بخشی از مقاله

بلوغ و هويت يابي
«نوجوانان را مي‎توان به مرغان دور پروازي تشبيه كرد كه وجودشان پيدايش سرزمين هاي ناپيدايي را در افق به دريانورد نويد مي‎دهد.
ما كه درياهاي ژرف را به پيش مي رانيم و نمي دانيم كي و كجا به خشكي مي رسيم، بايد اين نويد را گرامي داريم و پيام ها و اشارات نوجوان را تفسير و درك كنيم.»


فهرست :
خصوصيات عمومي دوران بلوغ
خواهش هاي فطري و خواهش هاي اكتسابي در دوره جواني
فراهم كردن غرايز در اين دوره (تكاليف نوجوان)
چگونگي رشد شخصيت در اين دوره
اظهار وجود و اثبات شخصيت


چگونگي دستيابي به استقلال
انتخاب دوست
چگونگي رشد و تكامل جسماني از تولد تا پايان دوره جواني
عكس العمل هاي رواني دختران نسبت به تغييرات بدني


رابطه ي بلوغ جسمي با بلوغ رواني
خود دوستي و دگردوستي در اين دوره
بلوغ

مقدمه
هدف از تهيه ي اين تحقيق شناسايي بلوغ و هويت يابي است . اين كه نوجواني چه دوره اي است؟ ‌خصوصيات شخصيتي، جسماني، روحي و رواني نوجوان در اين دوره چگونه است؟ او بايد چگونه در برابر تغييرات حاصل از اين دوره عكس العمل نشان دهد؟ …


در اين دوره نوجوان در يك تبديل شخصيتي قرار دارد افكار و حالات وي به سوي بلوغ و در مسير كامل تر شدن حركت كند. در اين تحقيق از مواردي چون خصوصيات عمومي دروان بلوغ، خواهش هاي فطري و اكتسابي ،

رام كردن غرايز، تفريحات سالم، تفريحات زيان بخش، رشد و اظهار وجود، استقلال و دوست يابي نوجوانان، بلوغ جنسي كه خود يكي از عامل هاي تشويش و نگراني در دختران و پسران است و انحرافات جنسي سخن به ميان آمده است.


خصوصيات عمومي دوران بلوغ
- برقرار كردن مناسبات كاملتر با همسالان خود
- كامل كردن نقش اجتماعي خود به عنوان يك مرد يا يك زن
- قبول كردن وضع جسماني خود و استفاده از آن به طور مؤثر


- به دست آوردن استقلال عاطفي و از ميان بردن وابستگيهاي عاطفي با والدين و ساير افراد بالغ «فطام رواني»
- اطمينان حاصل كردن درمورد استقلال اقتصادي.
- انتخاب شغل و آماده كردن خود جهت احراز آن.


- آماده نمودن خود جهت انتخاب همسر و تشكيل خانواده.
- پرورش دادن مهارتهاي هوشي و مفاهيم لازم جهت شركت دادن در زندگي اجتماعي.
- كامل كردن رفتار اجتماعي و قبول كردن مسئوليت هاي مربوط بدان.


- آشنا شدن با يك دسته از ارزشهاي اخلاقي و تحصيل يك فلسفه حياتي ارضاء كننده .
از ديگر خصوصيات عمومي دوران بلوغ عبارتند از :
دارا بودن مشكلاتي چون عصبانيت ، ناآرامي، علاقه به تنهايي، رغبت نشان دادن نسبت به امر و نهي كردن، بهانه گيري، ناراضي بودن از وضع زندگي، جرو بحث كردن با اعضاي كوچكتر خانواده،

لجباز بودن، نداشتن توانايي براي بازگويي وضعيت روحي و علاقه هاي خود و مسائل خانه و خانوادگي، وضع موقعيت اجتماعي، ديني و اخلاقي، مسائل مربوط به تحصيل و غيره.

 

خصوصيات جسماني- حركتي يازده سالگي و دوازده سالگي :
- گرايش به فعاليت و تحرك بيشتر مي‎شود.
- وزن دختران 11 ساله از وزن و قد پسران هم سنشان بيشتر مي‎شود.
3- تفاوت در اندام دختران در مقايسه با پسران محسوس تراز سنين 8 و 9 و 10 سالگي است.
4- فعالتر از مراحل قبلي رشد است و دوست دارد مشكلاتش را شخصاً حل كند.


5- بين عضلات چشم و حركات دست براي نوشتن هماهنگي ايجاد مي‎شود.
6- مدل هاي ايده آلي او داراي خصوصيات جسماني بارز هستند.
7- رفتار او تحت تأثير خصوصيات ساختماني بدن او قرار دارد.


خصوصيات عقلي- ذهني :
1- به تدريج به مرز تفكر انتزاعي مي رسد و مي‎تواند به تدريج در غياب اشياء در مورد آنها تفكر كند.
2- كودك 12 ساله مي‎تواند فرضيه هايي كه ممكن است حقيقي و غيرحقيقي باشد مورد توجه قرار دهد.
3- نيروي خلاقه در تجسم فضائي و درك روابط عددي افزايش پيدا كند.


4- قوه حافظه به سرعت توسعه پيدا مي‎كند.
5- مي‎تواند اشيا را از نظر خصوصياتي كه كمتر مشهودند طبقه بندي كند.
6- رشد عقلي به سرعت در جهت آشنائي با مفاهيم پيش مي رود.
7- آهنگ رشد انديشه و استدلال سريعتر از مراحل پيشين است.


8- به علت گسترش عمقي مفاهيم، كودك با جزئيات و ويژگيهاي مختلف مفاهيم آشنايي پيدا مي‎كند.
9- رابطة علت و معلول را درك مي‎كند.
10- جهات فرعي را به تدريج مي آموزد.


11- مفهوم زمان را مي فهمد.
12- نيروي انديشيدن و استدلال از طريق حل مسئله و آزمون راه حل هاي مختلف افزايش مي يابد.
13- به معيارهاي زيبائي بزرگسالان گرايش بيشتري پيدا مي‎كند.
14- به جمع آوري اطلاعات مورد رده بندي اشياء علاقه نشان مي‎دهد.


خصوصيات عاطفي :
- در نوشتن و نقاشي هاي او، معمولاً سليقه هاي هنري و شخصي ديده مي‎شود.
- واكنش هاي خشم وترس جنبه لفظي پيدا مي‎كند.
- رفتار كودكان با يكديگر تا حدي از ارتباط عاطفي معلم و شاگرد متاثر مي‎شود.


خصوصيات اجتماعي :
- آرامش رواني او هنگامي تأمين است كه افراد گروه او را بپذيرند.
- از كردار و رفتار غيرعادلانه نفرت دارد.
- در انتخاب دوستان، همجنس خود را انتخاب مي‎كند.


در كتاب «دنياي نوجوان» ، دكتر محمدرضا شرفي علاوه بر مطالب فوق موضوعات ذيل را نيز بيان نموده است كه با اختصار مي خوانيد :
از جمله خصوصيات عاطفي نوجوان در اين دوره بي ثباتي عاطفي مي‎باشد. اين بي ثباتي امكان انتخاب قطعي و صحيح و مشخص را براي نوجوان محدود مي سازد و نوجوان در برخوردهايش قاطعيت ندارد.


خواهش هاي متضاد كه از او احساسات ظريف و خشن سر مي زند.
افراط در احساسات : نوجوان در اين دوره رود انگيخت بوده و واكنش او در برابر مسائل پرهيجان مي‎باشد.


از ديگر خصوصيات نوجوان كه در اين كتاب گردآوري شده است مي‎توان : تخيل گرا بودن، احساسات نامطبوع، كشف خود، خود گرايي، ماجراجويي و … را نام برد.
خواهش هاي فطري و خواهش هاي اكتسابي در دوره نوجواني


اين خواهش ها عبارتند از نفساني فطري و اكتسابي :
- خواهش هاي نفساني فطري : تمايلاتي هستند كه به طور طبيعي در نهاد انسان قرار داده شده و ريشه فطري آنها با سرشت بشر آميخته شده است.


اين تمايلات از دوران كودكي تا مرحله بلوغ به تدريج شكفته مي‎شود و به فعاليت در مي آيند. از جمله اين تمايلات، عشق به جنس مخالف، بسط شخصيت، تمايل به احراز استقلال و … را مي‎توان نام برد.


- خواهش هاي اكتسابي : خواهش اكتسابي مربوط به تربيت هاي خوب و بد خانوادگي است. در اين زمينه مي‎توان عشق و علاقه، تجاوزگري، كينه توزي و عدالت را مي‎توان نام برد.


اولين عاملي كه بر صفحه دل كودك نقش مي بندد و باعث ايجاد تمايلات خوب و يا بد در كودك مي شود، تربيت خانوادگي است. پدر و مادران دلسوز، صاحب فرزندان لايق و شايسته هستند ولي برعكس، اگر والدين توجه به فرزندان نداشته باشند فرزندان فاسد، لاابالي خواهند داشت.


دومين عاملي كه باعث بروز تمايلات اكتسابي مي‎شود شرايط محيط اجتماعي است. افراد تحت تأثير جامعه اي كه در آن زندگي مي كنند هستند. تربيت صحيح يا بد در كودك در خانه و اجتماع صورت مي‎گيرد تربيت صحيح :
1- خواهش هاي فطري كودكان بايد به طور صحيح ، هدايت و ارضا شوند.


2- پدر و مادرها بايد براي كودكان در محيط خانه ارزش و احترام قائل شوند.
3- بايد به تقاضاي مشروع كودكان خودداري نمايند.
4- بايد كودكاند ا در زمان اعمال زشت انجام دادن از انجام ندادن آگاهي داد.
5- محبت بيش از اندازه درست مثل بي مهري است.


6- پدر و مادر بايد چگونگي ايستادگي و مقاومت را به كودكان بياموزند.
7- كودكان را با صفات پسند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید