بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

رسانه و روابط عمومی

سیاستگذاري و برنامه ریزي براي فعالیتهاي ارتباطات رسانه هاي وزارت متبوع.

سیاستگذاري و ارائه خط مشی و دستورالعملهاي لازم در ارتباط با فعالیتهاي رسانه اي به روابط عموم ی هاي تابعه براساس سیاستهاي ارتباطی وزارت متبوع.

تهیه و تنظیم آیین نامه هاي ارتباط با رسانه ها براساس سیاستهاي ارتباط

رسانه اي وزارت متبوع.

تهیه مقاله، گزارش، تحلیل و تفسیر از برنامه ها و سیاستهاي وزارتخانه و ارسال به رسانه ها.

هماهنگی انجام مصاحبه هاي در خواستی از سوي خبرنگاران و تهیه گزارشهاي خبري.

اسلاید 2 :

بررسی انتقادات و سئوالات مندرج در مطبوعات و انعکاس یافته در برنامه هاي صدا وسیما و ارسال آنها به مسئولان ذیربط و دریافت پاسخ براي انعکاس در رسانه ها.

تهیه و تولید خبر.

ترتیب دادن مصاحبه هاي اختصاصی – مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با مسئولان وزارتخانه و تهیه و توزیع اطلاعات تکمیلی با موضوع مورد مصاحبه بین خبرنگاران

برگزاري میزگردهاي رادیو و تلویزیونی با حضور کارشناسان و مسئولین وزارت متبوع.

پوشش خبري و تصویري مراسم و برنامه هاي وزارت متبوع.

اسلاید 3 :

تهیه جوابیه، توضیح، اصلاحیه، تکذیبیه و تائیدیه براي مطبوعات و صدا و سیما

برگزاري سفرهاي مطبوعاتی واعزام خبرنگاران براي بازدید از طرحهاي شاخص 

تهیه متون ارتباطی و رسانه اي براي مصاحبه مسئولان

تهیه وارسال زیرنویس هاي بهداشتی- درمانی ومقاله هاي تخصصی به مطبوعات وصدا وسیما

ارسال آگهی و رپرتاژ آگهی به مطبوعات،صدا و سیما

برگزاري جلسات ادواري با تهیه کنندگان و برنامه سازان صدا وسیما

هماهنگی پخش تیزرهاي تبلیغاتی و آموزشی از صدا وسیما

ارتباط مستمر با شوراي سیاستگذاري سلامت صدا و سیما

اسلاید 4 :

تاریخچه پیدایش جعبه جادو

بشر از دیرباز آرزو داشت علایم تصویری را منتقل کند و با همسایگان خود ارتباط برقرار کند.

نخستین ارتباطات از طریق آتش و دود صورت گرفت، بعد از آن پیامها از طریق کبوتر و اسب، به اطراف ارسال میشد.

اسلاید 5 :

نخستین تلاشها برای ارسال آنی پیام، در قرن 17 توسط گالوانی، صورت گرفت و تصویر از طریق سیم انتقال یافت.

در سال 1936 پخش نخستین برنامه های عمومی تلویزیون برای مردم آغاز شد.

اسلاید 6 :

تاریخچه جعبه جادو در ایران

در تیرماه 1337 ، سرمایه داری به نام ثابت پاسال، تلویزیون خصوصی ، راه اندازی کرد.

در سال 1343، تلویزیون دولتی ایران، راه اندازی و تلویزیون ملی نام گرفت.

در سال 1348، تلویزیون خصوصی و دولتی ادغام میشود

اسلاید 7 :

مقایسه جعبه جادوبا تئاتر

در تئاتر، صحنه به گونه ای است که تماشاگر میتواند در هر لحظه تمام صحنه را زیر نظر داشته باشد، ولی در تلویزیون، کارگردان تصمیم میگیرد هر لحظه کدام صحنه را ببینید.

مخاطبان تئاتر، دسته جمعی آنرا تماشا میکنند.

در تئاتر، تماشاچی جزیی از برنامه است.

در تئاتر، اغراق در حرکات یا گریم تند، بیشتر است.

تئاتر، زنده اجرا میشود و اما تلویزیون در بسیاری موارد، برنامه را ضبط میکند.

در تئاتر، تدوین وجود ندارد.

در تئاتر، همه پیام باید از طریق بازیگر انتقال یابد.

اسلاید 8 :

مقایسه جعبه جادو و سینما

تلویزیون، به فوریت پیام رسانی میکند.

تلویزیون، برنامه زنده دارد.

در سینما، مزیت انتخاب وجود دارد.

اسلاید 9 :

مقایسه جعبه جادو و رادیو

تلویزیون، به دلیل استفاده از تصویر، تاثیرگذارتر است.

مزیت رادیو، در دسترس بودن است.

رادیو و تلویزیون، هر دو توان انتقال آنی پیام را دارند و جزیی از خانواده هستند.

رادیو، رسانه گرم است.

اسلاید 10 :

قواعد جعبه جادو

روند اطلاعات، یکسویه است.

نظرسنجی و بازخورد در تلویزیون، بسیار موثر است.

گاهی اوقات تلویزیون، ابهام آفرینی میکند.

فوریت در انتقال پیام، از ویژگی های جعبه جادو است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید