بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

نامناسب بودن نظریه های  علم مدیریت برای شناخت  مدیریت جهادی

در اين مقاله تلاش شده است از چشم انداز ديگري براي فهم مديريت جهادی استفاده شود.

اسلاید 2 :

روش پیشنهادی برای مطالعه مدیریت جهادی

روش‌ شباهتهای‌ ساختاری‌  و ساختن انواع آرمانی

 

اسلاید 3 :

تاکیدات  علم مدیریت

 • عقلانیت
 • سلسله مراتب
 • تفویض اختیار

اسلاید 4 :

تاکیدات مدیریت جهادی

 • آرمانِ بزرگ
 • رهبری
 • وفاداری

اسلاید 5 :

آرمان بزرگ

 • وجود انگیزه‌ خدائی‌ درفعالیت‌ مادی‌، تبلیغ‌ اسلام‌ وانقلاب
 • خود باوری‌، اعتماد به‌ نفس‌، جرئت‌ دركار، نوآوری‌، خطرپذیری‌، پویائی‌ وخلاقیت‌
 • اعتقاد به‌ استقلال‌ و لزوم‌ خود كفائی‌ روستا و کشور

اسلاید 6 :

رهبری

 • توان‌ كاردسته‌ جمعی‌، مشاركتی‌، شورائی‌ واعتقاد به‌ عدم‌ تمركز درتصمیم‌ گیری‌ های‌ كلان‌
 • سادگی‌ سازمانی‌، اعتماد به‌ همكاران‌ و مساعد نمودن‌ محیط‌ سازمان‌ برای‌ رشد اعضاء
 • همدلی‌ بامردم‌ و جهاد گران وتوان‌ جلب‌ مشاركت‌ آنان‌ واهمیت‌ دادن‌ به‌ آنها‌
 • پذیرش صراحت‌ لهجه‌، آزادگی‌ و چالش‌ گرایی‌
 • نشاط‌ و سرزندگی‌ دركار، وجود روحیه‌ جوانی‌
 • داوطلبانه‌ بودن‌ فعالیت‌ و همكاری‌ مدیران و اعضای جهاد

اسلاید 7 :

وفاداری

 • برقراری‌ روابط‌ عاطفی‌ و غیررسمی‌ درانجام‌ فعالیت‌ های‌ رسمی‌
 • علاقه‌ به‌ كار ایثارگرانه‌ برای‌ محرومین‌
 • قناعت‌، ساده‌ زیستی‌ شخصی‌ وسازمانی‌ ، صرفه‌ جوئی‌، امانتداری‌ و درنظر گرفتن‌ منافع‌ عمومی‌
 • وجود همّیت‌ سازمانی‌ قوی‌ وعلاقه‌ به‌ جهاد سازندگی‌
 • احساس‌ تعهد ومسئولیت‌ شدید دررسیدن‌ به‌ هدف‌ وسرعت‌ دركار

اسلاید 8 :

تغییرات محیطی و  مدیریت جهادی

نهادها مثل‌ هرسازمان‌ دیگر كه‌ برای‌ پاسخ‌ به‌ نیاز جامعه‌ تشكیل‌ می‌ شود به تدریج تغییر    می‌ كنند و خود را با محیط‌ تطبیق‌ می‌ دهند این‌ تطبیق‌ به‌ دو شكل‌ امكانپذیر است‌ :

 • تطبیق‌ بدون‌ قید وشرط‌ نهاد با شرایط‌ محیط‌
 • تطبیق‌ براساس‌ ارزشهای‌ بنیادی‌ نهاد با شرایط‌ محیط‌

اسلاید 9 :

جمع بندی و پیشنهاد

 • جهاد گران جهاد سازندگی در سال های آغازين فعاليت اين نهاد انقلابي شاخص های توسعه یافتگی سازمانی و روستایی را با میزان تجلی ارزش های اسلامی در سازمان و روستا اندازه می گرفتند.از پیامهای‌ امام‌  خمینی (ره‌) و واقعیت‌ وجودی‌ جهادسازندگی‌ در سالهای‌ اولیه‌ فعالیت آن  متوجه‌ می شویم‌ كه‌ کارجهادسازندگی‌ و مدیریت‌ آن‌ پدیده‌ ای‌ تاریخی‌ و كم‌ سابقه‌ است. جهادسازندگی‌ تجربه‌ ای‌ حاكی‌ از دنیاطلبی‌ وآخرت‌ جوئی‌ همزمان‌ است‌ . همراهی‌ تكنیك‌ ومعنویت‌ ، دین‌ و پیشرفت‌ است.
 • ارزش های مورد نظر جهادگران ابعادی معنوی و مادی داشت.این ارزشها از روحیه جهادی یا فرهنگ جهادی که جو سازمانی جهاد سازندگی در سال های اولیه فعالیت جهاد که مصادف با سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود؛ متاثر ومنبعث از روحیه جوانان بنیانگذار جهادسازندگی بود."مدیریت جهادی" نیز در چارچوب همین فرهنگ سازمانی قابل درک است.
 • فرهنگ سازمانی جهاد سازندگی در این سالها ،سرمایه اجتماعی این سازمان را به سرعت ،انباشته ومتراکم کرد. انباشت اعتماد سازمانی و نگاه مثبت به نیروی انسانی منجر به گسترش فضای مشارکت برای ایفای رسالت"همه با هم جهاد سازندگی" شد.تسری روحیه جهادی و نیاز های مادی و معنوی جامعه روستایی و جامعه جهادگران که فصول مشترک زیادی هم داشت،خود به خود به یادگیری سازمانی دامن زده و سازمانی یادگیرنده ایجاد کرد.
 • پیشنهاد می شود مدیران توسعه منابع انسانی کشور به همراه پژوهشگران این حوزه ها و صاحبنظران فرهنگ شناس و متخصصان علوم اجتماعی، علوم اداری ،علوم نظامی و علوم تربیتی کشور، الگوی معرفی شده در این مقاله  را به بوته نقد وبررسی جدی گذاشته و تدابیر لازم را برای استفاده بهینه از این ایده ها اتخاذ نمایند.انشاءالله.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید