دانلود مقاله شاخصه های معماری پایدار در رباط های اقلیم گرم وخشک

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان

مقدمه

1

یک محیط پایدار، محیطی است که وجودش را مدیون مصرف منابع طبیعی به طور معقول و وجود نظم در پیرامونش می داند. اگر یک محیط به صورت کالبدی وجود دارد، می بایست پایدار باشد (1) و شهرسازی پایدار باید توجه زیادی به ساخت محیط مصنوع، با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و استمرار آن برای آیندگان داشته باشد و محور مشترک تمامی تعاریف آینده می باشد. (1) محیطی که در آن معماری سنتی ایران شکل گرفته است به دلیل شیوه های گوناگون استفاده از انرژی های پایدار و تجدید پذیر مانند انرژی خورشید، انرژی باد و ... محیطی پایدار می باشد که بهره برداری از حرکت هوا و ایجاد نسیم عمده ترین نوع آن بوده است. نوع مصالح و فنون ساختمان رایج در گذشته آنچه که اغلب در رابطه با پایداری بنا و عناصر باربر اصلی آن (دیوار، سقف) به کار می رفته است به دلیل دارا بودن حجم و وزن زیاد به طور طبیعی در مقایسه با مصالح و مواد سبک وزن و کم حجم کنونی دارای ظرفیت بالای نگهداری و ذخیره انرژی و استعداد متعادل سازی حرکت در فضاهای مصنوع بوده است (خصوصاً در اقلیم گرم و خشک). در طراحی بناهای بومی، سعی شده است تا ساخت،کمترین تأثیر منفی را بر محیط زیست داشته باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی معماری کاروانسراهای برون شهری با

اصول معماری پایدار و نیز پاسخگویی به این سؤال است که آیا معماری کاروانسراها در راستای معماری پایدار بوده و با تأکید بر شرایط اقلیمی شکل گرفته است ؟ به منظور انجام این تحقیق از روش تحلیلی استفاده شده است و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.

بیان مسئله

چگونگی برخورد با طبیعت و معماری در آن، واکنشی است که هر انسان در نقاط مختلف کره زمین داشته و خواهد داشت و معماری با ارزش باقی مانده از دوران گذشته نشان دهنده فائق آمدن او به صورت کامل یا ناقص بر عواملی همچون مسائل اقلیمی، آب و هوا و ... می باشد. (1) در بحث توسعه پایدار و به طبع آن معماری پایدار اینکه هر ساختمان باید با بستر و محیط طبیعی پیرامون خود تعامل داشته باشد به امری بدیهی مبدل شده است و قسمت مورد توجه این امر چگونگی برقراری تعامل و نوع تدابیر در نظر گرفته شده است. (2)

از جمله یادگار پرارزش معماری ایران کاروانسراهاس که از روزگار کهن به دلیل گوناگونی چون جریان اقتصادی، نظامی، جغرافیایی و مذهبی بنیاد گردیده و در ادوار مختلف به تدریج توسعه یافته است. وجود فضاها و عناصری چون آب انبار، بادگیر، اصطبل و ... جهت هماهنگی با فصول سرد و گرم سال و همینطور ظرفیت حرارتی خاک (بهره گیری از استعدادهای محیطی برای آسایش مصرف کنندگان) از ویژگی های قابل توجه کاروانسراهای ایران است. از نظر پایداری معماری گذشته این دیار چه به واسطه نوع نگرش به انسان و محیط و چه از بابت راهکارها، زمینه ارزشمندی برای کاوش می باشد. مبنای معماری ایران از طبیعت و نیروهای آن اخذ شده (نور، آب، باد و خاک) و قویاً متن گرا، زمین مدار و جزء لاینفک زمین است.((3


تعاریف و مفاهیم

2

پایداری از نظر لغوی

در لغت نامه دهخدا پایداری به معنای بادوام و ماندنی است. در فرهنگ معین این واژه به معنای پایدار بودن و مقاومت از مصدر پایش به معنای پایداری کردن و استقامت نشان دادن است. فعل Sustain از ریشه لاتین Sustinere و از دو جزء Sus به معنای (از پایین به بالا) و Tinere به معنای نگه داشتن، حفظ کردن) تشکیل شده است و از سال 1290 در زبان انگلیسی به کار گرفته شده است. (2)

مفهوم توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار به معنی راه حل هائی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می باشد که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب اکوسیستم ها، آلودگی، افزایش بی رویه جمعیت، رواج بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیری کند. (4)

تعاریف توسعه پایدار

الف) تعریف کمیسیون براند تلند (Brundtland) در سال 1987 م :

توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را، بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیازهای خود، برآورده می کند.

ب) تعریف اتحادیه حفاظت جهانی در سال 1991 م :

ارتقای کیفیت زندگی انسانی در عین توجه به ظرفیت اکوسیستم های حمایت کننده که در آن ها زندگی می کنیم. (1)


تعریف پایداری

اولین کتابی که به صورت خاص موضوع پایداری را مورد بحث قرار داد، کتاب جامعه پایدار، اخلاق و رشد اقتصادی بود که در سال 1976 توسط رابرت ال استیواز مذهب شناس مسیحی منتشر شد. در دهه 80 با انتشار اثر با نفوذ استراتژی جهانی حفاظت توسعه اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و گزارش شورای کیفیت محیط زیست جهان در سال (1981) 2000 و مهمتر از همه گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987 که به ریاست نخست وزیر نروژ گروهارلم براند تلند تشکیل شد، دامنه ادبیات مربوط به موضوع گسترده شد. (5) اصطلاح پایداری (sustainable) برای نخستین بار در سال 1986 توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن نیازهای منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح گردید. (6)

توسعه پایدار و معماری

3

کاربرد مفاهیم پایداری در معماری مبحثی تازه را به نام معماری پایدار یا معماری اکولوژیکی یا معماری سبز و یا معماری زیست محیطی بار کرده است که همگی اینها دارای مفاهیم یکسانی بوده و بر معماری سازگار با محیط زیست دلالت دارند. (7)

تعریف معماری پایدار

خلق محیط انسان ساخت بر مبنای اصول بوم سازگاری و بازدهی منابع. این اصول عبارتند از : به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید ناپذیر، ارتقاء و بهبود شرایط محیط طبیعی و حداقل آسیب های بوم شناختی بر محیط (چارلز کی برت، (1994

بر اساس طرح OECD، بناهای پایدار بناهایی تلقی می شود که کمترین تأثیرات مخرب را بر محیط های ساخته شده (مصنوع) و طبیعی مجاور خود و نیز ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی خود داشته باشند. ساختمان های پایدار به تمام چرخه حیات ساختمان، محیط با کیفیت، کارکرد مطلوب و آینده توجه می کند. (2)

نتیجه تعاریف

ارتقای کیفیت زندگی و سلامت انسان ها تأمین نیازهای انسان ها

حفظ سیستم های اکولوژیکی شکل [1] (1)


مبانی نظری

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله بررسی تنظیم شرایط زمین جهت برنامه ریزی معماری و منظر شهر پایدار مطالعه موردی طراحی ( ورزشگاه شهید باهنر شهر گرمسار )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تنظیم شرایط زمین جهت برنامه ریزی معماری و منظر شهر پایدار مطالعه موردی طراحی ( ورزشگاه شهید باهنر شهر گرمسار ) چکیده چنانچه بخواهیم محیط زیست طبیعی را حفظ کرده و نیازهای زیست محیطی مردم را بر آورده سازیم برنامه ریزی محیطی باید اساس کلیه تصمیمات مربوط به توسعه زمین قرار گیرد طراحی پایدار با درک از محیط ...

مقاله اکو - محله ؛ راه حلی درراستای ایجاد توسعه پایدار بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی اقلیم گرم وخشک با اصول طراحی اکو - محله

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اکو- محله ؛ راه حلی درراستای ایجاد توسعه پایدار بررسی تطبیقی شهرسازی سنتی اقلیم گرم وخشک با اصول طراحی اکو-محله چکیده یکی از آخرین دستاوردهای کشورهای توسعه یافته ایجاد اکو-محله ها یا محله های زیست محیطی می باشد. جریان اصلی در این مقاله معرفی مفهوم و مبانی اکو-محله ها وسپس جستار در سوابق ورهبافتهای کشور فرا ...

مقاله نگرشی بر معماری اقلیمی در مناطق مسکونی استان گیلان با رویکرد پهنهبندی درجه روزهای نیاز به سرمایش و گرمایش

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** نگرشي بر معماري اقليمي در مناطق مسکوني استان گيلان با رويکرد پهنهبندي درجه ـ روزهاي نياز به سرمايش و گرمايش چکيده معماري همساز با اقليم که در آن غالب... به چگونگي مصرف بهينه انرژي در جهت ايجاد آسايش دمايي براي انسانها پرداخته ميشود، مهي ...

مقاله بررسی عناصر معماری پایدار در معماری سنتی اقلیم سردسیر ( همدان ) چگونگی استفاده از این عناصر در معماری امروز کشور

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی عناصر معماري پایدار در معماري سنتی اقلیم سردسیر(همدان) چگونگی استفاده از این عناصر در معماري امروز کشور چکیده : مسئله اصلی در معماري معاصر جهان امروز، قطع ارتباط میان معماري بومی و نیازهاي مدرن است. ضروري است تا متدهاي استفاده شده در دنیاي قدیم را به منزله سمبلی از راهحلهاي سبز یادآوري کرد و سپس، آنها ...

مقاله تجلی شاخص های پایداری در معماری اقلیم گرم و خشک ایران ( نمونه ی موردی : خانه ی مس کاشان )

word قابل ویرایش
17 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تجلي شاخص هاي پايداري در معماري اقليم گرم و خشک ايران (نمونه ي موردي: خانه ي مس کاشان ) چکيده معماري پايدار داراي مفاهيم عميقي است که پيوند دهنده ي انسان ، طبيعت و معماري است و در پي راه حلي جامع براي ملاحظات محيطي و در عين حال براي به دست آوردن سطح کيفي زندگي در ارزش هاي فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و آسايش ...

مقاله تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار چکیده معماری پایدار یکی از بحث های مهم زمان معاصر می باشد که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. یکی از نمونه های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اقلیمی، مصالح، سازه و ترکیب و پای ...

مقاله تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر اقلیم بر حیاط مرکزی در خانه های سنتی ایران با رویکرد معماری پایدار چکیده معماری پایدار یکی از بحث های مهم زمان معاصر می باشد که عکس العملی منطقی در برابر مسائل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. یکی از نمونه های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع های اقلیمی، مصالح، سازه و ترکیب و پ ...

مقاله واکاوی اصول معماری و شهرسازی پایدار در اقلیم گرم و خشک

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده عوامل اقلیمی و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی، از اصول بنیادی طراحی معماری بوده، که نمود آن در سکونتگاههای اولیه بشر مشهود است. با مطرح شدن موضوع بحث برانگیز معماری پایدار در چند دهه اخیر و توجه ویژه آن به تأثیر اقلیم در معماری و تلاش برای استفاده بهینه از منابعطبیعی و در مقابل کاهش آثار تخریبی ساخت وساز ...