دانلود مقاله بررسی پارک طبیعت پردیسان(مطالعه موردی: مکانیابی و طراحی باغ پرندگان)

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

از آنجا که توسعه شهر نشینی و پیشرفت صنعت موجب دور شدن انسان از طبیعت شده است حفظ اکوسیستم و تنوع زیستی بسیار مهم بوده وباغ پرندگان یکی از مصادیقی است که می تواند این پل ارتباطی بین انسان و محیط طبیعی را برقرار نماید. در طراحی چنین فضایی توجه به اصول طبیعت و معیارهای طراحی بر اساس ذات طبیعت امری بس مهم می باشد .از آنجایی که اهداف اصلی از ایجاد چنین فضاهایی تفرج،آموزش، حفاظت و پژوهش می باشد سعی بر این بوده که علاوه بر توجه به اصول طبیعت و حفاظت ،تفرج و آموزش بطور همزمان در نظر گرفته شود.فرآیند این تحقیق بدین صورت است که ابتدا به بررسی مبانی نظری پرداخته نمونه های اجرا شده باغ پرندگان را در ایران و جهان مطرح نموده ،سپس به شناخت وآنالیز پارک پردیسان پرداخته و بر حسب معیارها و شاخص های طراحی باغ پرندگان و ارزیابی توان اکولوژیک پارک(رویهمگذاری لایه ها بروش مک هارگ )گزینه بهینه برای احداث باغ پرندگان پیشنهاد گردیده وسپس بر حسب معیارهاو اهداف طرح، لکه گذاری و زون بندی سایت انجام شده و در نهایت طرح راهبردی ارائه شده ،جهت ارائه مشخص ترطرح، اسکیس ها ،مقطع و تصاویر متعددی ارائه گشته و در نهایت به جمع بندی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات رسیده است . جهت دستیابی به اهداف پروژه ووارد نمودن کمترین تخریب به محیط طبیعی،لازم است طراحی چنین سایتی با بررسی های دقیق انجام پذیرد.

کلمات کلیدی:

طراحی،ارزیابی توان اکولوژیک،باغ پرندگان،پرنده نگری،مکانیابی،پارک پردیسان

۱

.۱ مقدمه

توسعه شهر نشینی و پیشرفت صنعت موجب دور شدن انسان از طبیعت شده است،جهت جلوگیری از ادامه این روند هنگام طراحی شهر باید شکل عمومی شهر با بستر طبیعی آن مطرح گردد تا حتی المقدور شهر در چشم انداز بستر طبیعی خود ،سازگار و یکپارچه با محیط جلوه کند ،پارک های شهری به عنوان فضای سبز عمومی می تواند این نقش را بر عهده بگیرد .چنانچه می دانیم نقشهای مختلف یک پارک شهری شامل:بهسازی محیط، گرد هم آوردن افراد جامعه، آموزش افراد از جنبه های زیست محیطی، آشنایی انسان با طبعیت، گردشگاه، محل استراحت عمومی و… می باشد.از طرفی ایرانیان از قدیم بدلیل وضعیت اقلیم و ذوق ایرانی خود باغهایی احداث می کردند که دارای ویژگیهای خاصی بوداز جمله:محور اصلی آب ،ا حضور کوشک درانتهای محور و استفاده از گیاهان و جانورانی از قبیل قو، مرغ سقا و… اما پرنده محبوب ایرانیان بلیل بوده حتی به چنین باغهایی بلبلستان می گفتند .بنابر این یکی از شیوه های آشتی انسان با طبیعت ایجاد محیطی درخور پرندگان آن منطقه جهت ایحاد ارتباط نزدیک با انسان است.{۱}

.۲ روش مورد استفاده

با توجه به این که هدف ایجاد باغ پرندگان که بر اساس محیط زیست طبیعی حیوانات مربوط به یک اقلیم خاص می باشد می توان از روش تحلیل و ارزیابی متغیرها و همچنین روش توصیفی استفاده کرد .در روش توصیفی فعالیتهای زیر صورت می گیرد: {۲}:

۱٫۲روش میدانی

این روش برای درک بهتر مسئله و شناخت کامل منطقه صورت می گیرد که شامل حضور در منطقه،برداشت اطلاعات محیطی،نقشه برداری بکمک عکسهای هوایی وتهیه فیلم و عکسهای پانوراما از منطقه می باشد ونیز شناخت کاربری های جدید و بهنگام کردن نقشه های کاربری ها ودسترسی ها بر اساس وضع موجود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد