بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

برنامه :

1- تعريف شركت دانش‌بنيان

-

2- جايگاه شركت‌هاي دانش‌بنيان در فرآيند تجاري‌سازي تحقيقات

-

3- انواع شركت‌هاي دانش‌بنيان

-

4- مروري بر ضوابط و  فرآيندهاي حاكم بر شركت‌هاي دانش‌بنيان

 

اسلاید 2 :

واحد فناور (شركت دانش‌بنيان) :

    واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني به منظور ارزيابي و توسعه فناوري و ارائه خدمات تخصصي و در جهت تجاري‌سازي نتايج تحقيقات فعاليت مينمايند.

اسلاید 3 :

تعريف ماده 1 قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات :

    شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، شركت يا موسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم‌افزائي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شود.

اسلاید 4 :

جايگاه شركت‌هاي دانش‌بنيان در فرآيند تجاري‌سازي تحقيقات

اسلاید 5 :

شركت   spin-off:

    شركتي است كه با استفاده از منابع يك واحد پژوهشي و بر مبناي فناوري خلق شده در آن تشكيل مي‌شود. دليل اصلي تمايل واحدهاي پژوهشي به ايجاد اين شركتها؛ تفكيك فعاليت تجاري پرسنل از وظايف اصلي آنها يعني پژوهش است. شركت spin-off ممكن است خود از يك شركت موجود منشعب شود.

اسلاید 6 :

شركت  start-up :

شركتي است كه توسط نيروهاي خارج از يك واحد پژوهشي تاسيس ميگردد. اين شركت معمولا" بر اساس ليسانسدهي واحد پژوهشيتاسيس مي‌شود، ولي ساير نيازهاي آن از منابع ديگر تامين ميگردد.

اسلاید 7 :

متولي شركت‌هاي دانش‌بنيان :

- قبل از قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

- ماده 2 قانون مذكور

- ماده 3 آئين‌نامه اجرائي قانون مزبور

- كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركت‌هاي دانش‌بنيان

اسلاید 8 :

انواع شرکت‌های دانش‌بنیان (از نظر كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت) :

1- شرکت‌های تولیدکننده کالا / خدمات دانش‌بنیان

2- شرکت‌های نوپا

3- شرکت‌های صنعتی (دارای فعالیت دانش‌بنیان)

اسلاید 9 :

ويژگي‌هاي شرکت‌های تولید کننده کالا / خدمات دانش‌بنیان :

1- سهم فعالیت‌هاي دانش‌بنیان از کل فروش شرکت در سال مالی گذشته، بر مبنای اظهارنامه مالیاتی شرکت، حداقل 50 درصد باشد.

2- دانش‌فنی کالا / خدمات شرکت، ایجاد شده توسط شركت یا حاصل از انتقال فناوري يا جذب و بومی‌سازي شده يا مبتنی بر فعالیت‌هاي تحقیق و توسعه شركت باشد.

3- شرکت، داراي تحقیق و توسعه فعال، با هزینه‌کرد حداقل 5 درصد از كل فروش سالیانه شرکت باشد.

اسلاید 10 :

4- شرکت باید حداقل یک کالا / خدمت دانش‌بنیانِ خود را طي 2 سال گذشته توسعه داده و به فروش رسانده باشد و تأییدیه‌ها و استانداردهاي لازم را اخذ نموده یا تأیید بهره‌بردار ذيصلاح را کسب کرده باشد.

5- سابقه بیمه پرداختی براي حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت، در حداقل 6 ماه اخیر داشته باشد.

6- نسبت کارکنان تمام وقت با حداقل مدرک کارشناسی، در بخش‌هاي اصلی شرکت به كل كاركنان، در شرکت‌های کوچک و متوسط (داراي کمتر از 50 نفر نیروي انسانی) حداقل 30 درصد و در شرکت‌های بزرگ (دارای بیش از 50 نفر نیروی انسانی)، حداقل 20 درصد باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید