بخشی از مقاله

آمادگی جسمانی نیروهای مسلح

اهمیت تربیت جسمی و روحی نیروها به رغم پیشرفت تکنولوژی جنگ و سلاح‏های فوق مدرن، اهمیت توانایی روحی وجسمی نیروهای مسلّح به عنوان یک ضرورت پایدار برای نیروهای مسلّح همچنان دررأس برنامه‏های نظامیان می‏باشد. به همین دلیل در کشورهای دنیا جایگاه ویژه‏ای برای‏تربیت بدنی جهت نیروهای مسلّح در نظر گرفته شده است به عنوان مثال: در ارتش‏آمریکا، برای دانشجویان کادر افسری، دو ترم دوره‏های تربیت بدنی در چهار سال‏برنامه ریزی شده است. که در طی این مدت، می‏بایست با «اصول آمادگی جسمانی»،«ور

زش‏های رزمی»، «ورزش‏های تخصّصی»، «دفاع شخصی» و کسب «مهارت‏های‏مربی‏گری» آشنا شوند. گروه آموزشی تربیت بدنی نیز مسؤول اجرای برنامه‏های فوق‏می‏باشد[ - ر.ک. آشنایی با نظام آموزشی ارتش‏های جهان، شماره یک، دانشکده افسری وست پونیت، ص ۱۴۰، ستاد مشترک سپاه، اداره آموزش تربیت جسمی و روحی در اسلام تربیت بدنی در قانون اساسی و قوانین نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران به این مهمّ تو

جه شده است. در قانونی اساسی دراصل سوّم، مادّه ۳ بر تعمیم و گسترش امر تربیت بدنی تصریح و تأکید شده است. نیز درمادّه ۵۵ قوانین نیروهای مسلّح، سپاه‏پاسداران موظّف شده در کلیه آموزش‏ها و در حین‏خدمت برنامه‏های لازم را به منظور کسب آمادگی جسمانی پرسنل، متناسب بامأموریت‏ها، پیش بینی و اجرا نماید - مجموعه قوانین نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کلّ قوا، حضرت آیة الله العظمی خامنه‏ای با تأکید بر ورزش و فوائد آن‏می‏فرماید: «ورزش نوعی قدر دانستن از توانایی‏های جسمی است و الان است که شما با ورز

ش‏می‏توانید قدر جسم را بدانید و چقدر خوب می‏توانید از ورزش برای جسم و سلامتی‏بهره‏برداری نمایید.[ - دژهای استوار، ص ۳۵۹، (خرداد ۱۳۷۱) ]. «آن جوان‏های نظامی، انقلابی باید ورزش کنند. امکانات‏ورزشی برایشان فراهم کنید؛ بنده این‏ها را اسراف نمی‏دانم.[ - همان، ص ۳۶۰، (۱۷/۸/۷۴) ]فرآیند و آثار تربیت جسمانی بوعلی‏سینا تربیت بدنی را به عنوان یک عنصر اصلی در سلامت فکری و جسمی‏معرفی می‏کند. تندرستی، تقویت قوای بدنی و آمادگی برای جهاد و مبارزه، دفع بیماری‏های روحی‏و جسمانی، هماهنگی سلول‏های عصبی و عضلانی، تسهیل بخشید

ن به دستگاه گوارش‏و ... از آثار ورزش است که بوعلی‏سینا و دیگر اندیشمندان اسلامی به آن اشاره‏کرده‏اند[ - ر.ک. تربیت بدنی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، عباس قنبری نیاکی، ج ۱، ص ۶۳ ][ - همان، ص ۳۶۰، (۱۷/۸/۷۴) ] شیوه‏های تربیتی شیوه‏های راهبردی تربیت جسمانی که لازمهء نیروهای مسلح و متناسب بامأموریت‏های آنان است، به عنوان پاسداران و حافظان انقلاب اسلامی و ارزش‏های آن ومدافعان اسلام ناب محمّدی صلی الله علیه و آله عبارت است از: الف - آموزش‏های عقیدتی - سیاسی جهت تربیت عقلانی و اخلاقی (تربیت روحی)که این موضوع در درس پیشین تبیین شد. ب - آموزش‏های تربیت بدنی، شامل ورزش‏های رزمی، شنا، اسب‏دوانی، تیراندازی،اصول آمادگی جسمانی، دفاع شخصی و مبارزه تن به تن

، ورزش‏های قهرمانی تخصّصی که‏نیروها در یک یا چند رشته از آن ورزش‏ها فعالیت مستمر داشته باشند. آشنایی با فنون‏مربی‏گری و اداره تیم‏های ورزشی، کسب مهارتِ سرمربی امور تربیت بدنی. در نهایت وضعیت پیشرفت تربیت جسمانی توسط مشاوران یا اساتی

د راهنما ومسؤولان در آموزش‏ها و ورزش‏های عملی مطابق با وضعیت جسمانی و ارائه راه‏حل‏کسب تجربیات و آمادگی توانائی‏های جسمی می‏بایست بررسی شود. خلاصه درس تربیت یعنی به فعلیّت درآوردن استعدادهای درونی یک شی‏ء. تقویت هر دو بعد جسمانی وروحانی انسان آموزش و تربیت می‏طلبد. به رغم پیشرفت تکنولوژی، اهمیت توانایی جسمی و روحی‏نیروهای رزمی به عنوان یک ضرورت همچنان در ارتش‏های دنیا مطرح است و برای این منظوربرنام

ه‏ها و دانشکده‏هایی در نظر گرفته شده است. از دیدگاه اسلام نیز موضوع از اهمیت بالایی‏برخوردار است. اسلام سه جنبهء تربیتی برای انسان‏ها در نظر گرفته که از لحاظ عمل تفکیک ناپذیرند:تربیت عقلانی، تربیت اخلاقی و تربیت جسمانی. موضوع در منظر قرآن کریم و روایات و سخنان امام‏خمینی رحمه الله مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین نیروهای مسلح به‏موضوع تربیت بدنی اشاره و به انجام آن تأکید شده است. سپاه پاسداران نیز متناسب با مأموریت‏های‏خود مأمور اجرای آن گشته است. تربیت جسمی یک عنصر اصلی در سلامت فکری و جسمی شناخته‏شده که در رفتار و اخلاق و توانمندی‏ها آدمی نقش بسزایی دارد. همچنان که گفته‏اند: عقل سالم دربدن سالم است. پرسش ۱ - تربیت را در سازما

ن‏های رزم معین نمایید. ۲ - گروه‏هایی از انسان‏ها که فقط به تربیت جسم یا روح پرداخته‏اند را نام ببرید و بنویسیدچرا اسلام به تربیت همزمان جسم و روح (اخلاق و عقل) سفارش دارد؟ ۳ - قرآن در کدام داستان، جسم قوی و سالم را یک ارز

ش برشمرده است؟ ۴ - مقام معظم رهبری در مورد تربیت جسمی چه فرموده‏اند؟ ۵ - تربیت جسمانی چگونه در پرورش روح و تعالی عبادات کمک می‏کند؟

- از منظر قرآن کریم در قرآن کریم به تربیت جسمانی و روحانی (عقلانی و اخلاقی) اشاره شده که به دوآیه بسنده می‏کنیم. نکته قابل ذکر این که در یک آیه به تربیت جسمی و عقلی و در آیه‏دیگر به تربیت جسمی و اخلاقی اشاره شده است. ۱- «إِنَّ اللََّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ[ - بقره (۲)، آیهء ۲۴۷ ] همانا خداوند او (طالوت) را بر شما برگزید و در علم و توانایی جسمی وسعت وفزونی بخشید از آیه شریفه چنین استفاده می‏شود ک

ه از شرایط رهبر و فرمانده، یکی «توانایی‏های‏علمی

و اندیشه» است و دوّم «سلامت و قدرت جسمانی». «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ[ - قصص (۲۸)، آیهء ۲۶ ]۲ - از منظر روایات در روایات آمده، قدرت جسمی و روحی یکی از خصوصیات بارز یاران و اصحاب‏حضرت مهدی(عج) در هنگام ظهور حضرتش می‏باشد. امام صادق علیه السلام می‏فرماید: «فَاِذََا هَزَّهََا لَمْ یَبْقِ مُؤمِنٌ اِلاََّ صََارَ قَلْبُهُ اَشَّدُ مِنْ زُبُرِ الْحَدیِِدِ وَاَعْطََی قُوَّة اَرْبَعیِِنَ‏رَجُلاً[ - غیبت النعمانی محمد بن ابراهیم نعمانی، باب ماجاء ذکر روایة رسول الله، ص ۱۶۷ ]۳- از منظر امام خمینی رحمه الله امام خمینی رحمه الله در این زمینه می‏فرماید: یک، ورزش جسمانی برای قوه پیدا کردن و قدرت پیدا کردن، وقتی قدرت جسمانی‏پیدا شد دفاع از مملکت می‏توانند بکنند، دفاع در برابر مخالفین که می‏خواهند به آنهاحمله بکنند، می‏توانند بکنند. یکی هم پرورش روحانی، که اگر پرورش روحانی در انسان پیدا بشود آن وقت‏قدرت جسمانی‏اش مضاعف می‏شود. شما کوشش کنید که آن قدرت را هم که قدرت الهی است... در شما پیدا شود... که هم جانب روحتان قوی باشد و هم جانب‏جسمتان قوی باشد[ - صحیفه نور، ج ۷، ص ۴۸ ] عقل سالم در بدن سالم است. شما اگر دقت کنید در حال جوان‏ها و طبقات جامعه‏می‏بینید که آنهایی که در عیش و عشرت می‏گذرانند حقیقتاً عیش و عشرت نیست،بدن‏ها (ی آنها) افسرده و روح‏اشان پژمرده و کسالت سرتاپای آنها را گرفته است.اگر دو ساعت عشرت می‏کنند بیست و دو ساعت در ناراحتی آن هستند. [امّا] آنهایی‏که اهل خدا هستند، توجه به خدا دارند ورزش جسمی می‏کنند و ورزش روحی، آنهادر تمام مدت اشخاصی هستند که پژمردگی در آنها نیست، افسردگی در آنها نیست[ - همان ، ج ۹، ص ۷۴ ] از مطالب این بخش نکات ذیل استنباط می‏شود: ۱- اهمیت و تأکید اسلام بر تربیت جسمانی و روحانی. ۲- مطرود بودن تربیت تک‏بعدی در اسلام، آن گونه که در نظام‏های غیر اسلامی‏مطرح است. ۳- رابطه تنگاتنگ تربیت جسمانی و تربیت روحانی. این دو، چون دو بال در رشد وارتقاء کیفیت و توانمندی نیروها تأثیربخشند. وجود یکی بدون دیگری، ارزش و کارآیی‏چندانی ندارد. زیرا اگر روح قوی باشد امّا جسم ضعیف و بیمار، این فرد قدرت تحرکات‏لازم را ندارد و در نتیجه غیر مفید خواهد بود. و برعکس اگر فردی از لحاظ جس

مانی،قوی و نیرومند و ورزیده باشد، اما از روحیه‏ای ضعیف و بیمار و افسرده برخوردار وفاقد هدف و انگیزه، ضرر و خسارتش بیش از کارآیی مفیدبودنش خواهد بود. ۴- تأثیرگذاری هر یک از تربیت جسمانی و روحانی بر یکدیگر. در سخنان امام‏خمینی علیه السلام به هر دو مورد اشاره شده بود. «اگر پرورش روحانی در انسان پیدا شود آن‏وقت قدرت جسمانی‏اش مضاعف می‏شود...» «عقل سالم در بدن سالم است.».

پلیس‌ها باید در ورزش‌های رزمی کمربند بگیرند


تربیت بدنی نیروی انتظامی تلاش زیادی می‌کند که تمام کارکنان ناجا را درگیر ورزش کند. البته آنها به هدف خود هم رسیده‌اند. سردار‌هاشمی، مدیرکل تربیت بدنی ناجا و مجموعه زیر نظر او به جایی رسیده‌اند که توانسته‌اند تمام کارکنان نیروی انتظامی را حداقل هر چند سال یک بار درگیر ورزش کنند.
در نیروی انتظامی قانونی تصویب شده که طبق آن هر کسی می‌خواهد ترفیع درجه بگیرد، باید ابتدا از تربیت بدنی یک کمربند ورزش‌های رزمی بگیرد و س

پس می‌تواند برای گرفتن درجه خود اقدام کند.
سردار‌هاشمی در مورد این موضوع می‌گوید: «هر کسی که می‌خواهد ترفیع درجه بگیرد، باید یک کمربند ورزش‌های رزمی را بگیرد. حالا می‌تواند به کلاس‌های آموزشی بیرون برود و در رشته‌یی که آن را دوست دارد، شرکت کند و یا می‌تواند به ما مراجعه کند و دفاع شخصی که ورزش رسمی نیروهای انتظامی است را یاد بگیرد. ما برای ترفیع درجه فقط دفاع شخصی را آموزش می‌دهیم. آموزش‌های ما هم استاندارد و طبق قوانین بین‌المللی است. می‌توانند از مدرکی که ما به آنها می‌دهیم، بیرون از ناجا هم استفاده کنند. این جزو آموزش‌های اجباری کارکنان ناجا است و تا زمانی که در ورزش‌های رزمی یک درجه ترفیع نگیرند، نمی‌توانند به درجه‌های نظامی بالاتر برسند.» همین موضوع باعث بالا رفتن آمادگی جسمانی کارکنان ناجا می‌شود. اجباری بودن آن هم مزیتی است که باعث می‌شود همه کارکنان درگیر ورزش شوند. نتیجه تح

قیقات انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که ورزش می‌کنند، اعصاب راحت‌تری دارند و خوش‌اخلاق‌تر هستند. همچنین بازده کاری این افراد بیشتر از کسانی است که ورزش نمی‌کنند. برای همین است که وزارتخانه‌ها و مراکز بزرگ دولتی در چند سال اخیر هزینه زیادی روی ورزش همگانی

خود کرده‌اند. اما ورزش همگانی برای نیروی انتظامی جنبه‌های دیگری هم دارد. اینکه کارکنان بازده کاری بیشتری داشته باشند یا اینکه اعصاب آنها راحت‌تر باشد، تنها دلیل ناجا برای اهمیت دادن به ورزش نیست. بلکه نیروی انتظامی که همیشه در درگیری‌ها و ماموریت‌های سخت و طاقت‌فرسا حضور دارد، باید آمادگی حضور در چنین ماموریت‌هایی را داشته باشد. کارکنان ناجا که همیشه درگیر صحنه‌های پرتحرک هستند، باید آمادگی جسمانی بالایی داشته باشند تا بتوانند از این صحنه‌ها موفق بیرون بیایند.
سردار‌هاشمی این موضوع را تایید می‌کند و توضیحی در مورد سایر برنامه‌های اجباری تربیت بدنی ناجا می‌دهد: «کار مهم دیگری که تربیت بدنی انجام داده، آمزش غوطه‌وری است. طبق این برنامه مراکز موظفند نسبت به آزمایش شنای کارکنان خود اقدام کنند. اگر کارمندی شنا بلد نبود، شامل این طرح می‌شود و باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کند. بعد از پایان دوره هم مدرکی به او داده می‌شود که نشان می‌دهد آن فرد شنا را یاد گرفته است. طرح ورزشی دیگری که برای همه کارکنان ناجا اجباری است، ورزش صبحگاهی است. ورزش صبحگاهی ناجا از مسایلی است که اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر ورزش صبحگاهی مثل صبحگاه مشترک برای تمام پادگان‌ها اجباری است. یعنی همانطور که موظفند هفته‌یی یک بار صبحگاه مشترک را برگزار کنند، باید هفته‌یی سه بار هم ورزش صبحگاهی را انجام دهند. در هفته سه روز ورزش صبحگاهی داریم که یک روز از آن کوهپیمایی است. کارکنان هر پادگانی و هر زیرمجموعه‌یی از ناجا موظف‌ هستند هفته‌یی یک بار به نزدیکترین کوه خود بروند و کوهپیمایی کنند.»
تربیت بدنی ناجا با تعاملی که با فدراسیون ورزش‌های همگانی داشته، ورزش صبحگاهی خود را با هماهنگی این فدراسیون برگزار می‌کند تا این ورزش علمی‌تر انجام شود. البته این تنها مر

بوط به خود کارکنان می‌شود. کارهایی هم هست که مسوولان زیرمجموعه‌های ناجا باید انجام دهند و نتیجه آن را به تربیت بدنی گزارش بدهند. مهمترین آنها آزمایش آمادگی جسمانی کارکنان است. چند ماه پیش نامه‌یی از تربیت بدنی ناجا به تمام استان‌ها ارسال شد که طبق آن باید از تمام کارکنان آزمایشی برای تعیین آمادگی جسمانی آنها گرفته می‌شد. در این نامه ذکر شده بود که نتیجه آزمون جسمانی باید تا آخر بهمن ماه به تربیت بدنی ناجا ارسال شود. در ح

ال حاضر این اتفاق افتاده و تربیت بدنی ناجا نتیجه آزمون تمام استان‌ها را در اختیار دارد. کارکنان تربیت بدنی هم فعلا در حال بررسی این نتایج هستند و به زودی استان‌های نمونه معرفی می‌شوند. از نکات قابل توجه این برنامه‌ها در نظر گرفتن استاندارد قد، وزن و آمادگی جسمانی است. به گفته سردار‌هاشمی یگان‌های ویژه، مراکز آموزش، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و استان‌های تهران و آذربایجان غربی و شرقی از واحدهای نمونه در بحث ورزش همگانی هستند.
آموزش‌ها و برنامه‌هاآموزش‌های اجباری که همان آزمون غوطه‌وری و گرفتن یک کمربند از رشته‌های رزمی است، آموزش‌های دیگری هم در دستور کار تربیت بدنی قرار گرفته است. برگزاری کلاس‌های آموزشی داوری و مربیگری رشته‌های مختلف از جمله این برنامه‌ها است. به‌تازگی یک کلاس مربیگری در سطح ناجا برگزار شده است. هیات دارت ناجا هم که از هیات‌های فعال به شمار می‌رود، در چند ماه گذشته کارهای زیادی برای همگانی کردن این ورزش

در ناجا انجام داده است. این هیات با هماهنگی فدراسیون مربوطه سعی می‌کند در تمام زیرمجموعه‌های ناجا به ورزش دارت توجه شود. حتی یکی از برنامه‌های آینده تربیت بدنی ناجا، همگانی کردن دارت است. سردار‌هاشمی می‌گوید: «می‌خواهیم دارت را تا رده پاسگاه جلو ببریم.»
سردار‌هاشمی خبری هم در مورد برنامه تربیت‌بدنی برای تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها به وسایل ورزشی می‌دهد: «می‌خواهیم در سال88 تمام پاسگاه‌ه

ا و کلانتری‌ها را به چهار وسیله مجهز کنیم. این دستگاه‌ها، وسایل بدنسازی و آمادگی جسمانی هستند که هر کدام از آنها توانایی انجام سه یا چهار حرکت مختلف را دارند. سیستان وبلوچستان هم به عنوان نخستین استانی انتخاب شده که این تجهیزات را به پاسگاه‌های خود می‌دهد. کلانتری‌ها و پاسگاه‌های این استان تا پایان سال 87 مجهز به این امکانات می‌شوند و بقیه استان‌ها هم سال آینده این تجهیزات را به کلانتری‌ها و پاسگاه‌های خود می‌دهند.»
همچنین تربیت بدنی ناجا ساخت کتابخانه‌های تخصصی ورزشی را

هم در دستور کار خود دارد. این کتابخانه‌ها قرار است در تمام استان‌ها تاسیس شوند تا کارکنان ناجا بتوانند مطالعاتی هم در زمینه ورزش داشته باشند. تعداد کتاب‌های ورزشی ناجا که برای این کتابخانه در نظر گرفته شده‌ است تا به حال به حدود 50جلد رسیده است. از برنامه‌های سال بعد در ورزش ناجا می‌توان به برگزاری 14 جشنواره ورزشی هم اشاره کرد. سردار‌هاشمی این خبر را می‌دهد و می‌گوید: «سال بعد 14 جشنواره ورزشی داریم. 7 جشنواره‌ س

راسری است و سایر آنها را پلیس‌های تخصصی برگزار می‌کنند.»
به گفته سردار‌هاشمی، تربیت بدنی به فرماندهی ناجا پیشنهاد داده که در مسابقات پلیس‌های جهان که سال آینده برگزار می‌شود، 60 نفر از ورزشکاران برتر ناجا شرکت کنند. البته هنوز مشخص نیست این اتفاق می‌افتد یا نه.
مقام‌های ناجا در مسابقات نیروهای مسلح
جشنواره‌یی که امسال در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد، یکی از بزرگترین برنامه‌های ورزشی نیروی انتظامی بود. به گفته سردار‌هاشمی در این جشنواره حدود 3500 نفر درگیر بودند؛ «اینکه 3500 نفر درگیر یک سری مسابقات ورزشی باشند، کار بزرگی است. این یکی از موفقیت‌های ورزش ناجا در سال 87 بود.» سال 87 یکی از پرکارترین سال‌هایی بود که تربیت بدنی ناجا گذراند. کسب مقام‌های قابل توجه در مسابقات نیروهای مسلح نشان از آمادگی کارمندان ناجا داشت که این آمادگی را در مسابقات داخلی ناجا به دست آورده بودند. نخستین افتخار در سال 87 توسط تیم کشتی کارکنان پایور به دست آمد. این تیم که در مسابقات کشتی کارکنان پایور نیروهای مسلح شرکت کرده بود، به نایب قهرمانی این مسابقات رسید. نیروی انتظامی میزبانی این مسابقات را بر عهده داشت. یک ماه بعد هم تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی ناجا در مسابقات نیروهای مسلح شرکت کردند که تیم کشتی آزاد نایب قهرمان شد و کشتی فرنگی نیز به نایب‌قهرمانی رسید. در مرداد ماه هم تیم جهت‌یابی نیروی انتظامی به مقام سوم مسابقات نیروهای مسلح رسید. تکواندوکاران دانشجوی ناجا هم که همیشه حرفی برای گفتن دارند، در مسابقات نیروهای مسلح قهرمان شدند. پس از آنها تیم‌های کشتی پهلوانی و هنرهای فردی، اسکی، تکواندو و آمادگی جسمانی ناجا نایب قهرمانی نیروهای مسلح را به خود اختصاص دادند. تیم شنای ناجا هم به مقام سوم این رقابت‌ها رسید. ورزش ناجا به حدی پیشرفت کرده که توانسته شش جایگاه تیم ملی تیراندازی را به خود اختصاص دهد. ناجا در تیم ملی تکواندو و کاراته هم نماینده دارد. کارکنان ناجا این آمادگی خود را مدیون مسابقات داخلی هستند که هر سال برگزار می‌شود. تربیت بدنی ناجا در سال 87، 22مور

د مسابقه ورزشی داشته که مهمترین آنها مسابقات والیبال سراسری کارکنان پایور، شنا، کشتی آزاد و فرنگی، تکواندو، والیبال سراسری بانوان، جشنواره ورزشی فرزندان دختر، جشنواره ورزشی فرزندان پسر، فوتسال و جودوی کارکنان بوده است. همچنین به مناسبت‌های مختلف مثل سالروز آزادسازی خرمشهر و 22 بهمن نیز مسابقاتی برگزار می‌شود.

ارتباط سن و شاخص توده بدن با فاکتورهاي آمادگي

جسماني در نيروهاي نظامي
هدف از انجام اين پژوهش تعيين ارتباط بين سن و شاخص توده بدن با برخي از شاخص هاي آمادگي جسماني( دراز و نشست ، بارفيكس و دو 6/1 كيلومتر ) در نيروهاي نظامي مي باشد .
جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه نيروهاي سالم و تندرست مرد سنين 18 تا 55 سال يكي از مراكز توپخانه نيروي زميني ارتش است كه ضمن هماهنگي با مسئول ورزش پادگان 793 نفر در رده هاي سني مختلف به عنوان نمونه در تحقيق شركت نمودند.
متغيرهايي كه در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفتند عبارت بودند از قد ، وزن ، شاخص توده بدن ، تعداد بارفيكس ، تعداد دراز نشست و زمان دويدن مسافت 6/1 كيلومتر.
تحليل آماري داده ها با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس ، توكي ورگرسيون چند گانه صورت پذيرفت.
نتايج نشان داد كه نمرات شاخص هاي آمادگي جسماني سه گانه و شاخص توده بدن در گروههاي سني هفت گانه متفاوت است.با افزايش سن افزايش معنا داري در شاخص توده بدن و كاهش معنا داري در اجراي شاخص هاي آمادگي جسماني سه گانه بدست آمد
رگر سيون چند گانه نشان داد سن به تنهايي پيش بيني كننده تغييرات عمده ايي در هر يك از آزمونهاي سه گانه آمادگي جسماني مي باشد . شاخص توده بدن تنها يك درصد (1%) تغييرات را پيش بيني مي كند .همچنين نتايج نشان مي دهد كه در حال حاضر ارتباط عامل سن با تحليل قواي جسماني نيروهاي مسلح در ايران نسبت به آمريكا بسيار چشمگيتر است .پيشنهاد مي شود واحد آمادگي جسماني و يا تشكيلات مناسب در كليه

واحدهاي نظامي تشكيل شده و ارزيابي دقيق آمادگي هاي جسماني بطور منظم و مستمر هر چهار ماه يكبار از همه نيرو ها انجام گيرد.
گروه ورزش - هرجا که نامي از نيروهاي مسلح به ميان مي‌آيد اولين چيزي که به ذهن خطور مي‌کند آمادگي جسماني و روحي کارکنان و به تبع آن آمادگي رزمي اين نيروهاست، نيروي زميني ارتش نيز با هدف حفظ و ارتقاي آمادگي جسماني و روحي کار

کنان در حوزه ورزش و تربيت بدني برنامه ريزي بلند مدت و موثري را داشته است.
ورزش و تربيت بدني از راه‌هاي موثر افزايش سطح شاخص‌هاي جسماني، روحي، رزمي و ايجاد انگيزه و روحيه بالاي خدمتي و تقويت اراده و اعتماد به نفس و نشاط در نيروهاي مسلح و آمادگي و ورزيدگي جسماني يکي از مهمترين عوامل حفظ آمادگي رزمي اين نيروهاست. در اين بين به ويژه ورزش‌هاي کاربردي مانند پنجگانه نظامي، ورزش‌هاي رزمي، تيراندازي جهت يابي و ... در نيرو‌هاي مسلح رواج بيشتري يافته است .
تشکيل پايگاهاي سنجش آمادگي جسماني ايجاد و تجهيز فضاهاي چند منظوره و سوله ورزشي در يگان‌ها و کوي‌هاي سازماني مرمت و باز سازي اماکن و تاسيسات ورزشي موجود، ايجاد زمين‌هاي چمن مصنوعي، تقويت ورزش سربازان در مراکز آموزشي، برگزاري ورزش‌هاي خانوادگي و اجراي همايش‌هاي راهپيمايي و کوهپيمايي از جمله اقدامات تربيت بدني نيروي زميني ارتش است که با نظارت هدايت و مساعدت فرماندهي اين نيرو و سازمان تربيت بدني انجام و يا در دستور کار قرار گرفته است .براي اطلاع بيشتر از فعاليت‌هاي ورزشي در نيروي زميني پاي صحبت‌هاي سرهنگ ستاد مرتضي حسن پور مديريت تربيت بدني و مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي اين نيرو نشستيم. باشگاه نيروي زميني ارتش به عنوان يکي از شاخص ترين باشگاه‌ها در سطح کشور مطرح است که در رشته‌هاي مختلف ورزشي فعاليت‌هاي قابل قبولي داشته و در طول 32 سال فعاليت خود به افتخارات زيادي دست يافته است و هم اکنون در 15 رشته ورزشي در سطح دسته برتر و دسته يک باشگاه‌هاي کشور حضوري فعال و در خور شأن نيروي زميني ارتش دارد. افتخاراتي که تربيت بدني نيروي زميني در سال 1389 بدست آورده عبارتند از :
- حضور 13 نفر از کارکنان پايور و وظيفه و کسب 8 مدال در مسابقات آسايي گوانگجو 2010 که در اين بين الهه احمدي عضو تيم تيراندازي کشورمان با کسب 3 مدال، مدال آورترين عضو کاروان ورزشي ايران لقب گرفت.
- کسب مقام دوم تيم دوچرخه سواري در ليگ دسته يک کشور
- قهرماني اسکيت هاکي در ليگ دسته يک و صعود به ليگ برتر کشور
- کسب عنوان سوم ليگ برتر وزنه برداري کشور
- حضور تيم فوتبال بزرگسالان در ليگ دسته دوم و حضور در جمع مدعيان صعود به ليگ دسته يک کشور


- صدرنشيني تيم فوتبال اميد در ليگ دسته يک تهران
- صدرنشيني تيم فوتبال جوانان در ليگ دسته يک تهران
- مقام دوم تيم فوتبال نوجوانان در ليگ دسته يک تهران
- صدرنشيني تيم تيراندازي آقايان و بانوان در ليگ برتر کشور
- صعود تيم بسکتبال به پلي آف ليگ زير گروه کشور


- صدرنشيني تيم تکواندو در ليگ برتر کشور
- کسب مقام اول هندبال در ليگ دسته يک کشور
- کسب مقام دوم چوگان در ليگ برتر کشور
- کسب مقام دوم موتورکراس در ليگ برتر کشور
- کسب مقام اول آمادگي جسماني قهرماني کشور
سرهنگ حسن پور با اشاره به سرآمد بودن نيروي زميني ارتش در امر ورزش در بين نيروهاي مسلح مي‌گويد يکي از مهمترين سياست‌هاي کلي ما حضور قدرتمند و شرکت فعال در هر رده سني و هر رشته ورزشي در مسابقات نيرو‌هاي مسلح است. تيم نيروي زميني به نمايندگي از ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين مسابقات حضور مي‌يابد و امسال توانسته در اين دوره از مسابقات در پنج رشته ورزشي کشتي آزاد، تيراندازي، جودو، هندبال و جهت يابي مقام اول در چهار رشته ورزشي کشتي فرنگي، شنا، کاراته، دوميداني مقام دوم و در فوتبال و سه گانه به مقام سوم در سطح نيروهاي مسلح دست يابد. نيروي زميني ارتش مصمم است که در سال 1390 به کسب موفقيت‌هاي خود ادامه داده و در عرصه ملي و بين‌المللي افتخار آفريني

کند به همين منظور در پنج محور به عنوان محور‌هاي فعاليت ورزشي اين نيرو برنامه ريزي شده است. مديريت تربيت بدني در اين خصوص مي‌گويد: محور اول اين است که در 20 رشته مختلف که از طريق ستاد کل نيروهاي مسلح به ارتش و از ارتش به نيروي زميني ابلاغ شده در بين يگانهاي تابعه اين نيرو مسابقاتي را برگزار کند تا تيم‌ها آماده شوند .از بين اين تيم‌ها، تيم‌هاي منتخب را به مسابقات ارتش اعزام خواهيم کرد. محور دوم حضور در مسابقات حرفه است که بايد تيم‌هاي ورزشي را در حد حرفه اي انتخاب کنيم .هدف ما از شرکت در فعاليت‌هاي ورزشي حرفه

اي آن هم در رشته‌هاي مختلف نشان دادن آمادگي جسماني کارکنان اين نيرو و کمک به ورزش کشور است.
محور سوم حوزه ورزش همگاني است و تلاش ما اين است به گونه اي عمل شود که همه کارکنان به ورزش روي آورده و با حضور در ورزش صبحگاهي از سلامت و نشاط خوبي برخوردار شوند.محور چهارم ورزش خانواده است با توجه به حضور کارکنان خانم در اين ني

رو و خانواده‌هاي کارکنان در کوي‌هاي سازماني برنامه ريزي مدوني

انجام خواهد شد.محور پنجم گسترش ورزش‌هاي کاربردي مانند کاراته، جودو، تکواندو، سوارکاري، شنا و تير اندازي است که در سطح مراکز آموزشي کاکنان پايور دنبال خواهد شد .پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون نزديک به يکصد هزار ورزشکار در قالب تيم‌هاي مختلف ورزشي در تربيت بدني نيروي زميني ارتش فعاليت داشته اند که حدود 10 هزار نفر از آنان به مقام قهرماني در مسابقات کشور و جهاني دست يافته اند .
مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي نيروي زميني ارتش همچنين گفت: در بخش آموزش مربيگري و داوري نيز تربيت بدني نيروي زميني ارتش تاکنون بيش از 250 دوره کلاس آموزشي براي مربيان و داوران برجسته اين نيرو تشکيل داده و تاکنون بيش از 2 ميليون و سيصد هزار نفر از کارکنان پايور و وظيفه در آزمون‌هاي آمادگي جسماني تربيت بدني نيروي زميني ارتش شرکت داشته اند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید