بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----


اسلاید 1 :


باغ

         کلمه "فردوس" (بهشت) از واژه ی ‌فارسي "پرديس" گرفته شده که خود از کلمه‌ي "پرادئزا" از زبان مادي گرفته شده است. در بعد از اسلام استفاده از کلمه‌ي "فردوس" براي باغ ايراني، نمادی از بهشت را یافت. زيرا مسلمانان در انطباق با توصيف بهشت در قرآن کريم، سعي کردند، در اين جهان فنا‌پذير، جلوه‌‌اي از فنا‌ناپذيري و جاودانگي جهان ابدي و باغ‌هاي بهشتي را به نمايش بگذارند. به همين دليل در باغ‌ها معمولاً درخت هميشه سبز سرو که با قامت کشيده خود،  نشاني از عظمت و بقا و تداوم دارد،را مي‌کاشتند.


اسلاید 2 :


         در جریان برپایی یک پایتخت یادمانی که نشان دهنده اقتدار هخامنشیان بود،کوروش با بلندپروازی یک باغ را نیز در برنامه ساختمانی خود گنجاند. باغ پاسارگاد به فرمان کوروش بزرگ در(559تا530ق.م)طراحی واحداث شده است.

        باغ های سلطنتی آشور و بابل همواره بخشی مجزا یا مکمل برای کاخ بوده اند، اما می بینیم که کاخ های کوروش با ایوان های طولی وفضای بازاطراف خود به عنوان بخشی مکمل ازطرح مفصلی به کاررفته اند که درآن،به تعبیری خود باغ به صورت اقامتگاه سلطنتی در می آید.


اسلاید 3 :


        باغ سازی در ایران از قدمت طولانی برخوردار می باشد . و تاريخي بيش از دو هزار سال دارد. چهار باغ، که اصل اساسي باغ‌سازي ايران است از ابداعات کوروش در خلق محوطه‌ي کاخ پاسارگاد به شمار مي‌رود .

 


اسلاید 4 :


         از همان ابتدا در باغ ايراني توجه خاصي به شکل‌هاي هندسي مي‌شد . شکل مربع ومستطیل که فاصله‌ي بين اجزاء باغ را ساده و روشن نشان مي‌دهد، از اهميت زیادی برخوردار بود. همچنين اصل مهم ديگر باز بودن چشم‌انداز اصلي باغ  به شکل کشيده بود. که در انتهاي اين مستطيل کشيده که به آن"ميان کرت "مي‌گفتند، بنا و کوشک اصلي قرار مي‌گرفت

اسلاید 5 :


        ایرانیان تقسیم بندی چهارتایی را نمادی خوش یمن می دانستند. اعتقاد داشتند که همان طور که جهان به چهار بخش تقسیم شده و چهار عنصر اصلی منشا پیرایش جهان
می باشد،پس باغ های هخامنشی نیز بایستی تقسیم بندی چهارتایی داشته باشد. با این عمل در حقیقت باغ های سلطنتی هخامنشی نمادی از عالم یا جهان کوچک گشته است.

 


اسلاید 6 :


باغ سازی در بعد از اسلام

       فردوس»و«روضات الجنات»

       کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند منزلشان باغ های بهشت(جنات الفردوس)است.

      روایت شده که رسول خدا(ص) فرموده اند:

       وقتی از خدا درخواست می کنید،فردوس را بخواهید که در وسط بهشت و در نقطه بلند آن قرار دارد. فوق آن عرش رحمان است و نهرهای بهشت از آنجا می جوشد.

       (روضات الجنات)از جمله نام های بهشت است که در قرآن آمده است.

 


اسلاید 7 :


برخی خصوصیات باغ ایرانی

1) احداث باغ غالبا در زمین شیب دار

2) محصور بودن پیرامون باغ با دیوار

3) تقسیم سطح باغ غالبا به چهار بخش

4) استفاده از خطوط راست در طراحی باغ

5) وجود یک ساختمان در مرکز یا بلندترین قسمت فضا

6) استفاده از یک جوی دائم اصلی(آب دائم)

7) روان نمودن آب به گونه ای که صدای آب به وجود آید
(آب شیب ها)


اسلاید 8 :


برخی خصوصیات باغ ایرانی

8) استفاده از سنگ های تراش دار در کف جوی برای نمایان شدن موج آب(سینه کبکی)

9) وجود رابطه نزدیک با طبیعت و عدم وجود حد فاصل بین ساختمان و باغ

10)وجود حوض یا استخر برای تامین آب و زیبایی چشم انداز در مقابل عمارت

11)استفاده از درخت های زیاد و سایه دار و وجود معبرهای باریک

12)اختصاص دادن بیشترین قسمت باغ به کاشت درختان میوه

13)استفاده از انواع گل های زینتی و دارویی

14)استفاده بیشتر از گل سرخ نسبت به گونه های دیگر

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید