دانلود فایل پاورپوینت نامساوی ها و کاربردهای آن در ریاضی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نامساوی ها و کاربردهای آن در ریاضی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نامساوی ها و کاربردهای آن در ریاضی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اثبات :
فرض می کنیم
 x , y, z دو به دو متمایز  باشند. ابتدا  نشان  میدهیم که z نمی تواند حداقل یا حداکثر مقدار در بین  اعداد x , y, z  داشته باشد. به عنوان مثال  z > x > y در این صورت داریم :

که تناقض  با فرض                                     می باشد.

به همین صورت برای بقیه حالات بخصوص برای حداقل مقدار نیز ثابت می شود.

حال نشان می دهیم که نمی تواند بین مقادیر x , y اختیار شود. به عنوان مثال x > z > y  در این صورت داریم:

اسلاید ۲ :

چون

که تناقض است. لذا  z نمی تواند بین مقادیر x  وy   باشد. پس تنها حالتی که می ماند همان تساوی  x = y = z

می باشد و لذا حکم ثابت می شود.

اسلاید ۳ :

مثال :
توابع                                در شرط مفروضند. ثابت کنید اعداد  x , y  در بازه [۰,۱] وجود دارند به طوری که داریم :

اسلاید ۴ :

قبل از بیان نامساوی بعدی، ابتدا به تعریف زیر توجه کنید:

تعریف: تابع                           را در نظر بگیرید

الف) f محدب است اگر داشته باشیم :

ب )  f مقعر است اگر داشته باشیم :

u

uنامساوی ینسن :

u

الف)تابع محدب :

که در آن f تابعی محدب روی بازه             و      ها اعداد مثبتی هستند که :

وهمچنین                    به دلخواه در بازه            انتخاب شده اند.

الف)تابع مقعر :

اسلاید ۵ :

مثال :

فرض کنید x , y , z سه زاویه یک مثلث باشند. ثابت کنید :

اثبات :

چون x , y , z زاوایای مثلث هستند لذا داریم :

و چون تابع sin در بازه مذکور مقعر است ، در نتیجه :

         بنابراین حکم برقرار است

—نامساوی مثلث :

—

—

 که در آن همه اعداد فوق مثبت و همچنین :

و حالت تساوی زمانی است که :

اسلاید ۶ :

مثال :

فرض کنید x , y , z اعدادی مثبت هستند. ثابت کنید :

اثبات : با استفاده از نامساوی مثلث داریم :

زیرا با فرض  a = x + y + z خواهیم داشت :

و حالت تساوی زمانی است که ۱ x = y = z =

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد