دانلود فایل پاورپوینت مدیریت پروژه درRUP

PowerPoint قابل ویرایش
62 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت پروژه درRUP توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت پروژه درRUP قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

مقدمه ای بر مدیریت پروژه

مهمترین دیسیپلین در RUP و هر متدلوژی دیگری، دیسیپلین مدیریت پروژه است. در نهایت مدیر پروژه مسئول موفقیت پروژه است. مدیریت پروژه های نرم افزاری، هنر متوازن ساختن اهداف متضاد، مدیریت ریسک و غلبه بر محدودیتهای تحویل موفقیت آمیز محصولی است که هم نیازهای مشتریان (کسانیکه برای سیستم پول می پردازند) و هم نیازهای کاربران را برآورده کند. این حقیقت که پروژه های بسیار کمی واقعاً موفقیت آمیزند، برای توضیح سخت بودن موضوع کفایت می کند.

اسلاید ۲ :

اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه

 

فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت پروژه های شدیداً نرم افزاری

فراهم‌کردن رهنمودهای عملی برای طرح ریزی، تامین نیروی انسانی، اجرا و نظارت بر پروژه ها

فراهم کردن چارچوبی برای مدیریت ریسک

مدیریت افراد: استخدام، آموزش، رهبری

مدیریت بودجه: تعیین، تخصیص و غیره

مدیریت قراردادها: با تامین کنندگان و مشتریان

مدیریت ریسک

طرح ریزی برای یک پروژه با روش تکرار، برای تمام چرخه حیات و برای یک تکرار به خصوص

نظارت بر پیشرفت یک پروژه با روش تکرار، و متریکها

اسلاید ۳ :

بخش اول) اشاره به برخی مفاهیم

ارزیابی کیفیت

تکرار

سنجش کیفیت

متریکها

زمینه های سازمانی برای RUP

نمونه های اولیه

ریسکها

اسلاید ۴ :

ارزیابی کیفیت:

اندازه گیری و اجرای فرآیند بررسی کیفیت تولید در تمام طول چرخه حیات پروژه اجرا می گردد، این ارزیابی عمدتاً در موقع تولید یک خروجی یا پایان یافتن یک مرحله از سیستم انجام می شود. ارزیابیهای مختلف که در خلال چرخه حیات انجام می شوند عبارتند از:

مراحل مهم (Milesto es)

بازرسی ها( I spectio )‌

بازنگری ها (Review)

سیر در کد برنامه ها (Walk throughs)

مراحل مهم: در پایان هر چهار فاز RUP اتفاق می افتند و موفقیت در رسیدن به اهداف را بررسی می کنند. این چهار مرحله مهم عبارتند از:

.۱مرحله مهم اهداف چرخه حیات (در پایان فاز I ceptio )

.۲مرحله مهم معماری چرخه حیات (در پایان فاز Elaboratio )

.۳مرحله مهم توانایی های عملیاتی اولیه ( در پایان فاز Co structio )

.۴مرحله مهم انتشار محصول ( در پایان فاز Tra stio )

مراحل مهم کوچکتر ( Mi or Milesto es) در پایان هر تکرار اتفاق می افتند و روی بررسی اهداف تکرار تمرکز دارند. ارزیابی کیفیت، یک تلاش دوره ای برای تشخیص پیشرفت مداوم در سراسر تکرارها و فازهاست

 

اسلاید ۵ :

ادامه

¨بازرسی: یک تکنیک ارزیابی رسمی است که در آن محصولات و خروجیها بصورت جزیی بوسیله شخص یا گروه دیگری غیر از نویسنده آن آزمایش می شوند. این ارزیابی به منظور تشخیص خطاها، تخلف از استانداردهای تولید و مشکلات دیگر است.

¨بازنگری: یک جلسه رسمی که در آن ‏، محصول یا خروجی، یا مجموعه ای از محصولات و خروجیها برای کاربرد‏‎، مشتری ، یا هر ذی نفع دیگری ارائه می شود. این جلسه به منظور ارائه توضیحات و نهایتاً پذیرش محصول است.

¨سیر در کد برنامه: فرآیند بازنگریی که در آن تولیدکننده یک یا چند نفر از تیم تولید را برای بررسی قسمتهایی از یک محصول که او تهیه کرده است هدایت می کند .در این فرآیند افراد پرسشهایی در رابطه با کد مطرح می کنند‏، توضیحاتی در مورد تکنیکها، قالبها، اشکالات احتمالی، تخلف از استانداردهای تولید و سایر مشکلات ارائه یا اضافه می کنند.

اسلاید ۶ :

تکرار:

بطور سنتی پروژه ها طوری سازماندهی می شدند که دیسیپلینها بصورت متوالی و فقط یکبار انجام می شوند. این رویکرد منجر به چرخه حیات آبشاری شد. مشکل اساسی این نوع چرخه حیات این است که مشکلات از ابتدای پروژه تا زمان تست خود را نشان نمی دهند و در اواخر چرخه حیات با انبوهی از مشکلات تشدیده شده و انباشته شده مواجه می شویم که باعث طولانی تر شدن زمان تست سیستم می گردد

روش انعطاف پذیرتر و با ریسک کمتر انجام پروژه ، انجام تکراری دیسپلینهای تولید است که باعث می‌شود فهم بهتری از نیازمندیها حاصل شود و همچنین معماری بهتر و قوی تری شکل گرفته و سازماندهی بهتری از تولید صورت‌گیرد.این روش‌چرخه حیات تکراری نام دارد.هر بار عبورازتوالی‌های دیسیپلینهای فرآیند ‏، یک تکرار گفته می شود.

اسلاید ۷ :

ادامه

از نظر تولید، چرخه حیات نرم افزار یک توالی از تکرارهاست که در طی آنها نرم افزار بصورت تدریجی و افزایشی تولید می شود. هر تکرار منجر به یک نسخه قابل اجرا از محصول
می شود. نتیجه اصلی این روش این است که مجموعه ای از خروجیها‏،زودتر ارائه می شوند و در طول زمان رشد می کنند و بالغ می شوند.

تکرارها و فازها: هر فاز به نوبه خود می تواند به تکرارهای شکسته شود.

اسلاید ۸ :

الگوهای تکرار:

اسلاید ۹ :

چرخه حیات افزایشی: این استراتژی ابتدا نیازمندیهای کاربر و سیستم را تعیین می کند، سپس باقیمانده فرآیند تولید در یک سلسله از ساختها انجام می شود. اولین ساخت، قسمتهایی از قابلیتهای برنامه ریزی شده را بوجود می آورد، ساخت بعدی قابلیتهای بیشتری را اضافه می کند و بهمین ترتیب ادامه  می یابد تا سیستم کامل شود.

چرخه حیات تکاملی: این استراتژی از این نظر با استراتژی افزایشی متفاوت است که نیازمندیهای کاربر در آن، بطور کامل مشخص و درک نشده است و همه نیازمندیها از ابتدا تعریف نشده اند، بلکه نیازمندیها در ساختهای متوالی اصلاح می شوند.

این استراتژی زمانی مناسب است که: دامنه مساله،‌جدید یا ناشناخته باشد،‌ تیم پروژه کم تجربه باشد.

چرخه حیات تحویل افزایشی: در این الگو تحویل محصول به مشتری بصورت فازبندی شده و افزایشی است. این الگو زمانی مورداستفاده قرار می گیرد که از نظر زمان ارائه محصول تحت فشار شدید باشیم و تحویل سریع ویژگیهای کلیدی محصول،‌ از نظر تجاری مهم باشد.

این استراتژی زمانی مناسب است که: دامنه مساله شناخته شده باشد‏، تیم پروژه باتجربه باشد، نسخهه های افزایشی برای مشتری باارزش باشند.

چرخه حیات طراحی ممتاز: در این روش‏، فقط یک تکرار Co structio وجود دارد( مانند روش آبشاری)‌ولی در عمل دشوار است که فقط یک تکرار Tra sitio وجود داشته باشد.

این استراتژی زمانی مناسب است که: فقط مقدار کمی از قابلیتهای کاملا مشخص به یک محصول بسیار پایدار اضافه شود، قابلیت جدید به خوبی تعریف شده و به خوبی درک شده باشد، تیم پروژه هم در زمینه دامنه مساله و هم در مورد محصول موجود باتجربه باشد.

استراتژی ترکیبی: در عمل تعداد کمی از پروژه ها بطور کامل از یک استراتژی واحد پیروی می کنند. اغلب کار با یک استراتژی ترکیبی و دورگه به نتیجه می رسد(‌چندین تکامل در شروع پروژه ، چند ساخت افزایشی و چندین تحویل) از جمله مزایای مدل فازی – تکراری این است که اجازه استفاده از یک روش ترکیبی را می دهد.

اسلاید ۱۰ :

 سنجش‌کیفیت:

اندازه گیری کیفیت نیازمند جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. اندازه گیری در ابتدا برای بدست آوردن کنترل روی پروژه و سپس برای مدیریت پروژه انجام می شود. بعلاوه برای تشخیص اینکه چه مقدار از اهداف برنامه ریزی اولیه دور یا به آنها نزدیک هستیم، از اندازه گیری استفاده می شود. نتایج اندازه گیری برای رسیدن به دو نوع اهداف استفاده می شود:

– اهداف شناختی(Knowledge goals):این اهداف با افعالی مانند ارزیابی،‌پیش بینی و نظارت بیان می‌شوند. در واقع هدف اصلی فهم بهتر از فرآیند تولید است.

– اهداف تغییر یا بهبودی (Change or ahievement goals) : این اهداف با افعالی مانند افزایش، کاهش، بهبود یا دستیابی بیان می شود. معمولاً در این موارد می خواهیم ببینیم که از یک تکرار به تکرار دیگر و از یک پروژه به پروژه دیگر، اشیاء چگونه با گذر زمان تغییر می کنند و بهبود می یایند.

همچنین همه اندازه گیریها نیازمند معیارهایی هستند. این معیارها برای شناسایی و تعیین درجه یا سطحی که در آن کیفیت قابل قبول بدست می آید، مورد استفاده قرار می گیرد. معیارهای عمومی ممکن است شامل سنجش های زیر باشند:

تعداد کاستیها و یا موارد دارای احتمال شکست (‌trends)

پوشش تست

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 62 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد