بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

بنا به تعریف، پژوهش عبارت است از جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر سیستماتیک داده ها جهت یافتن پاسخ به یک پرسش و یا راه حل برای یک مشکل

اسلاید 2 :

1-  مشکل یا مسئله را بطور وضوح بیان نماید.

2- هدفمند تدوین شده ، بر روي مسايل اولويت دار متمركز شود.

3- بر پایه داده های موجود و یافته های مثبت و منفی بنا شود.

4- داده های جمع آوری شده را بر حسب نياز به گونه ای تجزیه و تحلیل و ارائه نماید که پاسخگوی سئوالات اصلی تحقیق باشد.

اسلاید 3 :

5- به اصل هزینه و اثر بخشی توجه كند .

6-  نتايج برای مدیران ، تصمیم گیران و جامعه قابل استفاده باشد.

7- با همكاري متخصصين رشته هاي مختلف انجام گيرد.

اسلاید 4 :

ž

Prepared by:

   Dr. Soltan Ali Mahboob, professor            ofNutrition Research Center, Tabriz University of Medical Sciences

Zahra Abdollahi, MSPH, Senior expert of Nutrition Department, MOH&ME

HamedPouraram, MS, senior expert of Nutrition Department, MOH&ME

December 2006

ž

اسلاید 5 :

 This book will be a good example for the countries in the region to develop the national food / flour fortification plan in order to combat micronutrient deficiencies

اسلاید 6 :

  This book could be a model of developing the national food/ flour fortification plan.

ž

اسلاید 7 :

به منظور نهادینه کردن امنیت غذا و بهبود تغذیه مردم و ... وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یکسال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام نماید.

.....................

اسلاید 8 :

بدون اغراق بايد اظهار كنم كه پيشنهادات شاخه مطالعاتي گروه تبريز يكي از مهمترين اسناد موفقيت هاي اين طرح است كه عنوان بارز و جالبي از يك ديدگاه چند بخشي و چند انضباطي و حاصل تفكر منسجم چند رشته مختلف است كه حاصل آن ايجاد الگوي توانمند براي رسيدگي به مشكلات استان خواهد بود.

اسلاید 9 :

دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت ، سیاستگذاری ، ارزشیابی و هماهنگی امنیت غذا و تغذیه در کشور و ... اقدامهای ذیل را به عمل آورد :

žالف- تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذائی

žب- تهیه و اجرای برنامه آموزشی لازم به منظور ارتقای فرهنگ و سواد تغذیه جامعه

ž.................................

اسلاید 10 :

اولويت هاي پژوهشي در حقيقت چهار چوب اساسي است كه در قالب آن مسايل و مشكلاتي كه اهميت ، ضرورت و فوريت براي تحقيق دارند مشخص مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید