دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قوم نگاری

PowerPoint قابل ویرایش
70 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قوم نگاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با قوم نگاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اصطلاح مردم نگاری درسال ۱۸۱۰ معمول شد و نخستین بار مردم شناس آلمانی بنام نیبور B . G . Neebuhr ) ) در کلاس درس خود در دانشگاه برلن عنوان کرد.
تا پایان دهه ۱۹۶۰ گزارشهای منتشر شده کمی بود.
بر اساس نوشته ویدیچ و لایمن سرآغاز کیفی(مردم نگاری قرن ۱۷ محققان غربی)
دسته اول(کلاسیک): بررسی رسوم و اعمال جوامع ابتدایی .(مردم نگاری بدون مردم نگار)
دسته دوم(پست مدرن): مردم نگاری استعماری (میسیونرها ومتولیان استعمار) مرحله شکل گیری مردم نگاری با رویکرد استعماری
ریشه درعلم مردم شناسی به همکاری با استعمار متهم است.
دسته سوم: تحقیقات در مورد سرخپوستان امریکا که هنوز هم به عنوان ابتدایی و به عنوان یک دیگری خاص بازنمایی می شدند.(در اواخر قرن ۱۸ این روش برای شناخت شیوه زندگی مردم قاره های دیگر توسط اروپاییها بکار برده شد.)
در قرن ۱۹ رونق گرفت.
از نیمه دوم قرن ۱۹ رسما مطرح شده است.(توسط مالینوفسکی)

اسلاید ۲ :

مالینوفسکی لهستانی ۱۹۴۲-۱۸۸۴
در جنگ جهانی اول به استرالیا تبعید شد.
در مورد مردم بومی استرالیا تحقیقات مردم نگارانه انجام داد.
پدر کار میدانی
قبل از او آماتورها(مبلغین مسیحی-استعمارگران وجهانگردان) از این روش استفاده میکردند.
از آثارش نقش دین وجادو.
نکته حائز اهمیت از نظر وی:
وظیفه مردم نگار شناخت دیدگاه بومی-رابطه اش با زندگی-تشخیص بینش او از جهانش
هر چه دیده میشود یادداشت شود چون مرور زمان سبب عادت در مردم نگار میشود.
 مردم نگاری یعنی نگارش مردم و یا ترسیم چهره ای واقعی از زندگی آنها.
مردم نگاری به عنوان اصلی ترین روش تحقیق انسان شناسی مطرح است. (Anthropology)

اسلاید ۳ :

تحلیل مردم شناسانه یک حوزه خاص،جنبه های مختلف حیات گروه های انسانی با استفاده از روش مردم نگاری
در مردم نگاری ، عموما زمینه پژوهش و گروه انسانی باید محدود و کوچک باشد تا یک یا چند پژوهشگر معدود بتوانند منطقه را مورد مطالعه قرار دهند.

اسلاید ۴ :

تعاریف قوم نگاری
واژه قوم نگاری در زبان انگلیسی برابر باethnography می باشد که از دو واژه لاتین ethnoبه معنی قوم (مردم) و واژه Graph به معنای نگاشتن (یونانی)که در فارسی به قوم نگاری و یا مردم نگاری ترجمه شده است.
قوم نگاری از نظر روشی عبارت است از عمل توصیف و توضیح یک فرهنگ معین در مقطع خاصی از زمان و نشان دادن آن فرهنگ.
قوم نگاری درعام ترین معنا و معنای کلاسیک خود عبارت است از مجموعه روش ها به کار برده شده در یک میدان برای گردآوری و ثبت اطلاعات و آماده سازی این اطلاعات برای تحلیل و سپس ارائه تحلیل در قالب یک نوشتار یا شیوه ای دیگری از بیان)روایت شفاھی، روایت تصویری و… (اما در معنای دقیق تر و جدید تر، قوم نگاری به شیوه یا شیوه های شرح و روایت در پژوھش اطلاق می شود. (narrative)

اسلاید ۵ :

توصیف عمیق و مطالعه افراد و مکان های خاص در شرایط طبیعی میدان تحقیق قوم نگاری خوانده می شود. از طریق مطالعه میدانی گسترده با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق، قوم نگار تلاش می کند تا توصف های عمیق و متنوعی از وقایع داشته باشد و به توسعه علمی از گروهها و فرهنگ ها بیانجامد. در گذشته از مطالعات قوم نگاری به طور عمده به مطالعه اجتماعات ابتدایی و صنعتی نشده می پرداختند. امروزه به مطالعه افراد در موقعیت های خاص مانند دادگاه ها، بانک ها، اماکن عمومی، مدارس، سازمان ها و …. استفاده می شود. در این روش مشاهده کننده می بیند، گوش می کند، می پرسد، و دیده ها و شنیده های خودش را بدون تعصب ثبت می کند. به واسطه چنین اقداماتی از آنچه رخ داده است تصویر روشنی فراهم می کند. کنش انسانی در بستر و زمینه ای از کل مورد ارزیابی قرار میگیرد(فلسفه کل گرایانه قوم نگاری) که بر این اعتقاد است که شناسایی رفتار انسانی جز در قالب شناسایی زمینه کلی سیستم امکان پذیر نیست.
تحقیق قوم نگاری در مراحل اولیه تحقیق، که اطلاعات کمتری درباره یک پدیده وجود دارد، و در موقعیت هایی که امکان استفاده از روش های دیگر تحقیق وجود ندارد، سودمند است

اسلاید ۶ :

« درگیری نزدیک محقق در فرهنگ، نیازمند آن است که محقق درباره نقش خویش و تاثیرات آن بر زمین تحقیق، انعکاسی رفتار نماید» بدین معنا که درباره رابطه و نقش خویش در زمین تحقیق و تاثیرات آن بر زمین تحقیق بنویسد( بلوور و وود،۲۰۰۶ص۸۱). تا به بهترین نحوی به هدف غایی مردم نگاری، که ایجاد شناخت عمیق و بیشتر نسبت به فرهنگ ها و جهانبینی ها و احساسات و نگاه انسانهای دیگر است.

اسلاید ۷ :

تحقیق قوم نگاری ابتدا در انسان شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع شاخه ای از انسان شناسی است که هدف آن توصیف علمی فرهنگ افراد جامعه است. در تحقیقات علوم اجتماعی، جریان آماده سازی تفسیرهای علمی، فرایندها، نظام و پدیده های اجتماعی درون یک جامعه معین را قوم نگاری می گویند.
برخی عقیده دارند که تحقیق قوم نگاری بیشتر یک رویکرد است تا یک روش تحقیق، زیرا در آن از چند روش تحقیق شامل مصاحبه، مشاهده و ابزارهای مختلف اندازه گیری استفاده می شود.

اسلاید ۸ :

۱- کل گرا است، به تصویر بزرگ تر و تصویر کلی می‌نگرد.
۲- به روابط درون یک نظام یا فرهنگ می نگرد.
۳- بر فهم یک موقعیت اجتماعی معین متمرکز شده است و به پیش بینی نمی پردازد.
۵-عینی بودن :یعنی توصیف حوادث به همانگونه که هستند ونه تعبیر و تغییر در ارزش گذاری و برخورد تعصب آمیز
۶- زمان‌بر و از نظر مدت طولانی است.
۷- زمان تجزیه و تحلیل با زمان پژوهش یکی است و تکمیل آنها در قوم نگاری یک عمل دائمی و همیشگی است
۸- الگویی از آنچه رخ داده است باید تدوین شود.
۹- ابزار تحقیق خود پژوهشگر است.
۱۰- استفاده از روش شرکت کننده-مشاهده گر
۱۱- مطالعات بصورت کتاب یا تک نگاری چاپ می شود.
۱۲-ویژگی با فت گرایی

اسلاید ۹ :

کل گرا بودن: تحقیق قوم نگاری دارای ماهیت کل گرا و جامع است. در این روش کل یک پدیده ای است که توصیف و تفسیر می شود. در این تحقیق محقق به کل زمینه توجه دارد یعنی، عناصری که به نحوی با پدیده مورد مطالعه رابطه دارند از جنبه های مختلف بررسی می شود. دیدگاه کل گرا درباره مطالعه رفتار فردی، امکان می دهد تا ارتباطات اجتماعی وبعد زمانی ومکانی وامثال آن درباره فرد بصورت یک کل مورد نظر قرار گیرد. با توجه به ویژگی های فوق، تحقیق قوم نگاری را می توان یک بررسی در شرایط طبیعی، با دیدگاهی کل نگر قلمداد کرد.

استفاده از روش شرکت کننده- مشاهده گر: در تحقیق قوم نگاری، محقق در موقعیت طبیعی و زمینه ای که افراد درآن زندگی می کنند، فکر می کنند، عکس العمل نشان می دهند به مطالعه می پردازد. او از نزدیک رویدادهای پیرامون خود را مشاهده می کند، درک می کند و به توصیف و تفسیر آنها اقدام می کند. به محققی که خود نیز در صحنه رویدادها حضور دارد و به مشاهده آنها می پردازد، شرکت کننده-مشاهده گر می نامند. مشاهده گر-شرکت کننده سعی می کند تا نقش یکی از افراد مورد مطالعه را به عهده بگیرد و زمینه مورد مطالعه را خود را خود تجربه کند تا به آسانی احساسات، اعمال و افکار افراد مورد را درک کند.

اسلاید ۱۰ :

زمینه گرا بودن: تحقیق قوم نگاری ویژگی زمینه گرایی یا طبیعی دارد. در این تحقیق قوم نگاری بر خلاف تحقیقات آزمایشگاهی یا تحقیقات دیگر که متغیرها دستکاری می شوند، داده ها در موقعیتی طبیعی گردآوری می شود. محقق در این موقعیت ها رویدادها و حوادثی را که به طور طبیعی رخ می دهند مشاهده می کند.در تفسیر و توصیف اطلاعات باید به موقعیت، بافت و محیطی که اطلاعات از آنها جمع آوری می شود توجه لازم داشت.

کیفی بودن: تحقیق قوم نگاری ماهیت کیفی و پدیدار شناختی دارد. تحقیق قوم نگاری در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. قوم نگار نه تنها به توصیف رفتار می پردازد بلکه سعی در تفسیر این رفتار از دیدگاه افراد مورد مطالعه دارد. از این رو انتخاب کردن یک چارچوب مشخص برای تفسیر، کدگذاری، و مقوله بندی کرن رفتارها ضروری است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 70 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد