دانلود مقاله آموزش ابتدایی

word قابل ویرایش
19 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ساختار آموزشی
مقطع آموزش ابتدایی شامل کودکان گروه سنی بین ۶ تا ۱۴ سال می شود. در مدارس دولتی رایگان این آموزش برای کودکان دختر و پسر اجباری است . مدارس ابتدایی مؤسسات آموزشی ملی هستند که توسط دولت برای تعلیم و تربیت پسران و دختران از طریق دوره اموزش اجباری ۵ ساله ایجاد شده اند . طول مدت آموزش در این مدارس ۸ سال است . در طول سال تحصیلی۹۲-۱۹۹۱، ۶۸۷۰۶۸۳ کودک تحت نظر ۲۳۴۱۵۴ معلم در ۵۰۶۶۹ مدرسه ابتدایی آموزش دیده اند .۲۴/۹۵ در صد کودکان در این رده سنی در مدارس حضور یافتند. آموزش ابتدایی برای تمامی شهروندان بدون در نظر گرفتن جنسیت آن‌‌‌ها اجباری است و به‌صورت رایگان در مدارس دولتی ارائه می‌‌شود.مؤسسات آموزشی ابتدایی شامل مدارس آموزش ابتدایی، کلاس‌‌های آموزشی و جبرانی و هم‌چنین مدارس و کلاس‌‌هایی است که برای کودکان با نیاز به آموزش خاص( کودکان استثنایی) تأسیس می‌‌شود.

ساختار مراکز آموزش ابتدایی
تعداد معلمان زن تعداد کل معلمان تعداددختران ثبت نامی تعدادکل ثبت نامی تعدادمدارس سال تحصیلی
۹۵۷۴۰ ۲۲۵۸۵۲ ۳۲۲۵۲۵۹ ۶۸۴۸۰۸۳ ۵۱۰۵۵ ۱۹۹۰
۹۹۴۷۴ ۲۳۴۹۶۱ ۳۲۳۸۵۹۹ ۶۸۷۸۹۲۳ ۵۰۶۶۹ ۱۹۹۱
۱۰۰۸۲۲ ۲۳۵۷۲۱ ۳۱۶۳۸۰۸ ۶۷۰۷۷۲۵ ۴۹۹۷۴ ۱۹۹۲
۱۰۲۳۹۱ ۲۳۷۹۴۳ ۳۰۹۲۳۳۷ ۶۵۲۶۲۹۶ ۴۹۵۹۹ ۱۹۹۳
۱۰۱۵۵۷ ۲۳۳۰۷۳ ۳۰۶۵۴۸۵ ۶۴۶۶۶۴۸ ۴۸۴۲۹ ۱۹۹۴
۱۰۱۱۴۸ ۲۳۱۹۰۰ ۳۰۳۳۰۸۲ ۶۴۰۳۳۰۰ ۴۸۰۳۸ ۱۹۹۵
۹۴۵۵۰ ۲۱۷۱۳۱ ۳۰۱۳۵۵۰ ۶۳۸۹۰۶۰ ۴۶۲۹۲ ۱۹۹۶

اهداف دراز مدت آموزشی
از جمله مهمترین اهداف دراز مدت آموزش ابتدایی هماهنگ با اهداف دراز مدت و اصول اساسی آموزش ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- ایجاد دانش‌پایه، مهارت‌‌ها، نگرش‌‌‌ها و عادات لازم برای کودکان ترک به منظور تبدیل به شهروندانی خوب و پرورش آنان در راستای اخلاقیات.
۲- آماده سازی کودکان ترک برای زندگی و آموزش در سطوح بالاتر و پرورش آنان در راستای علائق و استعداد‌هایشان.

اهداف کوتاه مدت آموزشی
از جمله مهمترین اهداف کوتاه مدت آموزش ابتدایی هماهنگ با اهداف دراز مدت و اصول اساسی آموزش ملی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- خلق محیط آموزشی تحقیقاتی،مولد و مؤثر که به دانش‌آموزان اجازه می‌‌دهد خواسته‌‌‌ها و احساسات خود را بیان کرده،نقاط ضعف و قوت خود و خانواده شان را شناسایی نموده واحساس مسئولیت خود را پرورش دهند.

۲- خلق محیط‌های آموزشی و فوق برنامه که برای دانش‌آموزان ابزار لازم برای پیدا کردن دیدی وسیع و جامع نسبت به دنیا را فراهم کند.
۳- تهیه برنامه‌‌‌ها برای این‌که دانش‌آموزان را از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و مسائل اجتماعی و فرهنگی مطلع ساخته و آنان را افرادی چند بعدی و در حال پیشرفت دائمی در مسائل آکادمیک و اجتماعی و انسآن‌‌هایی با شعور بسازد.

۴- وادار ساختن کودکان در فراگیری مهارت‌‌هایی که به آنان توانایی پذیرفته شدن در جامعه و محیط اطراف زندگیشان را می‌‌دهد.
به طورکلی ترمی توان گفت که هدف اصلی مقطع ابتدایی آموزش دانش و مهارتهای اولیه به کودکان،آموزش راه و رسم شهروند خوب بودن وآماده کردن آنها برای زندگی اجتماعی و مقاطع آموزشی بالاتر با درنظر گرفتن علایق،استعدادها و توانائی های دانش آموزان است.

برنامه های آموزشی
ازجمله مهمترین برنامه های آموزشی مراکز آموزش ابتدایی می توان به زبان ترکی، ریاضی، تعلیمات اجتماعی،علوم، علوم اجتماعی،حقوق مدنی و حقوق بشر،تاریخ جمهوری ترکیه، زبانهای خارجی، علوم مذهبی، فرهنگ و اخلاق، نقاشی- کاردستی، موسیقی، ورزش، حرفه و فن ،کمکهای اولیه و قوانین راهنمایی و رانندگی، فعالیتهای فردی و گروهی و دروس اختیاری اشاره نمود.مدت زمان هر کلاس۴۰ دقیقه است.
نرخ جلسات هفتگی پایه های مختلف تحصیلی
هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول دروس
۵ ۵ ۵ ۶ ۶ ۱۲ ۱۲ ۱۲ زبان ترکی
۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ریاضی
– – – – – ۵ ۵ ۵ تعلیمات اجتماعی
۳ ۳ ۳ ۳ ۳ – – – علوم
– ۳ ۳ ۳ ۳ – – – علوم اجتماعی
۱ ۱ – – – – – – حقوق مدنی و حقوق بشر
۴ ۴ ۴ ۲ ۲ – – – زبانهای خارجی
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ – – – دین، فرهنگ و اخلاق
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ نقاشی و کاردستی
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ موسیقی
۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ورزش
۲ ۲ ۲ ۲ ۲ – – – حرفه و فن
۱ – ۱ – – – – – کمکهای اولیه و قوانین راهنمایی و رانندگی
– – – – – ۳ ۳ ۳ فعالیتهای گروهی و فردی
۳ ۳ ۳ ۴ ۴ – – – دروس اختیاری

پروژه‌‌های آموزشی
معرفی آموزش ابتدایی در قالب هشت سال آموزش پایه اجباری در تمامی مناطق کشور از برنامه سوم به بعد در نظر گرفته شد. این موضوع در پانزدهمین هیئت آموزش ملی پذیرفته شد. طبق قانون شماره ۴۳۰۶ آموزش ابتدایی به‌صورت اجباری در شکل دوره ۸ ساله پیوسته در آمده و اجرای آن در سطح کشور شروع شد. بعد از این قانون «برنامه آموزش پایه» شروع شد. هم‌چنین «پروژه آموزش۲۰۰۰» برای کمک به دست یابی اهداف آموزش ابتدایی معرفی شد.پروژه‌‌های زیاد دیگری نیز با سرمایه‌گذاری مؤسسات خصوصی شروع شد و به‌طور مستمر ادمه یافت که از جمله مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- پروژه آموزش ۲۰۰۰
به دلیل افزایش دوره آموزش ابتدایی تا ۸ سال در راستای آموزش ملی، پروژه آموزش ۲۰۰۰ در کنار قانون ۴۳۰۶ به مرحله اجرا در آمد. اصول اساسی پذیرفته شده در این پروژه به شرح ذیل می باشد:
۱- حذف (حالت دوشیفتی) برنامه مدارس دونوبته که درحال حاضر در بعضی مدارس شهر‌های بزرگ انجام می‌‌شود.
۲- کاهش‌تدریجی دانش‌آموزان کلاس و رساندن‌ آن به۳۰ دانش‌آموز تا‌سال ۲۰۰۰
۳- ، حمل و نقل دانش‌آموزان با اتوبوس از محل‌های کوچک به مدارس مرکزی‌تر در مناطقی که آب و هوا و وضع جاده مساعد است و مشکل امنیتی وجود ندارد، در جهت حصول کیفیت بالای آموزشی
۴- فراهم سازی امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان ساکن مناطق نامساعد آب و هوایی و مناطق دور افتاده از طریق مدارس آموزش ابتدایی شبانه‌روزی(YIBO) و مدارس پایه شبانه‌روزی (PIO) به هزینه دولت
۵- حذف تدریج آموزشی دانش‌آموزان چند سطح در یک کلاس (به‌گونه‌ای که در روستا‌‌ها انجام می‌‌شود) با گسترش مدارس شبانه‌روزی
۶- توزیع لباس، کیف، کتاب، و دفتر در میان دانش‌آموزانی که امکانات مالی کافی ندارد
۷- تکمیل آموزشی رسمی از طریق روش‌‌های آموزش از راه دور
۸- نصب آزمایشگاه‌‌های کامپیوتر در مدارس آموزشی ابتدایی و استفاده از این آزمایشگا‌‌ه‌ها برای آموزش به کمک کامپیوتر (CAE)
9- فراهم نمودن امکانات آموزش زبان برای کودکان به منظور آموزش حداقل یک زبان خارجی در سطح ابتدایی
۱۰- مجهز کردن مدارس در راستای نیاز‌های عصر حاضر.
۱۱ – فراهم نمودن امکانات و تسهیلات فعالیت فیزیکی در جهت رشد فیزیکی آنان در کنار رشد قابلیت‌‌های عقلی
۱۳- فراهم نمودن موقعیت‌‌های آموزش از راه دور برای تمامی فارغ‌التحصیلان آموزش ابتدایی

۲- پروژه آموزش بهداشت در مدارس
این پروژه در سال‌‌های تحصیلی۹۹- ۱۹۹۵در۱۰مدرسه ابتدایی کشور ازطریق هم‌کاریWHO، هیئت اروپایی، کمیته و وزرات بهداشت شروع شد. هدف پروژه آموزش راه سالم زندگی به کودکان و قادر ساختن آنان در فراگیری دانش ‌و نظر‌‌ها در این مورد و حساس کردن آن‌‌‌ها به مخاطرات سلامتی و پیشرفت توانایی‌‌های تصمیم گیری‌‌ آنان در رابطه با سلامتی خود و کمک به دیگران برای داشتن شخصیت‌‌ بهتربوده است درآغاز سال تحصیلی۱۹۹۹- ۱۹۹۸تعداد مدارس تحت پروژه از۱۵ مدرسه به۲۵مدرسه افزایش یافت.

۳- پروژه کمک اجتماعی در حمایت از آموزش ۸ ساله ابتدایی
پروژه کمک اجتماعی به وسیله وزارتخانه آموزش در سال تحصیلی۱۹۹۸-۹۸ به مرحله اجرا گذاشته شد تا از دست یابی‌به اهداف کوتاه مدت آموزشی ابتدایی و تکمیل دوره انتقالی با حداقل مشکلات اطمینان حاصل شود. از طریق این پروژه، لباس‌‌های مدرسه، کتاب‌های درس و امکانات آموزشی دیگر و هم‌چنین تغذیه دانش‌آموزان در برنامه الحاقی (ادغام مدارس روستایی) فراهم آمد.افرادی از وزارتخانه فوق، برای ارائه آموزش حقوق کودکان در سمینار آنتالیا حضور یافتند تا به ارائه این قبیل آموزش‌‌‌ها به افراد مبادرت نمایندتا خود این افراد به نوبه خود به دیگران آموزش دهند. این سمینار در قالب برنامه مشترک دولت ترکیه و سازمان یونیسف در سال تحصیلی ۱۹۹۹-۲۰۰۰ به مورد اجرا در آمد تا موضوع حقوق کودکان در برنامه‌‌های آموزش رسمی و غیر رسمی به‌صورتی سالمتر مطرح گردد.

۴- پروژه KITGI
پروژه KITGI با عنوان پروزه بهبود جاده‌‌‌ها و خیابآن‌‌‌ها با هدف امنیت ملی عبور و مرور در دست اجراست تا وضعیت فعلی و توصیه‌‌هایی در مورد آموزش امنیت ترافیکی که قسمتی از آن با وام بانک جهانی پرداخت شده است را تحت پوشش قرار دهد.
۵- پروژه هدایت حرفه‌ای دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی حومه و روستا‌های کشور
این پروژه به‌عنوان نمونه در۱۳ استان با تأیید دفتر وزیر در ۱۷ مارس ۱۹۹۹ انجام شد. هدف طرح فوق هماهنگ با قانون شماره ۴۳۰۶ تکمیل دانش ‌و مهارت‌‌ دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شبانه‌روزی در جهت آموزش فرهنگ فن‌آوری و آشنایی آنان با مشاغل مختلف و تامین آتیه شغلی آنان است.
۶- پروژه آموزش و پرورش بدون کیف
هدف از اجرای این پروژه، تکمیل آموزش و پرورش دانش‌آموزان مقاطع اول تا سوم ابتدایی است. طرح فوق به‌صورت نمونه طی سال۹۶- ۱۹۹۵در۴۲مدرسه ابتدایی۱۵ایالت کشور به مرحله اجرا گذاشته شد. در سال تحصیلی۹۸ -۱۹۹۷ این برنامه به ۱۸۷۵مدرسه در ۶۶ استان گسترش یافت.
۷- پروژه تهیه کتاب راهنمای معلمان
هدف این پروژه فراهم نمودن کتاب راهنمای معلمان برای راهنمایی آنان در اجرای سیاست دانش‌آموز محور در جهت هر چه فعال تر نمودن دانش‌آموزان در محیط آموزشی – یادگیری است.

سازمان یونیسف مبلغ۲۸۹۴۳ دلار امریکائی را به این پروژه تخصیص داده است.
علاوه برآن۴۴۰۰ دلار آمریکایی به صورت وام برای گسترش و تکمیل آموزش فنی، حرفه‌ای، مهارتی (از منابع مالی تحت قانون شماره ۳۴۱۸) انتقال یافته و پروژه با بودجه کل ۳۳۳۴۳ دلار امریکا به مرحله اجرا درآمد. قراردادی با گروه آموزشی دانشگاه سلیمان برای آماده سازی کتاب راهنمای معلمان امضاء شد. در نهایت کتاب راهنما در ژوئن- جولای سال۱۹۹۹ تکمیل و درسمینار تحولات آگوست ۱۹۹۹ به معلمان ارائه و نظرات آن‌‌‌ها در این مورد جمع آوری گردید.

۸- طرح ادغام مدارس روستایی ابتدایی
از جمله مهمترین دلایل اجرای طرح فوق می توان از موارد ذیل نام برد:
۱ ـ حصول اطمینان از امکانات و موقعیت‌‌های مساوی آموزشی و افزایش کیفیت آموزش با این حقیقت که وجود بخش‌‌های کوچک بسیاری درمناطق وسیعی در سراسر کشور، گسترش خدمات آموزش رامشکل ساخته است.درحالیکه فراهم نمودن خدمات آموزشی (مانند ساختمان مدارس و امکانات و معلم) برای تعداد زیادی از بخش‌‌های کوچک که در مناطق وسیعی گسترده اند، از نقطه نظر اقتصاد آموزش گران تمام می‌شود و تلاش برای کاهش هزینه‌‌‌ها باعث کاهش درکیفیت آموزش خواهد شد.مدارسی با تعداد کم دانش‌آموز که فاقد امکانات ساختمانی مناسب و معلم کافی هستند با توجه به خواست شهروندان در مناطق حومه ساخته شده است.
این مدارس نه تنها تربیت افراد متخصص مورد نیاز برای پیشرفت را به روش مورد نظر مشکل می‌سازند بلکه با اصل شرایط آموزش مساوی نیز منطبق نیستند. این روش کار در عوض کیفیت آموزش را کاهش و هزینه آموزش را بالا می‌برد. در نتیجه تلاش برای حصول اطمینان از موقعیت‌‌‌ها و امکانات مساوی آموزشی و بالا بردن کیفیت آموزش دلایل مهمی برای ادغام مدارس روستایی در آموزش ابتدایی بوده است.

۲ ـ مهاجرت داخلی
عامل مهم دیگر در انتقال به ادغام مدارس در آموزش ابتدایی مهاجرت داخلی است. از سال ۱۹۸۰ مهاجرت از مناطق حومه به ایالت‌‌های مرکزی شروع شده که از جمله ایالت‌‌های فوق می توان از ایالات آدانا، آنکارا، آنتالیا، بورسا، لکل، استانبول، ازمیر، کوکالی و دیار کبروباتمن نام برد. از جمله استآن‌‌هایی که عمده مهاجرت از آنها صورت می گیرد می توان به آرتوین، کانگیری، ارزروم، کارس، ریز، سیواز، تونسلی اشاره نمود.
مهاجرت خصوصا از مناطق حومه به استآن‌‌های مرکزی، تعداد شاگردان را کاهش داده و باعث شده مدارس زیر ظرفیت خود مشغول کار باشند.
۳ ـ تعداد زیاد بخش‌‌های مسکونی کوچک که در مناطق وسیعی گسترده شده‌اند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 19 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد