بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

انسان از نظر قرآن ،مركّب از «روح» و «جسم» است . در آیات فراوانی از قرآن کریم به دو بعدی بودن انسان، اشاره شده است:

ثم سواه و نفخ فیه من روحه خدا اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید.(سوره سجده آیه9)

اگر خداوند روح را به خودش اضافه كرده اين نوع اضافه را به سبب شرافتِ روح  «اضافة تشريفي» مي گويند. مثلاً مي گوييم «بيت اللّه» (خانة خدا) منظور ارزش و اهميت مسجد است كه از آن به خانة خدا تعبير شده است. روح انسان جلوه خاصي از خداست و از خدا بودن او به شكل تجلي است.

اسلاید 2 :

در سوره مؤمنون آیه 12می خوانیم:
«و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ثم جعلناهُ نطفهً فی قرارٍ مکینٍ. ثمّ خلقنا النّطفة علقةً فخلقنا العلقة مضغةً فخلقناً المضغة عظاماً فکسونا العظام لحماً ثمّ انشأناه خلقاً آخر فتبارک اللّه أحسن الخالقین؛
به راستی که انسان را از چکیده گل آفریدیم. آنگاه او را به خون بسته و پس خون بسته را به صورت گوشت پاره درآوردیم. آنگاه گوشت پاره را استخوان دار کردیم و پس بر استخوان ها پرده ای گوشتپوشاندیم. آنگاه آن را به صورت آفرینشی دیگر پدید آوردیم. بزرگ خداوند که بهترین آفرینندگان است».

اسلاید 3 :

از نظر قرآن حقيقت و واقعيت انسان، همان روح او است، روحي كه با بدن مادي همراه است.آیاتی که این موضوع را اثبات می کند:

1.قرآن در اين باره در آیه 42 سوره زمر مي فرمايد؛ الله يتوفي الانفس حين موتها؛ خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامي باز مي ستاند.

2.همچنین آیه 11 سوره سجده که می فرماید: قل يتوفاكم ملك الموت بگو فرشته مرگ كه بر شما گمارده شده است شماها را مي ستاند. اگر روح نیمی از انسانیت و شخصیت انسان را تشکیل می داد، باید قرآن کریم به جای”یتوفاکم”می فرمود :“یتوفی بعضکم”.

3.همچنین آياتي كه درباره شهدا سخن مي گويند به صراحت بيان مي دارند شهدا زنده اند و نزد پروردگار خويش از نعمت الهي بهره مي برند، حال آن كه جسم مادي آنان متلاشي شده است.

بنابراين حقيقتي كه حيات انسان وابسته به آن است، همان روح او است كه پس از مرگ باقي است.

اسلاید 4 :

ماهیت  روح بر ما معلوم نیست .طبق آیه "وَ یسالونک عَن‌ِ الرُّوح‌ِ قُل‌ِ الرُّوح‌ُ مِن‌ْ أَمْرِ رَبِّی‌; (اسرأءآيه 85)درباره روح از تو می‌پرسند; بگو: روح از سنخ فرمان پروردگار من است‌.

“روح از سنخ "امر" و از "عالم امر" است‌ که حقیقت این امور به طور دقیق و کامل برای ما روشن نیست، چنان که خداوند خود در ادامه این آیه تاکید می فرماید که "به شما از علم جز چیز اندکی داده نشده است" . بر اين اساس با بحث هاي علمي و فلسفي نمي توان حقيقت روح را شناخت. آن چه در مباحث فلسفي آمده، شرح و تفصيلِ خصوصيات روح است.

اسلاید 5 :

1. روح انسان مجرد است
روح، جسم یا جسمانی نیست، از این رو روح از چیزهایی لذت می‌برد که جسم را از آنها بهره‌ای نیست.
جسم از خوردن لذت می‌برد، ولی از لذت ایثار بی‌خبر است.
2.روح به جسم محتاج است
روح با آن که خود مجرد است و هیچ ارتباطی با جسم و ماده ندارد، در عمل به آن محتاج است.
3.نفس انسان جاوید است
روح با مرگ بدن نمی‌میرد؛ بلکه همیشگی و جاویدان است .

اسلاید 6 :

1-  از خواص ماده تجزيه پذيري است ؛ يعني ، ماده رامي توان به دو قسم و سپس به چهار قسم و ...تجزيه كرد؛ ولي امكان ندارد نفس حتي به تبع بدن به دو قسم و بيشتر تجزيه شود؛ يعني ، هرگز (دو تا نيمه من) نخواهيد داشت و اين دليل تجرد نفس و غير مادي بودن آن است .

 2- مـا انـسانها شخصيت انسانى خود را كه از آن با من ( روح ) تعبيرمى كنيم , با علم حضورى مى يابيم ولى بدن را بايد به كمك اندامهاى حسى بشناسيم, پس من ( نفس  و روح ) غير از بدن است.

3- من موجودى است كه در طول دهها سال با وصف وحدت و شخصيت حقيقى باقى مى ماند در صورتى كه اجزاى بدن , بارها  عـوض مـى شود .

4- همه انسان ها دچار حالاتى مى شوند كه آن حالات نمى تواند در جسم و اجزاى مادى آن پديد آيد  حالاتى مثل غم , شادى , ترس , اميد , ياس و 000 بنابراين غير از بدن بايد چيزى در انسان باشد كه اين حالات را داراست .  اين چيز همان روح و نفس است . 

اسلاید 7 :

  1. 1. تله پاتي ذهني:

 در تله پاتي، ارتباطي كه بين دو نفر برقرار مي شود، به هيچ وجه به واسطة عامل فيزيكي و مادي (جسم) نيست، بلكه اين ارتباط ذهني و نفساني است و دو نفس انساني با يكديگر به طور ناشناخته اي ارتباط برقرار مي كنند.

  1. آتوسكپي (مشاهدة جسم خود ):

 گاهي برخي مبتلايان به سكتة قلبي يا افرادي كه دچار سانحة رانندگي شديد شده اند، مي گويند كه در آن لحظات، در خارج از جسم خويش به مشاهدة بدن خود مشغول شده اند و به وضوح كليه اقداماتي را كه براي زنده نگاهداشتن آنها انجام مي پذيرفته، مشاهده كرده اند.

  1. رؤياهاي صادقانه:

در رؤياهاي صادقانه انسان ها با حقايق و شناخت هايي رو به رو مي شوند كه جسم مادي در تحقق آنها فاقد هر گونه نقشي است.

  1. هیپنوتیزم :

با خواب مغناطیسى، «عامل» (خواب کننده) روح «معمول» (خواب شونده) را در اختیار گرفته و از یک شهر به شهر دیگرى روانه کرده و اطلاعاتى را از او اتخاذ نموده و سپس شواهد صدق آن بر همگان روشن شده است.

  1. احضار ارواح
  2. ارتباط با ارواح درعالم رویا

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید