بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

— كشاورزي چيست؟

—سيستم يا نظام چيست؟

—

—نظام كشاورزي شامل چه اجزا و عناصري است؟

اسلاید 2 :

اهداف ترویج کشاورزی

گارفورث: هر چند هدف ترویج به صورت سنتی افزایش تولید بوده ولی اخیرا زمینه هایی چون تأمین امنیت غذایی، بهبود تغذیه، برابری و ریشه کنی فقر جزو اهداف سازمان های ترویجی محسوب می شوئد.

اسلاید 3 :

اهداف ترویج کشاورزی از دید رولینگ (Roling)

ایجاد فرصت های کسب و افزایش درآمد برای توده کشاورزان خرده پا از طریق بهبود بهره وری منابع آن ها

مشارکت در توزیع برابر درآمدهای کشاورزی از طریق بهبود توزیع منابع موجود در بین کشاورزان خرده پا

سهیم شدن در برنامه های توسعه جامع روستایی و توسعه کشاورزی

اسلاید 4 :

اهداف ترویج کشاورزی

سازماندهی تشکل های مردمی

آموزش کشاورزان

اسلاید 5 :

راهبردهايي براي ارتباط با افراد

—از كلمات ساده و واضح استفاده كنيد.

—در روابط خود با ديگران صادق و صريح باشيد.

—به صحبت طرف مقابل گوش دهيد.

—از قضاوت عجولانه بپرهيزيد و سعي كنيد خود را به جاي ديگران قرار دهيد (همدلي)

—به ارباب رجوع خود علاقه نشان داده و صميمي باشيد.

—به عقايد طرف مقابل احترام بگذاريد. اين بدان مفهوم نيست كه با آن‌ها موافق و هم‌عقيده باشيد.

—سعي نكنيد خود را غير از آنچه هستيد، جلوه دهيد. به ياد داشته باشيد نقش بازي كردن چندان هم ساده نيست. وانمود كردن سبب ايجاد بدگماني و از بين رفتن اعتبار مي‌شود.

—با آن‌هايي كه كار مي‌كنيد، رابطه برقرار كنيد.

—خود را به ديگران تحميل نكنيد.

اسلاید 6 :

دانش بومی کشاورزی:

1- نتایج آن دقیقاً با شرایط منطقه انطباق دارد

2- انتقال آن بیشتر به صورت سینه به سینه و توسط خود کشاورزان انجام می گیرد.

3- از یک منطقه به منطقه دیگر، متفاوت است.

4- به حفظ تنوع زیستی کمک می کند.

6- با ارزش ها و اعتقادات آمیخته و متأثر از آن ها است.

7- دانش بومی مردمی است.

8- دانش بومی شفاهی است. عمدتاً نزد کشاورزان است و عموماً در کتب، مجلات، فیلم، عکس و نوار ثبت نشده است. شفاهی بودن دانش بومی سبب می شود که با سرعت در معرض نابودی قرار گیرد..

اسلاید 7 :

بانک جهانی دانش بومی را عنصر کلیدی سرمایه اجتماعی فقرا می داند چرا که باعث می شود آنها در شرایط سخت به زندگی ادامه دهند و احتیاجات خویش را برآورده سازند.

لازم به ذکر است که تمام اشکال و صور دانش بومی برای توسعه پایدار یک جامعه مطلوب نبوده و نمی توانند راه حل های مناسبی را برای مسائل مختلف ارائه دهند؛ بلکه کارآمدی آنها تا حدی به میزان تلفیق هماهنگ و سازگار با نظام های اطلاعات، دانش و فناوری نوین وابسته است.

دانش بومی اصطلاحا به دانشی اطلاق می شود که از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به طور طبیعی تولید شده باشد. با این وجود، دانش محلی از سوی جریان های اطلاعات، دانش و فناوری بیرونی تحت تأثیر قرار دارد.

 

اسلاید 8 :

 

ویژگی های دانش بومی:

1- دانش بومی کل نگر است: دانش بومی توسط حواس پنجگانه و نیروی الهام کسب می شود و به وحدت معلومات می انجامد، بر خلاف دانش رسمی که سمعی، بصری و جزئی نگر است.

2- دانش بومی شفاهی است: نگارش و مستند سازی دانش بومی، اگر با فعالیت های کاربردی همراه نباشد، آن را از دسترس کسانی که می توانند به پالایش آن کمک نمایند، خارج می کند.

3- دانش بومی توضیحی نیست: نمی توان از یک استاد فن انتظار داشت که دلیل کارایی روش خود را به زبانی که دیگران درک می کنند، توضیح دهد.

 

اسلاید 9 :

 

ویژگی های دانش بومی:

 

4- دانش بومی محلی است:

دانش بومی در چارچوب محیطی و اقلیمی خاص خود پدید می آید و کارایی آن متأثر از مکان و زمان است. به عبارت دیگر، دانش بومی مؤثر در یک نقطه جغرافیایی و زیست بوم معین لزوماً در همه جا کارگر نیست.، این خصیصه مبین هم آمیزی دانش بومی با سایر مؤلفه های اجتماعات محلی است.

اسلاید 10 :

 5- دانش بومی مردمی است:

دانش بومی پذیرا، مشوق و نیازمند مشارکت هر چه بیشتر مردم در یادگیری، اشاعه و افزودن به آن است.

6- دانش بومی سیر قهقرایی می پیماید:

با مرگ افراد پیر و سالخورده و اضمحلال نهادهای سنتی به عنوان پرورندگان و حافظان دانش بومی، گنجینه عظیمی از دانش بومی از بین می رود. در این راستا هر اقدامی برای گردآوری دانش بومی اضطراری است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید