دانلود فایل پاورپوینت ادبیات زبان فارسی و انگلیسی

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ادبیات زبان فارسی و انگلیسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ادبیات زبان فارسی و انگلیسی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

جمله امری

_بیا. _هشیار باش. _آرام بنشین
این جمله ها همه جمله امری هستند.جمله ای که در آن فرمانی داده شده است جمله امری خوانده میشود.
در جمله امری از کسی می خواهیم که کاری انجام بدهد ،یا حالتی را بپذیرد.
وقتی می گوییم بیا خطاب ما به کسی است که در روبه روی ما ایستاده است،یا به وسیله تلفن یا تلگراف یا نامه مورد خطاب قرار می گیرد.پس لازم نیست که نام او در جمله بیاید.یه این سبب است که در جمله امری همیشه نهاد حذف میشود.

اسلاید ۲ :

هرگاه مخاطب فرمان مشخص نباشد نام او را می بریم.نام بردن کسی که طرف خطاب است ندا خوانده می شود.
نشانه ی ندا یا تغییر آهنگ اسم است یا آمدن کلمه (ای) پیش از آن یا آمدن حرف ( ا )پس از آن.
کلمه ای که ندا کرده می شود مستقل و خود جانشین جمله است.
اکنون می گوییم که برای ساختن جمله های امری صیغه های خاصی از فعل است که مجموع آنها (وجه امری) فعل خوانده می شود.
وجه امری از همان ماده مضارع ساخته میشود و به زمانهای وجوه دیگر سه صیغه بیشتر ندارد.

اسلاید ۳ :

در فارسی امروز هرگاه فعل امر ساده ،یعنی یک کلمه ی تنها باشد ،در اول ماد ی آن همیشه جزء پیشین (ب) در می آید.
اما اگر فعل خود از دو کلمه ترکیب شده باشد،در اول ماده ی مضارع (ب) افزوده نمیشود:در رو_در آر_فرو کن
البته استثنا هم دارد:
بر خیز_باز کن
در ادبیات فارسی خاصه در شعر همه ی صیغه های امر بی جزء پیشین (ب) نیز به کار می رفته است.
گاهی نیز در ادبیات فارسی جرء پیشین (می)به اول فعل امر افزوده میشود.

اسلاید ۴ :

جمله عاطفی

جمله عاطفی جمله ای رامی گویند که با آن حالت هیجان روحی گوینده بیان می شود.
جمله عاطفی مانند جمله پرسشی است اما گوینده آن انتظار پاسخ ندارد.
حالت عاطفه با کلمه (چه) بیان میشود و این کلمه در جمله گاهی ضمیر و گاهی صفت قرار می گیرد.

اسلاید ۵ :

در جمله عاطفی گاهی بعضی از اجزای جمله حذف میشوند.
اصوات نیز برای بیان حالت روحی گوینده به کار می رود.
اصوات به تنهایی جانشین جمله عاطفی شمرده میشوند.
در آخر جمله عاطفی و بعد از اصوات نشانه تعجب (!) می گذاریم.

اسلاید ۶ :

: (Past Continuous Tense) زمان گذشته استمراری

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 28 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد