بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

بين المللي بودن مبارزه با فساد

1- بحث مبارزه با فساد چه از نوع اقتصادی و چه اداری در سطح بين المللی است .

مواد مخدر ، فساد رايانه ای ، پولشويی و امثالهم در داخل مرز جغرافيای يک کشور نمی ماند .

 

اسلاید 2 :

جدي بودن مبارزه با فساد

2- بحث مبارزه با فساد کاملا جدی است .

انباشتی از ادبيات ، تئوری ها و اقدامات در اين زمينه در دنيا بوجود آمده است .

 

اسلاید 3 :

کنفرانس مبارزه با فساد

3- از سال 1981 هر دوسال يک بار کنفرانس مبارزه با فساد زير نظر سازمان ملل شروع شده است .

در اين کنفرانس کارشناسان و محققان از سراسر دنيا دعوت می شوند و به مدت 3-5 روز در خصوص چگونگی مبارزه با فساد بحث می کنند .

اسلاید 4 :

اجلاس جهانی

4- اجلاس جهانی با دعوت از وزرای کشورها و مسئولين و ترکيبی از اساتيد و کارشناسان و خبرگان آخرين وضعيت کشور خودشان را در اجلاس تشريح می کنند .

 

اسلاید 5 :

کنفوانسیون بین المللی مبارزه با فساد

5- بحث ديگر کنفوانسيون بين المللی مبارزه با فساد است  که در حوزه حقوقی يک معاهده نامه برای کشورها تصويب کرده است . اجرای اين معاهده نامه برای کليه کشورها الزامی است

 

اسلاید 6 :

سازمان بین المللی شفافیت

6- سازمانی به نام سازمان بين المللی شفافيت ايجاد شده است و شاخص هايی را مشخص نموده که ميزان سلامت اداری کشورها را مورد اندازه گيری قرار می دهد .

اين سازمان ضمانت اجرايی معاهده نامه کنفوانسيون را به  عهده دارد.

 

اسلاید 7 :

رتبه ایران

7- اين سازمان بار اول از بين 138 کشور رتبه ايران را 78 تعيين کرد

بار دوم دوسال بعد ازبين 145 کشور رتبه ايران به رتبه 87 تنزل يافت

بار سوم ، بر اساس گزارش 2005 ، در بين 159 کشور جهان ، رتبه 93 را کسب کرد .

بار چهارم ، بر اساس گزارش سال 2006 در بين 167 كشور رتبه 104

سرانجام ، در رتبه بندي اخير ( 2007 ) رتبه ايران 137 شده است .

اسلاید 8 :

در جهان چه اتفاق دارد می افتد ؟

در مورد فساد ، ادعای جمهوری اسلامی پاکی است ؛

 شاخص اندازه گیری فساد در کشور ما دست دیگران است در کنار بحث های مثل تروریسم ، انرژی هسته ای ، غنی سازی اورانیم ، حقوق زن ، حقوق کودک ، مساله فساد نیز ابزاری خواهد شد که با آن هر چند وقت به چند وقت ما را مشت مالی نمایند .

اسلاید 9 :

دو استراتژی در این زمینه وجود دارد
1- کاری به سایر کشورها نداشته باشیم

2- به حرکت دنیا ملحق شویم
امروزه این امر مثل میدان نبرد است منتهی نه نبرد فیزیکی بلکه نبرد فکری که بسیار هم پیچیده است .

اسلاید 10 :

« نسبیت گرایی اخلاقی »

آلن بلوم محقق ، و فیلسوف و استاد دانشگاه شیکاگو ، گفته است

« نسبیت گرایی اخلاقی » علت بروز معضل های اخلاقی در جامعه امروز است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید