دانلود فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

چكيده

اين مقاله‌ به بحث مديريت استراتژيك مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز می‌شود. فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، 1- تجزيه و تحليل محيطي، 2- پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، 3- هدف‌گذاري، 4- تعيين و تدوين استراتژي‌ها، 5- بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است.

اسلاید 2 :

مهارت‌هاي بنيادين شامل مهارت تعامل، تخصيص، نظارت و سازماندهي مي‌شود. پژوهشهاي انجام گرفته ، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك:

سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف ، هدايت و راهنمايي مي كند.

شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي كند.

منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي سازد.

كليه تصميم گيريهاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي نمايد.

سازمان را قادر مي سازد كه موقعيت واكنشي (Reactive) خود را به وضعيت كنشي وآينده ساز (Proactive) تبديل كند.

مزاياي فوق به سازمانها توانايي آن را مي بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثير گذارند.

اسلاید 3 :

پيشگفتار

اين مقاله‌ به بحث مديريت استراتژيك مي‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعريفي پيرامون مديريت و استراتژي آغاز و فرايند مديريت استراتژيك در پنج مرحله، تجزيه و تحليل محيطي، پايه‌گذاري جهت‌گيري سازماني، هدف‌گذاري، تعيين و تدوين استراتژي‌ها، بسترسازي و اجراي استراتژي‌ها و كنترل استراتژي‌ها توضيح داده شده است. مهارت‌هاي بنيادين شامل مهارت تعامل، تخصيص، نظارت و سازماندهي مي‌شود.

اسلاید 4 :

پژوهشهاي انجام گرفته ، مزايايي را براي تفكر استراتژيك و تعهد عميق به فرايند مديريت استراتژيك قايل است، از جمله تفكر و تعهد استراتژيك:

1- سطوح مختلف مديريت سازمان را در تعيين اهداف، هدايت و راهنمايي مي‌كند.

2- شناسايي و پاسخگويي به موج تغييرات، فرصتهاي جديد و تهديدات در حال ظهور را تسهيل مي‌كند.

3- منطق مديريت را در ارزيابي نياز به سرمايه و نيروي كار تقويت مي‌سازد.

4-كليه تصميم گيريهاي مديران در زمينه‌ استراتژي را در كل سازمان هماهنگ مي‌نمايد.

5- سازمان را قادر مي‌سازد كه موقعيت واكنشي (Reactive) خود را به وضعيت كنشي وآينده‌ساز (Proactive) تبديل كند.

مزاياي فوق به سازمانها توانايي آن را مي‌بخشد كه به جاي آن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي بوده و در مقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند ، خود بر آنها تأثير گذارند.

اسلاید 5 :

مقدمه

از لحاظ مفهومي مديريت استراتژيك با تحول در تئوري‌هاي مديريت همگامي دارد. مكاتب كلاسيك رفتاري و كمي مديريت بر جنبه‌هايي از سازمان و عملكرد آن تأكيد مي‌كردند كه توسط مديريت قابل كنترل بود. مسايلي از قبيل برنامه‌ريزي توليد، رفتار زيردستان، بهبود محيط كار، نقش گروههاي غيررسمي در بازدهي كار، مدل‌هاي كمي تصميم‌گيري و غيره. ليكن هرگز فضاي سياسي جامعه ، احساس افراد و نهادهاي خارج از سازمان، مسأله اصلي آنها نبود. چرا كه محيط از ثباتي نسبي برخوردار بود و چنين نيازي هم احساس نمي شد. به تدريج با رشد مستمر اقتصادي، اوضاع قابل اطمينان محيطي از ميان رفت و تغييرات و حوادث شتابنده اي در جهان اتفاق افتاد. لذا تغييرات و دگرگوني‌هاي سريع و پيچيده‌ جامعه و تأثير آن بر رشد و توسعه‌ شركت‌ها موجب شد كه مديران توجه خود را به محيط سازمان معطوف گردانند و مفاهيمي مانند سيستم، اقتصاد، برنامه‌ريزي بلند مدت، استراتژي و فرايند مديريت استراتژيك مورد توجه صاحب‌نظران مديريت قرار گيرد. اين مفاهيم و نظريات پاسخ علم مديريت به دگرگوني و تغييرات وسيع اقتصادي واجتماعي بود.

اسلاید 6 :

توجه به محيط، آگاهي از تاثير متغيرهاي محيطي و ارائه‌ چشم اندازي از فعاليت آينده براي سازمان‌ها، لزوم آمادگي براي برخورد با تغييرات مداوم را توجيه مي‌كند. وجود عدم قطعيت‌هاي محيطي (Uncertainities) در مسايل سازماني به لحاظ مبهم بودن و طبيعت احتمالي رخدادهاي آتي و آمادگي سازمان‌ها جهت تغيير، برخوردي متفاوت با تغيير، نوع تصميمات‌، عوامل جديد مؤثر بر تصميم‌گيري و قطعيت در مورد تغييرات آينده، توجه به استفاده از مدل مديريت استراتژيك را افزون‌تر مي‌كند.

اسلاید 7 :

 تعريف مديريت

درباره‌ تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دست نيست و صاحبنظران و نظريه پردازان علم مديريت با اهداف و سوگيري‌هاي گوناگون، تعاريف متفاوتي ارائه كرده‌اند.

- مديريت عبارتست از: هنر انجام كار به وسيله‌ ديگران (فالت،1924).

- فراگرد تبديل اطلاعات به عمل؛ اين فراگرد تغيير و تبديل را تصميم‌گيري مي‌ناميم (فوستر، 1967).

- فراگرد هماهنگ‌سازي فعاليت فردي وگروهي در جهت هدفهاي گروهي (دانلي و همكاران،1971).

- فراگرد برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت كار اعضاي سازمان و استفاده از همه‌ منابع موجود سازماني براي تحقق هدفهاي مورد نظر سازمان (استونر و همكاران، 1995).

تعريف عملياتي (Operational definition)، مفهوم مديريت را با رعايت ملاكهاي عيني منوط مي‌سازد. از اين رو، اگر در موقعيتي ملاكهايي شامل فعاليت منظم و سازمان يافته، هدفها، روابط ميان منابع، انجام كار به وسيله‌ ديگران و تصميم گيري برقرار باشد، مي‌توان گفت در آن موقعيت ،مديريت اعمال مي‌شود (كلاندوكينگ،1972).

اسلاید 8 :

استراتژي

بد نيست ابتدا به ريشه‌ لغوي استراتژي اشاره شود. واژه‌ استراتژي (Sterategy) از ريشه‌ يوناني strategema به معناي فرمانده‌ ارتش، مركب از stratos به معني ارتش و ago به معناي رهبر گرفته شده است.مفهوم استراتژي ابتدا به معناي فن، هدايت،تطبيق و هماهنگ‌سازي نيروها جهت نيل به اهداف جنگ در علوم نظامي بكار گرفته شد. در جاي ديگر استراژي بدين شكل تعريف مي‌شود: «استراتژي (Strategy) مجموعه اي از اهداف اصلي و سياستها و برنامه‌هاي كلي به منظور نيل به اين اهداف است به گونه اي كه قادر به تبيين اين موضوعات باشد كه در چه كسب و كاري (Business) و چه نوع سازماني فعاليت مي‌كنيم و يا مي‌خواهيم فعاليت نماييم.»

اسلاید 9 :

تعريف ديگري هم از استراتژي مي‌توان ارائه كرد: « استراتژي يك برنامه واحد ، همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن يا نقاط قوت اصلي سازمان را با عوامل و تغييرات محيط مربوط مي‌سازد و به نحوي طراحي مي‌شود كه با اجراي صحيح آن از دستيابي به اهداف اصلي سازمان اطمينان حاصل شود».

سپس نظريه پردازن علم مديريت، استراتژي را چگونگي تخصيص مطلوب منابع كمياب،جهت رسيدن به اهداف اقتصادي تعريف كرده اند. استراتژي تعيين كننده‌ زمينه‌هاي فعاليت در محيطي پيچيده و پويا و ابزاري است كه به عنصر انساني در يك نظام سازماني حيات بخشيده و افراد را به حركت وا مي‌دارد.آنسوف(‌Ansoff) به عنوان اولين دانشمندي كه استراتژي را به شكل جامع و معنادار توضيح داد، معتقد است كه هر قدر بين اهداف و فعاليت‌هاي فعلي سازمان سازگاري بيشتري وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگتر و منظم تر خواهد بود.

اسلاید 10 :

شاندلر (Chandler,1962) استراتژي را به اين صورت تعريف مي‌كند:

استراتژي عبارت است از يك طرح واحد، همه جانبه و تلفيقي كه نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهديدهاي محيطي مربوط ساخته و دستيابي به اهداف اصلي سازمان را ميسر مي‌سازد.

اندروز(Andrews ،1971) مي‌گويد: استراتژي عبارت است از الگوي منظورها، مقاصد، اهداف، خط مشي‌هاي اصلي و طرحهايي جهت دستيابي به اهداف.

ميتزبرگ (Mintzberg) تعريف كوتاهي راجع به استراتژي ارائه داده است.از نظر وي استراتژي عبارت است از الگوي به جريان انداختن تصميمات. در حال حاضر نيز در زبان فارسي واژه‌ استراتژي را از نظر لغوي راهبرد معني مي‌كنند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 29 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت رابطه مدیریت استراتژیک و مدیریت منابع انسانی

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : استراتژي چيست؟ مسيري را كه سازمان در نظر دارد چارچوب فعاليتهاي خود را در آن ايجاد كند تا به اهداف مورد نظر دست يابد استراتژي مي گويند.   اسلاید 2 : هدف استراتژيك چيست؟ استراتژي نوعي رويكرد سازگار (منعطف) در طول زمان است كه نگرش سازماني را در دستيابي ...

دانلود فایل پاورپوینت کلیات مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----   اسلاید 1 : تعريف مديريت استراتژيک هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه‌اي چندگانه که سازمان را قادر مي‌سازد به اهداف بلندمدت خود برسد. —هنر و علم —تدوين، اجرا و ارزيابي —تصميمات وظيفه‌اي چندگانه —رسيدن به اهداف بلندمدت — اسلاید 2 : توصيف م ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع مدیریت استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انواع استراتژي: يکپارچگي مفهوم: به دست آوردن مالكيت يا افزايش كنترل بر تامين‌کنندگان يا توزيع‌کنندگان يا رقبا انواع: يکپارچگي عمودي رو به بالا يکپارچگي عمودي رو به پايين يکپارچگي افقي اسلاید 2 : انواع استراتژي: يکپارچگي: مثال‌ها يکپارچگي عم ...

مقاله ارائه مدل استراتژیک مدیریت دانش در ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان

word قابل ویرایش
21 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارائه مدل استراتژیک مدیریت دانش در ایجاد و توسعه شهرهای دانش بنیان چکیده : با ورود به عصر دانایی محوری، مفهوم شهر دانش بنیان و مزایایی که این شهرها برای جوامع در سطح ملی و فراملی به دنبال دارند بسیار حائز اهمیت گردیده است. در سالهای اخیر، تحقیقاتی در زمینه اهمیت مدیریت دانش در جوامع بشری انجام پذیرفته است. ...

مقاله بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاههای کوچک و متوسط کشور

word قابل ویرایش
23 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیري بنگاههاي کوچک و متوسط کشور چکیده: امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخشهاي تولید ،صنعت و بازار محصولات را با چالشهاي متعددي روبرو ساخته است. این چالش ها سازمان ها را ملزم می سازد که با بکارگیري سیستم هاي جدید مدیریتی و پیاده سازي آنها در عمل، پایگاه خویش را در این مح ...

مقاله مدیریت استراتژیک و کاربرد آن در بازاریابی و تبلیغات

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت استراتژیک و کاربرد آن در بازاریابی و تبلیغات چکیده با توجه به نقش بازاریابی و تبلیغات در موفقیت یک سازمان و نیز نقش انکارناپذیر مدیریت استراتژیک در انجام یک برنامه ریزي مناسب، در این مطالعه تلاش شده است اهمیت بحث مدیریت استراتژیک در بازاریابی و تبلیغات مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ابتدا راجع به مفه ...

مقاله بررسی موانع و مشکالت پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت برق ایران

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی موانع و مشکالت پیاده سازی مدیریت استراتژیک در صنعت برق ایران چکیده درپژوهش پیشرو که درصنعت برق ایران صورت گرفته است، با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق وبهره گیری ازنظرخبرگان، موانع متعددی شناسایی شدند که آنها را در شش گروه دسته بندی نمودیم. ازطریق توزیع پرسشنامه به بررسی موانع پیاده سازی مدیریت استراتژ ...

مقاله مدیریت خلاق ، ضرورتی استراتژیک در عرصه رقابت های جهانی

word قابل ویرایش
30 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مدیریت خلاق ، ضرورتی استراتژیک در عرصه رقابت های جهانی چکیده در سده بیست و یکم بنیانی ترین چالش مدیریت این است که سازمان خود را پیشتاز و رهبر در دگرگونی نماید. دو دهه گذشته را میتوان سالهای پر شتاب گسترش خلاقیت و نوآوری دانست، در نتیجه عصر امروز را عصر تغییر اطلاعات، انفجار دانش، تکنولوﮊی، اختراعات و اکتشاف ...