بخشی از مقاله

مقدمه:

يكي از مشاغل مهمي كه امروزه در تمام كشورهاي جهان وجود داردو از تمام لحاظ جايگاه

ويژه اي در سراسر جهان پيدا كرده است بانكداري مي باشد . امروزه در سراسر كشور با انواع

بانكها آشنا هستيم كه يكي از آنها بانك رفاه ميباشد . بانك رفاه يكي از شش بانك تجاري كشور است

كه بيش از چهل سال قبل به ارائه خدمات بانكي اشتغال ورزيده واينك با استفاده از فن آوريهاي

نوين به ارائه خدمات وسيع درهمه زمينه هاي بانكي به عموم هم ميهنان عزيز مبادرت مي نمايد.

بانك رفاه با برخورداري از اعتماد و سپرده هاي مردم و توانائيها ي بالاي خود در اجراي سياست

هاي كلان اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران بخصوص در بخش صادرات كالاهاي غيرنفتي

وتوليدات صنعتي وكشاورزي خدمات ارزشمندي را ارائه مي دهد.

 

بانك رفاه با تدوين يك برنامه پنجساله عملياتي در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادي دولت

علاوه بر رشد و توسعه سازماني افزايش منابع ومصارف خود را با نرخ رشد قابل توجهي پيش

بيني كرده است.

اين بانك داراي يك شركت كارگزاري در بورس تهران بوده ويكي از بانكهاي مهمي است كه

عضو هيات مديره بورس ميباشد لذا با داشتن توانائيها و امكانات لازم از طريق شركت كارگزاري

وهم از طريق شعب خود به ارائه خدمات دادو ستد سهام به مردم اقدام مي كند.

بانك رفاه بدليل ايفاي به موقع تعهدات ارزي از نظر بانكهاي معتبر بين المللي يكي از خوشنام

ترين بانكهاي تجاري محسوب ميگردد كه بابيش از هفتاد كارگزار منتخب از بانكها ي تراز اول

دنيا نيازهاي مشتريان خود در عمليات بانكي بين المللي رامرتفع مي سازد .

بانك رفاه مي كوشد با استفاده از تجربيات پايوران ارشد خود و دستاوردهاي علمي جهاني و

بهره برداري از خدمات جوانان تحصيلكرده و نو انديش و اموزشهاي مداوم هماهنگ با گسترش

شبكه شعب به نحومطلوبي در خدمت مشتريان بانك و آحاد ملت سرافراز ايران قرار گيرد.

بانك رفاه به جهت عملكرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به مشتريان موفق شد در سال 1378

لوح تقدير رياست محترم جمهوري را دريافت كرده و اين لوح گرانقدر رادر كارنامه موفقيتهاي

خود ثبت و ضبط نمايد.

 

اين بانك در پروژهاي عمراني كشور ازجمله راه سازي –آب و فاضلاب و راه اندازي صنعت و

خدمات سهم و نقش ارزنده اي داشته و در جهت شكوفائي اقتصاذي كشور تسهيلات صادراتي –

توليدي و كشاورزي به واحدهاي فعال در اين بخشها اعطا نموده است.

بانك رفاه در بخش نشركتاب و صنعت چاپ نيز فعاليتهاي چشمگيري داشته است بطوري كه با

حضور شاخص خود و ارائه خدمات وسيع بانكي در دوازدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب در

1378موفق به كسب لوح بلورين نمايشگاه گرديده است.

بانك رفاه پس از 14 ماه تلاش در آذر ماه 1379موفق به اخذ "ايزو" گرديد و در آذر ماه سال

1380 پس از بازنگري و مميزي گواهينامه مذكور تمديد گرديد.

بخش اول : ساختار نظام بانكي كشور

قسمت اول:1-1 – طبقه بندي بانكهابر اساس لايحه ادغام بانكها بانكها ي كشور برحسب نوع فعاليتها و عمليات بانكي به 4 دسته طبقه

بندي مي گردند كه عبارتند از:

الف)بانك مركزي ج.ا.ا:به بانكي مركزي بانكداردولت وبانكها گفته مي شود كه مسئوليت كنترل

وضعيت پولي و اعتباري كشور را از طريق تنظيم و اعمال سياستهاي پولي و اعتباري وايجاد

تعادل در اقتصاد كشور را بر عهده دارد .

ب)بانكهاي تجاري : اين بانكها از لحاظ منابع به سپرده هاي مردم متكي بوده ودر بخشهاي مختلف

اقتصادي (كشاورزي –صنعت ومعدن – ساختمان و مسكن – خدمات بازرگاني ) فعاليت مي كنند.

بانكهاي تجاري دولتي عبارتند از: 1)بانك ملي ايران 2) بانك صادرات ايران 3)بانك تجارت

4)بانك ملت 5)بانك سپه 6)بانك رفاه

ج) بانكهاي تخصصي : بانكهايي كه از لحاظ منابع به سپرده هاي مردم – منابع دولتي و اعتبارات

بانك مركزي متكي بوده و عمده فعاليت آنها جهت اعطاي تسهيلات در بخش اقتصادي متمركز مي

باشد و زمينه اصلي فعاليت آنها در نام هريك از آنها نهفته است.

 

بانك تخصصي عبارتند از بانك كشاورزي –بانك مسكن- بانك صنعت و معدن و بانك توسعه

صادرات.

د)بانكهاي خصوصي : بانكهاي خصوصي با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بر

اساس قانون به صورت شركت سهامي عام تشكيل مي شوند و زير نظر بانك مركزي فعاليت

مي كنند . بانكهاي خصوصي داراي اساسنامه مستقل بوده ولي نبايستي مواد آن مغاير با قوانين و

سياستهاي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار باشد. در حال حاضر شش بانك خصوصي در
ايران فعاليت مي كنند كه عبارتند از : بانك پارسيان – بانك كار آفرين – بانك اقتصاد نوين – بانك

سامان – بانك سرمايه – بانك پاسار گارد .

 

2-1- موسسات اعتباري

موسساتي هستند كه از طريق جذب سپرده هاي مجاز بانكي و استفاده از سايرابزارهاي مالي به

تجهيز منابع مبادرت نموده و اين منابع را به اعطاي تسهيلات اعتباري ويا هر نوع ديگري حسب

تعيين بانك مركزي تخصيص مي دهند كه به دو نوع تخصصي و عمومي تقسيم مي شوند .

الف) موسسات اعتباري تخصصي :اين موسسات در زمينه اعطاي تسهيلات اعتباري يا يك رشته

از فعاليت ها ي اقتصادي و فقط بصورت شركت سهامي عام و يا خاص فعاليت مي كنند.

ب) موسسه اعتباري عمومي: موسسه اعتباري كه در چند رشته از فعاليتها ي افتصادي يا چند نوع

از انواع تسهيلات اعتباري فعاليت ميكندوبه صورت شركتهاي سهامي عام فعاليت مي نمايند مانند

موسسه اعتباري ينياد –موسسه اعتباري توسعه صنعت ساختمان .

ج)صندوق هاي قرض الحسنه : ساختار تشكيلاتي صندوقهاي قرض الحسنه همانند

ساير موسسات

است . صندوق هاي قرض الحسنه داراي اعضاء هيات موسس-هيات مديره-مديرعامل-بازرسين

و...مي باشند.

منابع مالي صندوق هاي قرض الحسنه را سپرده هاي مردم تشكيل مي دهند وتوان مالي درصندوق

-هاي قرض الحسنه بستگي به سپرده هادارد.

مهمترين عاملي كه در افزايش سپرده هاي مردم در صندوق هاي قرض الحسنه موثر است عبارتند

ازعوامل معنوي-اعتمادواطمينان مردم نسبت به موسسين –مكان فعاليت-نوع فعاليت –تبليغات و...

است.

3-1- اركان بانكها

پس از ملي شدن بانكها لايحه قانون اداره بانكها در تاريخ 3/7/57 به شرح ذيل تعيين وبه تصويب

شوراي انقلاب اسلامي رسيد.

اركان بانكها عبارتند از : مجمع عمومي بانكها –شوراي عالي بانكها –هيات مديره هر بانك و

بازرسان قانوني آن.

4-1- ساختار بانك بر حسب وظائف اصلي و فرعي

در سيستم بانكي ساختار سازماني به دو دسته كلي تقسيم مي گردد كه عبارتند از صف و ستاد.

ستاد: ستاد بانكها كه همان تشكيلات و ادارات مركزي مي باشند و امور مربوط به مديريت برنامه

ريزي-سياست گذاري و... را بر عهده داشته ونقش رهبري بانك را ايفا مي نمايد.

صف:واحدهاي اجرائي بانك و موسسات اعتباري است كه وظيفه اجراي عمليات را بر عهده

دارندمانند شعب-باجه.

5-1 تاريخچه و فعاليتهاي بانك رفاه:

الف) كليات

در خرداد ماه سال 1339 در اجراي تبصره 39 قانون بودجه سال 1338ونيز ماده 38 قانون

سازمان بيمه هاي اجتماعي وبه منظور سرمايه گذاري و بهره برداري ازوجوه بيمه كارگران

اولين مجمع موسس بانك رفاه كارگران مركب از وزراء بازرگاني ومديرعامل سازمان بيمه هاي

اجتماعي تشكيل و بانك با سرمايه اوليه 400000000 ميليون ريال از محل وجوه سازمان مزبور

تاسيس و در تاريخ 27/5/1339 تحت شماره 7453 به ثبت رسيد و فعاليت بانك با افتتاح شعبه

مركزي در تهران و شعبه اصفهان از ششم فروردين ماه سال 1340 آغاز گرديد .

 

قانون ملي شدن بانكها مصوب خرداد ماه 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به بانك

تسري يافت و بانك رفاه كارگران ملي اعلام شد و سرمايه آن كلا متعلق به دولت گرديد و متعاقب

آن طبق نامه شماره 3285 /دش مورخ 5/5/1372ونيز چهل و چهارمين اجلاس مورخ

29/4/1372 شورايعالي اداري مقرر شد بانك رفاه كارگران با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال

مالي و اداري به سازمان تامين اجتماعي وابسته و بر اساس مصوبه مورخ 31/6/1380 مجمع

فوق العاده بانك شخصيت بانك رفاه به (سهامي عام-غير دولتي) تغيير يافت واساسنامه جديد بانك

در 72 ماده و13 تبصره مورد تصويب قرار گرفت كه موجب راي شماره 81/355 مورخ

 

2/7/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري – مصوبه اخير الذكر ابطال و مقرر گرديد امور

بانك كماكان بر اساس مفاد اساسنامه مصوب مورخ5/11/1376 مجمع عمومي فوق العاده بانك

رفاه كارگران اداره گردد.

ب) فعاليت بانك طبق مفاد ماده (3) اساسنامه به اين شرح ميباشد:

بانكداري از طريق جذب سپرده ها-اخذ تسهيلات و استفاده از ساير ابزارهاي مالي در زمينه اعطا

-ي تسهيلات اعتباري و سرمايه گذاري در رشته هاي مختلف اقتصادي و تسهيل امور داخلي و

خارجي بشرح ذيل فعاليت مي نمايد.

1- قبول انواع سپرده هاي بانكي اعم از دولتي و غير دولتي

2- اعطاي تسهيلات اعتباري در چارچوب قانون-آئين نامه ها و دستور العمل هاي اجرائي قانون
عمليات بانكي بدون ربا

3- انجام معاملات ارزي

4- انتشار و خريد و فروش اوراق مشاركت و ساير اوراق تجاري طبق ضوابط قانوني

5-صدور ضمانت نامه و ظهر نويسي و تضمين اسناد اوراق بهادار از جمله اوراق مشاركت و هم

چنين قبولي و پرداخت ديون آنها از اصل و متفرعات

6- دريافت تسهيلات از اشخاص حقيقي و حقوقي طبق ضوابط مقرر

7- اجاره صندوق امانات

8-قبول وكالت –وصايات – قيومت – نظارت و توليت براي اداره امور مربوط به اموال اشخاص

حقيقي و حقوقي

9- اعطاي تسهيلات براي صدور كالا و خدمات فني ومهندسي

10- اخذ و اعطاي نمايندگي بانكها و موسسات مالي و پولي و اعتباري داخلي و خارجي

11- مشاركت و سرمايه گذاري و طرحها و واحدهاي توليدي –خدماتي و بازرگاني داخلي وخارج

12- اخذ تسهيلات بانكي از داخل يا خارج از كشور و هر گونه سپرده گذاري نزد بانكهاي داخلي

و خارجي

13- صدور اعتبار نامه و چكها ي مسافرتي و انجام معاملات مربوط به آنها و خريد اوراق قرضه

و اسناد خزانه داخلي و خارجي

14- پذيره نويسي و انجام كليه معاملات مربوط به سهام شركتها

15- حفظ و ايجاد رابطه كارگزاري با بانكها وموسسات مالي واعتباري داخل و خارج از كشور

16- انجام معاملات طلا و نقره

17-ايجاد شركتها ي سرمايه گذاري و كارگزاري بورس در تهران و شهرستانها

18- خريد سهام بانكهاي داخلي و خارجي طبق ضوابط و مقررات مربوط

19- مشاركت حقوقي و سرمايه گذاري با بانكهاي تجاري خارجي در مناطق آزاد

20- ترخيص و حمل ونقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا به حساب مشتريان و معامله

21- انجام هر گونه عمليات بيمه مربوط به بانك يا به حساب مشتريان نزد شركتها و موسسات بيمه

- قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق و ساير اشياء و اموال قابل قبول

23- افتتاح حسابهاي قرض الحسنه –پس اندازو سرمايه گذاري بنام خود نزد بانكهاوموسسات

اعتباري

24- انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه بموجب قوانين و مقررات براي بانكها

ممنوع نباشد.

25- اداره و بكار گيري ذخاير سازمان تامين اجتماعي

26- انجام امور مربوط به وجوه اداره شده

قسمت دوم:نظام پولي و بانكي

تعاريف:

1-2- نظام پولي و بانكي:نظام پولي و بانكي در هر كشور را مي توان مجموعه اي از پس انداز

كنندگان –تسهيلات گيرندگان و موسسات مالي يا موسسات واسطه ميان آنها دانست كه داراي

ارتباط متقابل ميباشند و بخشي از نظام اقتصادي است كه در راستاي اهداف و نيازهاي كشور فعا

ليت مي نمايند .

2-2- سيستم پولي و بانكي:مجموعه اي از موسسات مالي هستند كه براي تسهيل جريان پول

و اعتبارتاسيس مي گردند.

موسسات مالي بطور كلي به دو دسته تقسيم ميشوند كه عبارتند از:

الف – موسسات مالي بانكي شامل بانكهاي تجاري – بانكهاي تخصصي – بانكهاي خصوصي .

ب- موسسات مالي غيربانكي شامل موسسات وام و پس انداز – موسسات سرمايه گذاري – مو

-سسات اعتباري غير بانكي – اتحاديه هاي اعتباري – صندوق هاي قرض الحسنه پس انداز -

شركتهاي بيمه بورس و...
درنظام بانكي وپولي فعاليت موسسات مالي توسط بانك مركزي تعيين و نظارت مي شود.

3-2-بانك : بانك موسسهاي اعتباري است كه مجاز به قبول سپرده از اشخاص بوده ومنابع

حاصله را در جهت رشد بخشهاي اقتصادي به كار مي گيرد و نيز واسطه وجوه ميباشد و در

حقيقت واسطه بين پس انداز كنندگان و متقاضيان تسهيلات و اعتبارات ميباشد.

4-2- بانكداري : كليه فعاليتهايي كه بانكها انجام مي دهند بانكداري ناميده مي شود وبانكها

عمليات بانكي و پولي را در چهار چوب مقررات و قوانيني انجام مي دهند كه براي آنها تعيين شده
است .

چهار چوب هاي قانوني مذكور عبارتند از :

1- قانون پولي وبانكي كشور 2- قوانين و مقررات حاكم برموسسات بانكي كشور

3- اساسنامه بانك 4- عرف و رويه هاي بانكي مورد تائيد نظام بانكي كشور

5-2-سياست پولي:به مجموعه تدابير – روشها و اقداماتي كه بانك مركزي با استفاده از ابزارها

و اختيارات خود در جهت كنترل نقدينگي و اعتبارات تعيين ميكند سياست پولي اطلاق مي شود .

6-2-فهاليتهاي بانكي : فعاليتهاي بانكي به دو دسته عمده طبقه بندي مي شوند كه عبارتند از :

الف) فعاليتهاي عملياتي : به آن دسته از فعاليتهاي بانكي اطلاق مي شودكه بانك مستقيما در

نتيجه آنها موثر بوده وحاصل اين فعاليتها اعم از اينكه سود آور باشد يا زيان بخش عايد بانك مي

مانند اعطاي تسهيلات و اعتبارات به متقاضيان كه به نتيجه اين فعاليتها سود يا زيان عملياتي گردد.

اطلاق مي گردد.

ب) فعاليتهاي غير عملياتي:به آن دسته فعاليتهاي بانكي اطلاق مي شود كه بانك مستقيما در

نتيجه آن ذي مدخل نبوده و صرفا به دستور و تقاضاي مشتريان انجام مي گردد و حاصل اين فعا

-ليتها به مشتريان بر ميگردد و بانك صرفا كارمزد حق العمل خود را دريافت ميكند مانند حوالجا

-ت – بروات –قبول وكالت و ...

فعاليتهاي بانك از نظر ماهيت عمليات به سه دسته عمده تقسيم مي گردند:

الف- تجهيز منابع( جمع آوري پس انداز و سپرده هاي مشتريان)

ب- تخصيص منابع ( اعطاي تسهيلات و اعتبارات مورد تقاضاي مشتريان )

ج- ارائه خدمات پولي و بانكي( حوالجات-بروات-چكهاي انتقالي و ...)

فعاليتهاي بانكي بر حسب قلمرو و محدوده فعاليت به دو دسته عمده تقسيم مي گردند:

الف-بانكداري داخلي:مجموعه فعاليتهاي بانكي در محدوده يك كشور كه در چهارچوب قوانين و

مقررات داخلي حاكم بر نظام پولي و بانكي انجام مي شود .

ب- بانكداري بين المللي يا بانكداري خارجي:به مجموعه اي از روشها- شيوه ها- طرز عمل

–قواعد متعا رف ومقررات پذيرفته شدهاي كه به كمك آن وجه كالا و خدمات خريداري شده توسط

وارد كننده به فروشنده ويا صادركنندهدر كشور ديگر پرداخت مي شود و نقل و انتقالات سرمايه-

حواله ها و تبديل پولهاي بيگانه به يكديگر صورت مي گيرد.

قسمت سوم: سير تحول نظام بانكي كشور

1-3-ملي شدن بانكها:در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي در نتيجه عوامل متعددي از جمله انتقا

ل سپرده ها به خارج از كشور توسط سرمايه گذاران سلب اعتماد مردم به بانكهاو...اغلب بانكها-

خصوصي در وضعيتي قرارگرفته بودند كه عليرغم كمكهاي بانك مركزي عملياتشان متوقف و يا

خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي نمود از اين رو شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران درتار

يخ 17/3/58 براي حفظ حقوق و سرمايه هاي ملي و تضمين سپرده ها و پس انداز هاي مردم در-

بانكهاكليه بانكهاي خصوصي را ملي اعلام نمود و بر اساس قانون مذكور مالكيت 28 بانك خصو

-صي (شامل 13 بانك كه خارجي ها سهيم بودند و 15 بانك كه مالكيت ايراني داشتند)از بخش

خصوصي سلب و به دولت واگذار و اداره امور آنها برعهده دولت قرار گرفت.

با اجراي طرح ملي شدن بانكها بانكهاي كشور به استثناي بانك مركزي از 36 بانك در پايان سال

1357 به تعداد 9 بانك (به استثناي بانكهاي استان ) كه شامل 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي

تقليل يافت( بانك توسعه صادرات در سال 1370 تاسيس شد و بانكهاي تخصصي به 4 بانك

افزايش پيدا كرد).

2-3- قانون عمليات بانكي بدون ربا : با تغيير و اصلاح ساختار نظام بانكي اقدامات اوليه

درجهت حذف بهره تنها به كاهش نرخ بهره و تغيير نام آن به كارمزد و حداقل سود تضمين شده

محدود گرديد وپس از مطالات لازم و انطباق عمليات بانكي با موازين اسلامي قانوني تحت عنوان

"قانون عمليات بانكي بدون ربا" در تاريخ 8/6/62 توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و در

تاريخ 10/6/62 به تائيد شوراي نگهبان رسيد و از اول سال 1363 رسما در جمهوري اسلامي

ايران به مورد اجرا گذاشته شد.

قسمت چهارم: اهداف و وظايف نظام بانكي كشور

1-4- اهداف نظام بانكي كشور : به موجب ماده (1) فصل اول "قانون عمليات بانكي بدون

ربا " (مصوب 8/6/1362 ) اهداف نظام بانكي كشور به شرح ذيل مي باشد.

الف) استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم

گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور

ب) فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران

با ابزارهاي پولي و اعتباري

ج) ايجاد تسهيلات جهت گسترش جلب و جذب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها

و تجهيز آنها در جهت تامين شرايط و امكانات كار و سرمايه گذاري به منظور اجراي طرحها و

سياتسهاي دولت با تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي و تامين نيازهاي عمومي و خود

كفايي كشور

د) حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل در مبادلات بازرگاني وامور

پرداختها و مبادلات و معاملات وساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانكها مي باشد.

2-4- وظايف نظام بانكي كشور :وظيفه اصلي بانكها به دو بخش اصلي و كلي تقسيم مي

گردد كه عبارتند از جمع آوري منابع (تجهيز منابع) و مصرف منابع ( تخصيص منابع)

وظايف نظام بانكي كشور به موجب "فانون عمليات بانكي بدون ربا " عبارتند از :

1) تنظيم-كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات ابلاغي از طريق بانك

مركزي ج.ا.ا.

2) انجام كليه عمليات بانكي – ارزي – ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق

قانون و مقررات

3) انجام عمليات مربوط به اوراق بهادار طبق مقررات

4) اعمال سياستهاي پولي واعتباري طبق قانون و مقررات

5) افتتاح انواع حسلبهاي قرض الحسنه ( جاري و پس انداز) و سپرده هاي مدت دار( كوتاه مدت

و بلند مدت)و صدور اسناد مربوط به آنها طبق قوانين و مقررات

6) اعطاي تسهيلات و اعتبارات بر اساس سياستهاي دولت و قوانين و مقررات

7)انجام ساير امور پولي و بانكي بر اساس تعاريف مصوب در اساسنامه بانكها

3-4-ابزارهاي نظام بانكي كشور :

پول وانواع آن

اقتصاد دانان پول را بر اساس وظايفي كه به آن محول شده است به شرح ذيل تعريف نموده اند.

الف) پول وسيله مبادله است (كليه كالاها و خدمات عرضه شده با پول مبادله مي شود ).

ب) پول وسيله سنجش ارزشها است ( ارزش كالا و خدمات با پول سنجيده مي شود).

ج) پول ذخيره ارزش است ( با اندوختن پول قدرت خريد در زمان آينده حفظ مي گردد).

د) پول وسيله پرداختهاي آتي است ( معاملاتي در حال حاضر انجام مي شود كه تسويه آن موكول

به آينده مي گردد يا بالعكس مانند معاملات سلف ).

و) پول واحد ثبت معاملات بازرگاني در دفاتر حسابداري است .

1) انواع پول:

با توجه به نقشي كه پول در بازارهاي مختلف مبادلات و معاملات پيدا مي كند كار داد و ستد و

تجارت را توسعه بخشيده و عمليات آنها كار روزمره بانكها است و به انواع ذيل تقسيم مي گردد .

1-1-پول كالايي: مربوط به جوامع نخستين مي باشد و تحصيل انواع كالاها ي توليدي از طر

يق تعويض و مبادله كالا ( پاياپاي) امكان پذير بوده است كه البته مشكلات بسياري به همراه داشت

2-1- پول فلزي: در جوامع مختلف براي مبادله شمشهاي طلا و نقره را به سكه هاي كوچك و

متنوع تبديل و مسكوكات را به مهر خود ممهور و در قلمرو جغرافيايي خود رايج مي ساختند.

3-1- پول كاغذي:از زمانهاي قديم اسكناس به صورتهاي مختلفي وجود داشته و در هر زمان

داراي نقش و وظايف محدود و خاصي بوده است و اكثرا به عنوان قبض رسيد مورد استفاده قرار

مي گرفت و به عنوان يك سند گواهي شده دست به دست ميچرخيد و قسمتي از وظايف و نقشهاي
همان مسكوكات را ايفا مي نمود.

در سال 1656 ميلادي" پالمستروخ" موسس بانك سوئد اسكناس را ابداء و آنرا به وسيله بانكها

رواج داد.

4-1- پول تحريري:پول تحريري به مجموع مانده حسابهاي مشتريان بانكها و ساير موسساتي

كه سپرده مي پذيرند اطلاق مي گردد و معمولا به وسيله چك و يا ساير ابزارهاي ديگر از حسابي

به حسابي ديگر قابل انتقال است . پول تحريري درواقع همان حساب جاري و حساب اعتباري

اشخاص و موسسات است كه نزد بانكها نگهداري مي شود و مي توان آن را به صورت اسكناس

دريافت كرد.

5-1-پول الكترونيكي: پول الكترونيكي در واقع يك عدد (شامل بيتهاي ديجيتالي) است كه بعداز

امضاءو يا تاييد ديجيتالي آن به ارزش معيني اعتبار مي يابد و قابليت انتشار و مبادله سريع را در

شبكه رايانه اي دارا مي باشد.

6-1-شبه پول :انچه كه ميتواند عمليات همانند پول را ايفا نمايد شبه پول گويند. در سيستم بانكي

به مجموع سپرده ها ي مدت دار و سپرده قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانكها و موسسات

اعتباري شبه پول گويند.

يكي از مهمترين خصوصيات شبه پول ضد تورمي بودن آن در كوتاه مدت است سپرده هاي پس

انداز و مدت دار از درجه نقدينگي پايين تري برخوردار بوده و در مقايسه با سپرده هاي ديداري

به سادگي نمي توانند جايگزين اسكناس شوند .

7-1- حجم پول در گردش: حجم پول در گردش به عنوان يك متغيير كلان اقتصادي برابر

است با سپرده هاي ديداري (پول تحريري ) مردم نزد بانكها و موسسات اعتباري و آن قسمت از

اسكناس و مسكوك كه در دست اشخاص مي باشد .

8-1- نقدينگي بخش خصوصي :نقدينگي بخش خصوصي شامل پول و شبه نزد مردم پول

مي باشد.

9-1-سرعت گردش پول: منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتي است كه يك واحد پولي

طي مقاطع زماني مشخص توسط اشخاص جابجا مي گردد (اگر يك اسكناس10000 ريالي در

سال 6 بار گردش داشته باشد قدرت خريد آن 60000 ريال ميباشد .)

سرعت گردش پول = ‌‌‌| توليد ناخالص ملي به قيمت جاري/ كل نقدينگي بخش خصوصي|

افزايش يا كاهش نقدينگي همراه با سرعت گردش پول از جمله عواملي هستند كه در سطح عمومي

قيمتها و در نتيجه در تغييرات ارزش پول تاثير مستقيم دارند.

10-1- پولشوئي: پولشوئي فعاليتي است كه در آن سود و منافع حاصل از فعاليتهاي غير

قانوني و نامشروع به دارائيها حقيقي و مالي تبديل مي گردد.

هر گونه تبديل يا تغيير يا نقل وانتقال يا پذيرش يا تملك دارائي با منشاء غير قانوني بطور عمده ويا

با علم به آن براي قانوني جلوه دادن دارايي ياد شده جرم پولشوئي محسوب مي گردد.

11-1 منابع سيستم بانكي:

باعنايت به اينكه بخش اعظم منابع بانك ارتباط مستقيم با دايره صندوق و تحويلداران دارد لذا

تعاريف انواع منابع جهت اطلاع به شرح ذيل بيان مي گردد.

1) سپرده هاي ارزان قيمت:شامل سپرده هاي ديداري – سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و

ساير سپرده ها مي باشد.

1-1- سپرده هاي ديداري :شامل سپرده جاري – حواله هاي عهده ما – مانده هاي مطالبه

نشده – حساب مشترك- مشاركت مدني- بستانكاران موقت-خالص چكهاي فروخته شده – پس

اندازكاركنان و صندوق باز نشتگي كاركنان وجوه اداره شده مصرف نشده.

*-سپرده جاري:شامل قرض الحسنه جاري ريالي و ارزي داخل كشور و سپرده هاي جاري

موسسات اعتباري غير بانكي .

*- حواله هاي عهده ما (ريالي و ارزي):معادل ريالي و ارزي حواله هاي وارده به شعبه در

فاصله دريافت تا پرداخت به ذينفع حواله.

*-مانده هاي مطالبه نشده:شامل مانده حساب سپرده هاي افراد متوفي و وجوه بلا صاحب و..

*- حساب مشترك مشاركت مدني: آورده نقدي بانك و شريك در جريان اعطاي تسهيلات به

صورت ايجاد مشاركت مدني.

*- بستانكاران موقت( ريال و ارز):كليه بدهي هاي بانك متعلق به اشخاص خارج از بانك

(مربوط به حسابهاي داخلي بانك نمي باشد ) بهشكل بستانكار كه بايد در مدت كوتاهي تسويه و يا

به سر فصل هاي مربوطه انتقال يابد.

*-خالص چكهاي فروخته شده:تفاوت خريد و فروش انواع چكهاي بانكي-تضميني-چك پول

و...

*-پس انداز كاركنان و صندوق بازنشستگي كاركنان:مانده مصرف نشده وجوهي از

كسورات بازنشستگي و كسورات صندوق رفاه و آتيه و....كه به صورت درصدي از حقوق

كاركنان تحت عنوان سهم كارمند و درصدي تحت عنوان سهم بانك كسر مي گردد.

*- وجوه اداره شده مصرف نشده:مانده آن قسمت از وجوه اداره شده كه هنوز به مصرف

نرسيده است.

2-1- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز:شامل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي

و ارزي - سپرده پس انداز ويژه مسكن- سپرده پس انداز جوانان و سپرده صندوق پس انداز

مسكن و...

3-1-ساير سپرده ها:شامل پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي – سپرده نقدي

ضمانت نامه ها –پيش دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيلات .

*- پيش دريافت از مشتريان بابت اعتبارات اسنادي:كليه وجوهي كه از بابت پوشش

بخشي از تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي گشايش يافته اخذ مي شود.

*- سپرده نقدي ضمانت نامه ها:كليه سپرده هاي نقدي كه بابت ضمانت نامه هاي صادره

توسط بانك با در نظر گرفتن تعرفه هاي قانوني از مشتريان اخذ مي گردد.

- پيش دريافت از مشتريان بابت ساير تسهيلات :كليه وجوهي كه تحت عنوان پيش

دريافت قراردادهاي اعطاي تسهيلات از مشتريان اخذ مي شود.

2)سپرده هاي اصلي :شامل سپرده قرض الحسنه جاري- قرض الحسنه پس انداز-سپرده

سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت.

1-2-سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت :شامل سپرده مدت دار ارزي – سرمايه گذاري

كوتاه مدت – كوتاه مدت ويژه – سپرده هاي دريافتي بابت كارتهاي اعتباري.

*- سپرده مدت دارارزي:معادل ريالي وجوهي دريافتي به ارزهاي مختلف كه توسط اشخاص

تحت عنوان سپرده مدت دار ارزي طبق ضوابط بانك مركزي نزد بانك توديع مي گردد.

*- كوتاه مدت ويژه:نوعي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت است كه سپرده گذار حداقل شش

ماه نبايد دخل و تصرفي در آن داشته باشد و در عرف بانكداري به آن سودي معادل 2% بيشتر از

سپرده كوتاه مدت تعلق مي گيرد.

*- سپرده هاي دريافتي بابت كارتهاي اعتباري:

2-2- سپرده سرمايه گذاري بلند مدت :شامل سپرده بلند مدت يكساله الي پنج ساله و سپرده

پس انداز كاركنان دولت (سهم مستخدم و سهم دولت).

*- سپرده پس انداز كاركنان دولت(سهم مستخدم):كليه وجوهي توديع نشده اي كه بابت

تامين صندوق بازنشستگي از حقوق كاركنان دولت اعم از شركت –موسسه يا وزارتخانه دولتي كه

بانك مسئوليت نگهداري حسابهاي ذير بط آنرا برعهده دارد كسر و در اين حساب بستانكارو به

محض واريز وجوه در وجه سازمان بازنشستگي كل كشور اين حساب بدهكار مي شود (در پايان

هر سه ماه به ميانگين مانده سه ماهه سودي معادل نرخ سود سپرده پنج ساله به آن تعلق مي گيرد)

*- سپرده پس انداز كاركنان دولت (سهم دولت):كليه وجوهي توديع نشده اي كه دستگاه

هاي دولتي بابت تامين صندوق بازنشستگي براي كاركنان خود اعم از شركت –موسسه يا وزارت

خانه دولتي كه بانك مسئوليت نگهداري حسابهاي ذيربط آن را برعهده دارد در بستانكاراين حساب

نگهداري مي شود و به محض واريز وجوه در وجه سازمان بازنشستگي كل كشور اين حساب

بدهكار مي شود ( در پايان هر سه ماه به ميانگين مانده سه ماهه سودي معادل نرخ سود سپرده پنج

ساله به آن تعلق مي گيرد.

 


بخش دوم :ساختار و عمليات دايره صندوق و معاون و رئيس شعبه

قسمت اول:ساختار دايره صندوق :

1-1- طبقه بندي مشاغل: طبقه بندي مشاغل در بانك عبارت است از دسته بندي و تنظيم مشاغل

در گروه هاي مختلف بر مبناي تشابه وظايف و مسئوليتها بطوريكه رابطه صحيح و معقول بين

عوامل سه گانه زير برقرار باشد.

الف) وظايف و اختيارت و مسئوليتهاي مشاغل

ب) شرايط احراز شغل

ج)حقوق و دستمزد و مزاياي قابل پرداخت به هر طبقه و گروه شغلي

طبقه بندي مشاغل وسيله اي است جهت حصول اهداف اساسي منطقي نمودن سلسله مراتب اختيار

تعيين و تفويض اختيارات مسئوليتها و همچنين امكان اعمال كنترل عمليات را مشخص مي كند .

بر اساس طبقه بندي مشاغل يكي از عوامل اصلي همبستگي سيستم مديريت نيروي انساني است.

مشاغل بانكي به سه رده كلي مديريتي – تخصصي و اجرائي (اداري و بانكي)تقسيم مي شوند.

2-1- عناوين شغلي بانك:

شرح وظايف و مسئوليتهاي محوله هر يك از مشاغل بانكي تابع ساختار سازماني و سيستم عملياتي

داخلي بانكها- موسسات اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه بوده و در آئين نامه استخدامي

مشترك بانكها مشخص گرديده است.

3-1- صندوق و مشاغل مربوط به آن:

تعريف صندوق:در عرف بانكداري به آن قسمت از امور بانكي كه عمدتا كار دريافت و پرداخت

وجوه و يا نقل و انتقال آنها را به صورت انتقالي انجام مي دهد صندوق اطلاق مي گردد.

عمليات صندوق توسط تعدادي از كاركنان با عناوين شغلي مشخص شده انجام مي پذيرد كه

عبارتند از:رئيس دايره – سر تحويلدار و متصدي امور بانكي (تحويلدار) كه به صورت مختصر

به شرح وظايف آنها اشاره مي شود.

الف) رئيس دايره صندوق:

به متصديان مشاغلي اطلاق مي گردد كه زير نظر رئيس و معاون شعبه وظايف مربوط به

متصدي امور صندوق را بر عهده داشته و بر انجام صحيح امور توسط معاون دايره صندوق-

متصديان امور بانكي ( كار بران) نظارت مي نمايد و همچنين انجام اموري كه توسط رئيس و

معاون شعبه به وي محول شده باشد رئيس دايره يكي از مشاغل بانك مي باشد كه شرح شغل آن

در حالت كلي عبارت است از:

_ انجام امور مربوط به دايره تحت نظارت و حصول اطمينان از صحت فعاليتها و اقدامات روزانه

طبق دستور العملها- بخشنامه ها-و اطلاعيه هاي صادره.

_ نظارت و سر پرستي كاركنان تحت نظارت و ارشاد و راهنمايي آنان به منظور ارتقاء سطح

اطلاعات بانكي و كميت و كيفيت عملكرد آنان و افزايش بهره وري.

_ اعلام و گزارش هر گونه وضعيت مشكوك در حيطه نظارت به مافوق .

_ تهيه و استخراج آمار و اطلاعات دورهاي و گزارش هاي موضوعي و ارائه آنها حسب دستور

مقام ما فوق.

_رعايت و اجراي كامل مقررات و دستور العملها مرتبط در بانك

_ حفظ و نگهداري اطلاعات محرمانه مرتبط با وظايف و مسئوليتها

_ انجام ساير امور در حدود وظايف و مسئوليتها كه از سوي مقام مافوق ارجاع مي شود.

ب) سر تحويلدار: اين عنوان شغلي به متصدياني اطلا ق مي گردد كه نسبت به تحويل وجوه نقد

به تحويلدارن و متصديان امور بانكي نظارت و كنترل باجه هايي كه به امر در يافت و پرداخت

مبادرت مي نمايند جمع آوري وجوه در پايان وقت اداري و انجام امور موازنه حساب صندوق و

تهيه صورت وضعيت خزائن اقدام نموده و تحت نظارت مسئول مستقيم فعاليت مي نمايد.

شرح شغل اين پست عبارت است از :

_ انجام امور مربوط به نقل و انتقال وجوه بين خزانه و تحويلداران تحت نظارت با حضور مقام

مسئول ذيربط و تنظيم امضاء رسيد هاي مربوطه .

_تحويل وجوه به تحويلداران و اخذ رسيد از آنان.

_ نظارت بر دو بار شمار وجوه و نحوه عملكرد تحويلداران و تنظيم امور محوله و تقسيم كار بين

آنان

_شمارش و تحويل وجوه از تحويلداران در پايان وقت اداري و انجام كنترلهاي لازم از قبيل درج

مهر شعبه –تاريخ – مهرنام و پاراف تحويلداران بر روي باندهاي اسكناسهاي تحويلي.

_ اعلام هر گونه عدم توازن اعم از كسري يا فزوني موجودي هر تحويلدار به مسئولين مر بوطه

و انجام اقدامات لازم طبق دستور العملها ي صادره.

_ قرار دادن كليه وجوه اعم از مسكوكات ويا اسكناس در خزانه بيمه شده در پايان وقت اداري –

قفل نمودن صندوق و رمز آن با نظارت و حسب دستور مسئولين مربو طه و نگهداري ازكليد

هاي صندوق طبق دستور العمل هاي صادره.

_ ابطال هر گونه اسكناس جعلي يا از رده خارج و اعلام سريع موضوع به مسئولين ما فوق جهت

انجام اقدامات مقتضي.

_ تحويل وجوه به تحويلدار-پول رسان حسب دستور مافوق و بر اساس جداول تنظيم شده محرمانه

و نظارت و كنترل عمليات پول رساني از مبداء تا مقصد و بلعكس مطابق دستور العمل ها -
بخش نامه ها و اطلا عيه ها ي صادره.

_ حفظ و نگهداري اطلاعات محرمانه مر تبط با وظايف و مسئوليتها.

_ انجام ساير امور در حدود وظايف و مسئوليتها كه از سوي مقام ما فوق ارجاع مي شود.

ج) متصدي امور بانكي: اين عنوان شغلي به متصدياني اطلاق مي گردد كه نسبت به انجام

امور بانكي مشتريان شعبه- برداشت از حساب- واريز به حساب – در يافت و پرداخت مسكوك و

اسكناس – شمارش و بسته بندي اسكناس اقدام نموده و تحت نظارت مستقيم رئيس مربوطه فعاليت

مي نمايد.

شرح شغل اين پست عبارت است از:

_ انجام امور مربوط به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

ويژه و بلند مدت – ورود اطلاعات مربوطه در رايانه طبق دستور العمل هاي صادره.

_ انجام اقدامات لازم در خصوص امور دريافت – پرداخت- واريزو برداشت مربوطه به حساب

-هاي قرض الحسنه پس انداز و سپرده گذاري كوتاه مدت – كنترل مندرجات و صحت اسنادذير

-بط اعم از نقدي يا انتقالي – اخذ دستور يا امضاء هاي لازم طبق دستور العمل هاي مربوطه و

ورود اطلاعات آنها در رايانه.

_ دريافت چك هاي نقدي( اعم از عادي –بانكي و مسافرتي) وساير اسناد نقدي بدهكار از مشتريان

-احراز هويت آورنده آن- انجام كنترلهاي لازم وعنداللزوم تحويل چك يا سند به مسئولين ذيربط

جهت كشف رمز- تائيد امضاء و صدور دستور پرداخت واعمال پيگيريهاي لازم.

_انجام امور مربوط به وصول چكها ي (ساير شعب يا ساير بانكها) مشتريان از طريق كلر-چك

فاكس و برات .

_ انجام امور مربوط به ارسال و دريافت انواع حواله ها (تلفني و چكي).

_تنظيم پرونده هاي تسهيلات و اطمينان از كفايت و صحت مدارك.

_دريافت اقساط و قبوض مشتريان –كنترل و ارسال ته سوش قبوض و تنظيم اسناد مربوطه.

_انجام امور مربوط به مفقودي دفترچه هاي حسابهاي قرض الحسنه پسانداز و سرمايه گذاري

كوتاه مدت مشتريان از قبيل اخذ تعهد كتبي از مشتري – كنترل صحت امضاء مطلع نمودن

مسئولين شعبه.

_ پاسخگوئي و راهنمائي مشتريان در خصوص انواع حسابها و خدمات عنداللزوم ارجاع آنان به

مسئولين ذيربط.

_تهيه انواع آمار و گزارشهاي مورد نياز مقام مافوق .

_ رعايت و اجراي كامل مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط در بانك.

_حفظ و نگهداري اطلاعات محرمانه مرتبط با وظايف و مسئوليتها.

_انجام ساير امور در حدود وظايف و مسئوليتها كه از سوي مقام مافوق ارجاع مي شود.

در اجراي طرح بهينه سازي روشهاي عملياتي بانكها و اتوماسيون شبكه بانكي كشور – عنوان

شغلي"تحويلداري" حذف و از آن پس "متصديان امور بانكي " وظيفه امور تحويلداري را انجام

مي دهند. كه در اين كتاب هر جا نام تحويلداري ذكر شده منظور همان متصديان امور بانكي و

كاربران هستند.

در نظام بانكي تحويلدار به كاركناني كه در خزائن و ماموريتهاي پول رساني انجام وظيفه مي

نمايند تحت عنوان "تحويلدار خزانه" اطلاق مي گردد.

اصلي ترين عامل در حرفه بانكداري جذب و جلب مشتريان و تامين نيازهاي و ارائه خدمات بهتر

و بيشتر مي باشد كه صرفا از طريق كاركنان شعب تحقق مي يابد و بالطبع آن افزايش منابع و

مصارف تنها در پرتوي رفتاري سالم و اخلاقي نيكو و متعهدانه همراه با آگاهي و دانش لازم

كاركنان ميسر است .

توفيق كاركنان به ويژه كاربران كه تحويلداري انجام مي دهند مستلزم آن است كه:

1) به جايگاه شغلي خود در سازمان آشنا باشد.

2) به وظائف و مسئوليتها و اختيارات محوله آگاه باشد.

3) با آگاهي از وظائف امور محوله را به نحو مطلوب انجام دهد.

قسمت دوم:عمليات صندوق:

كليه عمليات بانكي را كه روزانه به وسيله پول يا شبه پول انجام ميگيرد اصطلاحا عمليات اجرائي

دايره صندوق مي نامند و كليه عمليات بانكي در اين دايره ميبايست مطابق با آخرين دستورالعملها

و بخشنامه ها صادره انجام پذيرد.

عمليات اجرائي دايره صندوق كه توسط تحويلداران انجام مي پذيرد به شرح ذيل تقسيم مي گردد.

1-2- در يافت وجوه نقد از مشتريان:

يكي از كارهاي مهم دايره صندوق دريافت وجهاز مشتريان ميباشد ودريافت ها ميتواندبراي

مقاصد مختلفي صورت گيرد و در اين خصوص انجام عمليات ثبت و شمارش اسكناس ازاهميت

بالائي برخوردار است و مي بايست وجوه دريافتي مطابق با سند نوشته شده باشد واسكناس ها

سالم بوده و جعلي نباشد.

دريافت وجوه به يكي از طريق ذيل انجام مي گردد:

الف) واريز وجوه دريافتي به هر يك از حسابهاي جاري-پس انداز قرض الحسنه-سپرده سرمايه

گذاري كوتاه مدت و بلند مدت بر اساس دستور العملها و فرمها و نمونه هاي رايج بانك.

ب) وصول اقساط تسهيلات شعبه و وصول اقساط ساير شعب و وصول اقساط تسهيلات وجوه

اداره شده.

ج)وصول قبوض آب -برق-گاز-تلفن-حق بيمه كار فرمايان -صدور حواله -فروش چكهاي

مسافرتي و ساير در يافتيها.

2-2-پرداخت وجوه نقد به مشتريان:

پرداخت وجه به عنوان يكي از وظايف اصلي صندوق –مثل دريافت ها با عناوين مختلفي صورت

مي گيرد مثل پرداخت در قبال چك هاي مختلف –پرداخت حقوق يا مستمري -پرادخت وجه حواله

ها و موارد ديگر آنچه مهم است دقت تحويلدار در پرداختها مي باشد كه رعايت نكات ذيل مفيد مي

باشد.

1- قبل از پرداخت وجه به مشتري حتما وجوه شمرده شده باشند.

2- اگر مشتري دريافت وپرداخت هاي متفاوتي داشته حتما در پشت يكي از سند هاآن عمليات ذكر

شود .

3- هنگام پرداخت وجه به همكاران و كاربران ديگر با هماهنگي رئيس صندوق در سيستم ثبت

شود.

4- اطمينان حاصل شود كه قبل از پردلخت وجه سند مربوطه كه مي تواند چك يااسناد ديگري باشد

از حسابهاي مربوطه كسر شده باشد.

5- از پرداخت وجه با باندهاي متفرقه پرهيز گردد.

6- هنگام پرداخت وجه چك امضاء و شرايط برداشت و صحت چك كاملا كنترل گردد.

7- هنگام پرداخت وجه از حساب دفترچه هاي پس انداز امضاء پشت و روي سند بايد رعايت شود

8- از پرداخت وجه سپرده هاي قرض الحسنه و كوتاه مدت به غير از صاحب حساب خودداري

شود.

9- از پرداخت وجه به وسيله وجوه روي باجه مشترياني كه هنوز وجوه آنها دريافت نشده است

بايد خودداري گردد.

10- پرداخت از محل بدهكاران حتما بايد با دستور پرداخت مسئولين شعبه باشد.

11- سعي گردد وجوه دور از دسترس مشتريان باشد.

پرداخت وجوه به يكي از طريق ذيل انجام مي پذيرد:

الف- پرداخت از هر يك از حسابهاي جاري - پس انداز قرض الحسنه - سپرده سرمايه گذاري

كوتاه مدت بر اساس دستور العملها و فرمها و نمونه هاي رايج بانك.

ب- پرداخت از حساب بستانكاران- پرداخت از حسابهاي راكد و مانده مطالبه نشده- پرداخت سود

اوراق مشاركت بر اساس دستور العملهاي صادره.

ج- باز خريد چكهاي مسافرتي ( رفاه چك –ايران چك و...)

د- پرداخت از طريق دستگاه خود پردلز.

3-2-خريد و فروش چكهاي مسافرتي (چك پول) :

يكي ديگر از وظايف كاربران خريد و فروش چك مسافرتي است . براي انجام اين وظيفه نيز

رعايت نكاتي چند ضروري است كه بعضي از مهم ترين اين نكات عبارتند از:

الف) فروش رفاه چك و ايران چك بر اساس آخرين دستور العملهاو بخشنامه هاي صادره بانك.

ب) باز خريد رفاه چك و ايران چك فروخته شده توسط شعبه بر اساس آخرين دستور العملهاي

صادره.

ج) باز خريد رفاه چك و ايران چك فروخته شده توسط ساير شعب بر اساس آخرين دستورالعمل

-هاي صادره.

د) تشخيص و برخورد با دارندگان چكهاي مسافرتي جعلي و سرقتي بر اساس آخري دستورالعمل
هاي صادره.

و) در يافت چكهاي مسافرتي ساير بانكها بر اساس آخرين دستور العمل ها ي صادره.

4-2-عمليات حساب همراه:

حساب همراه حساب شبكه اي بانك رفاه مي باشد. انجام عمليات با اين حساب نياز مند دقت بيشتري

است زيرا اين حساب در سراسر ايران قابليت دريافت و پرداخت دارد. اگر در يكي از شعب اشتباه

وجهي به حساب شخصي واريز شود اين وجه مي تواند بلافاصله در يكي از شعب ديگر كشوربردا

-شت گردد. مواردي كه در كار كردن با حساب همراه بايدرعايت كردعبارتنداز:

1- آغاز و پايان استفاده از سيستم حساب همراه بايد مطابق دستور العملهاي صادره باشد.

2- شرايط و مقررات افتتاح حساب همراه دقيقا مطابق دستور العملهاي صادره باشد.

3- سر فصلهاي مورد استفاده حساب همراه دقيقا مطابق دستور العملهاي صادره باشد.

4- صدور اسناد نقدي و انتقالي حساب همراه دقيقا مطابق دستور العملهاي صادره باشد.

5- از ثبت پاياپاي اسناد در يافت و پرداخت در اين حساب بدون دريافت وجه خودداري گردد به

عنوان مثال مشتري براي اينكه چك خود را خرج كند يك فيش نقدي مساوي چك خود نوشته و در

خواست عمل كردن متقابل سند و چك را دارد اين عمليات در كليه حسابها ممنوع است ولي در

حساب همراه حساسيت آن بيشتر است چون امكان دارد بلا فاصله بعد از واريز فيش نقدي وجه

مورد نظر از شعبه ديگري برداشت شود.

6- براي پرداخت وجه چكهاي اين حساب از پاس شدن آنها اطمينان حاصل گردد.

7- هنگام معرفي دسته چكها و يا اسكن امضاءها از صحت عمليات اطمينان حاصل گردد.

8- هنگام استفاده از رمز كاربري نهايت دقت را به كار برده و در نگهداري آن حساسيت ويژه اي

داشته باشيم.

9- در پايان وقت اداري مانده حساب همراه را با مانده كد حساب ...... شعبه كنترل كرده و در

صورت اختلاف نسبت به رفع آن اقدام مي نمايند.

5-2- صدور حواله:

در صورت در خواست مشتري جهت انتقال وجوه به حساب شخص معيني كه نزد ساير شعب بانك

داراي حساب مي باشد (يا نباشد) نسبت به خريد حواله براساس فرم شماره 61 اقدام مي گردد.

دستور العمل درخواست مشتري و نحوه تكميل و صدور اسناد حسابداري حواله و همچنين ابطال

حواله (در صورت در خواست مشتري) مي بايست دقيقا مطابق باآخرين دستور العمل ها وبخش

-نامه هاي صادره بانك باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید