دانلود فایل پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان شهرداری

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان شهرداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان شهرداری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 
1- افزايش كارائي و اثر بخشي در ارائه خدمات اداري و بهبود ميزان پاسخگوئي به مردم
2- ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني بخش اداري شهرداري از طريق افزايش سطح دانش و مهارت كاركنان آن 
3- توسعه آگاهي هاي عمومي كاركنان شهرداري به منظور افزايش كيفيت ارائه خدمات
4- توانمند سازي مديران در زمينه هاي بهبود وظايف مديريتي
5- آماده سازي كاركنان شهرداري براي ارتقاء به رده هاي شغلي بالاتر
6- رشد فضائل اخلاقي ، فرهنگ سازماني و بهبود روابط انساني كاركنان شهرداري و سازمانهاي وابسته آن
7- ايجاد ارتباط شفاف و مشخص بين نظام آموزش كاركنان با ساير نظام  هاي استخدامي  
****36
http://dl.magirans.com/pptbank/122-56bvn6fg56hgf/?ebia=pcbrain
http://dl.magirans.com/pptbank/123-56ry65r465fgh/?ebia=pcbrain
http://dl.magirans.com/pptbank/124-fgh56fgh65vb6n/?ebia=pcbrain
http://dl.magirans.com/pptbank/125-f4y56gfhfgh/?ebia=pcbrain

اسلاید 2 :

انواع دوره هاي آموزشي ، ويژگي هاي آنها و چگونگي برقراري ارتباط بين آنها ، ساختار آموزش هاي نظام آموزش كاركنان شهرداري و سازمانهاي وابسته را تشكيل مي دهد .
ساختار دوره هاي آموزشي كاركنان شهرداري با در نظر گرفتن مقطع و ماهيت دوره ها ، به سه دسته تحت عناوين زير تقسيم مي گردد :
1- دوره هاي نوآموزي
2- دوره هاي باز آموزي
3- دوره هاي آماده سازي

اسلاید 3 :

 

اين دوره ها با هدف ارائه دانش ، مهارت و ايجاد بينش جديد در كاركنان اجرا مي گردد . در حقيقت كاركنان براي اولين بار در معرض محتواي اينگونه دوره ها قرار مي گيرند . اين دوره ها ممكن است در ابتدا يا حين خدمت ارائه گردد .

اسلاید 4 :

اين گونه دوره ها براي رفع كاستي دانشي ، مهارتي و نگرشي كاركنان ، ارائه مي گردد . اين آموزش ها معمولاً در امتداد آموزش هاي قبلي كاركنان بوده و كاركرد يادآوري آموخته هاي قبلي را دارد . همچنين سعي دارد در رفع كاستي هاي آموزش كاركنان در زمينه هايي كه نتايج ارزشيابي به آن اشاره نموده است ، عمل نمايد . اين دوره ها در حين خدمت ارائه مي گردد .

اسلاید 5 :

به آن دسته از دوره هاي آموزشي اطلاق مي گردد كه فرد را براي پذيرش مسئوليت هاي جديد يا پست هاي بالاتر در آينده آماده مي كند . اين دوره ها معطوف به مشاغل يا مسئوليت هايي است كه در آينده ممكن است به فرد محول گردد . اينگونه دوره ها براي آماده كردن فرد براي پست هاي سرپرستي و مديريت و يا مشاغلي كه نتايج ارزشيابي آن را توصيه نموده است ، مي باشد . اين دوره ها در حين خدمت ارائه مي گردد و ممكن است قبل از احراز پست بالاتر و يا بر اساس نتايج حاصل از ارزشيابي كاركنان ارائه گردد .

اسلاید 6 :

هر دسته از دوره هاي مذكور با عنايت به محتواي آن در زير گروه هاي زير طبقه بندي مي گردد :
1- دوره آموزش توجيهي
2- دوره هاي شغلي
3- دوره هاي عمومي
4- دوره هاي بهبود مديريت

اسلاید 7 :

به آموزشهايي اطلاق مي گردد كه در بدو خدمت به افراد جديد الاستخدام ارائه مي گردد . هدف اين دوره آشنا ساختن كاركنان جديد با اهداف و وظايف سازمان محل خدمت آنها ، قوانين و مقررات استخدامي ، حقوق فردي و شغلي ، محيط كار ، قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران و نظام اداري شهرداري است .
 
اين دوره در زمره دوره هاي نوآموزي قرار دارد ، مشخصات اين دوره عبارتند از :
1/1/ج ) هدف :
 پايه گذاري ارتباط سالم كارمند با نظام اداري و دستگاهي كه كار خود را در آن آغاز مي كند .
 

اسلاید 8 :

2/1/ج ) محتواي دوره :
آگاهي هاي عمومي در زمينه نظام جمهوري اسلامي ايران ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تشكيلات دولت ، نظام اداري و اصول آن ، راهبردها و اهداف حاكم برشهرداري و نظام هاي وابسته به آن تشكيلات شهرداري و وظايف آن ، قوانين و مقررات استخدامي آن ، آشنايي با برنامه هاي توسعه و اصول و سياست هاي حاكم بر شهرداري و نظام هاي وابسته به آن تشكيلات شهرداري و وظايف آن ، آشنايي با وظايف ، مسئوليت ها ، حقوق و محيطي كه كارمند قرار است در آن مشغول به كار شود ، اخلاق كارگزاري و روابط انساني در محيط كار .
3/1/ج ) مسئول تدوين و طراحي دوره :
معاونت برنامه ريزي و پژوهش شهرداري

اسلاید 9 :

10/1/ج ) ملاك موفقيت در دوره :
كسب حد نصاب نمره از آزموني كه در پايان دوره به عمل مي آيد .
11/1/ج ) نظارت و ارزشيابي دوره :
نظارت و ارزشيابي دوره به منظور اطمينان از حسن اجرا و دريافت باز خورد براي انجام اصلاحات لازم به عهده معاونت برنامه ريزي و پژوهش است .

اسلاید 10 :

دوره هاي شغلي به دو دسته زير تقسيم مي گردد :
 
1- دوره هاي مشترك اداري 
 
2- دوره هاي شغلي اختصاصي 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 44 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی

word قابل ویرایش
34 صفحه
18700 تومان
خلاء بهره گیری از ادبیات و هنر در آموزش دینی و قرآن در نظام آموزشی مقدمه اگر تاریخ را ورق بزنیم و جوامع مختلف را مورد کنکاش قرار دهیم ، نهادهای متعددی را در آن جوامع خواهیم یافت که کارشان آموزش دین بوده است و ما نتیجه می گیریم که « دین » همزاد انسان و یک نیاز قطعی و واقعی برای او بشمار می آید و انتقال آن به ...

دانلود مقاله مدیریت در نظام آموزش

word قابل ویرایش
62 صفحه
27700 تومان
مقدمه:امروزه اهميت فرايند مديريت بر كسي پوشيده نيست.((كشورهاي صنعتي پيشرفتـه ازدهها سال قبل به اين مقوله توجه داشته اند و عملا“ توسـعه خويـش را مديـون بهبود شيوه هاي مديريت ميدانند)) (محمدرشـيدي،جايگاه برنامه ريزي آموزشي درفراگردمديريت،مديريت دولتي،23،دورة جديد،33،1372 )در حاليكه كشورهاي درحال توسـعه هنوز در ...

دانلود مقاله بهسازی کارکنان آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
14 صفحه
18700 تومان
«مقدمه»سازمانها و نهادهای مختلف یک جامعه بر اساس اهداف خاصی تشکیل می شوند و بر اساس این اهداف، وظایف و عملکردهای معینی را در جامعه انجام می دهند و نیازهای متعددی را برآورده میسازند. در گذشته به علت عدم پیچیدگی جامعه و نیز محدود بودن نیازها، نوآوری ها و ... کارکردهای سازمانها معمولا ساده بود و هر کسی می توانست ...

مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران میباشد. برای این منظور پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق عبارت است ا ...

مقاله آسیب شناسی نظام آموزشی کارکنان در سازمان های دولتی

word قابل ویرایش
33 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آسيب شناسي نظام آموزشي کارکنان در سازمان هاي دولتي چکيده : امروزه پيشرفت و توسعه سازمان ها و مؤسسات در گرو ارتقاء سطح دانش ، مهارت ، رفتار و بينش منابع انساني است بر همين اساس شاهد هستيم که اغلب مؤسسات و سازمان هاي پيشرو بيش از پيش توجه خود را به آموزش و بهسازي منابع انساني معطوف داشته و تبيين جايگاه واقع ...

مقاله آسیب شناسی نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در ایران

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
آسيب شناسي نظام آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در ايران چکيده : سرپرستان معتقدند که دوره هاي آموزش ضمن خدمت مي تواند قابليت هاي دانشي و مهارتي و نگرش مناسبي را در کارکنان پرورش دهند. در همين راستا امروزه اغلب کشورهاي توسعه يافته براي بقاء،رشد و تداوم توسعه ، بخش قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را به طرق م ...

مقاله بررسی تاثیر عملکرد نظام جبران خدمات کارکنان بر بهره وری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر عملکرد نظام جبران خدمات کارکنان بر بهره وری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان مازندران   چکیده : تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد نظام جبران خدمات کارکنان بر بهرهوری کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان مازندران انجام شده است. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، ...

مقاله بررسی تاثیر آموزش اثر پیگمالیون ( غیرفریبکارانه ) به مدیران بر عملکرد کارکنان ( بانک ملت )

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
بررسی تاثیر آموزش اثر پیگمالیون (غیرفریبکارانه) به مدیران بر عملکرد کارکنان (بانک ملت) چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش اثر پیگمالیون به شیوه ای غیرفریبکارانه به مدیران می پردازد و تاثیر این آموزش بر انتظارات مدیران، عملکرد کارکنان ،خودکارامدی عمومی کارکنان و مدیران و خودکارامدی رهبری مدیران را مورد ...