دانلود فایل پاورپوینت موفقیت دبیرستان های تهران بر اساس رتبه بندی

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت موفقیت دبیرستان های تهران بر اساس رتبه بندی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت موفقیت دبیرستان های تهران بر اساس رتبه بندی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نیل به مدارس اثربخش بعنوان آرزوی جهانی نظامهای آموزشی
از دیدگاه ادموندز[۱] ( ۱۹۸۲ ) مدارسی اثربخش تلقی می شوند که درصد یکسانی از گروههای دانش آموزان تحت پوشش آنها ، به تفکیک موقعیت اقتصادی و اجتماعی ، به حداقل تسلط بر موضوعهای درسی دست می یابند .( به نقل از مهرمحمدی ، ۱۳۷۵ ).
[۱] . Edmonds

اسلاید ۲ :

 

در ایران نیز علی رغم کوشش های فراوانی که برای کارآمد سازی مدارس انجام می پذیرد ، همچنان ضعف مدارس در این زمینه مورد انتقاد جدی قرار دارد .نتایج شرکت دانش آموزان ایران در مطالعات بین المللی تیمز و پرلز و همچنین اتلاف آموزشی در انواع متعدد خود – که بر اساس آخرین آمار در سال تحصیلی ۸۴ -۸۵ بیش از یک میلیون نفر تا پایه اول متوسطه مردود گردیده اند -این سوال جدی را مطرح می کند که چه عواملی بر بروز این مسائل و گسترش نابرابریها ی آموزشی تاثیر دارند و چگونه می توان با کنتر ل آنها، محیط آموزشی را همراه با نشاط و تجربه موفقیت آمیز برای دانش آموزان ساخت . به ویژه ابعاد این دشواریها در دوره متوسطه نمایان تر است . بخش اعظم مردودی و ترک تحصیل در مدارس متوسطه اتفاق می افتد .

اسلاید ۳ :

بر اساس رتبه بندی انجام شده توسط سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، مدارس متوسطه این شهر با پوشش ۴۳۵،۳۳۴ نفر دانش آْموز در سال تحصیلی ۸۴ -۸۵ (۲۷ درصد کل دانش آموزان شهرتهران ) براساس عملکرد آموزشی دانش آموزان (برحسب نمرات)، رتبه های مختلفی را بخود اختصاص داده اند که حاکی از تفاوتهای اساسی عملکردی درمیان این مدارس است . چه عواملی موجبات موفقیت یا عدم موفقیت دبیرستانهای شهر تهران را بر اساس این نظام رتبه بندی فراهم آورده است ؟

اسلاید ۴ :

ناکارآمدی مدارس به هر دلیل که بروز می نماید هر ساله موجبات بروز خسارات مادی و انسانی فراوانی می گردد . بنابر آخرین آمار در سال تحصیلی ۸۵ – ۸۴ بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال اول دبیرستان در ایران مردود شده اند (آمارنامه وزارت آموزش و پرورش ). علاوه بر اتلاف سنگین اقتصادی و مادی ناشی از این پدیده نامطلوب آموزشی که هرساله تقریبا به همین میزان در نظام آموزشی ایران اتفاق می افتد ، ده ها مطالعه مختلف در دو دهه اخیر نشان داده است که نگه داشتن دانش آموز در کلاس قبلی می تواند ضد بهره وری [۱] باشد [۲] .Social Adjustment
[۳] .Self – Esteem
[۴] .Adolescent Development

اسلاید ۵ :

. بر خلاف باورهای عمومی ، تکرار کلاس کمکی به رشد پایه های علمی دانش آموزان نمی کند ، بلکه تاثیری منفی در سازگاری اجتماعی [۲] و عزت نفس [۳] آنان دارد. [۱] .‍Counter Productive

اسلاید ۶ :

مطالعات انجمن کارنیگ در رشد جوان[۴] نشان می دهد که مردودی بار اول ، احتمال ترک تحصیل را از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می دهد و مردودی بار دوم این احتمال را به ۹۰ درصد می رساند .( حسن زاده ، ۱۳۸۰ ) . این مطلب پیش از این نیز در مطالعات ۱۹۰۸ ثرندایک مطرح شده بود .اتو()خاطر نشان کرد که تکرار پایه هیچ ارزش تربیتی ندارد و آنچه که دانش آموزان مردود شده از تکرار پایه بدست می آورند ، بسیار کم تر از آن چیزی است که دانش آموزان ارتقا یافته کسب کرده اند . (حسنی ، ۱۳۸۳ ).
مشکل مردودی صرفا یکی از تبعات یک نظام آموزشی ناکارآمد است . آنهایی که با نمرات پایینی قبول می شوند و آنهایی که بدون کسب توانمندی خاصی فارغ التحصیل می شوند نیز مشمول اتلاف آموزشی هستند (هندرسون ، ۲۰۰۵ ). مدارس غیر کارآمد به ویژه برای کشورهای در حال رشد ، زیانهایی عمده ای را بوجود می آورند .این مدارس الگوهایی از ضعف ، فقدان کارآمدی و اعتماد به نفس را در میان دانش آموزان و اولیا آنها ترویج می کنند .(ترستی ، ۲۰۰۳ ).

اسلاید ۷ :

مساله اتلاف آموزشی در آموزش و پرورش ایران نیز در انواع مختلف خود برجسته است و هر کمکی که به ارتقاء کیفیت آموزشی از جهات مختلف انجام شود ، ارزشمند تلقی می شود .
طرح رتبه بندی مدارس شهر تهران بطور روشن موضوع اتلاف و ناکارآمدی را در برخی از مدارس شهر تهران بازگو می کند . اجرای این پژوهش و شناسایی عوامل موثر برموفقیت یا عدم موفقیت مدارس بر اساس طرح رتبه بندی ، کوششی برای افزایش دانش و آگاهی در باره دنیای پیچیده مدارس است . دانشی که می تواند ما را در مسیر کارآمد سازی مدارس و توسعه برابریهای آموزشی کمک کند.به ویژه که مطابق با گزارش مرکز اطلاع رسانی پژوهشگاه آموزش و پرورش در۱۳ /۶ /۸۵ که مبتنی بر بازیابی اطلاعات در تمام پایگاههای در دسترس بوده است ، پژوهش در خوری مرتبط با موضوع انجام نگردیده است .

اسلاید ۸ :

هدف کلی پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت دبیرستانهای شهر تهران بر اساس نظام رتبه بندی تعیین شده از سوی آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. اهداف جزیی به شرح زیر هستند :
۱ ) تعیین تفاوت در شیوه های مدیریت ،
۲ ) تعیین تفاوت در شیوه های تعامل والدین با مدرسه ،
۳ )تعیین تفاوت در وی‍ژگی دبیران ،
۴) تعیین تفاوت میان نوع فرهنگ آموزشی ،
۵ ) تعیین تفاوت میان ویژگی های دانش آموزان (عملکردی- اقتصادی – اجتماعی و رفتاری ) در مدارس،
۶ ) تعیین تفاوت میان ویژگی های مالی، فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی در مدارس
۷ ) تعیین تفاوت میان چگونگی تدوین و اجرای برنامه آموزشی و فوق برنامه در مدارس

اسلاید ۹ :

 

سوال اصلی :
عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت مدارس متوسطه شهر تهران بر اساس طرح رتبه بندی کدام می باشند ؟
سوالات فرعی:
۱(آیا میان وی‍ژگی و شیوه های مدیریت مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟
۲ ) آیا میان شیوه های تعامل والدین در مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟
۳ ) آیا میان وی‍ژگی دبیر ان در مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟
۴ ) آیا میان نوع فرهنگ آموزشی در مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟
۵ ) آیا میان ویژگی های دانش آموزان (عملکردی- اقتصادی – اجتماعی و رفتاری ) در مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟
۶ ) آیا میان ویژگی های مالی، چگونگی فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی در مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟
۷ ) آیا میان چگونگی تدوین و اجرای برنامه آموزشی و فوق برنامه در مدارس با موفقیت بالا و مدارس با موفقیت پایین تفاوت وجود دارد؟

اسلاید ۱۰ :

  • با توجه به ماهیت پژوهش که در صدد تعیین عوامل موثر بر تعیین رتبه ها در دبیرستانهای متوسطه نظری ( عادی – دولتی ) شهر تهران در سال تحصیلی ۸۵ -۸۴ است ؛ پژوهش موجود توصیفی  و ‌‌‌‌‌‌‌‌از نوع علی مقایسه ای است. در پژوهش علی -مقایسه ا ی بر اکتشاف عوامل تاثیر گذار در بروز یک پدیده پس از وقوع آن  تاکید می شود (لانبرگ ، ۲۰۰۴ ).
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد