دانلود فایل پاورپوینت آموزش و پرورش دوره های ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه

PowerPoint قابل ویرایش
300 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آموزش و پرورش دوره های ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آموزش و پرورش دوره های ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

در هر کشوری نظام آموزش و پرورش یکی از نظامهای مهم اجتماعی است . رسالت این نظام ، علاوه بر انتقال میراث فرهنگی و تجارت بشری به نسل جدید ، ایجاد

 تغییرات مطلوب در شناختها ، نگرشها و در نهایت رفتار کودکان با نوجوانان و جوانان است .

اسلاید ۲ :

لذا آموزش محور پرورش است و کلمه تربیت (پرورش)کلمه ی جامعی است که مورد تایید علمای تعلیم و تربیت است .

اسلاید ۳ :

در محافل تربیتی ، آموزش پایه و محور تربیت است ورسالت اساسـی موسسـات آموزشـی ، تربیت افراد درابعاد بدنی ، عقلانی ، عاطفی ، اخلاقی و اجتماعـی است .

اسلاید ۴ :

برای نیل به این اهداف در هر کشوری ، سرمایه های فراوانی برایآموزش و پرورش کودکان ، نوجوانان و جوانان در سه مقطع ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی و متوسطه هزینه می شود .

اسلاید ۵ :

شیوه کار کردن و موثر بودن در مراکز آموزشی ، مستلزم شناختهدفها ، اصول آموزشی و پرورشی ، ویژگیهای دانش آموزان ومعلمان ، برنامه های درسی روشهای آموزشی و پرورشی و سیاستهای حاکم بر هر یک از دوره های تحصیلی است .

 

اسلاید ۶ :

۱-آشنایی دانشجویان با مفهوم تربیت از دیدگاه آموزش و پرورش

۲-توانایی دانشجویان برای تجزیه و تحلیل نظام آموزش وپرورش اهمیت و کارکرد های آن

۳-آشنایی دانشجویان با اصول و ساختار نظام آموزش و پرورشکشور

اسلاید ۷ :

آموزش در لغت به معنی ، دانش آموختن و یاد دادن است .

 پرورش نیز به معنی پروراندن پروردن و آداب و اخلاق به کسی آموختن است .

اسلاید ۸ :

در فرهنگ با مفهوم تربیت متـرداف با تعلیـم و تربیت وآموزش و پرورش است و سابقه طولانی دارد واژه تعلیم و تربیت که برابر Educatio آمده است ، جز واژه های جدید است و در حقیقت به همان معنی تربیت است . 

اسلاید ۹ :

آموزش یا تعلیم به آمـوزش ها و مهارتهـای خاص اطلاق می شود مانند آموزش ریاضی و پرورش یاتربیت به آموزشهای دینی و اخلاقی گفته می شود . آموزش تنهـا وسیله ای است که در مدرسـه بـرای پرورش افراد در اختیار است .

اسلاید ۱۰ :

مربیان بزرگ دو کلمه آموزش و پرورش را در یک مفهوم یعنی تربیت به کار می برند.آموزش تنها وسیله ای است که در مدرسه برای پرورش افراد در اختیار است.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 300 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد