بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی زیستن به عنوان موجودی متعادل و کامل و یا انجام دادن کارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی زیاد .

در رسیدن به نتایج مطلوب ورزشی، بسیار مهم است که یک ورزشکار از سطح آمادگی جسمانی خود آگاه باشد و بتواند تمام فاکتورهای آمادگی جسمانی

که مرتبط با نوع رشته ورزشی اش می باشد را مانیتور کند و همچنین به مربی یا متخصص ورزشی کمک می کند تا با آگاهی از این موضوع برنامه های

تخصصی خود را بر این داده ها منطبق نماید و بصورت علمی بتواند مقادیر اندازه گیری شده را به حد مناسب برساند. در این حوزه ارتقاء و حفظ سطح

میزان آمادگی جسمانی برای ورزشکار نقش تعیین کننده ای دارد، برخی از این فاکتورها ذاتی می باشند مانند چابکی که به منظور استعدادیابی بالقوه

ورزشی نیز کاربرد فراوانی دارد.

اسلاید 2 :

در زیر برخی از مزیت­های نقش آمادگی جسمانی در ورزشکار را ملاحظه می کنید :

  1. زمان رسیدن به حد مطلوب فیزیک مناسب، مدیریت شده و از تلفات زمانی جلوگیری خواهد شد.

 

  1. از آسیب دیدگی و ضعف جلوگیری میکند.

 

  1. مدیریت اعمال نیرو پیدا می کند یعنی از فشارآوردن بی مورد برسایرعضلات ودستگاههای بدن جلوگیری می نماید.

 

  1. عمر فعالیت های ورزشی اش و بالنتیجه سلامتی و تندرستی اش افزایش می یابد.

 

  1. با برنامه ریزی و هدفمندی صحیح و آکادمیک، به موفقیت های بیشتری در عرصه ورزش خواهد رسید.

 

  1. ازصرف هزینه های بی مورد بصورت چشمگیری کاسته میشود.
  2. و در نتیجه امید به زندگی اش افزایش خواهد یافت.

اسلاید 3 :

برای طراحی یک تمرین علمی نکات زیادی را باید درنظر داشت که یکی ازمهمترین آنها همان فاکتورهای آمادگی جسمانی خاص همان ورزش

است. جالب است بدانید در ورزشهای گروهی حتی نوع تمرین و انتخاب یکی از فاکتورهای آمادگی جسمانی برای بازیکنانی که در پست های

مختلف ایفای نقش میکنند نیز اهمیت بسزائی دارد برای روشن ترشدن مطلب مثالی میزنم :

یک تیم فوتبال رادرنظر بگیرید؛ قدرت بدنی ازمهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی برای این رشته ورزشی است ولی بازیکنی که درنوک حمله فعالیت

میکند به یک نوع خاص قدرت نیاز دارد (قدرت انفجاری) و بازیکنی که درخط دفاعی فعالیت میکند به یک نوع دیگر قدرت (قدرت پویا) این مورد در فاکتور

استقامتنیز صادق است. بنابراین یک مربی آگاه و باتجربه هیچگاه یک نوع تمرین قدرتی رابرای تمام افراد تیم تجویز نمی کند.

تعداد فاکتورهای آمادگی جسمانی در جاهای گوناگون متفاوت می باشد مثلا سازمان بهداشت جهانی تعداد این فاکتورها را 5 مورد معرفی نموده است. ما در

اینجا سعی کردیم که با توجه به کاربرد و نقش فاکتورها تمامی انها را در اینجا توضیح دهیم. بطور کل این فاکتورها مشتمل بر 8 مورد می باشد که در ادامه

به توصیف آن خواهیم پرداخت.

اسلاید 4 :

فاکتورهای آمادگی جسمانی

1-قدرت : طبق تعریف قدرت حداکثر نیرویی است که میتوان برای یکبار اعمال نمود.

قدرت به چهار شکل الف- ایستا (ایزومتریک ) ب - پویا (ایزوتونیک ) ج- قدرت متغیر (ایزوکنیتیک) د- قدرت انفجاری (پلیومتریک ) تقسیم میشوند.

2- استقامت : بطورکلی عبارت است از توانایی تکرار حرکتی یکنواخت .

استقامت نیز به دوصورت الف – استقامت قلبی عروقی (تنفسی) و ب- استقامت عضلانی تقسیم میشود.

3-سرعت : عبارت است ازتوانایی جابجا شدن کل بدن (مانند دو) یا یک اندام ( مانند سرعت دست درمشت زنی) درحداقل زمان . (رابطه مستقیم با وراثت دارد).

4- زمانعکس العمل: عبارت است از فاصله زمانی بین دریافت محرک و شروع حرکت که عموماً محرک ها را به دو بخش دیداری و شنیداری

تقسیم می کنند و از آنها بعنوان بازخورد در مهارت یا سنجش استفاده می کنند. (دریافت محرک مانند شنیدن صدای تپانچه تا شروع حرکت دویدن

دراستارت دوی 100متر).

5- توان : بکارگیری حداکثر نیرو درحداقل زمان

اسلاید 5 :

6- انعطاف پذیری : به دامنه حرکتی گفته میشود که اعضادرآن دامنه قادر به حرکت هستند (باافزایش انعطاف پذیری خطر مصدومیت کاهش می یابد).

7- چابکی : به توانایی تغییر سریع وناگهانی جهت حرکت وسرعت همراه باحفظ تعادل گفته میش

8 - تعادل و توازن به توانایی حفظ بدن درفضا تعادل گفته میشود که به دوصورت ایستا وپویا میباشد (ایستا مانند بالانس زدن روی دست ها وپویا

مانند اجرا ی حرکتهای دارحلقه - بارفیکس یا پارال

در برخی دیگر ازمنابع فاکتورهای آمادگی جسمانی را هفت عدد در نظر می گیرند که سرعت و عکس العمل رایک فاکتورمحسوب نموده اند ولی این دوباهم

تفاوت داشته وتمرینات خاص خود راداراهستند .

حالا با توجه به توضیحات مختصریاد شده باید بدانیم درورزشی که انجام میدهیم کدامیک ازاین فاکتورها وبه چه میزان از آنها نیاز است تا سریعتر – کم

خطر تر- مطلوبتر و... به سطوح بالای اجرای ورزشی برسیم .

تاکنون ابزارهای بسیاری در دنیا به منظور سنجش موارد فوق طراحی و ساخته شده اند. مقالات بی شماری نیز نسبت به صحت و دقت این دستگاهها

گردآوری شده است.  

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید