دانلود فایل پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان شهرداری

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان شهرداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام جدید آموزش کارکنان شهرداری قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 
۱- افزایش کارائی و اثر بخشی در ارائه خدمات اداری و بهبود میزان پاسخگوئی به مردم
۲- ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی بخش اداری شهرداری از طریق افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان آن 
۳- توسعه آگاهی های عمومی کارکنان شهرداری به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات
۴- توانمند سازی مدیران در زمینه های بهبود وظایف مدیریتی
۵- آماده سازی کارکنان شهرداری برای ارتقاء به رده های شغلی بالاتر
۶- رشد فضائل اخلاقی ، فرهنگ سازمانی و بهبود روابط انسانی کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته آن
۷- ایجاد ارتباط شفاف و مشخص بین نظام آموزش کارکنان با سایر نظام  های استخدامی  
****۳۶
http://dl.magirans.com/pptbank/122-56bvn6fg56hgf/?ebia=pcbrain
http://dl.magirans.com/pptbank/123-56ry65r465fgh/?ebia=pcbrain
http://dl.magirans.com/pptbank/124-fgh56fgh65vb6n/?ebia=pcbrain
http://dl.magirans.com/pptbank/125-f4y56gfhfgh/?ebia=pcbrain

اسلاید ۲ :

انواع دوره های آموزشی ، ویژگی های آنها و چگونگی برقراری ارتباط بین آنها ، ساختار آموزش های نظام آموزش کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته را تشکیل می دهد .
ساختار دوره های آموزشی کارکنان شهرداری با در نظر گرفتن مقطع و ماهیت دوره ها ، به سه دسته تحت عناوین زیر تقسیم می گردد :
۱- دوره های نوآموزی
۲- دوره های باز آموزی
۳- دوره های آماده سازی

اسلاید ۳ :

 

این دوره ها با هدف ارائه دانش ، مهارت و ایجاد بینش جدید در کارکنان اجرا می گردد . در حقیقت کارکنان برای اولین بار در معرض محتوای اینگونه دوره ها قرار می گیرند . این دوره ها ممکن است در ابتدا یا حین خدمت ارائه گردد .

اسلاید ۴ :

این گونه دوره ها برای رفع کاستی دانشی ، مهارتی و نگرشی کارکنان ، ارائه می گردد . این آموزش ها معمولاً در امتداد آموزش های قبلی کارکنان بوده و کارکرد یادآوری آموخته های قبلی را دارد . همچنین سعی دارد در رفع کاستی های آموزش کارکنان در زمینه هایی که نتایج ارزشیابی به آن اشاره نموده است ، عمل نماید . این دوره ها در حین خدمت ارائه می گردد .

اسلاید ۵ :

به آن دسته از دوره های آموزشی اطلاق می گردد که فرد را برای پذیرش مسئولیت های جدید یا پست های بالاتر در آینده آماده می کند . این دوره ها معطوف به مشاغل یا مسئولیت هایی است که در آینده ممکن است به فرد محول گردد . اینگونه دوره ها برای آماده کردن فرد برای پست های سرپرستی و مدیریت و یا مشاغلی که نتایج ارزشیابی آن را توصیه نموده است ، می باشد . این دوره ها در حین خدمت ارائه می گردد و ممکن است قبل از احراز پست بالاتر و یا بر اساس نتایج حاصل از ارزشیابی کارکنان ارائه گردد .

اسلاید ۶ :

هر دسته از دوره های مذکور با عنایت به محتوای آن در زیر گروه های زیر طبقه بندی می گردد :
۱- دوره آموزش توجیهی
۲- دوره های شغلی
۳- دوره های عمومی
۴- دوره های بهبود مدیریت

اسلاید ۷ :

به آموزشهایی اطلاق می گردد که در بدو خدمت به افراد جدید الاستخدام ارائه می گردد . هدف این دوره آشنا ساختن کارکنان جدید با اهداف و وظایف سازمان محل خدمت آنها ، قوانین و مقررات استخدامی ، حقوق فردی و شغلی ، محیط کار ، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام اداری شهرداری است .
 
این دوره در زمره دوره های نوآموزی قرار دارد ، مشخصات این دوره عبارتند از :
۱/۱/ج ) هدف :
 پایه گذاری ارتباط سالم کارمند با نظام اداری و دستگاهی که کار خود را در آن آغاز می کند .
 

اسلاید ۸ :

۲/۱/ج ) محتوای دوره :
آگاهی های عمومی در زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تشکیلات دولت ، نظام اداری و اصول آن ، راهبردها و اهداف حاکم برشهرداری و نظام های وابسته به آن تشکیلات شهرداری و وظایف آن ، قوانین و مقررات استخدامی آن ، آشنایی با برنامه های توسعه و اصول و سیاست های حاکم بر شهرداری و نظام های وابسته به آن تشکیلات شهرداری و وظایف آن ، آشنایی با وظایف ، مسئولیت ها ، حقوق و محیطی که کارمند قرار است در آن مشغول به کار شود ، اخلاق کارگزاری و روابط انسانی در محیط کار .
۳/۱/ج ) مسئول تدوین و طراحی دوره :
معاونت برنامه ریزی و پژوهش شهرداری

اسلاید ۹ :

۱۰/۱/ج ) ملاک موفقیت در دوره :
کسب حد نصاب نمره از آزمونی که در پایان دوره به عمل می آید .
۱۱/۱/ج ) نظارت و ارزشیابی دوره :
نظارت و ارزشیابی دوره به منظور اطمینان از حسن اجرا و دریافت باز خورد برای انجام اصلاحات لازم به عهده معاونت برنامه ریزی و پژوهش است .

اسلاید ۱۰ :

دوره های شغلی به دو دسته زیر تقسیم می گردد :
 
۱- دوره های مشترک اداری 
 
۲- دوره های شغلی اختصاصی 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد