بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

پس از جنگ جهانی دوم ،وضعیت جدیدی در جهان شکل گرفت . امریکا و شوروی به عنوان دو ابر قدرت شرق و غرب در برابر هم صف آرایی کردند . از آنجایی که ایران در همسایگی شوروی واقع شده بود ، برای هر دو ابر قدرت اهمیت زیادی داشت . با کودتای 28 مرداد ، ایران زیر سلطۀ امریکا قرار گرفت . امریکایی ها شاه را وادار کردند تا طرح های مورد نظر آنان را باعنوان اصلاحات اجتماعی به اجرا در آورد . اهداف اصلی اصلاحات امریکایی عبارت بود از :
1-جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران
2-ممانعت از شکل گرفتن نهضت های مردمی
3-وابستگی کامل اقتصادی و فرهنگی ایران به امریکا
محمدرضا شاه به منظور انجام برنامه های امریکایی در ایران ، ابتدا علی امینی و سپس اسدالله عَلَم را که به سر کردگی او اطمینان داشت ، به نخست وزیری منصوب کرد.

اسلاید 2 :

پس از درگذشت آیت الله بروجردی در سال 1340 ش . شاه احساس کرد زمان برای اجرای اصلاحات مورد نظر امریکا فرا رسیده است . او تصور می کرد با رحلت مرجع بزرگ شیعیان ، روحانیت و مرجعیت ضعیف شده اند و توان ایستادگی در برابر حکومت او را ندارند ؛ از این رو ، در سال 1341 ش . دولت عَلَم تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند . به موجب یکی از بندهای آن ، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن توسط انتخاب شوندگان حذف شد و به جای آن می توانستند به هر کتاب آسمانی سوگند یاد کنند.
امام خمینی نخستین مرجع تقلیدی بود که با این تصویب نامه مخالفت کرد . ایشان یقین داشت هدف تصویب نامۀ مذکور ، تضعیف اسلام است . امام خمینی ، دیگر مراجع و علما را نیز به اعتراض علیه تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و ولایتی فرا خواند . سرانجام ، در نتیجه اعتراض و مخالفت جدّی امام خمینی و دیگر مراجع ، رژیم مجبور شد تصویب نامۀ مذکور را لغو کند .

اسلاید 3 :

مدتی بعد از لغو تصویب نامۀ انجمن های ایالتی و ولایتی ، شاه زیر فشار دولت امریکا اعلام کرد که قصد دارد اصول شش گانه ای را موسوم به « اصول انقلاب سفید » به همه پرسی بگذارد . امام خمینی با درک ماهیت و اهداف این اصول ، مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و ضمن غیر قانونی دانستن همه پرسی ، از مردم خواست در همه پرسی مذکور شرکت نکنند . مردم تهران و قم در پشتیبانی از امام و در اعتراض به اصول شش گانه و همه پرسی آن ، تظاهرات با شکوهی برگزار کردند . رژیم در بهمن 1341 ، همه پرسی مورد نظر خود را انجام داد و مدعی شد که اکثریت مردم موافق اصول یاد شده اند . این همه پرسی فرمایشی نیز نتوانست امام را از مخالفت با اصلاحات امریکایی باز دارد.

اسلاید 4 :

فاجـعۀ فیـضیه
روز دوم فروردین 1342 ، به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق ( ع ) مجلس سوگواری در مدرسه فیضیه قم برگزار شد . رژیم شاه ، چون از گسترش دامنۀ اعتراض های مردم خشمگین بود ، کماندو های خود را به آن مدرسه فرستاد ؛ آنها نیز به طرز هولناکی جمعیت سوگوار از جمله طلاب را مورد هجوم قرار دادند و تعدادی از آنان را شهید و زخمی کردند.

اسلاید 5 :

منع سکوت و باز خواست دولت توسط امام خمینی
پس از هجوم وحشیانۀ مأموران حکومت به مدرسۀ فیضیه ، امام خمینی طیّ اعلامیه ای خطاب به مردم و علما ، هرگونه سکوت در برابر جنایات رژیم را حرام دانست و تأکید کرد که اظهار حقایق واجب است . ایشان خود گام اوّل را برداشت و عَلَم ( نخست وزیر وقت ) را در مورد مسائلی مانند حمله به مردم در بازار تهران ، همه پرسی و فاجعۀ مدرسۀ فیضیه بازخواست کرد .

اسلاید 6 :

عاشورای سال 1342 ش .
با فرا رسیدن ماه محرم که مصادف با خرداد 1342 بود ، امام به روحانیان و سخنرانان مذهبی توصیه کرد که در برابر اقدامات غیر اسلامی و ظالمانۀ رژیم سکوت نکنند . ایشان هم چنیین از آنان خواست که خطر دولت غاصب اسرائیل را به مردم گوشزد کنند . حکومت پهلوی ضمن به رسمیت شناختن اسرائیل ، با آن دولت اشغالگر روابط دوستانه برقرار کرده بو د .

اسلاید 7 :

ساواک پیش از فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا ، به سخنرانان تذکر داد در صورتی اجازة سخنرانی دارند که شروط زیر را رعایت کنند:
1-علیه شخص اول مملکت ، یعنی شاه ، سخنی نگویند .
2-علیه اسرائیل مطلبی بیان نکنند .
3-مرتب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر است .
با وجود مراقبت و سخت گیری های شدید پلیسی و امنیتی ، روز عاشورا جمعیت کثیری از مردم تهران به خیابان ها ریختند و به طرف دانشگاه حرکت کردند و از آنجا تا مقابل کاخ مَرمَر پیش رفتند و شعار « مرگ بر دیکتاتور » را سر دادند . این جمعیت و آن حرکت ها و شعارها که تا آن زمان بی سابقه بود ، به شاه فهماند که نهضت امام خمینی در میان مردم سخت ریشه دار است .

اسلاید 8 :

سخنرانی تاریخی امام در روز عاشورا
در روز عاشورا ، مردم شهرهای مختلف که به قصد زیارت به قم آمده بودند ، همراه با روحانیان و گروه زیادی از مردم این شهر ، برای شنیدن سخنان امام خمینی در مدرسۀ فیضیه و صحن های حرم حضرت معصومه ( س ) و میدان آستانه اجتماع کردند . رژیم که از تمایل زیاد مردم به شنیدن سخنان امام اطلاع داشت ، کوشید تا از سخنرانی ایشان جلو گیری نماید ، امّا امام با قاطعیت تمام وارد مدرسۀ فیضیه شد و در یک سخنرانی علیه حکومت شاه و وابستگی آن به بیگانگان به سخن پرداخت . در ادامه ، بخشی از سخنان امام را می خوانید .

اسلاید 9 :

آیا می دانید ؟
« اگر دستگاه جبّار ایران با مراجع سر جنگ داشت و با علمای اسلام مخالف بود ، به قرآن چه کار داشت ؟ به مدرسۀ فیضیه چه کار داشت ؟ به طلاب علوم دینیه چه کار داشت ؟ به سید 18 سالۀ ما چه کار داشت ؟ ( اشاره به یکی از طلاب جوان که در وقایع مدرسۀ فیضیه شهید شده بود ) سید 18 سالۀ ما به شاه چه کار کرده بود ؟ به دولت چه کرده بود ؟ به دستگاه جبّار ایران چه کرده بود ؟ به این نتیجه می رسیم که اینها با اساس کار دارند ، با اساس اسلام و روحانیت مخالف اند ، اینها نمی خواهند این اساس موجود باشد ، اینها نمی خواهند صغیر و کبیر ما موجود باشد . اسرائیل نمی خواهد در این مملکت قرآن باشد . اسرائیل نمی خواهد در این مملکت علمای اسلام باشند. اسرائیل نمی خواهد در این احکام اسلام باشد ، اسرائیل نمی خواهد در این مملکت دانشمند باشد .

اسلاید 10 :

اسرائیل به دست عمال سیاه خود مدرسۀ فیضیه را کوبید ، ما را می کوبد ، شما ملت را می کوبد ، می خواهد اقتصاد شما را قبضه کند . می خواهد تجارت وزارت و زراعت شما را از بین ببرد ، می خواهد ثروت شما را تصاحب کند . اسرائیل می خواهد به دست عُمّال خود آن چیزهایی را که مانع او هستند ، آن چیزهایی را که سد راهش هستند از سر راه بردارد. »
«ای آقای شاه ، ای جناب شاه ، بدبخت ، بیچاره ، به شما نصیحت می کنم . ای جناب شاه ، من به تو نصیحت می کنم . دست از این اعمال و رویه بردار ! من میل ندارم که اگر روزی ارباب ها بخواهند تو بروی ، مردم شکر گزاری کنند ! من نمی خواهم تو مثل پدرت باشی .... بد بخت ، بیچاره ، 45 سال از عمرت می رود . کمی تأمل کن ! کمی تدبّر کن ! قدری عواقب امور را ملاحظه کن ! کمی عبرت بگیر ! عبرت از پدرت بگیر ! »

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید