بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توسعه اقتصادی از یک سو نویدبخش رفاه و امنیت و رشد اقتصادی برای اجتماع بشری بوده و از سوی دیگر تعاملات چهره به چهره ی انسانها را کمتر نموده است.درحال حاضر تکنولوژی یکی از عوامل توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی کشورها به شمار می آید .

کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به دلیل رسالت خطیر این نهاد جایگاه ویژه ای دارد اما همواره موانعی بر سر راه کاربرد مطلوب ICT در آموزش و پرورش وجود دارد که هدف ما نیز در این مقاله شناخت این موانع و ارائه راهبردهایی جهت رفع آنها و گسترش فناوریها برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش می باشد.

اسلاید 2 :

 • تعریف عام (غیر رسمی) آموزش و پرورش :جریانی که طی آن مجموعه ی اعتقادات ، رسوم ، اخلاق ، هنجارها ، ارزشها ، رفتارها ، دانشها و مهارتها ی جامعه به نسلهای جدید منتقل می شود
 • تعریف خاص ( رسمی ) آموزش و پرورش : هر نوع آموزش و پرورشی که به شیوه منظم و مبتنی بر هدف و برنامه صورت گیرد اطلاق می گردد.

تسلط تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی ، تفکیک آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی و تعیین حدومرز هر یک را مشکل کرده است و آموزش و پرورش سنتی جای خود را به آموزش و پرورش الکترونیک داده است .  

اسلاید 3 :

 • طراحی و توسعه شبکه ملی مدارس کشور(شبکه رشد )
 • تجهیز مدارس و مراکز آموزشی به آزمایشگاه رایانه و اتصال به شبکه
 • آموزش معلمان ، دانش آموزان و سایر پرسنل آموزش و پرورش
 • تولید محتوی الکترونیکی
 • روبوکاپ
 • دبیرخانه بدون کاغذ
 • طرح پایلوت مدرسه الکترونیک

اسلاید 4 :

 

هدف شبکه رشد :

 • فراهم نمودن محیطی برای تعامل همه افراد مرتبط با آموزش و پرورش
 • محلی برای ارتباط اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدارس
 • محلی برای ارائه تعلیمات کمک درسی و غیر درسی به دانش آموزان
 • راهنمایی و جهت دهی دانش آموزان در یک فضای مجازی
 • ایجاد ارتباط بین همه شبکه های آموزشی تحت وب

اسلاید 5 :

 • اعلام آدرس های مدارس کشور
 • معرفی مشاغل محلی و ملی
 • عرضه ی روزنامه ها و مقالات علمی در شبکه اخبار
 • ارائه آدرس و منابع موجود در کتابخانه ها
 • معرفی دایره المعارف رشد
 • یادگیری مجازی از طریق این شبکه
 • نحوه انتخاب رشته

اسلاید 6 :

 • فراهم نمودن خدمات اینترنتی برای مدیران ارشد ومدیران کل وزارت آموزش وپرورش با 64 خط
 • برقراری ارتباط 19 شبکه ی آموزشی رشد به طور مجزا در تهران
 • بکارگیری 19 شبکه ی مجزای آموزشی vpnدر تهران
 • فراهم نمودن خدمات رشد با 32 خط تلفن و 128 ارتباط سریع Kbpsدر شهر بوشهر
 • فراهم نمودن خدمات رشد با 22 خط تلفن و 128 ارتباط سریع Kbpsدر شهر یزد
 • فراهم نمودن خدمات رشد با 64 خط تلفن و 128 ارتباط سریع Kbpsدر شهر شیراز
 • فراهم نمودن خدمات رشد با 16 خط تلفن و 128 ارتباط سریع Kbpsدر شهر یاسوج

اسلاید 7 :

طرح تجهیز مدارس از مهرماه سال 80 شروع شده ومسئولیت آن برعهده ی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است وتاکنوندردومرحله از این طرح انجام شده و در مرحله اول 6500 دبیرستان کشور به کارگاه فناوری اطلاعات مجهز شده اند و در مرحله ی دوم 100 مرکز تربیت معلم وآموزشکده ی فنی از این تجهیزات بهره مند شده اند.

اسلاید 8 :

 • بر طبق آمار اعلام شده در سال 82 ـ 81 جهت آموزش كاربري كامپيوتر 100 هزار نفر ، آموزش ICDL ديده‌اند كه اين افراد عبارتند از :‌كلية‌مدرسان تربيت معلم ،‌30% دبيران متوسطه ، 50% هنرآموزان هنرستان‌ها و نيمي از كارشناسان ستادي . جهت آموزش سواد تخصصي ،‌تاكنون تنها 100 معلم و كارشناس براي توليد محتواي الكترونيكي آموزش ديده‌اند و به منظور آموزش دانش‌آموزان از سال 64 ،‌درس انفورماتيك و رايانه به عنوان يكي از دروس مقطع متوسطه رشتة رياضي شد و هم اكنون در دورة متوسطه درس IT به صورت اختیاری ارائه می شود.

اسلاید 9 :

- نداشتن مسئول مشخص و ثابت برای کارگاه های فناوری اطلاعات

- عدم آشنایی دانش آموزان از فناوری

- ضعف انگیزه و مهارت معلمان

- کمبود توان مالی اولیاء دانش آموزان در تهیه سیستم های شخصی

- ضعف در مدیریت تکنولوژی

اسلاید 10 :

- نبود نرم افزارهای جانبی کارآمد

- نامناسب بودن فضاهای آموزشی

- کمبود توان تحقیقاتی و پژوهشی و محدودیت های مالی آموزش و پرورش

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید