دانلود مقاله بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار

word قابل ویرایش
32 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

۵۵۷۲۵ از سوی دیگر، تغییرات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، تلاش های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای جهانی کردن اقتصاد و افزایش رقابت جهانی، و همه کشورهای مختلف(اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه) را به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتی داخلی باید توان رقابتی و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند. از این رو کشورهای مختلف، مطالعات متعددی در زمینه شناسایی و اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانها، به منظور بهبود عملکرد آنها انجام داده اند. جوایز ملی کیفیت و مدل های سرآمدی سازمانی حاصل این مطالعات و تحقیقات است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال های اخیر آن را در سطرح سازمان های کسب و کار خود جاری ساخته اند. جایزه دمینگ در ژاپن (۱۹۵۱)، جایزه کیفیت کانادا(۱۹۸۲)، جایزه مالکوم بالدریج آمریکا(۱۹۸۷)، جایزه کیفیت استرالیا(۱۹۸۷)، جایزه کیفیت اروپا(۱۹۹۱)، جایزه کیفیت راجیو گاندی هند(۱۹۹۱) و… نمونه هایی از تلاش های انجام شده در این زمینه است.
اگرچه مدل های دمینگ، بالدریج و EFQM معروفترین مدل های سرآمدی عملکرد هستند ولی کشورهای دیگری هستند که مدل های خاصی را برای خود توسعه دادند. البته مدل های توسعه داده شده، غالباً از مدل های معروف فوق الهام گرفته اند.
جوایز ملی کیفیت بر این واقعیت تأکید دارند که بقا در رقابت جهانی، مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است.
این مدل ها، با ارایه معیارهای ارزیابی، خطوط راهنمایی برای سازمانها ایجاد می کنند تا پیشرفت ها و عملکرد خود را در زمینه کیفیت و سرآمدی سازمانی اندازه گیری نمایند. از سویی، معرفی سازمان های برتر و برندگان جوایزکیفیت، مثال های عملی از دستیابی و موفقیت در پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت فراگیر را ایجاد و به سازمان‌ها کمک میکند تا با الگو قرار دادن آنها، نظام های مدیریت خود را بهبود بخشید.

تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی EFQM
سازمان هایی که حقیقتاً سرآمد هستند، می کوشند با دستاوردهایشان و نشان دادن اینکه چگونه به این دست آوردها رسیده اند و اینکه در آینده چه دستاوردهایی خواهند داشت، رضایت ذینفعان خود را جلب کنند. انجام این کار، حتی در مساعدترین شرایط کار دشواری است، از این رو در شرایطی که رقابت جهانی افزایش می یابد، نوآوری های تکنولوژی به سرعت اتفاق می افتد، فرآیندها تغییر می کنند و تغییرات مداوم در اقتصاد، شرایط اجتماعی و محیط پیرامون مشتری رخ میدهند، استمرار این کار دشوار‌تر نیز خواهد شد.
با شناخت این چالش ها بود که بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ایجاد شد تا رهیافتی به مدیریت را بین سازمان های اروپایی ترویج کند که در ابعاد جهانی قابل طرح و راهنمای آن بسوی سرآمدی پایدار باشد.
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، یک سازمان غیر انتفاعی است که در سال ۱۹۸۸ میلادی توسط چهارده شرکت معتبر اروپایی و با حمایت اتحادیه اروپا تأسیس گردد. در حال حاضر بیش از ۸۰۰ شرکت اروپایی در این سازمان ایجاد یک نیروی راهبرنده در جهت سرآمدی عملکرد و چشم انداز آن درخشش سازمان های اروپایی در جهان است. ریاست وقت اتحادیه اروپا به هنگام امضا موفقت نامه تأسیس این بنیاد چنین اظهار می‌دارد:
«تلاش برای بهبود و ارتقا کیفیت یکی از پیش نیازهای موفقیت برای تک تک شرکت‌ها و برای رقابت پذیری همه ما به صورت جمعی است.»
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، نقش اساسی در جهت ترغیب و کمک به شرکت های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته است. شرکت های اروپایی پذیرفته اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیت ها در جهت دستیابی به کارآیی، مؤثر بودن و مزیت های رقابتی است که تضمین کننده موفقیت در دراز مدت بوده و این میسر نمی گردد مگر با تأمین نیازهای مشتریان، کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان.
این عقیده روز به روز در بین شرکتهای اروپایی بیشتر رواج می یابد.
مدل سرآمدی EFQM، بعنوان چهارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمانها معرفی شده است مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آنها دست یابد.
کار طراحی این مدل، به صورت جدی از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شد و مدل سرآمدی EFQM، در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت های اروپایی قرار گرفت. و مشخص گردید که سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. در سال ۱۹۹۵ ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال ۱۹۹۶ مدل مربوط به سازمانهای کوچک (SME) توسعه داده شد. اگرچه این مدل همواره مورد توجه و بازبینی بنیاد اروپایی کیفیت قرار داشته است اما مهم ترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید در سال ۱۹۹۹اتفاق افتاد. مهم ترین تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر به رویکردهایی که میتوانست نتایج مربوط به مشتریان را به دنبال داشته باشد و نیز توجه بیشتر به بحث شراکت و مدیریت دانش.
در سال ۲۰۰۱ مدل سازمان های کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM:هماهنگی بیشتری پیدا کرد و تحت نام«مدل سرآمدی EFQM:ویرایش سازمان های کوچک و متوسط» معرفی گردید.در سال ۲۰۰۳ویرایش جدیدی از مدل EFQM ارائه شده است که نسبت به ویرایش سال ۱۹۹۹ دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها و نکات راهنما است.
مدل سرآمدی EFQMدر یک نگاه
در یک نگاه کلی، مدل سرآمدی کسب و کار EFQM شامل پنج جزء اصلی است که در شکل، این پنج جز و ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شده است:

جزئیات سطوح مختلف اجزاء مدل تعالی سازمانی EFQM

جایزه ملی کیفیت ایران
جایزه ملی کیفیت ایران با ایجاد محیط رقابتی برای دستیابی به این جایزه امکان یادگیری ملی را نیز فراهم می کند. جایزه ملی کیفیت ایران بهترین مؤسسه تولیدی/خدماتی ایرانی را مشخص می کند. باور طراحان این جایزه این است که مدیران با بازدید از شرکت های موفق و مطالعه فعالیتهای انجام شده می توانند برتری خود را توسعه دهند.

نتایج مورد انتظار از اعطای جایزه ملی کیفیت
۱-افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت و ضرورت توجه بیش از پیش به آن و نظام‌های مدیریت کیفیت
۲-حرکت به سوی نظام مدیریت کیفیت جامع
۳-ارزیابی سازمانهای صنعتی و تجاری کشور بر اساس معیارهای علمی ارزیابی عملکرد
۴-خود ارزیابی سیستماتیک توسط سازمانها و شناخت نقاط قوت و ضعف خویش
۵-شناسایی دستاوردهای موفق سازمانها در زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنها و سایر سازمانها به منظور الگوبرداری و مطالعه رفتار آنها
۶-ایجاد انگیزه رقابت در سازمانها برای بهبود دائمی کیفیت، فرایندها، محصولات و خدمات
۷-افزایش رضایت مشتری
۸-افزایش توان رقابت پذیری سازمانهای کشور و هم چنین افزایش سازگاری آنها با بازارهای منطقه و بین المللی
۹-افزایش سطح بهره وری ملی

«فعالیتهای انجام شده در رابطه با جایزه ملی کیفیت ایران»
۱-دعوت از مدیران عامل و مدیران ارشد سازمانهای داوطلب جایزه ملی کیفیت ایران و گردهم آیی روز شنبه ۱/۶/۸۲ در هتل سیمرغ تهران با حضور مسئولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران و هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران.
۲-برگزاری دوره های آموزشی سطح یک با عنوان«آشنایی با فرآیند جایزه ملی کیفیت» با حضور ۹۰ نفر از نمایندگان شرکتهای متقاضی شرکت در فرآیند جایزه ملی کیفیت در ۳ دوره در تاریخهای ۱۳/۶/۸۲- ۲۰/۶/۸۲- ۲۷/۶/۸۲
۳-برگزاری دوره های آموزشی سطح ۲ در ۳ دوره با عنوان «آموزش تریبت ارزیاب» با حضور حدود ۸۰ نفر از نمایندگان شرکتهای متقاضی جایزه در تاریخهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۳۰ مهر و ۱ آبان و ۳ و ۴ آبان ماه ۸۲ در هتل المپیک تهران.
۴-دعوت از ارزیابانی که دوره های EFQM را گذرانیده اند و ارزیابی اظهارنامه های خودارزیابی سازمانهای متقاضی شرکت در جایزه ملی کیفیت سطح اهتمام و اشتهار در سر آمدی توسط ۵ گروه ارزیاب ایرانی.
۵-بازدید از سازمانهائیکه حد نصاب امتیاز را کسب کرده اند توسط ارزیابان ایرانی و ارزیاب خارجی از EFQM.
6-برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی کیفیت و اعطاء گواهینامه های اهتمام و اشتهار
اطلاع از موارد فوق می تواند در تهیه اطلاعات برای بخش های مختلف پژوهش مفید باشد.

روش انتخابی برای تحقیق:
روش انتخابی تحقیق، مراجعه به اسناد و مدارک است. با توجه به این که در حال حاضر سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 در شرکت بکار گرفته شده است و مستندات لازم جهت بررسی عملکرد گذشته شرکت وجود دارد و همچنین مقدمات پیاده سازی مدل تعالی کیفیت EFQM مهیا شده است.
می توان با مقایسه موارد فوق میزان ارتقاء بهره وری در مورد هرکدام از شاخص های تعیین شده را بررسی نمود.
شاخص های بهره وری بر مبنای معیارهای EFQM و در راستای ارائه خدمات بهتر و رضایت مشتریان تعیین می گردد.

نتیجه گیری:
اگر نتیجه تحقیق نشان دهنده تفاوت قابل ملاحظه ای در ارتقاء بهره وری شرکت حمل و نقل فوق سنگین وزین بار، پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM باشد. این امر می تواند مشوق سایر شرکت های مشابه برای پیاده سازی و بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM گردد و در نهایت می تواند موجب ارتقاء بهره وری در صنعت حمل و نقل فوق سنگین کشور گردد که رابطه مستقیمی با تجهیز و راه اندازی پروژه های ملی کشور در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها و … دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 32 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد