whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندن

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندن قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

—۳-۱ کلیاتی در مورد خط و انواع آن

—خط به عنوان یک وسیله ثانوی برای نمایاندن عناصر آوایی زبان به وجود آمده است و خط را مهمتر از زبان گفتاری می دانند.

—اهمیت ابداع خط تا حدی است که تاریخ ابداع آن به عنوان مبدا تاریخ انتخاب شده است و زمان پیش از آن را ماقبل تاریخ می نامنند.

—تحولات خط در جهان از پنجاه هزار سال پیش تا کنون از چهار مرحله گذشته است.

اسلاید ۲ :

—مراحل تحولات خط در جهان:

—۱٫تصویر نگاری:تصویر نگاری شامل رسم تصاویر واقعی اشیاء و جانداران است.

۲٫خط اندیشه نگار(خط ترکیبی):در این خط هر علامت در مقابل شیء پدیده و یا یک تصور ذهنی به کار میرود و تصاویر در یک زنجیره مرتبط رسم میشود و بر یک متن دلالت دارد.

۳٫خط تحلیلی(انتقالی): این خط احتمالا آغازگر نوشتار نظام یافته بوده است و خط های میخی¸هیروگلیف مصری¸خطوط چینی¸مایاییو ازتک همگی از این خط به وجود آمده اند.

۴٫نظامهای خطی الفبایی:در این نظاهای نوشتاری نشانه های حروف الفبا نماینده صداهای زبان هستند و خطوط عربی و فارسی امروز و خط لاتین از جمله مشهور ترین خطوط آوایی هستند.

اسلاید ۳ :

—نظام نوشتاری فارسی باستان

—این خط مرکب از نشانه های حرفی به شکل میخ بوده است به همین دلیل به خط میخی معروف شده است.

—ویژگیهای آن:

—۱٫این خط از چپ به راست نوشته میشده است.

—۲٫این خط جزو نظامهای نوشتاری هجایی-الفبایی محسوب میشود.

—۳٫در این خط برای برخی از صامتها با توجه به مصوت بعدی هر کدام نشانه های جداگانه ای به کار میرود.

—۴٫در این خط علامتی موسوم به «واژه جدا کن» وجود داشته است.

—۵٫در این خط هشت علامت به کار رفته است که علائم اندیشه نگار نامیده می شوند.

اسلاید ۴ :

—نظام نوشتاری فارسی میانه

—

—این زبان در ایالت پارس رواج داشت و صورت میانیه فارسی باستان و فارسی جدید است از این رو این زبان را با نامهای پارسیک و پهلوی ساسانی هم یاد میکنند و در دوره ساسانیان زبان رسمی و اداری ایران بوده است.

—زبان فارسی جدید

—

—فارسی دری یا فارسی جدید صورت تحول یافته فارسی میانه است و نظام نوشتاری فارسی جدید مبتنی بر خط عربی استو این زبان حوزه نفوذ خود را در دوران استیلای مغول و دوران حکومتهای صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه هم حفظ کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم به عنوان زبان رسمی کشور انتخاب شد.

اسلاید ۵ :

—۳-۳ ویژگی های نظام نوشتاری فارسی امروز

—

—این زبان از راست به چپ نوشته میشود و دارای دو نوع نشانه است: نشانه های حرفی و نشانه های زیروزبری .

—الف)نشانه های حرفی:

—الف.ب.پ.ت.ث.جیم.چ.ح.خ.دال.ر.ز.ژ.سین.شین.صاد.ضاد.طا.ظا.عین.غین.ف.قاف.کاف.گاف.لام.میم.نون.واو.ه.ی

—ب)نشانه های زیروزبری:

—اسامی این دسته از نشانه ها عبارت اند از: تشدید و تنوین و همزه که این نشانه ها در همه جا به یک شکل هستند.

اسلاید ۶ :

—۳-۴ اشکالات موجود در نظام نوشتاری

—

—۱٫در نظام نوشتاری فارسی برخی آواهای زبان دارای بیش از یک نشانه خطی هستند.

—۲٫در این نظام نوشتاری برخی نشانه های خطی برای نمایش بیش از یک آوا به کار میروند.

—۳٫در این زبان برخی از آواهای زبان در بیشتر موارد فاقد نشانه حرفی هستند.

—۴٫در نظام نوشتاری فارسی در برخی کلمات ممکن است نشانه های حرفی وجود داشته باشد که ما بازای آوایی ندارند.

اسلاید ۷ :

—۳-۵ قواعد رسم الخطی و اصول نشانه گذاری در نظام نوشتاری فارسی

—قواعد رسم الخطی به صورت املایی زبان بویژه کلمات زبان و اصول نشانه گذاری به چگونگی استفاده از علائم ویژه زبان مکتوب مثل ویرگول وگیومه و نقطه و… میپردازد.

—۳-۵-۱ قواعد رسم الخط زبان نوشتاری فارسی

—۱٫واژه های که شکل واحدی دارند مثل کتاب به همان صورتی که مورد توافق عمومی فارسی زبانان است نوشته میشوند.

—۲٫در مورد انتخاب واژه های که دو یا چند شکل مکتوب دارند ملاکهای زیر در نظر گرفته شود:

—الف)انتخاب احسن گذینش بهینه ای است که سهولت امر آموزش را تامین کند

—ب)انتخاب احسن یک صورت کلمه به معنی نفی گونه های مکتوب دیگر آن نیست.

—ج)بخش عمده رسم الخط بر جدا نویسی تکیه دارد.

اسلاید ۸ :

—۲-۳-۵ اصول نشانه گذاری در زبان فارسی

—نشانه گذاری استفاده از مجموعه علامتهای است که در زبان نوشتاری برای نشان دادن حالات درونی نویسنده و تعیین کیفیت کلام در حالات تعجب و امر و پرسش و مکث و … به کار برده میشود.

—کارکردهای نشانه گذاری

—الف)نشانه ها ابزاری مناسب در دست نویسنده هستند که از آنها به جای مواردی چون تکیه و آهنگ در زبان گفتاری سود میجویند.

—ب)نشانه گذاری از لحاظ دستوری میتواند نشان دهنده پایان خبر¸اتصال یا جداسازی¸نقل قول یا مواردی از این قبیل باشد.

—ج)نشانه گذاری باعث میشود خواننده بخصوص خواننده مبتدی صحیح تر و باسهولت بیشتری نوشته ها را بخوانند و مفاهیم آن را راحت تر درک نمایند.

اسلاید ۹ :

—مهمترین نشانه های نظان نوشتاری فارسی

۱٫نقطه(.).نقش این علامت در متون نوشتاری جدا کردن جمله ها و جای مکث در جمله و پایان جمله خبری و در مواردی برای مخفف سازی به کار میرود.

۲)ویرگول(¸). نقش آن ایجاد فاصله بین دو بخش جمله و جلوگیری از بد خوانی  است.

۳٫نقطه ویرگول(;). نشانه درنگ و مکثی است که در جمله وجود دارد.

۴٫دو نقطه(:). اگر بخواهیم گفته کسی را نقل کنیم یا در متون نمایشی جلوه اسم شخصیتها یا اگر بخواهیم برای مطلبی شاهد و نمونه بیاوریم از این نشانه استفاده میکنیم.

۵٫گیومه(«»). برای تکرار سخن کسی بدون تغیر آن و برجسته کردن اصطلاتح یا واژه از این نشانه استفاده میکنیم.

۶٫پرانتز یا کمان (()).در متن معنی یا و یعنی را مدهد و برای اسم سابق شهرها و… یاسال وقوع حوادث و نشانه های اختصاری از آن استفاده میکنیم.

اسلاید ۱۰ :

—۷٫نشانه پرسشی(?). به جای آهنگ خیزلن در جمله های پرسشی به کار میرود.

—۸٫نشانه عاطفی(!). در پایان جمله های که نشان دهنده حالات عاطفی مانند تعجب یا تحسین و تاسف و … می آید.

۹٫خط فاصله( _ ).در شرایطی که قسمتی از یک ترکیب واژه گانی در یک سطر و قسمت دیگر آن در سطر دیگر و جمله های معترضه و گاهی به جای واژه تا برای نشاندادن فاصله زمانی و تقسیم بندی مطالب بعد از اعداد و حروف الفبا و پیوند دادن بعضی از اسمها به کار میرود.

۱۰٫نشانه تعلیق(…). این علامت نشان دهنده بریدگی است و در مواردی که ذکر مطلب تا پایان ضروری نباشد و خذف کلمات مغایر با عطف کلام و حذف کلمات مقدس به کار میرود.

۱۱٫نشانه تکرار(˝).برای صرفه جویی در وقت جلوگیری از تکرار کلمات به کار میرود.

۱۲٫پیکان( ).نویسنده بخواهدخواننده رامتوجه سازد مطلب درصفحه بعداست

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 22 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد