دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
127 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم ریاضی مهندسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرض تابع F(x) تابعی متناوب با دوره تناوب P=2L باشد. آنگاه می توان تابع مذکور را به صورت مجموعی از جملات سینوسی و کسینوسی با آرگومان های  مختلف که به سری فرویه تابع موسوم است. به صورت زیر نوشت: 
 
 
که در آن a0, bn , an ضرائب سری فوریه نامیده می شود و از روابط زیر محاسبه می شوند.
 

اسلاید ۲ :

اگر تابع f(x) در فاصله L  و –L زوج باشد، گسترش فوریه آن بصورت زیر نوشته می شود.
 
 
 
اگر تابع f(x) در فاصله –L و L  فرد باشد، بسط فوریه آن بصورت زیر است.
 
 
 
 

اسلاید ۳ :

مثال- سری فوریه f(x) را بدست آورید
حل- f(x) تابع فرد است. 
دوره تناوب       P=2L=2 L=1
ضابطه F(x) -1<x<1          ,   و      F(x)=x 
۰  = a0=an
 
 
 
 
 
 
 
 

اسلاید ۴ :

می توان نشان داد که
مقدارسری فوریه تابع به  برابرF(    )پیوسته باشد آنگاه    در F(x) اگر(a
x=ازای         
                                  می باشد.
را بدست آوریدF(x) مثال – سری فوریه تابع
و با استفاده از آن حاصل سری عددی                                 را بدست آورید.
حل – تابع زوج است. پس  
می باشد.L=پس  P=2L=2 دوره تناوب
 

اسلاید ۵ :

.f(x) سری فوریه کسینوسی متناظر با
بطور زوج گسترش داده (-L, 0) تعریف شده باشد. اگر این تابع را در فاصله  (۰,L)در بازه F(x) فرض
F(X)و برای تابع حاصل شده سری فوریه بنویسیم به این سری فوریه ، سری فوریه کسینوسی متناظر با
گفته می شود

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 127 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد