بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مباني استعداديابي

استعداديابي فرآيندي است كه از طريق برخي آزمون ها و معيارهاي استاندارد نونهالان و نوجوانان ارزيابي مي شوند و به شركت در رشته هاي مناسب كه اميد موفقيت بيشتري از آن ها ميرود تشويق و هدايت مي شوند.

 

هدف اصلي استعداديابي شناسايي و انتخاب كساني است كه بيشترين توانايي را براي رشته اي خاص دارا باشند.

استعداديابي ورزشي در هر رشته ي ورزشي با مشخص كردن ويژگي هاي آن ورزش شروع مي شود.

اسلاید 2 :

 آزمون هاي رايج در فرآيند استعداديابي ؟!!

با توجه به ويژگي هاي ذاتي هر رشته، سه عامل تعريف شده است؛

.1توان بيولوژيكي ( ژنتيك، ظرفيت هاي فيزيولوژيك، توانايي هاي جسماني و حركتي )

.2 ظرفيت هاي رواني

.3قابليت هاي بيومتريك ( ويژگي هاي پيكري،ابعاد بدني، پيكر سنجي ) 

اسلاید 3 :

تذكر : ميان عوامل مؤثر بر اجرا  و شاخص هاي اصلي استعداد  تفاوت وجود دارد !

چه بايد كرد؟

 تعيين نيم رخ ورزشكاران نخبه ( جسماني، فيزيولوژيك و رواني )

 شناسايي متغييرهاي وراثتي مؤثر

تعيين دوره سني

اندازه گيري ويژگي هاي داوطلبان

اسلاید 4 :

بررسي مدل هاي استعداديابي و تئوري هاي موجود

هري : عوامل مبتني بر وراثت ، ويژگي هاي فرد نسبت به سطح زيستي (رشد و باليدگي )، گرايش فرد نسبت به ورزش در مدرسه، گرايش فرد نسبت به ورزش در خارج از مدرسه

نكته : آزمونگيري به طور مكرر

كوربيك و همكاران: شناسايي افراد مستعد در هر ورزش، آنها براي همان ورزش تحت تمرين قرارگيرند، عوامل ژنتيكي و ميزان پيشرفت، اولويت بندي عوامل غربالگري :

  1. عوامل ثابت و غ ق دستكاري (قد )
  2. عوامل متغيير و غ ق دستكاري ( سرعت )
  3. عوامل متغيير و قابل دستكاري (انگيزش )

بار و همكاران: ارزشيابي فيزيولوژيك، بيومتريك، رواني و متغييرهاي اجرايي ؛

سن بيولوژيك، تمرين پذيري، سابقه خانوادگي

اسلاید 5 :

مالينا: اندازه گيري ويژگي هاي حركتي، جسماني ، ميزان تربيت پذيري
زمان ارزشيابي اوليه بر اساس نوع رشته

كارل : به درگير نمودن والدين اشاره مي كند.

هادوي: ويژگي هاي جسماني – حركتي، آنتروپومتريكي، روان شناختي

 

بومپا : مشخص كردن ويژگي هاي ورزش، شناسايي عامل هاي اصلي استعداد و عملكرد ورزشي، اولويت بندي هر كدام از عامل ها.

نكته:

در هر ورزش بايد الگوي ايده آل قابل قبولي را براي عامل هاي اصلي استعداديابي وجود داشته باشد.

اسلاید 6 :

مدل استعداديابي سازمان ورزش بسيج

.1استعدادیابی

.2استعدادگزینی(+ پایگاههای فدراسیون جودو)

 

اسلاید 7 :

استعدادیابی

کاراته  تکواندو  فوتسال    کشتی  جودو  والیبال

        شنا 

اسلاید 8 :

     نمودار کلی زمان بندی و مراحل انجام طرح :

اسلاید 9 :

فراخوان و ثبت نام

زمان کلی انجام هر دوره ی طرح 18ماه است که شامل 5 مرحله ی غربالگری می باشد.

شروع ثبت نام و گزینش                از طریق فراخوان عمومی .

                                                        معرفی توسط معلمان ورزش مدارس

                                                     مراجعه کارشناسان استعدادیابی به مدارس، مساجد و باشگاه ها

                                            معرفی افراد توسط کارشناسان تربیت بدنی

شروع کار پایگاه                    اواخر بهار و هم زمان با فراخوان عمومی .

سن استعدادیابی برای دختران : 8تا 11 سال

سن استعدادیابی برای پسران   : 9تا 12 سال 

این سن متناسب با برخی رشته های ورزشی می تواند کاهش یا افزایش یابد. 

کارشناسان استعدادیابی پایگاه باید در طول سال نیز نسبت به جذب افراد مستعد اقدام کنند.          

اسلاید 10 :

روند گزینش

زمان گزینش از بدو ورود تا پایان مراحل غربالگری 18ماه است که به شرح زیر می باشد :

در بدو ورود و پس از ثبت نام:

 1- بررسی اولیه ویژگیهای پیکری:

                               این مرحله به دلایل ملاحظات مدیریتی به طرح افزوده شده و جزء نظام جامع نیست.

  2- معاینه پزشکی (پس از آنتروپومتری اولیه  و از نفرات برگزیده انجام می گیرد.)

         پذیرفته شدگان این دو مرحله به مدت 3 ماه در پایگاه مشغول آموزش با تأکید بر

                                                                                                     بازی های پرورشی خواهند بود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید