دانلود پاورپوینت اصول ترویج و آموزش کشاورزی

PowerPoint قابل ویرایش
171 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت اصول ترویج و آموزش کشاورزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت اصول ترویج و آموزش کشاورزی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه

oترویج کشاورزی بعنوان یک نظام، رهیافتهای گوناگونی را در طول دهه‌های گذشته تجربه کرده است. یافته‌های حاصل از این تجربیات حاکی از آن است که در رهیافت‌های جدید باید به برقراری ارتباط دو سویه و جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های ترویج کشاورزی اهمیت بیشتری داده شود و فعالیتهای ترویجی زمینه ساز یاد گیری متقابل مروج ـ کشاورز باشند

اسلاید ۲ :

واژه ترویج

oواژه ترویج از دو ریشه لاتین مشتق شده است که یکی به معنی خارج و محیط بیرون و دیگری به معنی کش آمدن یا گسترش یافتن است. به عبارتی ترویج نوعی آموزش است که خارج از مرزهای مراکز آموزش رسمی به محیط های روستایی دور و نزدیک گسترش می‌یابد.

oاز آنجاییکه هدف اساسی ترویج، آموزش، ایجاد انگیزه و تغییر رفتار مردم است گاهی به این شاخه از علم، آموزش ترویجی اطلاق می‌شود.

اسلاید ۳ :

مفهوم ترویج

o در یک جمع بندی می‌توان گفت که ترویج کشاورزی یک علم رفتاری است که هدف آن تغییر نگرش و رفتار کشاورزان و تقویت قدرت نو‌آوری و خلاقیت و افزایش دانش آنها برای پذیرش نو‌آوریها و فن‌آوریهای نوین است. ترویج یک رشته علمی است که بصورت رسمی در دانشگاهها تدریس و به دنبال بهبود وضعیت زندگی و حرفه کشاورزان است .

o

اسلاید ۴ :

انواع آموزش

oکومبز و احمد  آموزش را به سه دسته به شـرح زیر تقسیم می‌کنند:

۱ـ آموزش بدون رسمیت

۲ـ آموزش رسمی

۳- آموزش غیر رسمی

اسلاید ۵ :

فلسفه آموزش های ترویجی

oبررسی دیدگاههای گوناگون در این رابطه ما را به اصـول و مبانی فلسفه آموزش ترویجی رهنمون می‌سازد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌گردد .

.۱در یک جامعه مردم سالار فرد به عنوان رکن اساسی آن محسوب می‌شود.

.۲خانه اساس هر تمدنی را تشکیل می‌دهد.

.۳خانواده نخستین گروهی است که وظیفه تربیت ابناء بشر را به عهده دارد.

.۴هر تمدن با ثبات بر پایه روابط معقول انسان ها با یکدیگر استوار است.

.۵ترویج بر پایه مردم سالاری بنا شده است یعنی آنکه ترقی و تعـالی مردم بدست خودشان صورت می‌پذیرد .

اسلاید ۶ :

فلسفه آموزش های ترویجی

oبررسی دیدگاههای گوناگون در این رابطه ما را به اصـول و مبانی فلسفه آموزش ترویجی رهنمون می‌سازد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌گردد .

.۱در یک جامعه مردم سالار فرد به عنوان رکن اساسی آن محسوب می‌شود.

.۲خانه اساس هر تمدنی را تشکیل می‌دهد.

.۳خانواده نخستین گروهی است که وظیفه تربیت ابناء بشر را به عهده دارد.

.۴هر تمدن با ثبات بر پایه روابط معقول انسان ها با یکدیگر استوار است.

.۵ترویج بر پایه مردم سالاری بنا شده است یعنی آنکه ترقی و تعـالی مردم بدست خودشان صورت می‌پذیرد .

اسلاید ۷ :

.۶همکاری داوطلبانه و خود یاری در امور ترویجی مورد توجه است، یعنی مردم برای شناسایی و حل مشکلات خود  مشارکت فعال دارند.

.۷برنامه ترویج مبتنی بر تمایلات، ارزشها، خواستها و نیازهای افراد ذینفع پایه‌گذاری می‌گردد.

.۸ترویج به دنبال ایجاد تحول در طرز فکرها، گرایش ها، عادات و روابط بین انسانها بوده و از وظایف مهم او تشویق مردم در امر فراگیری است.

.۹ترویج یک کانال ارتباط دو سویه و دو طرفه است که در آن دانش، تجربه و سایر اطلاعات سودمند برای توسعه کشاورزی و روستا جریان دارد.

اسلاید ۸ :

.۱۰ ترویج یک فرآیند است که استمرار و تداوم دارد.

.۱۱ ترویج بر این پایه استوار است که مردم از طریق مشاهده و عمل به امور علاقمند شوند.

.۱۲ در طراحی و اجرای برنامه های ترویج تاکید موکد بر نیازها و منابع محلی است.

.۱۳ ترویج از اعمال قدرت و زور برای تغییر در رفتار مردم دوری جسته و در عوض از ایجاد انگیزش و ترغیب و تعلیم استفاده می‌کند.

.۱۴ ترویج از طریق محول کردن مسئولیت ها به مردم زمینه ترقی و پیشرفت و توانمند سازی آنها را فراهم می‌کند.

اسلاید ۹ :

اهداف ترویج کشاورزی

oترویج دارای اهداف متعدد و متنوعی است که به برخی از آنها اشاره می‌شود .

۱- کمک به کشاورزان در تصمیم گیری

۲- ایجاد انگیزه در کشاورزان برای اجرای تصمیم های خود

۳- تغییر رفتار کشاورزان

۴- کمک به کشاورزان برای دستیابی به اهداف

۵- سازماندهی تشکل های مردمی

۶- آموزش کشاورزان

اسلاید ۱۰ :

اصول آموزش های ترویجی

oاین اصول عبارتند از :

۱- اصل علائق و نیازها

۲– اصل سازمانهای محلی و مردمی

۳- اصل تفاوتهای فرهنگی

۴- اصل تغییر فرهنگی

۵- اصل مشارکت

۶- اصل یادگیری از طریق عمل

۷- اصل سازگاری

۸- اصل متخصصان آموزش دیده

۹- اصل رهبری

۱۰- اصل آموزش کل خانواده

۱۱- اصل رضامندی

۱۲- اصل ارزشیابی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 171 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد