بخشی از مقاله

فروش محصولات از طريق اينترنت

مقدمه:
فروش محصولات از طريق اينترنت
-امروزه همه سعي بر آن دارند كه وقت كمتري را براي امور خريد و كارهاي روزمره گذارند. لذا ما مي توانيم با فروش محصولات (لوازم خانگي) از طريق اينترنت صرف كردن وقت را به حداقل برسانيم و قسمتي از بازار را از آن خود كنيم.


-ما مي توانيم با تشكيل يك سايت اينترنتي در خصوص فروش محصولات به طوري كه همه انتظارات مشتري در رابطه با مشخصات لوازم را دارا باشد.
اين طرح هم در وقت صرفه جويي مي كند و هم اينكه مشتري با تسلط بيشتري به دنبال تقاضاي مورد نظر خود مي گردد كه از قبيل: مشخصات فيزيكي‏ رنگ‏ مدل، ... مي باشد.


-به عنوان مثال: يك يخچال فريزر را مي توان با نشان دادن عكسهاي مختلف در جهات مختلف و همچنين يك كليپ تصويربرداري شده از اين يخچال و در قسمتي ديگر كل مشخصات يخچال مورد نظر درج گرديده است را معرفي نمود.


و در قسمت ديگر سايت مشخصات خريدار درج مي گردد كه از قبيل:
مشخصات فردي – تلفن – E-mail – آدرس منزل – شماره فيش واريزي بانك
-اگر اين شركت فقط مختص به شهر تهران باشد مي بايست دو يا سه انبار در نقاط مختلف شهر تهيه گردد تا هركدام از انبارها مربوط به يك ناحيه مشخص شده باشد. و اين به اين معنا نيست كه هركدام مجزا كار كنند بلكه در صورت نبود محصول درخواست شده در انبار شماره 1 از انبار شماره 2 استفاده كرد و اقدام به ارسال محصول موردنظر مشتري انجام شود.


-و اگر اين شركت بخواهد در سطح گستره تري اقدام كند. مي تواند نمايندگي‌هايي هم در مراكز استانها احداث كند كه آنها هم انبار مربوط به خودشان را داشته باشند.

 

ترجيح هاي طرح:
هزينه هاي دربرگيرنده طرح براي يك شهر مثل تهران شامل موارد ذيل مي گردد. اولين چيزي كه نياز مي باشد به دو مكان بصورت انبار كه هركدام بخشي از منطقه شهر را دربرگيرد و همچنين به ازاي آن دو انباردار ساده.


به دليل اينكه اين طرح غيرمستقيم با مشتري رابطه دارد مي توان يكي از انبارها را يك دفتر كار كوچكي در كنارش تهيه كرد با يك سيستم رايانه و يك كاربر كامپيوتر.
جهت حمل و نقل به دو خودروي باري كه مي تواند از نوع وانت باشد نياز است كه هركدام براي يك انبار و همچنين به ازاي هركدام يك راننده نيز نياز مي باشد.
هزينه هاي طرح به شكل زير مي باشد.

هزينه هاي اوليه طرح:


شرح تعداد مبلغ به ريال
خودرو وانت 2 000/000/160
سيستم رايانه 1 000/000/5
لوازم موردنياز دفتر و انبار (ميز، فايل، يخچال، ...) 1 000/000/7
جمع كل 000/000/172

 


هزينه هاي ماهيانه طرح:
شرح تعداد مبلغ به ريال
اجاره انبار 2 000/000/3
حقوق انباردار 2 000/000/3


حقوق كاربر رايانه 1 000/600/1
حقوق راننده 2 000/000/3
هزينه هاي روزمره (تعميرات و سوخت خودرو، برق، تلفن، ...) 1 000/800
جمع كل 000/400/11


خلاصه برنامه اجرايي:
طريقه خريد مشتري از سايت:
-مشتري كه وارد سايت مي شود بعد از انتخاب لوازم مورد نياز خود، مبلغ را كه در خود سايت مشخص شده است از طريق شبكه اينترنتي بانكي از حساب خود به حساب شركت واريز مي نمايد و با درج كردن شماره كد واريزي به بانك (حساب شركت) در قسمت مخصوص خريدار مي تواند لوازم موردنظر خود را خريداري نمايد.


-البته اين سايت بايد طوري طراحي شود كه مشتري با وارد شدن به سايت شركت جذب شود، به طور مثال مي توان كليپهاي تبليغاتي كوتاه و جذاب را تهيه كرد و همچنين صفحه آرايي زيبا و شكل لوازم شركت به طور جذاب تهيه شود طوري كه مشتري را شيفته خودش كند.
همانطوري كه مي دانيم لوازم از طريق تصويري (تلويزيون) خيلي جذابتر و قشنگتر از حالت واقعي ديدن مي باشد.
-البته از فعاليتهايي كه اين شركت مي بايست انجام دهد اين است كه همة مراكز با هم هماهنگ باشند و موجودي آنها بايد به روز باشد. به عنوان مثال: يك مركزيت در تهران قرار داده و همة مراكز ديگر مي بايست آمار فروش و درخواست خود را با مركز هماهنگ كنند و از سوي مركز هم قيمتها به روز در داخل سايت تغيير كند.


و هماهنگي هايي كه مراكز مختلف بايد با هم داشته باشند اين است كه به عنوان مثال: اگر يك نمايندگي لوازم درخواست شده از سوي مشتري را نداشته باشد مي بايست از نزديكترين نمايندگي درخواست كند تا لوازم مربوطه تهيه شود و براي مشتري ارسال گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید