whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بررسی مقایسه ای الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مرکز آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

– انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال ۱۳۷۸ تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است.

– آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن به گروههای سنی جوانان می باشد . برخورد و مقابله با اعتیاد یکی از برنامه های بسیار اساسی است که به عزمی استوار و هوشیاری و آگاهی در نهادهای مختلف دیگر به آن نیاز دارد.

-علل اعتیاد از منظر های مختلف بررسی شده است .

— ظرفیت فرد برای رو آوردن به الگوهای مناسب رفع استرس مهم است. . این ظرفیت نیز خود تابعی از محیط و روان فرد است . از نظر محیطی خانواده های پاتولوژیک ، فقر و دشواری اقتصادی ، محدودیت فرهنگی و ارتباطهای نا مناسب جزو شرایط ناهنجار می باشد و از نظر روانی نیز تواناییهای خود در مقابله با استرس اهمیت دارند

اسلاید ۲ :

—مقایسه ی  پاسخ های مقابله ی شناختی فعال در معتادان با افراد سالم.

—مقایسه ی  پاسخ های مقابله ی رفتاری فعال در معتادان با افراد سالم.

—مقایسه ی  پاسخ های مقابله ی اجتنابی فعال در معتادان  با افراد سالم.

—مقایسه ی  مقابله ی  متمرکز بر حل مسأله در معتادان  با افراد سالم.

—مقایسه ی  مقابله ی  متمرکز بر هیجانی در معتادان با افراد سالم.

اسلاید ۳ :

—مقابله ی متمرکز بر هیجان  در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—مقابله ی متمرکز بر مسئله  در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—پاسخ های الگوی مقابله ی رفتاری فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی اجتنابی فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.

—

اسلاید ۴ :

روش اجرا نیز بدین صورت بود که از معتادان خود معرف به بیمارستان فارابی کرمانشاه اقدام به مصاحبه روانشناسی با استفاده از پرسش نامه موس شد که بر اساس آن انواع الگوی مقابله ای به دست آمد و نتایج آن با نتایج حاصل از گروه شاهد که از میان بستگان و همراهان بیمار بودند مقایسه گردید . لازم به ذکر است که پرسشنامه اطلاعات فردی توسط دانشجویان پزشکی و با اجازه کتبی ریاست مرکز تکمیل گردید و زمان آن در ابتدای ورود به مرکز یا ۱ هفته پس از ترک و در شرایط پایداری شناختی بیمار انجام گردید .

شیوه نمره گذاری : نمره گذاری چک لیست مقابله ای به ۲ صورت انجام میگیرد :

هر مقیاس بطور جداگانه نمره داده می شود .

نمره گذاری بر اساس زیر بنای نظری آزمون مربوط به مقابله متمرکز برحل مسئله ، متمرکز بر هیجان ،مقابله شناختی فعال ، مقابله رفتاری فعال ومقابله اجتنابی بدست می آید .

در این پژوهش به منظور استفاده دقیق از پاسخ های مقابله ای از یک مقیاس چهارگزینه ای ( هیچ وقت ، گاهی اوقات ، اغلب اوقات و همیشه ) استفاده گردید که نمره ۰ تا ۳  به آن تعلق می گرفت و سپس میانگین آنها بر اساس معیار آماری اندازه گیری شد و در دو گروه با هم مقایسه شد.

اسلاید ۵ :

—مراجعه ی کمتر خانم ها به مراکز ترک اعتیاد

—افراد معتاد بیشتر شغل آزاد داشتند و یا بیکار بودند.

—ترک ناموفق بسیار زیاد است(در این مطالعه ۷۵%افراد دارای سابقه ی ترک بودند).

—پرمصرفترین ماده ی مخدر تریاک بود(۵۶٫۷%).

—وضعیت تاهل تاثیری بر مقابله با استرس ندارد.

—

اسلاید ۶ :

بر اساس این مطالعه افراد معتاد بیشتر از مقابله ی متمرکز بر هیجان و مقابله ی اجتنابی استفاده میکردند و افراد سالم بیشتر از مقابله ی شناختی فعال و متمرکز بر حل مسئله در رویارویی با استرس استفاده کردند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد