بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در    بافتهاي‌     گياهي‌   و  جانوري‌     اندامكهاي‌    كروي‌      به‌ اندازة‌     ميتوكندري ها      يا    كوچكتر    از   آنها    وجود    دارند    كه   ‌ آنهارا «ليزوزوم‌ »    يا     «اجسام‌ ميكروسكوپي‌ 
 
آنزيم‌دار» مي‌نامند.     اين‌     اندامك  ها    فقط   ‌ يك‌ غشا دارند  و   اين‌    ويژگي ‌، آنها را از ميتوكندري ها متمايز مي‌سازد. 

اسلاید 2 :

به حبابچه  ای   که  حاوی  آنزیم  های لیزوزومی  بوده  ولی   آنزیم  در  مقابل  
 
سوبسترات   قرار نگرفته     و    میتوان گفت    که   غیر فعال  اند .

اسلاید 3 :

الف   :  عمل    هیدرولازی   دارند   .
 
ب   :     ساختمان    گلیکو پروتئینی   دارند  .
 
  ج    :  در                       اسیدی     فعالند   و                                      بهینه     برای    فعالیت   آنها     5    می  باشد   
بسیاری    از   آنزیم   ها   در    داخل    ارگانال   ها     قرار  دارند و   زمانیکه  ارگانال ها   بصورت   شیمیایی  یا  فیزیکی  پاره  
 
می  شوند    به  سهولت  آزاد   می شوند   .   و  بقیه   هیدرولازهای    لیزوزومی    که  با سختی   استخراج   می  گردند   جزء   
 
پروتئین های  غشایی   لیزوزوم   ها   می باشند .
 
آنزیم  هایی که از لیزوزوم های  پاره   شده   آزاد  می  شوند    درجات  متفاوئتی   از     پایداری   را  نشان   می دهند  .         

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید