بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رسالت (Mission) معاونت آموزشی

  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه با بهره گیری از اعضای هیأت علمی و کارکنان شایسته و توانمند نسبت به تعلیم و تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و با انگیزه یادگیری مداوم به منظور رفع نیاز استان و کشور به نیروی ماهر و متخصص برای ایجاد، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه استانی و کشوری، اقدام می نماید. برای تحقق این امر توسعه کمی و کیفی آموزش جنبه های کیفی برنامه های آموزشی مورد توجه خاص بوده و دانشگاه در بهبود مداوم فرآیند آموزش از دیدگاههای اساتید و دانشجویان و کارکنان گروه پزشکی به عنوان سه رکن اساسی فرآیند آموزش بهره می گیرد. حاصل نهایی فرآیندهای آموزشی این دانشگاه دانش آموختگان متعهد، با انگیزه، توانمند و مشتاق خدمت به مردم می باشند.

اسلاید 2 :

دورنمای  (Vision) معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در حوزه آموزشی، برآن است که تا سه سال دیگر از طریق تأمین و ارتقاء کمی و کیفی اعضای هیأت علمی و کارکنان در امر آموزش، توسعه و تأمین سایر منابع مورد نیاز آموزش با تکیه بر ارزشهای والای اسلامی و رعایت احترام و نوعدوستی و حس فداکاری، افرادی متعهد، با انگیزه و کارآمد و واجد دانش و مهارتهای کافی در راستای ارتقاء سلامت جامعه تربیت نموده و جزء ده دانشگاه برتر کشور بر اساس شاخصهای وزارت متبوع باشد.                         

اسلاید 3 :

ماتریس تحلیل جذابیت استراتژی (QSPM)معاونت آموزشی

اسلاید 4 :

تجزیه و تحلیل محیط(TOWS Analysis)
تجزیه و تحلیل محیط بیرونی ( ماتریس EFEM)
معاونت آموزشی

اسلاید 5 :

تجزیه و تحلیل محیط(TOWS Analysis)
تجزیه و تحلیل محیط بیرونی ( ماتریس EFEM)
معاونت آموزشی - استراتژيها (بعد از ادغام)

اسلاید 6 :

(S1 ) استراتژی: ارتقای کیفیت آموزش با تکیه بر توانمند سازی اعضای هیأت علمی و بکارگیری  فن آوریها ی نوین آموزشی و مدیریتی

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید