بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مدیریت پسماندهای بیمارستانی در این مرکز  بر اساس دستورالعمل "ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته " وزارت بهداشت که به استناد ماده 11 قانون مدیریت پسماندها تدوین گردیده است، درحال اجرا است .

اسلاید 2 :

تعریف پسماندهای  پزشكي ويژه

به كلیه پسماندهای عفوني و زيان آور ناشي از بیمارستان ها، مراكز  بهداشتي درماني، آزمايشگاههای  تشخیص طبي و ساير مراكز مشابه كه به دلیل بالابودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبیل سمیّت، بیماري زايي، قابلیت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن كه به مراقبت ويژه(مديريت خاص) نیاز دارند، گفته مي شود.

اسلاید 3 :

انواع زباله بیمارستانی (تعریف ساده)

زباله عادی یا شبه خانگی (کاغذ ، دستمال، پسماند غذاها، قوطی های میوه، پلاستیک و ...) است.

زباله عفونی ( هر چیزی که به نوعی با خلط، خون، ادرار، مدفوع و ترشحات بیماران در تماس باشد و تمام وسایل و مواد مصرفی بیماران عفونی را شامل می شود)

فلزات سنگین (باطریها، جیوه ترمومترهاو ...)

مواد رادیو اکتیو (پسماند بخشهای رادیوگرافی و رادیولوژی و ...)

 

مواد نوک تیز و برنده (سر سوزن، کاتتر، شیشه های شکسته ،سوزن و ...)

 

مواد شیمیایی و دارویی (معرفهای آزمایشگاهی، شربتها،داروها و ...)

 

اسلاید 4 :

روش های جمع آوری زباله ها

1- روش سنتی و عمومی بدون تفکیک

2- روش بهداشتی و تفکیک در مبدا تولید

اسلاید 5 :

روش سنتی و عمومی بدون تفکیک

مزایا:

1- فقط راحتی ظاهری کارکنان در دفع زباله

معایب :

1- حجم بالایی از زباله آلوده می شود بنابراین هزینه استریل کردن آنها بالاست

2- نسبت به کل زباله ها باید روش محافظتی بهداشتی را اعمال کرد که نیاز به نیروی انسانی، زمان و تجهیزات فراوانی دارد.

3- امکان دفع زباله ها با کمک نیروهای بین بخشی(شهرداری و بخشهای خصوصی) امکان پذیر نمی شود

اسلاید 6 :

روش بهداشتی و تفکیک در مبدا تولید:
1- میتوان برای حجم کمی از زباله ها برنامه ویژه امحاء را پیش بینی کرد.

2- در زمان جمع آوری و دفع امکان اعمال مدیریت بهتری وجود دارد.


اسلاید 7 :

نکاتی که باید در تفكیك، بسته بندي و جمع آوري پسماندها رعایت کرد:

nهمکاران بخش خدمات در بخش ها موظفند در ساعات مقرر
 ( 6:30 صبح، 12:30 ظهر و 5:30 عصر ) و با رعایت موازین بهداشتی،

- پسماندهای عفونی موجود در کیسه های زردرنگ،

- پسماندهای شبه خانگی (معمولی) موجود در کیسه های سیاه رنگ

- پسماندهای ژنوتوکسیک موجود در کیسه های سفید رنگ

را جمع آوری و پس از توزین و نصب برچسب (نام بخش،نوع پسماند،تاریخ، وزن و نام جمع آوری کننده) مخصوص به هریک از پسماندها (آبی جهت پسماندهای معمولی، قرمز جهت پسماندهای عفونی و قهوه ای جهت پسماندهای ژنوتوکسیک) در چرخهای مخصوص جمع آوری پسماند مستقر در ورودی بخشها قرار دهند.

اسلاید 8 :

- آمار مربوط به توزین زباله ها باید توسط خدمات بخش ها در فرم ارائه شده توسط واحد بهداشت محیط ثبت و بصورت ماهانه به این واحد تحویل گردد.

- خدمات بخشها موظفند پس از تخلیه پسماندها، سطل ها و چرخهای  زباله را با آب داغ (82 درجه بمدت 15 ثانیه) شستشو و با محلول پرکلرین (PPM 500 ) و یا وایتکس (40 سی سی درسطل 20 لیتری که معادل 2/1 سی سی در یک لیتر می باشد) ضدعفونی کنند.

- کیسه های زباله داخل
سرویس های بهداشتی باید زرد رنگ باشد.

-
در صورت پاره شدن کیسه های زباله و یا نشت شیرابه از آنها باید آنها را در کیسه زباله دیگری با همان رنگ قرار داده و از ریزش زباله و یا نشت شیرابه جلوگیری کرد.

اسلاید 9 :

- در صورت مخلوط شدن پسماند عادي با يكي از پسماندهای عفوني، شیمیايي، راديواكتیو و نظاير آن خارج كردن آن ممنوع است.

- از فشرده کردن کیسه های زباله جهت کاهش حجم آن ها خودداری شود.

-
باز کردن درب s.b.ها بعلت خروج سایر زباله هایی که بطور اشتباهی در آنها ریخته شده و یا ریختن محتویات آن در s.b. دیگر اکیدا خودداری نمایید.

-
جمع آوری نان خشک که بدلیل احتمال انتقال آلودگی در بیمارستان ها بعنوان زباله عفونی تلقی می شود، باید در کیسه های زرد رنگ انجام شده و بطور روزانه دفع گردد.

اسلاید 10 :

-  از دفع البسه و ملحفه بهمراه زباله عفونی اکیدا خودداری نمایید. چون علاوه بر تحمیل بار مالی اضافی باعث از کار افتادن دستگاه امحاء نیز می گردد.

-
ریختن کیسه های ادرار بهمراه محتویات داخل آنها در کیسه های زباله ممنوع است.

-
سیفتی باکس ها در صورت پرشدن (بیش از 3/4حجم) توسط خدمات بخش ها به واحد امحاء زباله تحویل و سیفتی باکس خالی تحویل گرفته می شود.

-
کنترل سیفتی باکس ها از نظر بسته بودن درب و ثبت تاریخ و نام بخش بر روی سیفتی باکس ها الزامی است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید