دانلود مقاله آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس

word قابل ویرایش
16 صفحه
5700 تومان

آسیب‌ها و خطرات مالی ـ مدیریتی موجود در منطقه آزاد تجاری ارس
بررسی موردی: پول شویی

از آنجا که مدتی است منطقه‌ی آزاد ارس به عضویت «مناطق آزاد تجاری ایران» پیوسته است، و با توجه به خطرات مالی ـ مدیریتی خاصی که چنین مناطقی را تهدید می‌کند، به‌منظور جلوگیری از آسیب‌ها و خطرات موجود در این مسیر، بررسی و تحلیل چالش‌های خاص این مناطق امری ضروری می‌نماید. اما به‌راستی مهمترین خطری که هر منطقه‌ی تجاری، و به طور خاص منطقه تجاری

ارس، را تهدید می‌کند چیست؟
اسلام می فرماید، اگر آلوده شود حرام است.
پزشکان هشدار داده اند، آن یکی از بزرگترین انتقال دهنده ی باکتری ها است.
هندی ها اعتقاد دارند که آن دو رنگ بیش ندارد: سفید یا سیاه.
عوام می گویند مانند چرک کف دست است.
مدیران مالی چنین تعبیر می¬کنند که آن خونی است در رگهای صنایع تولیدی، که با آلوده شدن آن سیستم مریض و اقتصاد کشور نابود خواهد شد.
همان وسیله، چیزی است که انسانها برای تبادل خواسته ها، و نیازها ی شان از آن استفاده می کنند.
اگر به گذشته¬ی تاریخ نگاهی بیاندازیم، می¬بینیم که برای تداوم حیاط انسان ها، نیاز هر فرد با تلاش فردی
(شکار– تولید….) تامین می¬شد، ولی با گذشت زمان بشر هرگز به تولید شخصی قانع نبود. اگر در آن روز
نمی¬توانست با زور هر چه می¬خواهد به چنگ بیاورد ناگزیر حاضر می-شد از راه معاوضه¬ی جنس (معاوضه مستقیم کالا به کالا) نیازهای عادی زندگی را فراهم کرده از این راه امرار معاش نماید. تا آنکه راه مبادله غیر مستقیم کالا با کالا را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش آن گردید. آن چیزی نیست مگر پول کذایی که به طرق مختلف شسته می شود.
با گذشت زمان تولید پول و مصرف آن شکلهای گوناگونی را به خود گرفته است. در اینجا به بخشی از آن خواهیم پرداخت که از مسیر صاف و مستقیم خود منحرف گشته و به پول کثیف تبدیل شده است و عده¬ای برای تطهیر کردن آن دست به پول شویی می زنند.

برای روشن شدن بهتر موضوع لازم است تا سؤالات زیر طرح و به آن پاسخی داده شود:
• پول شویی چیست؟؛
• چگونگی پیدایش پول شویی؛
• شغل هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند؛
• پول شویی در کجا صورت میگیرد؛
• گونه های پول شویی؛
• شیوه های پول شویی؛
• تاثیرات پول شویی بر اقتصاد؛
• نگاهی به پول های کثیف در جهان؛
• آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؛
• تدابیر واقدامات صورت گرفته مبنی بر جلوگیری از پول شویی؛
• نتیجه
• پیشنهادات.

۱ – پول شویی (Money Laundry) چیست؟

موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولاً همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است .پول شویی زمانی اتفاق می¬افتد که درآمد های کسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینکه از حالت غیر قانونی خارج شوند و مشکل پولهای معمول را به خود بگیرند، به وسیله پول شویی تطهیر می شوند.
پول شویی فرایندی است که در طی آن در آمد های غیر قانونی را قانونی جلوه می دهند. و به تعبیر دیگر قانونی کردن درآمد های غیر قانونی، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام ویا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می‌باشد. انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه می شود.
 پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون: مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.
 پولهای خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است، ولی از نظارت دولت پنهان می¬ماند و دولت از آنها بی اطلاع است که معمولا برای فرار از مالیات این کارها را انجام می دهند.
 و پولهایی سیاه: حاصل از قاچاق کالا است، به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیداش این پول می شود.
– چگونگی پیدایش پول شویی
پول شویی یک پدیده تاریخی است. نخستین بار فردی بنام آلکاپون گروهی به اسم آلکاپونها تشکیل داد واین گروه در جریان روز از مردم اخاذّی می¬کردند و برای پنهان کردن این شیوه عمل خود، رختشویخانه‌ای (خشکشویی) تأسیس وبه این طریق وانمود می‌کردند که درآمد خویش را از این راه بدست می‌آورند و نه از راه نامشروع، وبه این ترتیب اصطلاح پول¬شویی شکل گرفت. و ریشه درمالکیت خشکشویی ها توسط مافیا در ایالات متحده آمریکا دارد و به دهه های ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ برمی‌گردد.
– شغل هایی که در معرض پول شویی قرار می گیرند:
هر شغلی که با پول نقد و موارد زیر سر و کار دارد در معرض پول شویی قرار می گیرد:
سیستم بانکی (بانکهای عامل، بانکهای کارگزار، بانکهای برون مرزی)، بازار سهام و اوراق قرضه، شرکتهای بیمه (بیمه عمر)، شرکت های ساختمانی، عتیقه فروشی، جواهرفروشی، صرافیها، آژانس های مسافرتی و شرکت¬های حمل و نقل، بنگاه های اتومبیل، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های خیریه در معرض پول شویی می باشند.

– پول شویی در کجا انجام می گیرد؟
انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است: شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پول شویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود.
• بخش های رسمی ، بخصوص بازار های مالی که از کارایی لازم برخوردار نباشد.
• بخش های غیر رسمی اقتصادی که فعال باشند.
• روشهای پول شویی برای دست اندرکاران بازار های مالی قانونی، بانکها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد.
• بازار های مالی بصورت حایشه‌ای و توسعه نیافته، اما مرتبط با بازار های مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
• ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
• قوانین ضد پول شویی چندان فعال نباشد.
• و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

– گونه های پول شویی
 پول شویی درونی: شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه در داخل خاک یک کشور به وجود می آید و در همان کشور هم شسته می¬شود.
 پول شویی مهار شونده: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می¬شود.
 پول شویی بیرونی: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می-شود.
 پول شویی وارد شونده: که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
– شیوه های پول شویی
شیوه های تطهیر پول پیچیده و متنوع است ، این شیوه ها به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی، قوانین و مقررات کشوری که در آن‌جا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی کشوری که پول در آنجا تطهیر می شود، بستگی دارد. از معمولترین و مهمترین شیوه های پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به

عملیات پول شویی، مقادیر زیاد پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا بطوری مستقیم در بانک سرمایه گذاری می‌کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول می¬توان به سرمایه‌گذاری موقت در مؤسسات تولیدی، تجاری قانونی، سرمایه گذاری در بازار های سهام و اوراق بهادار، ایجاد سازمان های خیریه قلابی، سرمایگذاری در بازارهای طلا و الماس، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی (انتیک) وانتقال پول به کشور های دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوییس

اشاره نمود. پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه¬گذاری شود و در طول گردش دست بدست شدن با پول های پاک مخلوط می‌شود، بطوری که دیگر شناسایی آن نا ممکن می گردد.

استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی متداول است. یکی از شیوه های آن ، سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی (ساخت و ساز) و حتی به ظاهر تحسین برانگیز، می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد