دانلود مقاله مدیریت کلان استراتژیک در جهت پیشبرد و توسعه مدیریت پروژه سازمانی

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

این تحقیق به صورت خلاصه به ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک در برنامه ریزی یک سازمان جهت رسیدن به اهداف بلند مدت سازمان با یک برنامه مدون و بررسی مزایا و موانع و مشکلات موجود در مسیر مدیریت پروژه سازمانی از زوایای دید مختلف جهت پیشبرد اهداف متعالی سازمان و ارزیابی موقعیت ها، فرصت ها و نقاط ضعف و قوت آن سازمان تاکید دارد. هدف این تحقیق بررسی مباحث مرتبط در حوزه مدیریت استراتژیک در ارتباط با مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه قابلیت های پویا می باشد و این که چگونه این نظریه ها می توانند در جهت مدیریت پروژه سازمانی تفسیر شوند. با مروری بر ادبیات و نیز تجربه نویسندگان مختلف، این تحقیق دو نظریه در زمینه مدیریت استراتژیک در جهت مدیریت پروژه سازمانی به ارمغان می آورد و چالش های مفهومی را بیان کرده و همچنین توضیح می دهد که چگونه نظریه های مدیریت استراتژیک می توانند به عنوان مدیریت پروژه سازمانی پذیرفته شوند. این تحقیق از نوع مفهومی است و نمونه ای برای تحقیقات تجربی بیشتر است که در ادبیات مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرد. نظریه های مدیریت استراتژیک دیدگاه هایی را ارائه می دهند که می توانند محیط های مدیریت پروژه سازمانی را از طریق بهبود مبانی تحقیق مؤثرتر سازند.

واژگان کلیدی: دیدگاه مبتنی بر منابع، مدیریت استراتژیک، قابلیت های پویا، مدیریت پروژه.

×

۱ و -* نویسنده مسئول: درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده اول ( B 11 pt. Nazanin، راست چین)
-۲ درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده دوم ۱۱ pt. B Nazanin)، راست چین)
۱ و -* نویسنده مسئول: درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده اول ( B 11 pt. Nazanin، راست چین)

لآ

Standing on the shoulders of strategic management giants to advance organizational project management

Abstract The purpose of this paper is to examine relevant issues within the strategic management

domain related to concepts and terms used within the resource-based view and dynamic capabilities ( DC) theory. The paper explains how these theories from strategic management can be translated for organizational project management (OPM). The paper also shares lessons learned by the co-authors as used in project management. Based on a literature review and research experience of co-authors, the paper bridges two theories from the

strategic management field to OPM and demonstrates conceptual challenges experienced. From a translational perspective, the paper outlines how theories from strategic management can be adopted to OPM. Since OPM is evolving, there is merit in drawing from a solid theoretical foundation such as those found in strategic management. This paper is conceptual and makes a case for further empirical research using strategic management literature. Only recently has research in project management raised the important topic of translating knowledge from more established fields (the giants) to project management research. Strategic management theories offer insights that can be leveraged to make OPM environments more effective through improved research foundations. By critically exploring and assessing the resource -based view and DC bodies of literature, this paper’s value rests in applying learnings from these fields to OPM and to develop a clearer
understanding of concepts and emphasize their importance.
×
Keywords:Resource-based view, Strategic management, Dynamic
capabilities, Project management.

-۱ مقدمه

یکی از جاذبه های رویکردهای مدیریتی رسیدن به سود بیشتر برای سازمان است. این مسئله خصوصا درباره مدیریت استراتژیک با تاثیر عمده ای که بر تدوین و اجرای برنامه دارد صدق می کند. با نگاهی دقیق به مفهوم استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد و با توجه به تصمیمات سازمانی و بزرگ شدن سازمان ها لزوم بکارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با مسائل بیشتر از گذشته احساس می شود. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع و اقتضائی راه حل بسیاری از مسائل سازمان ها است. پایه این نوع مدیریت بر اساس میزان درک مدیران از شرکت های رقیب، بازارها؛ قیمت ها، توزیع کنندگان، دولت ها و تمام کسانی است که به نوعی با آن سازمان در ارتباط هستند که این مهم تعیین کننده موقعیت سازمان می باشد. پس مدیریت استراتزیک با بکارگیری شیوه های خلاقانه و نوآوری به سازمان ها می آموزد برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکنند.

-۲ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک

با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک میتوان به ضرورت استفاده از آن پی برد. با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم بکارگیری برنامهای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس میشود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آیندهنگر، جامعنگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از شرکتهای رقیب، بازارها، قیمتها، عرضهکنندگان مواد اولیه، توزیعکنندگان، دولتها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد و این عوامل تعیینکنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است. پس یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمانها برای حصول موفقیت در آینده میتوانند از آن بهره گیرند »مدیریت استراتژیک« خواهد بود (رضاییان، .(۱۳۷۱

-۳فرآیند مدیریت استراتژیک
فرآیند مدیریت استراتژیک را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد:

لأ

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 14 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد