دانلود فایل پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت برنامه اجرایی کار پیمانکاران قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

برنامه اجرایی کار پیمانکاران

الف- برآورد هزینه اجرای کار

ب- واگذاری کار و تعیین برنده مناقصه

پ- انعقاد پیمان و مدارک آن

ت- کسورات قانونی مربوط به پیمانکاران 

اسلاید ۲ :

الف-برآورد هزینه اجرای کار

.۱برآورد هزینه اجرای کار براساس فهرست‌های پایه

.۲برآورد هزینه اجرای کار براساس فهرست‌های غیر پایه

.۳تهیه شرح ردیف و واحد کار و مقادیر بدون قیمت‌های واحد. (این مورد با توجه به بند “ذ” ماده ۹ آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه، نیاز به مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارد.)

بازگشت

اسلاید ۳ :

۱-برآورد هزینه اجرای کار براساس فهرست‌های پایه

۱-۱) فهرست بهای رسته ساختمان

۱-۲) فهرست بهای رسته راه و ترابری

۱-۳) فهرست بهای رسته مهندسی آب

۱-۴) فهرست بهای رسته کشاورزی

۱-۵) اقلام ستاره دار

۱-۶) ضرایب منطقه‌ای

۱-۷) ضریب بالاسری

بازگشت

اسلاید ۴ :

۱-۱-فهرست بهای رسته ساختمان

۱-۱-۱) فهرست بهای رشته ابنیه

۱-۱-۲) فهرست بهای رشته تاسیسات برقی

۱-۱-۳) فهرست بهای رشته تاسیسات مکانیکی

بازگشت

اسلاید ۵ :

۱-۲-فهرست بهای رسته راه و ترابری

۱-۲-۱) فهرست بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن

۱-۲-۲) فهرست بهای رشته راهداری *

* در دست اقدام برای ابلاغ تا پایان سال ۱۳۸۲

بازگشت

اسلاید ۶ :

۱-۳-فهرست بهای رسته مهندسی آب

۱-۳-۱) فهرست بهای رشته خطوط انتقال آب

۱-۳-۲) فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب

۱-۳-۳) فهرست بهای رشته چاهها و قناتها

۱-۳-۴) فهرست بهای رشته انتقال و جمع‌آوری فاضلاب

۱-۳-۵) فهرست بهای رشته آبیاری و زهکشی

۱-۳-۶) فهرست بهای رشته سدسازی*

* در دست اقدام برای ابلاغ تا پایان سال ۱۳۸۲

بازگشت

اسلاید ۷ :

۱-۴-فهرست بهای رسته کشاورزی

۱-۴-۱) فهرست بهای رشته آبیاری تحت فشار *

۱-۴-۲) فهرست بهای رشته آبخیزداری *

* در دست اقدام برای ابلاغ تا پایان سال ۱۳۸۲

بازگشت

اسلاید ۸ :

۲-برآورد هزینه اجرای کار براساس فهرست‌های غیرپایه

۲-۱) درچه شرایطی میتوان از فهرستهای غیرپایه استفاده نمود؟

بازگشت

اسلاید ۹ :

۲-۱- درچه شرایطی میتوان از فهرستهای غیرپایه استفاده نمود؟

۲-۱-۱) وقتی در رشته مورد نظر فهرست بها منتشر و ابلاغ   نشده باشد

۲-۱-۲) فهرست پایه در رشته مورد نظر ابلاغ شده باشد، اما به درخواست کارفرما، فهرست غیرپایه مورد نظرباشد که باید با توجه به لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۵۶ کل کشور به تصویب شورای عالی فنی برسد

بازگشت

اسلاید ۱۰ :

ب-واگذاری کار و تعیین برنده مناقصه

.۱واگذاری کار از طریق مناقصه موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۳۰ مورخ ۳/۲/۱۳۵۲ . ۵۲۲۰ مورخ ۱/۴/۱۳۵۴ و ۱۲۶۸۴۲/ت۱۰۸ه‍ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰

.۲واگذاری کار از طریق ترک تشریفات مناقصه موضوع مواد ۸۳ و ۸۴ قانون محاسبات عمومی کشور

بازگشت

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 19 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد