بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برنامه ریزی

کلیه تدابیری که برای انجام صحیح و مؤثر یک ایده اندیشیده می شود تا هدف و غایتی خاص به نتیجه رسیده و محقق گردد.

اسلاید 2 :

مراحل برنامه ریزی

پیش نیازها

تشخیص کاستیها(نیاز سنجی)

تدوین هدفها

تدوین برنامه ها و فعالیتها

تعیین منابع

اجرا

ارزشیابی

اسلاید 3 :

ضرورت برنامه ریزی توسط
گروه های آموزشی

هماهنگی با روند تمرکززدایی

توجه به نیازهای بومی

توسعه عرصه نظارت، کنترل و ارزشیابی

ترویج مدیریت مبتنی بر تحقیق و پژوهش

ارتقائ جایگاه گروههای آموزشی

تاکید بر خلاقیت و مشارکت افراد در ارائه راهکار

اسلاید 4 :

اقدامات سرگروه در برنامه ریزی گروه

نیاز سنجی

طرح مسئله و علت يابي

ارائه راهكار مناسب و عنوان برنامه

تعیین فعاليتها و زمان بندی

تعیین شیوه ارزشيابي

ارائه برنامه ها و فعالیتهای گروه به کارشناس

اجرا ، مستند سازی ونظارت پس از تایید

اسلاید 5 :

بسمه تعالی

  کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی دوره متوسطه                                                 

( نمون برگ شماره 1)

نمون برگ تهیه برنامه سالانه سرگروه درس                                         سال تحصیلی 89 - 88

اسلاید 6 :

طرح مسئله و علت يابي

افت تحصيلي در درس خاص

كمبود نيروي انساني متخصص در منطقه

تراكم دانش آموزان در دروس مختلف

كمبود فضا و امكانات

....

اسلاید 7 :

ارائه راهكار مناسب و عنوان برنامه

دستورالعمل جامع گروههاي آموزشي.

ابتكار عمل ساير مناطق و استانها.

نتايج تحقيقات و راهكارهاي پيشنهادي پژوهشگران.

پيشنهادهاي جمع آوري شده در گردهمايي ها و …

 

اسلاید 8 :

برنامه های مصوب 
گروه های آموزشی

طراحی آموزشی

(بهبود روشهای یاددهی- یادگیری)

خلاقیت و نوآوری

نقد و بررسی کتب درسی

سنجش و ارزشیابی

اسلاید 9 :

نمونه فعالیتها در حوزه
 طراحی آموزشی

 

مسابقه طرح درس نویسی و سناریو نویسی

چاپ و نشر  بروشور تراکت و... دررابطه باروشهای فعال تدریس ، نظریه های یاددهی – یادگیری

ارائه الگوهای فعال تدریس به صورت نرم افزار ، مجله وجزوه

پیش بینی دوره های ضمن خدمت مورد نیاز برای روشهای تدریس فعال و ....

مطالعه و بررسی وضع موجود و میزان استفاده دبیران از روشهای تدریس فعال منطقه و استان

اسلاید 10 :

نمونه فعالیتها در حوزه
 خلاقیت و نوآوری

برگزاری جشنواره روشهای تدریس

تشکیل نمایشگاههایی از فعالیتهای خلاقانه دانش آموزان و دبیران در پژوهشسراهای دانش آموزی

برگزاري كلاسهاي آموزش فنون خلاقيت ويژه مديران ، دانش آموزان و دبيران

تشويق دبيران به توليد و طراحي وسايل كمك آموزشي جديد

فراخوان تجربيات خلاق آموزشي دبيران

برگزاري مسابقات طراحي سؤالات واگرا از كتب درسي

برگزاری آزمونهای علمی و عملی به ویژه کمک به برگزاری جشنواره خوارزمی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید