لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت چاقی کودکان و نوجوانان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت چاقی کودکان و نوجوانان قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

.۱چاقي كودكي و نوجواني

.۲شيوع، علل و عوارض

.۳بلوغ زودرس

.۴لپتين

.۵اثر بلوغ بر لپتين ساير هورمون ها

.۶لپتين و فشار خون

.۷تاثير تمرين بر لپتين

.۸درك والدين از چاقي فرزندان

.۹تمرين براي كاهش وزن

اسلاید ۲ :

چاقي بيماري غير واگير دار و مزمني است(۱۵) كه  واكنشي پيچيده بين عوامل ژنتيک، فيزيولوژي و وضعيت اجتماعي  اقتصادي و فرهنگي مي باشد. عوامل محيطي و ژنتيک متعددي بروز و شدت چاقي را تحت تأثير قرار مي دهند(۷). روش رايج براي تعريف لاغري، اضافه وزن و چاقي در كودكان و نوجوانان BMI است كه از تقسيم وزن(كيلوگرم) بر مجذور قد(متر) به دست مي آيد BMI كمتر از صدك ۵ لاغري، ۹۵-۸۵ اضافه وزن و صدك بيش از ۹۵ به عنوان چاقي مطرح و در اكثر مطالعات از آن استفاده مي شود(۹،۸، ۱۷)

 

اسلاید ۳ :

 

شيوع

شيوع چاقي در كودكان در سراسر جهان به سرعت در حال افزايش است، به طوري كه اين ميزان در كودكان ۱۱-۶ ساله آمريكا در مطالعه بررسي ملي سلامت و تغذيه سالهاي ۲۰۰۳-۲۰۰۴ به ۸/۱۸ ٪ بود (۱۶). مطالعه اي كه در طي سالهاي ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ در شهر اصفهان انجام شده است، دو برابر شدن شيوع چاقي در كودكان ايراني را در طي مدت ذكر شده، نشان مي دهد(۱۲). مطالعه اي در سطح كشوري در ۲۳ مركز استان ايران در فاصله سالهاي    ۲۰۰۴- ۲۰۰۳ ، نشان داد كه شيوع اضافه وزن و چاقي در كودكان دبستاني به ترتيب ۸/۹٪ و ۴/۴٪ بود (۱۶) به طور كلي درصد چاقي در كشور ايران ۱۵ درصد بيان شده است(۱۵) .

اسلاید ۴ :

lفاكتورهاي محيطي

   ميزان بالاي فعاليت هاي بي تحرك مثل تماشاي تلويزيون، ميزان كم فعاليت بدني، رژيم هاي غذايي فست فود و با محتواي چربي وكالري بالا(۳)

lفاكتورهاي ژنتيكي

   تغييرو جهش هر كدام از ژن هاي : گيرنده بتا آدرنژيك، TNF ، POMC ، NPY ، MC4R ، لپتين و گيرنده لپتين(۳)

lمطالعات نشان دادند كه چاقي وابسته به پدر و مادر عامل خطر مهمتري از چاقي كودكي است زيرا داراي هر دو فاكتور ژنتيكي و محيطي مي باشد(۳)

اسلاید ۵ :

عوارض

lدوره هاي بحراني براي چاقي كودكي و تبديل آن به چاقي بزرگسالي:

lوزن بالاي تولد

lتغييرات تغذيه اي در پايان سال اول زندگي

lسن ۵ تا ۸ سالگي كه چاقي افزايش مي يابد( چاقي rebound )

lچاقي نوجواني دوره خطر نهايي براي توسعه و ماندگاري چاقي(۳)

lمهمترين عوارض شامل : فشار خون بالا، چربي خون بالا، افزايش خطر بيماري كرونري قلب، ديابت نوع ۲ ، مشكلات تنفسي، بلوغ زودرس، مشكلات استخواني و رواني-اجتماعي زيرا ۸۵ درصد كودكان چاق بزرگسالان چاق خواهند شد(۸،۹،۱۵،۳)

اسلاید ۶ :

يكي از عوارض چاقي و اضافه وزن بلوغ زودرس
مي باشد(۱۵)

طبق تعاريفي كه در اكثر كتاب هاي پزشكي وجود دارد، بلوغ زودرس به شروع بلوغ قبل از ۸ سالگي در دختر و قبل از ۹ سالگي در پسر گفته مي شود بلوغ زودرس نه تنها سبب ظهور علايم ثانوية جنسي مي شود بلكه افزايش رشد قدي و پيشرفت سن استخواني ايجاد كرده، منجر به بسته شدن زودرس اپي فيزها و كوتاهي قد نهايي مي گردد. بر حسب تعريف، بلوغ زودرس مركزي يا حقيقي بلوغي است كه از نظر فيزيولوژيك طبيعي و از نظر زماني زودرس است . اين پديده ناشي از ترشح اپيزوديك گنادوتروپين ها از هيپوفيز قدامي است كه خود نتيجة تحريك هورمون آزادكنندة گنادوتروپين از هيپوتالاموس است(۱۴) .

اسلاید ۷ :

كودكان داراي اضافه وزن ، مخصوصا دختر بچه ها تمايل به بلوغ زودتر نسبت به كودكان لاغر دارد كه منجر مي شود به اين فرضيه كه ميزان چربي بدن ممكن محرك وقايع عصبي و هورموني باشد كه منجر به آغاز بلوغ مي شود كودكان چاق داراي سطوح بالاي هورمون لپتين مي باشند كه ممكن در اغاز زودتر بلوغ در آنها نقش داشته باشد(۳)

اسلاید ۸ :

در بين عوامل هورموني مي توان از لپتين نام برد که در سال هاي اخير به نقش آن در چاقي به ويژه در دوران کودکي و بلوغ توجه ويژه اي شده است لپتين برگرفته از واژه ي يوناني لپتوس به معني لاغر است كه در سال ۱۹۹۴ کشف شد. هورمون لپتين، پروتئين ۱۶۷آمينو اسيدي است که درتنظيم فرآيندهاي متابوليک دخيل است و نمايانگر ميزان ذخيره ي چربي بدن است اين هورمون با گيرنده هاي ويژه اي در هيپوتالاموس، با مهار نوروپپتيد Y و بيان POMC  باعث کاهش اشتها مي شود و از طرف ديگر با افزايش ميزان متابوليسم بدن(افزايش فعاليت هورمونهاي تيروئيدي)، ميزان انرژي مورد نياز و در نتيجه ميزان چربي بدن را کنترل مي کند(۱۲،۳، ۱۱،۷).

اسلاید ۹ :

مقادير پلاسمايي لپتين با ذخاير چربي بدن ارتباط مستقيم دارد و به تغييرات تعادل انرژي بدن پاسخ مي دهد. بين توده ي چربي بدن و مقادير لپتين سرم در همه ي گروه هاي سني نوزادان، کودکان و بزرگسالان، رابطه ي مستقيمي وجود دارد بافت چربي منبع عمده بيان ژني لپتين است چاقي در افراد ممکن است با مقادير بيشتر لپتين در ارتباط باشد، به طوريکه مقادير لپتين در کودکان و نوجوانان چاق ۴ تا ۵ برابر بالاتر از کودکان همسنشان که داراي وزن طبيعي هستند، مي باشد (۳،۷،۱۲،۱۱).

اسلاید ۱۰ :

اين موضوع به بعضي از انواع مقاومت به لپتين اشاره مي نمايد که ممکن است مشابه پديده ي مقاومت به انسولين باشد که در افراد چاق ديده مي شود(۳،۷،۱۲،۱۱). همچنين تمامي مطالعات نشان داده اند كه صرف نظر از نمايه توده بدني، در تمام رده هاي سني ميزان سطوح لپتين در دختران و زنان از پسران و مردان بيشتر است(۱۲)