بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

شعر محصول بی تابی آدم است در لحظاتی که شعور نبوّت بر او پرتو انداخته. حاصل بی تابی در لحظاتی که آدم در هاله ای از شعور نبوّت قرار گرفته...

مهدی اخوان ثالث

(روشن تر از خاموشی/حسن کاخی/ص447)

اسلاید 2 :

q نام: مهدی اخوان ثالث

q تخلص: م.امید

q زادهنگام: 1307 خورشیدی

q زادجای: مشهد

q مرگ هنگام: 1369 خورشیدی

q آرامگاه: توس

q آثار:

ارغنون/ زمستان/ آخر شاهنامه/

از این اوستا/ زندگی می گوید امّا.../

در حیاط کوچک پاییز در زندان/

دوزخ اما سرد     

و

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

اسلاید 3 :

   شاعر نمی تواند و نباید «کار» دیگری جز شعر و «زندگی» دیگری جز زندگی شعری داشته باشد. قضیه به این آسانی ها که عامه تصور کرده اند، نیست.

   باید همه عمر،هستی،هوش، همه خان و مان و خلاصه تمامت بود و نبود وجود را داد؛ باید خود را وقف کرد؛ فروخت؛ باید تارک الدنیا و راهب و شمن این صنم شد و عابد این معبد؛ آن وقت تازه ممکن است نازنین گوشه ابرویی نشان دهد و شبانگاه، یا هر آن گاه که خلوت را مناسب بیند، آهسته پاورچین پاورچین به بالین دیوانه و بیمار عزیز خود بیاید: زلف آشفته و خندان لب و مست و بپرسد آیا خوابت هست؟

مهدی اخوان ثالث

(روشن تر از خاموشی/حسن کاخی/ص449)

اسلاید 4 :

   مهدی اخوان ثالث، در میان شعرای معاصر، زبانی خاص و یگانه دارد؛ زبانی نو و کهن؛ زبانی که یادآور سبک شکوهمند خراسانی، در محدوده قرن 4 تا 7، با همان شکوه، صلابت و فخامت است. به درستی که آشنایی با کلام سخنورانی نامدار همچون حکیم توس در شعر وی پیداست و انکارناشدنی.

   او با لفظ و ساختار قدرتمند سروده های خود، اثبات نمود که می شود به سبک نیما شعر گفت و تأثیرگذار بود و در خوانندگان همان حس شعر موزون سنـّتی را برانگیخت.

اسلاید 5 :

   شعر اخوان، در حقیقت پلی است بین شعر سنـّتی دیروز و شعر مدرن امروز.

   گویی که او پیش از نیما می زیسته است و رابطه ی راستین بین شعرهای کلاسیک و شعرهای نیمایی هموست.

محمّد حقوقی، نظریّه پرداز شعر معاصر

(شعر زمان ما،2، محمّد حقوقی، ص61)

اسلاید 6 :

درباره ی شعر اخوان:

Øباستان گرایی(Archaism):

این ویژگی در کلام و اندیشه ی شاعر باستان گرای ما به خوبی پیداست. برای نمونه:

در شعر آخر شاهنامه، رسیدن به دوران اوج تمدن سرزمین کهن پارس را آرزو می کند:

گاه گویی خواب می بیند

خویش را در بارگاه پرفروغ مهر

طرفه چشم انداز شاد و شاهد زرتشت

...یاد ایام شکوه فخر و عصمت را

می سراید شاد...

 

اسلاید 7 :

و یا در شعر تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، پیوسته از دوره ی افتخار ایران زمین که همان عهد باستان است، سخن به میان می آورد: 

ز پوچ جهان، هیچ اگر دوست دارم         تو را ای کهن بوم و بر! دوست دارم

تو را ای کـــهن پیـــرِ جــــاوید برنا          تو را دوسـت دارم، اگر دوست دارم

تو را ای گرانمایه! دیریـــنه ایـران!          تو را ای گرامی گـهر! دوست دارم

تو را ای کــهـن زادبوم بــزرگـــان!          بزرگ آفــرین نـــامور دوســت دارم

اگر قول افسانه یا متن تـــــاریــخ          و گر نقد نـَقل و سـِـیَـر دوست دارم

هم اُرمَزد و هم ایزدانت پرستـم           هم آن فرّه و فروهــــر دوست دارم

به جان، پاک پیغمبر ِ باســتانـت           که پیری ست روشن نگر دوست دارم

سه نیکش بهین رهنمای جهان است    مفیدی چنین مختصر دوست دارم

ابَر مــرد ایــــرانیی راهــــبر بود             من ایـرانـی راهــبـــر دوست دارم

تو در اوج بودی به معنا و صورت

من آن اوج قدر و خطر دوست دارم

اسلاید 8 :

Øکاربرد واژگان کهن:

üفعل:

نماندستم نپیموده به دستی هیچ سویی را (ماضی نقلی)

کسی سر بر نیارد کرد... (فعل شبه معین منفی)

üاسم:

نه مهرفسون، نه ماه جادو کرد

عاجگون سُتوار زنجیری ست

و گرشاسپ دلیر، آن شیر گــُندآور

... انیران را فروکوبند و این اهریمنی رایات را بر خاک...

اسلاید 9 :

Øتتابع اضافات:

مسیحایِ جوانمردِ من ای ترسایِ پیر ِ پیرهن چرکین

به تابوتِ ستبر ِ ظلمتِ نــُه تویِ مرگ اندود پنهان است

داستان از میوه های سر به گردون سایِ اینک خفته در تابوتِ پستِ خاک می گوید

اسلاید 10 :

qدر قالب های گوناگون، به جز نیمایی، شعر سروده:

مثنوی، قصیده، قطعه، غزل و مستزاد

—بنام ترین اشعار وی:

خان هشتم، کتیبه، آدمک، قاصدک، باغ بی برگی، زمستان، آخر شاهنامه، میراث و قصه شهر سنگستان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید