندهی و مدیریت گلازنی منطقه آرمرده و روستای هه واره خول ( شهرستان بانه ، استان کردستان ) با هدف ارتقاء سطح معیشت پایدار ( بر اساس پروژه در حال اجرای منطقه )

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده این مقاله بر اساس پروژهاي که هم اکنون در منطقه آرمرده و روستاي هه واره خول بانه در حال اجراست به نگارش درآمده است. پروژهاي که با مشارکت مردم محلی روستاها، مرکز پوهشژ و توسعه جنگلداري زاگرس شمالی و انجمن غیردولتی دامون و با حمایت برنامه کمک هاي کوچک تسهیلات محیط زیست جهانی UNDP-GEF/SGP در منطقه پایه ریز ...

مقاله چالش های پیش رو در مدیریت شبکه های نسل بعد با استفاده از پروتکل SNMP و ارائه یک راه حل بر اساس معماری CORBA

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده اصليترين پروتکلي که در حال حاضر براي مديريت شبکه هاي کامپيوتري مورد استفاده قرار ميگيرد تحت عنوان SNMP شناخته ميشود. سادگي و گستردگي استفاده ، اصليترين مزاياي بکار گيري اين پروتکل در تجهيزات و شبکه هاي کامپيوتري ميباشند. اما عليرغم بهره مندي از اين مزايا، استفاده از اين پروتکل در شبکه هايي که طيف وسيع ...