دانلود فایل پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان

PowerPoint قابل ویرایش
86 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

  

اسلاید ۱ :

v تعریف کارگر

v براساس ماده ۲ قانون کار: کارگرازلحاظ این قانون کسی است   که به هرعنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

اسلاید ۲ :

 

تعریف کارفرما

براساس ماده ۳ قانون کار؛ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.

مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.

درصورتیکه نماینده کارفرما خارج ازاختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

اسلاید ۳ :

 

تعریف کارگاه

   باستناد ماده ۴قانون کار؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل :

موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.

 

اسلاید ۴ :

 

تعریف‌ قرارداد کار

باستناد ماده ۷قانون کار؛ قرارداد کارعبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، درصورتی که مدتی در قرارداد  ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. تبصره ۲

اسلاید ۵ :

 

شرایط انعقاد قرارداد

براساس ماده ۹قانون کار؛ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف – مشروعیت مورد قرارداد

ب – معین بودن موضوع قرارداد

چ – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

تبصره ۱:
اصل برصحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

اسلاید ۶ :

موارد لازم در تنظیم قرارداد

باستناد ماده ۱۰قانون کار؛ قرارداد کارعلاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف) نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب) حقوق یا مزد مبنا وحق الزحمه آن

ج ) ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها

د) محل انجام کار

ه) تاریخ انعقاد قرارداد

و) مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز) موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

تبصره ۱: درمواردیکه قرارداد کار کتبی باشد قرارداد درچهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل ویک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

اسلاید ۷ :

 

تغییر دروضعیت حقوقی مالکیت کارگاه

براساس ماده ۱۲قانون کار،هرنوع تغییرحقوقی در وضع مالکیت کارگاه، ازقبیل فروش یا انتقال به هرشکل، تغییرنوع تولید، ادغام درموسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک وامثال اینها،        دررابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثرنمی‌باشدوکارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات وحقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

اسلاید ۸ :

 

تعلیق‌ قرارداد کار

چنانچه به واسطه ای درانجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق درمی‌آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمی‌گردد. (ماده ۱۴)

 

تبصره ۱

مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب می‌شود.

 

اسلاید ۹ :

 

حوادث غیرقابل پیش بینی

درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروزحوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن ازاراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگریا کارفرما بطورموقت غیرممکن گردد، قراردادهای کاربا کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل می‌شود به حال تعلیق درمی‌آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.(ماده ۱۵)

 

مرخصی بدون حقوق 

قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون ازمرخصی تحصیلی ویا دیگرمرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می‌کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق درمی‌آید.( ماده ۱۶)

تبصره ۱: مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر قابل تمدید است.

 

اسلاید ۱۰ :

توقیف کارگر

قرارداد کارگری که توقیف می‌گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی‌شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می‌آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می‌گردد.( ماده ۱۷)

چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد واین توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می‌پردازد، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.( ماده ۱۸)

 

تبصره ۱: کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، برای رفع احتیاجات خانواده وی، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده ۱۹: دردوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کاربه حالت تعلیق درمی‌آید، ولی کارگرباید حداکثرتا دوماه پس از پایان خدمت به کارسابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد درشغلی مشابه آن به کارمشغول می‌شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 86 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد